Skip to content

עבודת סיום קורס בניהול משא ומתן

הוראות הכנת עבודת סיום קורס

עבודת הגמר באה להראות יישום בפועל של מה שנלמד בקורס. העבודה תוגש בתבנית קבועה . עבודה יחידנית

התבנית:

 • תיאור לקח שנלמד –הרחבה אודות נושא הלקחים –ראו בהמשך
 • תיאור ישום הלקח בחיי היומיום – ראו בהמשך
 • למידה ,הסקת מסקנות לעכשיו ולעתיד  – ראו פירוט בהמשך.

יש לכתוב את העבודה רק בתבנית זו:

יש לתאר בסה"כ  3 לקחים – כל אחד מהם כתוב בתבנית הנ"ל בלבד. אין לכתוב ברצף רק את הלקחים, בהמשך רק את היישום ובסוף רק את הלמידה והמסקנות. כל לקח יתואר בתבנית כפי שהוסבר לעייל.

לקחים

 1. יש לבחור 3 לקחים מהתרגילים שביצענו או מהתוכן שנלמד בשיעורים בלבד.
 2. לקח יהיה מהחומר הנלמד בלבד .לא אקבל לקחים כגון:
 3. ·        "למדתי להקשיב… " , " עוצמה"
 4. לקחים שהכרתם מהעבר ו/או לקחים שלמדתם כתוצאה מקריאת ספר זה או אחר
 5. כל מיני מילים המבטאות משהו שלא נלמד בכיתה או מושגים שלא הוזכרו בשיעור.
 6. דוגמא ללקח – למדתי לעבוד עם אינטרסים ולא באמצעות התייחסות לעמדות. את הלקח למדתי בתרגיל…. כשראיתי ש…
 7. אין צורך להסביר את נושא הלקח . לדוגמא :  ככל שבחרתם בדוגמא לעייל –אין צורך להסביר מהו אינטרס ומהי עמדה וכולי. הסבר שכזה ,ככל שייכתב  ,יוריד מהניקוד.
 8. יש להגדיר לקח אחד בלבד בכל פעם. כתיבה בסגנון : "למדתי להפריד בין האנשים לבעייה ,לחפש אינטרסים ולבנות חבילות" – תגרור בחינה מדוקדקת שלי שתבחן לעומק כיצד  התלמיד מדגים את כל הנ"ל. ככל שהכתיבה תהייה ממוקדת יותר ,כך יהייה נוח לנהל אותה.

יישום

 1. יש להראות כיצד הלקח יושם בחיי היום יום, לאחר תחילת הקורס ולא משהו מהעבר הרחוק
 2. התיאור יהיה עובדתי ,ספציפי, כזה שמראה שלב אחר שלב כיצד השתמשתם בידע שרכשתם ( הלקח הנ"ל ) על מנת להשיג  משהו תוך כדי ניהול מו"מ.
 3. יש לכתוב בדיוק מה ביצעתם, מה הייתה תגובת הצד השני ,איך טיפלתם וכולי- תיאור כללי לא יתקבל.
 4. יש לכתוב תיאור מפורט ,מסודר, בשפה אקדמאית ברורה ומובנת –לכל לקח, ייכתב תיאור יישום ספציפי עבורו.
 5. ולכל לקח ,  תיאור יישום משלו.
 6. יש לכתוב את תוצר היישום – מה קרה בסוף. גם אם המהלך לא הצליח.
 7. על הלקח להיות ראוי, עם מסר ברור ומלא תוכן. לקח "דל" לא יתקבל. "לקח דל" משמעותו –לתת דוגמא לשימוש בטקטיקה אחת בלבד כגון "עוגן "– מי שיראה שימוש רק בעוגן ועל זה יבנה לקח שלם, יחטיא את המטרה. אם תבחרו בהדגמת טקטיקות, יש להראות שימוש בכמה מהן בלקח אחד.

למידה /הפקת לקחים

 1. לאחר כתיבת ישום  ,יש לכתוב בצורה מסודרת ברורה ולוגית – הסקת מסקנות .( לוגית –יש קשר ישיר הגיוני ומוסבר  בין הלקח ,ליישום להסקת המסקנות.)
 2. מסקנה –כל מה שלמדתם/הפקתם מעצם היישום.
 3. יש לכתוב בצורה מאד ספציפית ועובדתית מהו הלקח מהיישום. בעיקר – היכן לדעתכם תיישמו אותו בחייכם , מול מי, באילו סיטואציות, מה יכול להיות הרווח העתידי.
 4. להקפיד להראות את התוצר ביחס לעבר –איך התוצר הנוכחי, טוב מתוצרי העבר.

כללי

 • הלקחים יכולים להיות מכל תחומי החיים –עבודה ,עסקים ,משפחה ,חברים
 • אין לחזור על לקח מאותו תחום יותר מפעם אחת( אם בחרתם להציג לקח שיושם בעבודה ,שאר הלקחים לא יהיו מהעבודה )
 • יישום הלקחים יהיה מאירועים שונים – אין לקחת אירוע אחד ולהראות כיצד השתמשתם ב 3 יישומים בו.
 • דגש רב יינתן לכתיבת הלמידה, הפקת הלקחים ,הדגשת הרווח/תוצר ברור ומוגדר שהופק מהיישום.
 • אין לכתוב סיפורים. יש לכתוב רק באופן עובדתי  מסודר ומאורגן. ככלל –עבודה שתוגש באופן לא מסודר ומאורגן בדיוק לפי הנחיותי, תקבל ציון נכשל בלי קשר לתוכן הדברים.
 • אורך העבודה כ-  3-5עמודים בסך הכל . לא יותר.
 • נא לבחור יישום משמעותי מהחיים. יישום כגון – ניהלתי  מו"מ על חולצה וחסכתי 20 ₪ , ככל שהוא נאה ונחמד ,יקבל פחות ניקוד מאשר יישום כגון –ניהלתי תהליך מול ספק/לקוח/בן זוג/ילדים שכלל הבנת אינטרסים. בעבר, בדיונים עם ( מישהו מהנ"ל) ניהלתי שיח רק על עמדות שיצר כניסה מהירה לוויכוחים. בתהליך הנ"ל ,הכנתי רשימת אינטרסים כגון  X,Y,Z ובמהלך הדיון חזרתי אליהם כל הזמן. הצד השני אמר ש… אני ביצעתי את… בסופו של התהליך הצלחנו לסכם את…. ביצוענו את …

שימו לב

 • עבודה מוגשת בפעם אחת.
 • אין מועדי ב
 • אין אפשרות להגיש עבודה מתקנת

לפיכך –אנא קראו שוב ושוב את עבודתכם לפני הגשתה ,היו בטוחים כי היא עונה על הקריטריונים המתוארים לעייל .

בהצלחה לכולם

דודי