Skip to content

עבודת סמינריון בנושא חינוך וולדורף

חינוך ולדורף כשמו כן הוא הומצא ע"י רודולף שטיינר, חינוך ולדורף מתבסס על תורת האנתרופוסופיה שהיא פרי הגותו של רודולף שטיינר.  רקע היסטורי וחינוך ולדורף בארץ:

חינוך ולדורף נוסד ב-1919 על-ידי המחנך, הפילוסוף והוגה הדעות רודולף שטיינר, בית-הספר הראשון הוקם כבית-ספר לילדי פועלים במפעל "ולדורף-אסטוריה" בעיר שטוטגרט שבגרמניה. זהו היה בית הספר הראשון שהוקם בעולם כולו המתבסס של שיטת חינוך זאת, (חשוב לציין שזהו היה בית ספר מקיף כלומר מכיתה א' ועד כיתה יב'). באירופה שיטת חינוך זאת התרחבה מאוד לאחר מלחמת עולם ה-2 ומאז ועד היום הוקמו מעל אלפי גני ילדים ו1300 בתי ספר ברחבי העולם המתבססים על שיטת חינוך זאת.

חינוך ולדורף בארץ: במהלך שנות ה80 של המאה שעברה החלו לפעול בירושלים ובהרדוף שבגליל גני ילדים ברוח חינוך ולדורף. בית הספר ולדורף בהרדוף היה המוסד החינוכי הראשון בארץ (1989). במהלך שנות התשעים קמו יותר ויותר גני ילדים ובמקביל גם הכשרות מורים ייעודיות וכן נוסף תחום החינוך חדש באופן רשמי. כיום, קיימים יותר מ – 100 גני ילדים ברוח חינוך ולדורף, כ20 בתי ספר יסודיים, 4 תיכונים והמון קורסים, והשתלמויות המתמחים בלימוד שיטת החינוך ולדורף.

חינוך ולדורף שם במרכז תפיסתו החינוכית את הפסיכולוגיה ההתפתחותית של רודולף שטיינר. פסיכולוגיה התפתחותית זו- רואה את הילד קודם כל כישות מתפתחת, ואת הילדות כפרק זמן משמעותי ובעל ערך לשם עצמו. הילדות נתפסת כתקופה של בשילה, של צמיחה פנימית ושל התפתחות הדרגתית של כישרים, איכויות והבנות.
לאור פסיכולוגיה התפתחותית זו, נתפס הילד כישות בהתהוות וצמיחה כלפי הבגרות, ולא כמבוגר קטן. חינוך ולדורף אינו שואל מה יש ללמד בתחום ידע זה או אחר, אלא איך ללמד בהתאם להתפתחותו הספציפית של ילד מסוים וקבוצת בני גילו. כל המערכת החינוכית סביב הילד בחינוך ולדורף מנסה להתכוון לשאלה זו. תוכניות הלימודים, המתודות ודרכי הלימוד, הגישה לילד, האווירה הלימודית, סביבת הלימוד וכל שאר האלמנטים של חיי בית-הספר, מכוונים לתת תשובה מתאימה לשלב ההתפתחותי בו נמצאים הילדים.
לאור האמור לעיל, מובן שבחינוך ולדורף רואים קוים התפתחותיים משותפים לכל ילד באשר הוא, דהיינו, שלבים מסוימים של התפתחות במישורים שונים שניתן להכלילם עבור רוב הילדים. 

שיטת חינוך ולדורף מחלקת את התפתחות הילד ל-3 חלקים עיקריים:1. שלב הילדות המוקדמת, מהלידה ועד גיל הבשלות לבית הספר היסודי.2. שלב בית הספר היסודי ועד גיל ההתבגרות. 3.תקופת גיל ההתבגרות ואילך.

  1. שלב הילדות המוקדמת- בגיל זה מתרכזים בהתפתחותו של התינוק, ואחר-כך של הילד בגיל הרך, בעיקר במישור הגופני פיזי. מכלול ישותו של הילד מכוון לצמיחה, גדילה וטיפוח של הגוף וכל הקשור בכך. חינוך ולדורף ממוקד בתקופה זו בעיקר בטיפוח צדדיו הגופניים של הילד, וזאת במובן הרחב ביותר: חוויות החושים, התנועה, שיווי המשקל, יכולות החיקוי הגופני וכל מה שקשור לחוויה הגופנית.
  2. שלב בית הספר היסודי ועד גיל ההתבגרות- בין גילאים 6-14 בונה הילד את העולם הריגשי, את עולם הרגש והחוויה. לכן חינוך ולדורף מכוון על מנת ליצור מערכת, שתטפח, תדגיש ותעודד את התפתחות עולם הרגש והחוויה הפנימית של הילד, כלומר חינוך ולדורף פונה למישור הריגשי ולא הפיזי של הילד, (שונה מהשלב הקודם).
  3. תקופת גיל ההתבגרות ואילך- במהלך תקופת התפתחות זאת חינוך ולדורף שם דגש על תהליכי למידה יותר ויותר מופשטים, מלאי עניין ורב תחומיים. הכוונה בחינוך העל יסודי בשילוב חינוך ולדורף הינה לעניין את התלמידים, להביאם לכך שיצרו קשר של הבנה ועניין בעולם, כך שכוחות היצירה, הבנייה והאידיאליזם יגברו על כוחות הכובד וההרס. זאת מנסים לעשות בלימוד רב תחומי, מקיף ומלא עניין.