Skip to content

תופעת האלימות בפייסבוק בשנים האחרונות

תופעת האלימות בפייסבוק בשנים האחרונות

בעשורים האחרונים, הטכנולוגייה של האינטרנט הובילה למהפכה תרבותית רחבה, אשר השפיעה בין היתר, על האינטראקציות החברתיות בין האנשים, דרך הרשתות החברתיות. אחת מהרשתות החברתיות הבולטות והמהותיות ביותר היא רשת פייסבוק, אשר מאפשרת ליצור פרופיל וירטואלי לכל משתמש (Kwan, G. C. E, Skoric, M. M. 2013).

הרשת החברתית מביאה תועלת רבה למשתמשים, כגון צריכת מידע אקטואלי, למידה, יצירת מידע וקשרים חברתיים. אולם לרשת החברתית יש גם חסרונות, ואחד הבולטים שבהם, הוא תופעת האלימות ובריונות ברשת. האלימות ברשת מוגדרת כפעילות תוקפנית, שמטרתה לפגוע באדם אחר באמצעות האינטרנט. התופעות הבולטות של אלימות ברשת החברתית הן הטרדה- פעולה חוזרת ונשנית של יצירת קשר עם אדם אחר בניגוד לרצונו, השמצה- הפצת מידע על אדם אחר, בניגוד לרצונו, למספר רב של אנשים ברשת, במטרה להשמיצו, התחזות- התחזות לאדם אחר ברשת החברתית, וגניבת זהות, חרם-דחייה יזומה של אדם על ידי מספר רב של אנשים במעגל חברתי מסוים, ואיומים- שבאים לידי ביטוי באיומים לפגוע באדם, פיזית או וירטואלית. (אולניק-שמש, היימן, 2012).

המאפיינים של תופעת האלימות ברשת החברתית הם, אנונימיות, זהו מאפיין פופולרי לאלימות ברשת, ככל שהאנונימיות עולה גובר הסיכוי לבריונות, קושי בדיווח, הקורבנות של האלימות לא נוטים לדווח על מקרה האלימות, מחשש או בושה, קהל רחב, האינטרנט מאפשר נגישות גבוהה למספר רב של אנשים, בזמן קצר יחסית. (אולניק-שמש, היימן, 2012).

החוקרים (Kwan, G. C. E, Skoric, M. M. 2013), הראו שתופעת הבריונות ברשת פייסבוק היא תופעה נפוצה במדינות שונות בעולם. בין 8 ל 16 אחוזים מהמשתמשים ברשת החברתית דיווחו שהם חוו בריונות רשת בשלב כזה או אחר.

תופעת הבריונות באופן כללי מתרחשת כאשר ישנו חוסר פיקוח של גורם אחראי כלשהו, למשל מורים או הורים, וכאשר ישנו קהל למעשי הבריונות, ולכן רוב מעשי הבריונות נעשו בחצר המשחקים, או במסדרון, בבתי הספר. תופעת הבריונות ברשת הפייסבוק היא המשך ישיר של הדינמיקה הבית ספרית של התלמידים, ולכן כאשר נוצרו לתלמידים מרחבים חדשים שבהם הם יכולים לתקשר, וללא פיקוח של גורם אחראי, תופעת הבריונות התרחבה משמעותית. יתר על כן, הגורם המפקח, שהוא בדרך כלל ההורים, התקשו להתמודד עם השינויים המהירים, והטכנולוגיה החדשה של הרשתות החברתיות, מה שעוד יותר תרם להתפתחותה של הבריונות ברשתות החבריות  (Kwan, G. C. E, Skoric, M. M. 2013).

תופעת הבריונות ברשת גורמת לעוגמה נפשית גדולה לקורבנות הבריונות, ובמקרים רבים היא יכולה להוביל לתוצאות טרגיות, כמו התאבדות, או פגיעה פיזית באנשים (Kwan, G. C. E, Skoric, M. M. 2013).

מקורות

– אולניק-שמש ד' , היימן ט'. (2012). "אלימות ובריונות ברשת –תמונת מצב", הד החינוך, יוני 2012 , כרך פ"ו , גיליון מס' 06 . 

– Kwan, G. C. E., & Skoric, M. M. (2013). Facebook bullying: An extension of battles in school. Computers in Human Behavior, 29(1), 16-25.‏