Skip to content

עבודת סיום בקורס יזמות עסקית וחברתית: מועדון נשים קשישות וצעירות

עבודת סיום בקורס יזמות עסקית וחברתית: מועדון נשים קשישות וצעירות

תמצית מנהלים

מטרתו של מיזם זה הוא ליצור מועדון חברתי של נשים מבוגרות וצעירות בעיר רהט, אשר יש להם זמן פנוי רב, אך אין להם מסגרת ראויה שבה הם יכולים לנצל כראוי את הזמן הזה. המחסור במסגרת ראויה לנשים כאלה, שתיתן מענה לזמן הפנוי שלהם, ותספק להם תעסוקה ראויה, היא סיבה תרבותית, בחברה הבדואית בישראל לא מקובל לשלוח אנשים קשישים למעונים ובתי אבות, והדבר נחשב ללא רצוי. ההבדל הוא שבמועדון מסוג זה, הוא לא יהווה רק מקום לנשים קשישות, אלא גם לנשים צעירות, ובכך יהווה הדבר כמועדון חברתי, ולא רק מקום למבוגרים.

במסגרת הפעילות של המועדות, הנשים יעשו פעילויות משותפות והן ייצרו מוצרים שונים בעבודת יד, שאותם הם יוכלו למכור אחר כך לתושבי העיר, או לאנשים מחוץ לעיר, תוך כדי מיתוג מוצרים אלה כמוצרים איכותיים בעבודת יד.

בטווח הקצר תימדד ההצלחה של המיזם על ידי מספר הנשים שישתתפו בו, והמטרה להעלות את מספר המשתתפים, בטווח הארוך יותר תימדד הצלחתו של הפרויקט על ידי שביעות רצון הנשים המשתתפות, ועל ידי הצלחתו המסחרית של הפרויקט.

ערוצי ההפצה העיקריים של המיזם יהיו תחילה פרסום בעיתונים מקומיים ברהט, ובהמשך, המיזם יתבסס על פרסום מפה לאוזן. פלחי השוק העיקריים של המיזם הם נשים מבוגרות בגיל הפנסיה, ונשים צעירות אשר אינן עובדות ויש להם זמן פנוי.

חוזקתו העיקרית של המיזם הוא המיתוג שלו כמועדון ולא בית אבות. חולשה אפשרית שלו היא אי היכולת של הנשים המבוגרות להגיע למועדון בכוחות עצמן. הזדמנות של המיזם היא ליצור הכנסה מלאה לנשים העובדות. ואיום על המיזם היא הסיכוי שהקהילה המקומית לא תקבל כראוי את המועדון החברתי הזה.

תיאור המיזם

מטרתו העיקרית של מיזם זה היא לנצל את זמנם הפנוי, של נשים בדואיות מבוגרות וצעירות, אשר יש להן זמן פנוי רב, וזאת עקב המציאות הנוכחית שבה לנשים כאלה אין מסגרת ראויה באזור זה, שבה הן יכולות להעביר את זמנן בצורה נעימה, וגם לנצל את הזמן למטרות חברתיות וכלכליות. הרקע למצב זה של נשים אלה הוא העובדה שמבחינה תרבותית, בחברה הבדואית לא מקובל לשלוח נשים מבוגרות לבתי אבות, או מעונות אחרים, ולכן האופציה היחידה של נשים אלה היא לשהות בביתן עם המשפחה, מה שיוצר אצלן זמן פנוי רב. בנוסף לכך, גם לנשים צעירות רבות בחברה הבדואית ישנו זמן פנוי רב, וזאת מנסיבות שונות, כמו למשל, נשים אשר עקרות בית, ומבלות זמן רב בביתן, ויש להן זמן פנוי רב.

