Skip to content

שירותי ייעוץ אקדמי

הנני נותן גם שירותי ייעוץ אקדמי למי שמעוניין. השירות הוא מרוכז ואפקטיבי ביותר למי שרוצה לכתוב עבודת סמינריון או עבודת מחקר, ויחסוך לכם זמן יקר בכתיבת העבודה, ואת כל הטעויות האפשריות בדרך. הייעוץ יתן לכם את ההטבות הבאות:

  • קיצור זמן כתיבת העבודה באופן משמעותי, עבודת מחקר שלמה ניתן לכתוב ביומיים שלוש
  • אראה לכם איפה למצוא את המאמרים והחומרים הכי טובים, ואיך לחפש חומר טוב ואיכותי
  • אתן לכם טיפים לגבי צורת הכתיבה ודרך ציטוט המקורות
  • אייעץ לכם לגבי מבנה העבודה הספציפית שלכם
  • אראה לכם איך לכתוב מבוא סיכום ומתודולוגיה בצורה יעילה ואפילו אשלח תבניות
  • אראה לכם מהם הדגשים החשובים שיאפשרו לכם לקבל ציון גבוה בעבודה
  • אתן לכם ייעוץ עוד לפני תחילת הכתיבה של העבודה על מנת לבסס בסיס טוב לעבודה
  • ניסיון של מעל 500 מחקרים

שעת ייעוץ עולה 300 שח בערך, תלוי מה דרישות התלמיד