Skip to content

רפואה פרטית מול רפואה ציבורית בישראל

קיימת בציבור תפיסה שרפואה פרטית הרבה יותר טובה מאשר רפואה ציבורית. יש מספר תפיסות ופרספקטיבות שונות על נושא זה. בניגוד לתפיסה הנפוצה רפואה פרטית אינה בהכרח טובה או איכותית יותר. רפואה פרטית הרבה יותר נוחה מכיוון שאין תורים וההרגשת הצומת לב אישית ברמה גבוהה, אך עם הסתכלות קצת יותר עמוקה במיוחד לאנשים עם מחלות רקע, זה נראה שאיכות הטיפול טובה יותר במערכת ציבורית. דוגמא לכך היא רפואה מורכבת, כמו שימוש בצוות מקצועית או שימוש ברופא מומחה במהלך ניתוח. נגישים הרבה יותר במערכות הציבוריות מאשר במערכות פרטיות. בנוסף עוד דוגמה להבדל משמעותי בהשוואת טיפול רפואי בין מערכת פרטית למערכת ציבורית היא ההשקעה הכלכלית.

כמובן שהאינטרס של כול אחד הוא לקבל את האיכות הגבוה ביותר אם שולם סכום כסף מאוד גבוה. אך חשוב גם לציין את הפרש המחירים במערכות השונות. דוגמאות לכך, במערכת פרטי: ניתוח למעקפים יעלה בערך 13 אלף שקל. ניתוח להחלפת מפרקים יכול להגיע לסכום של 20 אלף שקל, וניתוח לתיקון בקע מסוגל להגיע לסכום של 7 אלף שקל. כל הניתוחים האלו ברפואה הציבורית לא מחייבים בתוספת תשלום עבור המטופלים.

אבל עם העלות הזאת מגיע הרבה יתרונות. כגון, ברפואה פרטית יש אפשרות לבחור את הרופא שלך שיבצע את הניתוח. בנוסף המטופל יכול לבחור את מועד הניתוח שלו, עם זמן המתנה קטנה בהרבה מזמן המתנה במערכת ציבורית.  המטופל יכול גם לבחור את השיטה שבה תבוצע ההתערבות הרפואית, וברפואה פרטית זה כמעט ולא אפשרי, ניתן גם לבחור את חדר האשפוז שאי אפשר להשוותו לשום חדרי אשפוז הנמצאים בבתי חולים ציבוריים.

הסתכלות חשובה שדוחפת הרבה מאוד אנשים להיות מטופלים על ידי רפואה פרטית היא זמן ההמתנה. אך אפילו אם זה לא נשמע כבעיה רצינית זה נקודה משמעותית אצל הרבה אנשים בבחירה בין המערכות הטיפול. במיוחד שזמן ההמתנה ארוכה בהגזמה. מעורך שכ- שמונים אחוז מהמטופלים במערכות ציבוריים רכשו ביטוח בריאות נוסף להרחבת הטיפול הרפואי שלהם. עם השנים ההרחבה הפכה כאילו לחובה שבלעדיו קבלת טיפול רפואי היא משימה כמעט בלתי אפשרית. תוך המתנה במשך חודשים ארוכים לניתוחים. כאשר מדובר בטיפול שאנו חירום.

אפשר לראות כפי שמתואר שיכול להיות יתרונות לטיפול במערכת פרטית אם צומת לב וחיסכון פרוצדורות (כמו תורים) הם דברים חשובים עבורכם. בנוסף נוחות ובחירת רופא הם דברים מאוד משמעותיים עבור הרבה אנשים ורק בשביל זה להרבה אנשים זה משתלם להיות מטופלים על ידי מערכות פרטיות. אך כפי שנאמר, הרבה טיפול רציני במערכת פרטי בכל זאת מגיע ממערכות ציבוריות ובנוסף יש עלות של עשרות אלפי שקלים לכן יש חסרונות משמעותיות לטיפול פרטי. אבל בסופו של דבר זה שיקול עצמי של כל אדם עם עצמו וזה תלוי בסדר עדיפויות שלו.