Skip to content

10 משפטים אשר מחזקים תפקיד מנהל משאבי אנוש

1- הכר הפוליטיקאים מעמד וכוחם- בכל ארגון ישנה מערכת של פוליטיקה פנימית, אשר משפיעה מאוד על יכולתו וכוחו של מנהל משאבי האנוש. כדי שמנהל משאבי האנוש יצליח בעבודתו, הוא חייב מרחב תמרון, ואמון מצד הממונים עליו, והקולגות שלו, ואם ידע להתנהל נכון פוליטית, הוא ישיג את הדברים האלה בקלות.

2- חשיבות של ועד העובדים בארגון וכוחו- ועד העובדים בארגון הוא מקור לכוח גדול, שכן הועד יש ביכולתו להשבית את המערך של הפירמה, אם לא ימולאו דרישותיו. מנהל משאבי אנוש חכם, יצור יחסים טובים עם ועד העובדים, דבר שימנע ממנו קשיים בעבודתו השוטפת.

3- אל תיזום מהלך שמנוגד לדעת הפוליטיקאי ללא תיאום- בארגון ישנה היררכיה סמויה לפי המבנה הפוליטי שקיים בתוך החברה. כאשר למנהל משאבי האנוש ישנם יחסים טובים מבחינה פוליטית, הוא צריך לדעת שהוא מתחשב ביחסיו הפוליטיים כאשר הוא מקבל החלטות.

4- הפגן מקצועיות בתפקידך-  התפקיד של מנהל משאבי האנוש הוא תפקיד מנהלתי, והוא בעל חשיבות גדולה בארגון, זאת משום שהוא אחראי לספק לארגון את הנכס האסטרטגי הכי חשוב שלו, העובדים. על כן מנהל משאבי האנוש צריך להפגין כלפי חוץ אמינות, ולתת לממונים עליו הרגשה שניתן לסמוך עליו.

5- דוגמה אישית- מנהל משאבי אנוש אחראי על קליטתם של עובדים רבים בחברה, והוא הבנאדם הראשון שהעובד החדש פוגש במקום העבודה. ולכן חשוב שמנהל משאבי האנוש יתן רושם ראשוני טוב לעובד, ויהווה דוגמה עבורו, בעבור סוג ההתנהגות הרצוי בחברה. ולכן זה חשוב ביותר שמנהל משאבי האנוש יהווה דוגמה אישית לעובדים.

6- יכולת לשמוע וללמוד- התפקיד של מנהל משאבי האנוש הוא תפקיד שדורש הסתגלות מתמדת מצידו של מנהל משאבי האנוש, זאת משום שכמעט בכל חברה, כל הזמן ישנם שינויים בתנאים ובדרישות מהעובדים, משום שהחברה היא דינמית. ולכן מנהל משאבי האנוש צריך להיות כל הזמן קשוב ולהתאים את תפקידו לדרישות החברה.

7- הפגנת ידע ומקצועיות- כאשר מנהל משאבי אנוש מגייס עובד חדש לחברה, הוא צריך להפגין ידע במקצוע שאליו הוא מגייס עובדים, והוא צריך להכיר את הענף שבו הוא פועל. דבר זה הוא הכרחי משום שהכרת הענף, והכרת המקצוע, חיונית כדי שמנהל משאבי אנוש יגייס את האנשים הנכונים לתפקיד.

8- שליטה וסינון מקורות מידע- בעידן של היום מנהל משאבי האנוש מוצף במידע, הן במידע על עבודתו, והכלים שיש לו, והן מידע על המועמדים הפוטנציאלים לתפקיד. מנהל משאבי אנוש טוב צריך לדעת איך לסנן את המידע הזה, על מנת שיוכל לתפקד ביעילות, ולגייס את המועמדים הראויים לתפקיד.

9- לקיים שיחת הכרות עם כל העובדים בארגון- על מנת שמנהל משאבי האנוש יוכל להכיר כל תפקיד בחברה בצורה הטובה ביותר, צריכה להיות לו ראייה רחבה על כלל הארגון. ברגע שמנהל משאבי אנוש רואה את כל צרכי הארגון, ומכיר היטב את כל מחלקות הארגון, ועובדיו, כך הוא יוכל לגייס את האנשים הנכונים לתפקיד, שיתאימו לתפקידים שאליהם הוא מגייס, ושיתאימו למערך העובדים הקיים בחברה.

10- תמיד לדבר בקול עבה איטי שקט וסמכותי- מנהל משאבי האנוש צריך לשדר סמכות בתפקידו, הן משום שתפקידו הוא חלק מהדרג הניהולי, וכל הדרג הניהולי צריך לשדר סמכות, כדי שכל הארגון יתפקד כראוי, והן משום שמנהל משאבי האנוש הוא דלת הכניסה של רוב העובדים לארגון, והרושם שהוא נותן הוא חשוב. אחת הדרכים הכי טובות לשדר סמכות היא באמצעות שפת הגוף, וצורת הדיבור.