Skip to content

עבודה בכתיבת תוכן

מה זאת העבודה הזאת ?

העבודה היא בכתיבת תוכן / סיכום מאמרים, עבודה מהבית כפרילנס. הכתיבה מיועדת לכתיבת עבודות אקדמיות.

מה שם החברה?

אקדמיק ישראל. אנחנו חברה בע"מ, מסודרת ויציבה, יש לנו עשרות כותבי תוכן. תקבלו את כל פרטי החברה לפני שתתחילו לעבוד.

מה השכר ?

השכר הוא 50 שח לכל 400 מילים שתכתבו (הכותב הממוצע כותב מעל 400 מילים בשעה, כך שהשכר יוצא לפחות 50 שח לשעה)

ואם יש לי שאלות במהלך העבודה, או שאני לא אדע איך לעשות משהו ? או משהו לא ברור בהנחיות ?

בכל משימה יש הנחיות מפורטות מאוד לגבי מה צריך לכתוב, אם משהו לא ברור לכתוב לנו לווטסאפ.

כמה שעות אפשר לעבוד ? מה המגבלה היומית של השעות ? יש כמות שעות מינימלית ?

אין מגבלה, העבודה היא פרילנס, כותבים כמה משימות שרוצים, ובסוף החודש עושים חשבון כמה מילים כתבתם, ולפי כך מקבלים שכר.

כשיש לכם זמן פנוי לעבוד, צריך לבקש מהאחמש משימה לעשות, האחמש הוא פסיבי והוא נותן משימות למי שמבקש ממנו.

האם מקבלים תלוש?

כן, העבודה היא עבודת פרילנס עם אופציה לתלוש, אם יש לכם עוסק פטור- מצויין, אם לא, לא חייב (אתם מקבלים את הכסף בהעברה בנקאית)

מתי מקבלים שכר?

במשימה הראשונה מקבלים שכר מיידי, לאחר בדיקת העבודה, וזאת במטרה לבנות אמון עם הכותב. ב 10 לכל חודש עבור החודש שעבר, בהעברה בנקאית. שולחים לנו את פרטי הבנק ב 10 לחודש ומקבלים שכר רק בהעברה בנקאית, לא בביט ולא במזומן.

איך מתקדמים ומתחילים?

לפני שמתחילים יש לבצע מבחן כניסה, על מנת לראות את רמת הכתיבה שלך, אתם מתבקשים לכתוב עמוד אחד (בגודל של 400 מילים), בנושא של השפעת האינטרנט על עולם התרגום, לפי ההנחיות שראיתם בסרטון, ולשלוח לנו לווטסאפ לבדיקה (שיטת הציטוט: APA)

בנוסף, חותמים על חוזה העבודה שלמטה ושולחים את שני הקבצים לווטסאפ: 0587849434 [chat]

לאחר מכן, מתחילים בעבודה, מבקשים משימה מאחראי המשמרת ומתחילים.

להורדת חוזה העבודה בוורד:

לחתום דיגיטלית ולשלוח לאחמש בווטסאפ:

0587849434 [chat]