Skip to content

עבודת מחקר בסוציולוגיה הטרדה מינית בעבודה

עבודת מחקר בסוציולוגיה

הטרדה מינית בעבודה

מגישה:

תאריך:

תוכן עניינים

מבוא-. 3

סקירה ספרותית. 4

שוק העבודה ומגמות עכשוויות. 4

שוק העבודה והחברה הערבית. 5

נשים ערביות בשוק העבודה. 6

הטרדות מיניות במקום העבודה- 7

מתודולוגיה-. 8

ממצאים-. 10

1. המדינה אחראית על טיפול בהטרדות מיניות- 10

2. שוק העבודה בישראל הוא לא הכי טוב- 10

3. נשים לא אשמות בהטרדות המיניות- 11

4. במדינה מתקדמת לא צריכה להיות הטרדה מינית- 12

5. חוקי הטרדה מינית מגינים על נשים בעבודה- 12

6. חוסר שוויוניות בין גברים לנשים- 13

טבלה מסכמת: 14

דיון וסיכום המחקר-. 16

מקורות. 19

נספחים-. 20

מבוא-

המצב של שוק התעסוקה בישראל הוא מצב שהשתנה הרבה בעשרות השנים האחרונות, השוק עבר מלהיות שוק חקלאי, כאשר רוב התוצרת של המדינה הייתה תוצרת חקלאית, והוא הפך להיות שוק שמבוסס על שירותים ופיננסים, והתוצרת השתנתה באופי שלה. בגלל השינויים האלה, גם המצב של העובד ורמת החיים שלו השתנו, וגם רמת ההכשרה שלו הפכה ליותר גבוה (שטייר, 2006).

החברה הערבית היא חלק גדול וחשוב בשוק התעסוקה הישראלי בגלל שהיא מהווה חלק גדול מהאוכלוסייה. אבל המצב הסוציואקונומי של האוכלוסייה הערבית היה נמוך כמעט לכל אורך שנות קיומה של מדינת ישראל. הדבר הזה קרה בגלל כמה סיבות, כמו למשל הסכסוך הישראלי פלסטיני שהוביל לאפלייה, מחסום של תרבות ושל שפה, ורמת השכלה נמוכה (מרום, 2014).

הנשים הערביות נמצאות בתחתית הסולם בחברה הישראלית, ויש להם מחסום כפול, גם העובדה שהם חלק מהאוכלוסייה הערבית, וגם העובדה שהם נשים, שתי הקטגוריות האלה גורמות להם לאפלייה בשוק התעסוקה הישראלי, והדבר הזה מוריד את הרמה הסוציואקונומית שלהם (מזרחי סימון, 2016).

בחברה הישראלית יש הרבה הטרדות מיניות בשוק העבודה, הטרדות אלה נמצאות בכל מקום בחברה הישראלית, אבל הן בולטות במיוחד במקום העבודה, בגלל שבמקום העבודה הן חמורות יותר, ראשית הן גורמות לאפליה תעסוקתית כלפי נשים אלה, ושנית הן יותר חמורות מבחינה רגשית, בגלל שהן נעשות על ידי גורם שנמצא ביחסים מתמשכים עם האישה (קמיר, 2011).

המטרה של המחקר הזה היא לבדוק את התופעה של ההטרדה המינית בקרב נשים ערביות, כמה היא נפוצה בקרב נשים אלה, האם אותו דבר כמו בחברה הישראלית, או האם בגלל שמדובר בתרבות ערבית, שהיא שונה מהתרבות הישראלית, הדבר ישפיע גם על התופעה של ההטרדות המיניות.

כדי לבדוק את זה יעשו ראיונות עם נשים ערביות שעובדות בשוק עבודה הישראלי והערבי, ונקבל את חוות דעתן של נשים אלה, איך הן מרגישות לגבי התופעה, ואיך הן חושבות שצריך להתמודד איתה.

