Skip to content

תוקידידס

תוקידידס היה דמות היסטורית ביוון העתיקה, הוא היה היסטוריון וגנרל בצבא. עבודתו החשובה ביותר היא ספרו "מלחמת הפלופונס/הפלופונסית" (History of the Peloponnesian War), ספר היסטורי אשר מתעד את המלחמה ההיסטורית בין ספרטה לאתונה במאה החמישית לפני הספירה. תוקידידס נודע כאחד ההיסטוריונים החלוצים בהיסטוריה, וההיסטוריון הראשון שתיעד אירועים היסטוריים בצורה מדעית ושיטתית, שכוללת איסוף ראיות, והסקת מסקנות שיטתית לגבי האירועים והגורמים להם. בנוסף לכך, סיקורו את האירועים ההיסטוריים נעשה בצורה אובייקטיבית, בלי הטייה לשום צד.

תוקידידס ידוע כמי שנקט בשיטת תיעוד ההיסטוריה מתוך נקודת מבט של ריאליזם פוליטי, לפי השקפה זו המניעים לאירועים הפוליטים, מונעים על ידי אינדיבידואליים, שמונעים ממניעים של פחד ואינטרס עצמי. בנוסף לכך תוקידידס מתאר את האירועים ההיסטוריים מתוך נקודת מבט שמבינה את טבעו של האדם, והסברת ההתנהגות שלו בסיטואציות שונות, כמו למשל בזמני מלחמה או מגפה.

הטקסטים והספרים של תוקידידס נלמדים עד ימינו אלה באוניברסיטאות ובמוסדות להשכלה גבוה בכל רחבי העולם, וגם במוסדות צבאיים ופוליטיים.

למרות שהוא עצמו היסטוריון, מעט מאוד ידוע על חייו האישיים של תוקידידס, הפרטים היחידים שכן ידועים הם מקום הולדתו ושיוכו המשפתחי, פרטים שאותם כתב בספר מלחמת הפלופונס. תקודידס מעיד על עצמו שהוא נולד באתונה, לאביו קראו אולורוס, והוא שימש גנרל בצבא האתונאי, ואף היה לו חלק בהתמרדות כנגד השלטון באתונה. תוקידידס שרד את המגפה שפרצה באתונה לאחר מלחמת הפלופונס, מגפה שהרגה אתונאים רבים כולל את ההיסטוריון פריקלס. מקורות מאוחרים יותר מספרים יותר פרטים על חייו של תוקידידס, ובהם מסופר על הגלייתו של תוקידידס מאתונה, והחקיקתו של חוק מיוחד לאחר מלחמת הפלופונס, שאיפשר לו לחזור לאתונה.

בצעירותו תוקידידס שמע הרצאה של ההיסטוריון הרודטוס, הרצאה שריתקה אותו מאוד, שלאחריה הוא בכה מתוך אושר כי הוא מצא את הייעוד שלו בחיים, וברגע הזה הוא החליט להקדיש את חייו לתיעוד ההיסטוריה.