Skip to content

עבודת מחקר לתואר אקדמי

שלום, לי קוראים אדם והנני כותב עבודות מחקר לתואר אקדמי ולתארים אקדמיים, וזאת במיוחד לסטודנטים ותלמידים, שמבקשים ממני לכתוב את עבודתם בשבילם. העבודות שאני כותב לסטודנטים הן עבודות מקוריות ואיכותיות, והעבודות שלי מקבלות ציונים גבוהים, ולכן אני יכול להבטיח לתלמיד ציון גבוה ותשלום לאחר הציון.

הרבה מהתלמידים שמגיעים אלי הם תלמידים שמבקשים ממני להכין את עבודת המחקר שלהם מאפס, הסיבות שבגגלן הם פונים אלי הן רבות ומגוונות, אך בדרך כלל הסיבה לכך שהתלמיד פונה אלי היא כי מפאת הזמן, אין לו יכולת לכתוב את העבודה בעצמו, או שהוא טרוד בחיי המשפחה או שהוא פשוט מוצף בעבודה ובלימודים. למרות שהתלמיד עמוס מאוד, הוא רוצה להבטיח לעצמו עבודה איכותית וטובה, והוא לא רוצה לפגוע בממוצע הציונים שלו, ולכן הוא פונה אלי על מנת שאכתוב את העבודה בשבילו.

התהליך של כתיבת העבודה עבור הסטודנט הוא די פשוט, התלמיד מפרט לי את הדרישות של הסמינריון או עבודת המחקר או התזה שלו, מפרט לי מה השלבים שהוא רוצה שאבצע את העבודה, נותן לי תאריך הגשה, ואז לפי כל הפרמטרים האלה, והשיקול של נושא המחקר, אני נותן לתלמיד הצעת מחיר. אם התלמיד מקבל את הצעת המחיר, הוא משלם לי מקדמה, ורק אז אני יכול להתחיל לעבוד על עבודת המחקר שלו. לאחר שהתלמיד משלם מקדמה, אני רושם את כל לוחות הזמנים שנתן לי התלמיד ביומן שלי, ואני מתחיל לעבוד על ההגשות של התלמיד, ומוסר לו אותן, כל הגשה בתאריך שלה. מה זה אומר ההגשות האלה ? בדרך כלל ההגשה של המחקר מחולקת לשלבים, למשל בחלק הראשון מגישיפ הצעת מחקר, לאחר המרצה מאשר את הצעת המחקר הזאת, אני כותב לתלמיד את סקירת הספרות, ואנו שולחים אותה למרצה שלו על מנת שיבדוק אותה, לאחר המרצה מאשר את סקירת הספרות, אנו ממשיכים לחלק של הממצאים של העבודה, ולבסוף אנו עושים את הסיכום והדיון של העבודה. לאחר שסיימנו את כל החלקים של העבודה אנו מקבלים ציון עבור העבודה.

אם יש לכם עבודת מחקר שאתם צריכים בה עזרה, צרו איתי קשר עוד היום ואתן לכם הצעת מחיר בחינם.