החזון העסקי של המיזם הוא שהנשים המבוגרות והצעירות יבלו יחדיו, ויעבירו את זמנן בצורה פרודוקטיבית ויעילה, התועלת של בילוי הזמן המשותף תהיה גם חברתית וגם כלכלית. התועלת החברתית תהיה בצורות שונות, כמו למשל שהנשים המבוגרות יעבירו את המסורת של התרבות שלהן, וילמדו אותה לנשים הצעירות. בנוסף לכך הנשים המבוגרות ילמדו את הצעירות מניסיון החיים שלהן, כמו איך לגדל את ילדיהן, ואיך לטפל במשפחות שלהן בצורה טובה יותר, או מתכונים לבישול ותרופות שונות, או מסורות כלליות של החברה הבדואית בישראל. בנוסף לתועלת החברתית הזו, למיזם תהיה גם תועלת כלכלית, שתעזור גם לקיומו ומימונו של המיזם. הנשים המבוגרות והצעירות ייצרו מוצרים שונים במהלך שהותם יחדיו, מוצרים אלה יכולים להיות ייחודיים לחברה הבדואית ולמסורת שלה, וכך גם ניתן לשווק אותן בצורה של מוצרי עבודת יד. מכירתם של מוצרים אלה תעזור לממן את המועדון ואת החברות בו. הלקוחות העיקריים של מוצרי המועדון יהיו לקוחות מהחברה הבדואית, אך גם לקוחות ישראלים, בעיקר מאזור הדרום.

מיזם זה נועד להיות עסק קטן, והוא אמור להישאר עסק קטן גם בטווח הארוך, שכן מאפייניו הם קהילתיים וקטנים. התקווה היא שבעוד 10 שנים המיזם יהפוך להיות מיזם מבוסס ובעל מוניטין טוב בעיר רהט, והוא יהפוך את העניין של לשיחת נשים מבוגרות למועדון, כעניין של נורמה חברתית. האסטרטגיה העסקית של המיזם, היא בעיקר אסטרטגיה של מוניטין המבוססת על פה לאוזן, העיר רהט היא עיר קטנה, והאפקט של פה לאוזן הוא מאוד חזק בעיר ובתרבות שלה, ולכן הפצת המיזם על ידי אנשי העיר עצמם, ועל ידי המלצות מפה לאוזן, היא הסיכוי הטוב ביותר להצלחתו של המיזם בטווח הארוך. היעדים קצרי הטווח של המיזם הם בעיקר לגייס אנשים שיהיו במועדון, על מנת להגדיל את מספר הנשים שישתתפו בו, ואת זה נעשה על ידי יוזמה של גורמים מרכזיים בעיר שיכולים לעזור, כמו העירייה, ואנשים מכובדים ומוכרים בעיר שיעזרו לקדם את המיזם.

יעדי המכירות של המיזם הם כמה אלפי שקלים בחודש, וככל שיגדלו מספר המשתתפים של המיזם, כך יגדלו גם המוצרים המיוצרים והמכירות, הכנסות אלה יכולות לקיים את צורכי המיזם השוטפים, ולתת הכנסה קטנה לכל המשתתפות במיזם. נתח השוק שאותו ישאף לתפוס המיזם הוא כמחצית מהאוכלוסייה של הנשים המבוגרות והצעירות בעיר רהט.

הבעיה שעליה עונה המיזם

הבעיה העיקרית שעליה עונה המיזם היא חוסר התעסוקה, ועודף זמן פנוי שקיים אצל נשים מבוגרות, ונשים צעירות, וזאת מסיבות שונות. אצל הנשים המבוגרות דבר זה נובע מהעובדה שהן הגיעו לגיל הפרישה, הן אינן מועסקות במשרה כלשהי, וילדיהן כבר גדלו, ולכן יש להן זמן פנוי רב, וחסרה להן מסגרת ראויה שבה הם יכולים להשקיע את זמנם. אצל הנשים הצעירות, מדובר בעיקר בנשים אשר עקרות בית, או שאינן עובדות מסיבה כלשהי, יכולים להיות להן ילדים או לא, אך בשל אי התעסוקה שלהן יש להן זמן פנוי רב, וחסרה להן מסגרת ראויה שבה הן יכולות לבלות את זמנן.

הפתרונות שקיימים היום

כיום ישנם פתרונות חלקיים, פורמליים ובלתי פורמליים לבעיה זו. פתרונות פורמליים הם שישנם בתי אבות שונים, גם מחוץ לעיר רהט, אולם כפי שנאמר מקודם, דבר זה נחשב לטאבו בתרבות הערבית בדואית, ולא מקובל לשלוח את ההורה לבית אבות שיחיה שם. פתרונות בלתי פורמליים יכולים להיות פתרונות משפחתיים, גם במעגל המשפחה המורחבת, אישה שהגיעה לגיל הפנסיה, ויש לה זמן פנוי רב, יכולה לעזור לבני המשפחה המורחבת שלה, ובכך למלא את הזמן שלה ולהביא תועלת. מעבר לכך לא קיימים פתרונות אחרים שנועדו לטפל בבעיה זו.

