Skip to content

פרויקט גמר גננות שנה ב' מכללת אחווה

פרויקט גמר

גננות שנה ב'

מכללת אחווה תשפ"ב

הנחיות ומבנה העבודה

שער

דף השער יכלול את:

שם הפרויקטבאותיות גדולות, בראשית הדף ובמרכז  

בתחתית העמוד יופיעו הפרטים הבאים זה תחת זה:

שם ושם משפחה של הסטודנטית

שם הגן בו מתקיים הפרויקט+ כתובת

שם המדריכה הפדגוגית

שנת הלימודים העברית והלועזית

שם הפרויקט:

 שם הפרויקט יהיה הנושא שבו בחרת לעסוק ודרכו לסכם את תהליך הלמידה במהלך הקורס. הנושא יבחר מתוך רשימת נושאים מרכזיים בתוכנית העבודה החינוכית בגיל הרך. החלק העיוני בפרויקט יתייחס להיבטים רחבים של הנושא וביטויים בכל השלבים ההתפתחותיים מלידה עד גיל 3. העבודה המעשית תתייחס לגיל שבו את עובדת ולגן שבו תבצעי את מערכי הפעילות שתתכנני ותכתבי.

תוכן עניינים: ראשי פרקים ומספרי העמודים בכל פרק

מבוא    (עד עמוד אחד)

המבוא יציג בקצרה :

  • תיעוד תהליך בחירת הנושא, שיקולי הדעת האישיים והפדגוגים לבחירת הנושא.
  • אני מאמין של הכותבת התואם את הרעיון המרכזי – מהי הגישה החינוכית המנחה את כתיבת התכנית. הנחת העבודה –  מה הכותבת מעריכה, משערת שיקרה לילדים שיפעלו בתכנית.
  • תיאור קבוצת הילדים ומאפייניה:

גיל הילדים, מס' הילדים בגן, התפלגות בנים\בנות, רקע תרבותי – סוציואקונומי של

          האוכלוסייה, אופי המקום בו נמצא הגן, רקע תרבותי של הקהילה אותה משרת הגן.

           (שכונה מסוימת, ישוב  כפרי, היסטוריה רלוונטית של המקום, הרכב האוכלוסייה, המבנה בו נמצא הגן,

           האם  הגן מתנהל על פי גישה חינוכית מסוימת, מה נמצא בסביבת הגן, אפיונים מיוחדים וכדומה)

           צייני כיצד אפיונים אלה משפיעים על תוכנית העבודה שלך.

רקע עיוני

  1. למידה עצמית על הנושא הנבחר: הגדרה, פריסה, מהם תחומי הידע. יש להביא מקורות מידע. אתרי אינטרנט, חובה לפחות שני ספרים. יש להפגין ידע בנושא הנבחר.

למידה עצמית תתייחס גם לאמצעים. (ספר, מחבר, משורר, יצירה, אמן, אביזרים, חומרים…)

הרעיונות המרכזיים המרכיבים את הנושא הנבחר. מה מהות הפעילות וייחודיות הנושא.

  • אפיון קצר של השלב ההתפתחותי ומשימות הגיל של קבוצת הילדים בגן בו נערך הפרויקט,

על בסיס התיאוריות שנלמדו בקורס ועל פי ספרות מקצועית עדכנית.

יש להרחיב ולפרט יותר ביחס לנושא הנבחר, כיצד באים לידי ביטוי מאפייני הגיל בכל אחד משלבי ההתפתחות בתחום בו בחרת להתמקד בפרויקט.

  • מטרות כלליות- מהם היעדים אליהן את שואפת להביא או לפתח בקרב הילדים באמצעות התכנית שאת מפתחת בנושא הנבחר. כיצד תתרום הפעילות והלמידה בתחום זה, להתפתחות הילד ולהשגת המשימות ההתפתחותיות בהתאם לגיל.  (עד 5 עמודים)

דרכי עבודה בפרויקט

1. מהן דרכי הלמידה בגיל הרך, יש לפרט מספר דרכים על בסיס הלמידה בקורס ובהסתמך על ספרות מקצועית.

