Skip to content

עלות הכסף

המונח עלות הכסף מתייחס לעלות "שכירת" הכסף, כלומר עלות הלוואתו של הכסף, וזה בדרך כלל נמדד על ידי שיעור הריבית שנלקח עבור הלוואה. עלות הכסף יכולה לכלול גם מרכיבים אחרים, כמו למשל אינפלציה, האינפלציה יכולה להשפיע על ערך הקרן של ההלווה לטובה או לרעה, וזה יכול להפחית או להעלות את העלות של הלוואת הכסף.

עלות הכסף יכולה להיות גם בפרספקטיבה אחרת, כך למשל אדם שמחזיק אצלו כסף לתקופה ממושכת ולא משקיע אותו, nפסיד מערכו של הכסף, זאת משום שהאינפלציה שוחקת את כוח הקנייה של הכסף עם הזמן, ועלות זאת גם היא עלות של הכסף, כלומר במקרה זה ישנה עלות שלילית מתמדת על הכסף, וזאת בגלל האינפלציה.

מדוע עלות הכסף היא חשובה ?

כאשר יזם או איש עסקים מחליט ליטול הלוואה, או אפילו המדינה כשהיא לוקחת הלוואה, חשוב לה לדעת מראש מה תהיה העלות האמיתית של הלוואת הכסף, וזאת על מנת לשקול האם כדאי ללוות את הכסף מלכתחילה.

מי שולט בעלות הכסף ?

מי ששולט בעלות הכסף במשק הוא הבנק המרכזי, משום שהוא זה שקובע את שיעור הריבית במשק, שאותה הוא כופה על פי חוק על הבנקים, ולפיכך על המשק. במשק יכולות להתקיים ריביות בשוק החופשי לפי ביקוש והיצע, אולם שיעורם של אלה הוא זניח, והשיעור הקובע את מרבית ההלוואות במשק הוא השיעור של הריבית של בנק ישראל.

מדוע עלות הכסף חשובה לכלכלה ולעסקים ?

עלות הכסף חשובה משום שהיא קובעת את התמריץ של בעלי עסקים לבצע את עסקיהם, והתמריץ שלהם ללוות יותר כסף ולהשקיע אותו בעסקיהם. עלות כסף נמוכה יותר תזרים יותר כספים למשק, תניע את הכלכלה, תיצור יותר מקומות עבודה, ותגרום לצמיחה כלכלית, עלות כסף גבוהה יותר תגרום להאטה כלכלית, עלייה בשיעור האבטלה, ולמיתון כלכלי. כסף זול וזמין ממריץ את המשק, ולהפך, אך ישנו גם חיסרון לכך, כסף זול וזמין יכול לגרום לעלייה בכמות הכסף במשק וכתוצאה מכך גם לעלייה בשיעור האינפלציה.