הצעת הערך של המיזם

ישנם שני ערכים מרכזיים שאותם מספק המיזם, הראשון הוא ערך חברתי אישי לנשים המשתתפות במיזם. אישה אשר הגיעה לגיל הפנסיה ואין לה תעסוקה ראויה, עלולה לחוש שעמום רב בחייה, ותחושה של חוסר תועלת, גם אם היא מבוגרת וגם אם היא צעירה. המיזם הזה נועד בראש ובראשונה להעניק תחושת ערך לאישה שמשתתפת במיזם, והוא גורם לה להרגיש חשובה, ושהיא עושה משהו משמעותי, גם למען עצמה וגם למען החברה שלה. ערך מרכזי נוסף של מיזם זה הוא הערך הכלכלי, הנשים שישתתפו בפרויקט ייצרו מוצרים בעבודת יד, במהלך שיתוף הפעולה בין הנשים במועדון, את המוצרים האלה ניתן למכור הן לאוכלוסייה המקומית בעיר רהט, או למכור לאוכלוסיות מחוץ לעיר, כמו למשל בעיר הגדולה באר שבע, ההכנסות ממכירת המוצרים ישמשו הן לקיום המיזם עצמו ולהוצאותיו, ושא הרווחים ילכו לנשים שמשתתפות במיזם, וכך תהיה להם הכנסה נוספת מהצד.

היתרון התחרותי של המיזם

היתרון התחרותי העיקרי של המיזם הוא המיתוג שלו, המועדון לא ממותג מלכתחילה כבית אבות, שנועד רק לנשים קשישות, אלא שהוא ימותג במועדון חברתי, בעל מוניטין וכמקום מכובד, שאליו יכולות להגיע נשים אלה ולבלות זמן בצורה איכותית. בית אבות נתפס כדבר שלילי בחברה הבדואית, ומי ששולח את הוריו לבית אבות, יש על זה סטיגמה רבה, ולכן תיוג המועדון כמועדון חברתי, שאליו מגיעות גם נשים צעירות, יעזור הרבה למוניטין של המקום. בנוסף לכך עצם העובדה שהנשים עובדות ומייצרות במקום, תורם מאוד למוניטין שלו, ולרצון של הנשים להשתתף במועדון.

המודל הפיננסי של המיזם

מספר הנשים המשתתפות במיזםהלוואהמספר המוצרים המיוצרים בחודש (בהתבסס על יצור 2 מוצרים ביום)פדיון (לפי מחיר ממוצע של 200)הוצאות המועדון (שכירות, חשמל והחזר הלוואה)רווח נקירווח לאישה
1010,000204,0003,0001,000100
2010,000408,0003,0005,000250
3010,0006012,0003,0009,000300
5010,00010020,0003,00017,000340
10010,00020040,0003,00037,000370

מדדי ההצלחה של המיזם

בטווח הקצר, המדד העיקרי של ההצלחה של המיזם היא כמות המשתתפות שיגיעו למועדון, זאת משום שמטרתו של המועדון בטווח הקצר היא להעלות כמה שיותר את המספר של המשתתפות. יש להניח שייקח זמן לנשים אלה ללמוד לייצר את המוצרים שהם יעשו במיזם, ולכן המטרה המשנית להצלחתו של המיזם היא כמות המוצרים שנשים אלה מייצרות, וכתוצאה מכך גם הרווח לכל אישה שמצטרפת למיזם. מטרה נוספת וחשובה להצלחת המיזם היא יצירת נורמה חברתית, שלפיה נשים מבוגרות ונשים צעירות יכולות ללכת למועדון חברתי שכזה, והסטיגמה של נשים מבוגרות שהולכות למיזם כדי להעביר את זמנם, כבר לא תהיה קיימת.