אילו דרכים בחרת להדגיש בתכנית שלך בהתאם לנושא הנבחר, לשלב הפסיכולוגי-התפתחותי של הילדים ולמאפייני הגן וסביבתו.  מה היו השיקולים לבחירה.

2.דרכי העבודה עם הילדים: ארגון הקבוצה- יחידני, קבוצתי, כיתתי, ארגון הזמן- באיזה חלק מסדר היום מתבצעת הפעילות, ארגון המרחב- ארגון סביבה חינוכית, מיקום הפעילות בגן. יש להסביר ולפרט את השיקולים וההנמקות.  (עד 5 עמודים)

חלק מעשי

תאור כללי:

באיזה תקופה של השנה ילמד הנושא- ומדוע?

כמה זמן יוקדש לנושא?

באיזו תדירות ילמד הנושא?

כיצד יקבל ביטוי בתכנית שנתית?

כיצד מופיע הנושא וממשיכה הלמידה בפינות וקירות הגן כיצד יקבל הנושא ביטוי והקשר בחלקים נוספים של תוכנית העבודה?(עד 2 עמודים)

.5 מערכי שיעור:

יש לבחור שלושה מערכי שיעור מתוך כלל הפרויקט ולכתוב אותם בהתאם למודל שנלמד.

בסוף כל מערך לכתוב רפלקציה  לאותו מערך לאחר התנסות בהפעלתו עם הילדים. חשוב לציין מה הושג ביחס למטרות, מה לא הושג ולמה, כיצד ניתן לשפר ולהתגבר על הקשיים שנוצרו.

סיכום העבודה:

  1. משוב על התהליך כולו: בפןהאישי- מה למדת על עצמך כלומדת? (התפתחות אישית, תובנות, חוויות, רגשות, חששות, הצלחות) מה את לוקחת איתך כ"צידה לדרך" – לעתיד.
  2. 2.      בפן המקצועי- האם המטרות שהצבת בפרויקט הושגו? האם מה ששערת קרה? באיזו מידה? האם האמצעים תאמו וסייעו? כיצד ניתן לבסס את מסקנתך? במה תרמה לך כתיבת העבודה? כיווני התפתחות שהנושא זימן לך…אילו מסקנות ותובנות יש לך לגבי הוראה ולמידה בגיל הרך?

.

בבליוגרפיה

יש לציין את כל הספרים, מאמרים, כתבי העת, אתרי אינטרנט. (סיכומי שעורים בקורס אינם נכללים בביבליוגרפיה)

לפי סדר א"ב של שמות המחברים (ראי דוגמא בסילבוס של הקורס)

נספחים

הנספחים יכללו את כל עזרי ההוראה וההמחשה ששולבו בפעל. תיעוד של פעילות, תהליכים, תוצרים של הילדים, תמונות, סרטונים, דוגמאות של האמצעים. 

יש לבחור בקפידה ובשיקול דעת את הנספחים המצורפים, למספר אותם ולתת הסבר קצר כיצד כל אחד מהם מתקשר לפרויקט.

הדפסה

גופן: אריאל, גודל: 12, רווח: 1.25. יש להשאיר שוליים להערות. גודל הפרויקט: עד 20 עמודים.                                 לא כולל נספחים. העבודה תישלח במייל וגם תוגש מודפסת במכללה. נא לא להשתמש בניילוניות להגשה. 

הערות

ניתן לקבל יעוץ וסיוע במידת הצורך דרך פניה בדוא"ל.

יש להגיש את העבודה עד סוף יולי, תאריך מדויק יימסר במהלך הסמסטר הראשון.

החזרת עבודות וציונים עד סוף אוגוסט. תאריך מדויק יימסר במהלך הסמסטר הראשון.

בהצלחה, ברוריה ונורית