ערוצי ההפצה של המיזם

ערוץ ההפצה העיקרי של המיזם הוא מפה לאוזן. בגלל שמטבעו של מיזם זה, נשים רבות משתתפות בו, הן יהוו בעצם מודעה ופרסומת בפני עצמם, הן ימליצו לחברות ולמשפחה שלהן על המיזם, וכך יגיעו נשים נוספות, שירצו להצטרף למיזם. בתור התחלה, כאשר לא יהיו הרבה נשים במיזם, המיזם יטול הלוואה כדי לפרסם את המיזם בעיתונים מקומיים, כדי להודיע על פתיחתו של המיזם, יש אפשרות גם ליצור מודעות ברשתות החברתיות, כדוגמת פייסבוק.

פילוח שוק

השוק העיקרי של מיזם זה מתחלק לשני פלחי שוק עיקריים, הראשון הוא הקבוצה של נשים שבעיקר מעל גיל הפנסיה של נשים, 62. נשים אלה מתאפיינות במצב סוציואקונומי נמוך בינוני, והן נחשבות לאוכלוסייה מוחלשת, וזאת בגלל העובדה שהן נמצאות בפנסיה, הן לא מועסקות, וברוב המקרים הן יהיו תלויות כלכלית בבעל שלהן, או במשפחתן. לרוב, נשים אלה יתקשו בהתניידות, הן בגלל מחסור בתחבורה ציבורית נאותה בעיר רהט, והן בגלל העובדה שלא סברי שיהיה להן רכב פרטי, ולכן התניידותן תהיה תלויה בבני משפחתם יעזרו להן. הן תלויות בעזרה מהמשפחה בכל תחומי החיים, ולא רק בהתניידות, כמו עזרה בריאותית ועזרה חברתית. פלח השוק השני הוא של נשים צעירות יחסית, לרוב עקרות בית שיש להן ילדים או נשים רווקות. פלח שוק זה מתאפיין במעמד סוציואקונומי בינוני, משום שרבות מהן עובדות ובעלות הכנסה, וגם אם הן עקרות בית, סביר שתהיה להן הכנסה משפחתית מספקת. סביר להניח שנשים אלה יהיו בעלות יכולת התניידות גבוה, יהיה להן רישיון נהיגה, ורכב צמוד.

ניתוח SWOT

חוזקות המיזם:

המיזם הוא בעל יתרון תחרותי מהותי, בשל העובדה שהוא מתויג במועדון חברתי לנשים בעיר רהט, ולא כבית אבות, ולכן לא תהיה רתיעה לנשים בעיר מלהגיע אליו, והמשפחות שלהן לא יתנגדו לכך.

חוזקה נוספת היא שהמיזם הוא מקומי, ומותאם אישית לאוכלוסייה של העיר ולמאפיינים שלה, ולכן הוא יכול לתת מענה טוב לדרישותיהן, ולהתאים את עצמו במהלך הזמן לדרישות המשתנות שלהן.

חולשות המיזם:

חולשתו העיקרית של המיזם היא פיתוח המוניטין של המועדון ושמירה על המוניטין, בעיקר בשל הסטיגמה הכרוכה בחברה הערבית בדואית לגבי בתי אבות ומועדונים מהסוג הזה.

חולשה עיקרית נוספת למיזם היא שנשים מבוגרות שמשתתפות במיזם מתאפיינות ביכולת התניידות נמוכה, ובגלל זה הן יתקשו להגיע למועדון מדי יום, ולכן יש לשקול לסדר להם הסעות באופן יומי.

הזדמנויות:

ההזדמנות העיקרית של המיזם הזה היא ליצור תעסוקה מלאה ורווחית לנשים אלה, ולא רק הכנסה קטנה וצדדית מהמיזם. חוץ מהעובדה שלנשים אלה יש זמן פנוי רב, סביר להניח שהן מתקשות גם למצוא תעסוקה, במיוחד הנשים המבוגרות יותר, שחוות קשיים בלמצוא עבודה.

איומים:

האיום העיקרי על המיזם הוא אי קבלתו של המיזם על ידי האוכלוסייה של העיר רהט, ותיוגו של המיזם כעוד בית אבות, ולכן אוכלוסיית הנשים המבוגרות והצעירות תירתע מלהשתתף במיזם.

איום עיקרי נוסף הוא אי מכשולים בירוקרטיים של המיזם מצד הרשויות, כמו למשל עיריית רהט. בשביל להקים את המיזם צריך אישורים מהעירייה, והיא יכולה להקשות על המיזם מבחינת אישורים.

רפלקציה אישית:

מרפת אלטורי:

החלק העיקרי שלי במיזם היה הצגת המיזם, והצגת הבעיה העיקרית שעליה עונה המיזם. העבודה הזו תרמה לי רבות, הן מבחינה אקדמית והן מבחינה עסקית. מבחינה אקדמית, למדי איך לכתוב חלקים שונים של העבודה תוך כדי התחשבות בסינרגיה והתאמה בין חלקיה השונים של העבודה, ואיך יש להתחשב בחלקים האחרים תוך כדי כתיבת העבודה. מבחינה עסקית למדי לחשוב מנקודת מבטו של היזם, כאשר היזם חושב על מיזם כלשהו, הוא צריך לקחת בחשבון נקודות מבט רבות, ואספקטים שונים של שיקולי דעת, ולמדתי איך ליישם את זה בעבודה זו. הייתי עושה עבודה זו אחרת, בכך שהייתי מעדיפה שהיא תיכתב, לאחר התחלת היישום של המיזם, הדבר הזה היה נותן ניסיון מעשי לי ולחברותי בתור כותבת העבודה. השותפות שלי הן מנאהל אלטורי, וסוגוד סעאדה, הן עזרו מאוד בתהליך הכתיבה, והן היו שותפות חרוצות וטובות.

מנאהל אלטורי:

החלק שלי בכתיבה היה, הצגת הפתרונות הקיימים, הצגת הערך של המיזם, אפיון היתרון התחרותי, והצגת המודל הפיננסי. העבודה הזאת תרמה לי מאוד לידע הכללי שלי, בגלל שלמדתי איך האקדמיה משתלבת עם העולם האמיתי והעולם העסקי, ולמדתי איך עולם היזמות עובד. הייתי עושה את העבודה הזו אחרת בכך שהייתי רוצה גם לשתף את הנשים שמיועדות להשתתף במיזם הזה, ולקבל את חוות הדעת שלהם, כי אני חושבת שגם זה חשוב בשביל להבין את המיזם והמטרות שלו והקשיים שלו.

השותפות שלי הן מרפת אלטורי וסוגוד סעאדה, הן היו שותפות נהדרות בעבודה, ושיתוף העולה בינינו היה טוב מאוד, כל אחת הסבירה לשאר החברות את החלקים שהיא עשתה, כדי שהם יבינו יותר טוב את העבודה.

סוגוד סעאדה:

החלק שלי בעבודה היה הצגת מדדי ההצלחה, הצגת ערוצי ההפצה, פילוח השוק, והצגת ניתוח SWOT. אני חושבת שלמדתי מאוד בהכנה של העבודה הזאת, ובמיוחד בגלל העובדה שהעבודה מלמדת איך להסתכל על עסקים ומיזמים בצורה חברתית, ולא רק בצורה של עסק, ואני חושבת שהדבר הזה מאוד חשוב, בגלל שיש הרבה מיזמים כאלה בשנים האחרונות, כדי לעזור לקהילה.

השותפות שלי הן מרפת אלטורי, מנאהל אלטורי, הן היו שותפות מאוד טובות לעבודה, בגלל שהאווירה במהלך העבודה הייתה טובה, ועזרנו הרבה אחת לשנייה בלעשות את העבודה ולהסביר אחת לשנייה, כל אחת את החלקים שהיא עשתה.

הלקוח: הלקוחות של המיזם הזה הם תושבי העיר רהט, וערים סמוכות, המשתמשים הן נשים מבוגרות וצעירות מרהטיתרון תחרותי: המועדון ממותג כמקום חברתיהצעת הערך: הערך העיקרי המוצע במיזם זה הוא מתן מסגרת ראויה לנשים בעיר רהט, שבה יוכלו לנצל את זמנם כראויהפתרון: ליצור מועדון חברתי שבו הנשים יבלו את זמנםהבעיה: לנשים מבוגרות וצעירות בעיר רהט יש זמן פנוי רב, ואין להן מסגרת ראויה כדי להעביר זמן זה
ערוצי הפצה: פרסום בעיתון, מפה לאוזןמדדי הצלחה: מספר המשתתפות, מכירות של מוצרים
זרם המזומנים: תזרים המזומנים יגיע ממכירת מוצרי עבודת היד לש המיזםעלויות: העלויות של המיזם הן שכירות המקום, תשלום על ציוד, והוצאות מימון