סקירה ספרותית

שוק העבודה ומגמות עכשוויות

שוק העבודה המודרני הוא תוצר של הכלכלה הקפיטליסטית, וכאשר החברה הקפיטליסטית עוברת שינויים רבים בעת המודרנית, כמו הגלובליזציה והתפתחות הכלכלה, כך גם שוק העבודה מושפע משינויים אלה, ומתאים את עצמו אליהם. שוק העבודה עבר שינויים מרחיקי לכת במאה העשרים, שנבעו בגלל הצרכים השונים של המשק, ובגלל השינוי באופי העובדים ובהכשרתם (שטייר, 2006).

בתחילת המאה העשרים, רוב העובדים בעולם עסקו בחקלאות, אולם זה השתנה בהדרגה, ובמהלך החצי הראשון של המאה העשרים, רוב העובדים עברו לעסוק בתעשייה וייצור, בגלל שינוי האופי היצרני של המשק, שהחל לייצר יותר במפעלים גדולים. במהלך החצי השני של המאה העשרים, העובדים עברו לעסוק במגזר השירותים בתעשיות עתירות טכנולוגיה ומידע (שטייר, 2006).

בעשורים האחרונים חלו שינויים מרחיקי לכת בשוק העבודה, שהתאפיין ממעבר עובדים מהתעשייה והייצור לסקטור השירותים והטכנולוגיה. המעבר הזה התאפשר בגלל התפתחויות טכנולוגיות רבות התרחשו בעולם בשנים אלה. השינויים האלה מאופיינים במעבר של העולם להיות שוק גלובלי ופתוח, גלובליזציה, תהליך שהשפיע על כל כלכלות העולם. תהליך הגלובליזציה הגביר את השימוש בטכנולוגיות מחשוב, מה שהשפיע על ארגון העבודה ודפוסיה, והצריך לימוד והכשרה של העובדים במשק, כדי שיוכלו להשתמש במחשוב זה (שטייר, 2006).

המעבר מעובדים שעובדים בתעשייה וחקלאות, שדרשו מהעובד כוח פיזי, לעבודה עתירת טכנולוגיה ומידע, אפשר את הגדלת שיעור ההשתתפות של נשים בכוח העבודה, מה שהגביר את הפרודוקטיביות של משקי העבודה ואת התחרותיות בשוק העבודה (שטייר, 2006).

ההתפתחות הטכנולוגית בשוק העבודה, יצרה הפרדה בין שני סוגים של עבודות, עבודות שנחשבות ליותר טובות, ועבודות פחות טובות, בניגוד לעבר, שמרבית העבודות היו ברמה דומה. ההבדל בין שני סוגי עובדים אלה קשור בדרך כלל ברמת הכישורים שיש לעובד, והעובדים במשרות היותר טובות, יכולים בדרך כלל להשפיע על תנאי ההעסקה שלהם (שטייר, 2006).

מגמות דומות היו גם בשוק העבודה הישראלי, בהתאם למגמות בשוק העבודה העולמי, החל משנות החמישים, הייתה ירידה משמעותית בגודלו של הקטור החקלאי, ובמהלך החצי השני של המאה העשרים מגזר התעשייה הצטמצם לטובת המגזר של השירותים (שטייר, 2006).

שוק העבודה והחברה הערבית

מיעוטים אתניים בישראל ובכל רחבי העולם סובלים מייצוג חסר במקצועות שנחשבים למתקדמים וטובים, כמו למשל מקצועות הבריאות והרפואה, וכך גם האוכלוסייה הערבית בישראל. חוסר הייצוג של ערבים במקצועות הבריאות בישראל, גורם לשירותי בריאות לקויים בקרב האוכלוסייה הערבית, זאת בגלל שהאיכות של הטיפול הרפואי מושפעת גם מגורמים תרבותיים, תרבות דומה עוזרת לטיפול הרפואי וליכולתו של הרופא להבין טוב יותר את המטופל (פופר-גבעון, קשת, ליברמן, 2015).

למרות שישנו ייצוג חסרת של האוכלוסייה הערבית במקצועות הבריאות והרווחה בישראל, רבים מהאקדמאים הערבים בוחרים ללמוד את מקצועות הבריאות והרווחה, משום שזה נתפס מקצוע יוקרתי וטוב, וגם בגלל שהם רואים במקצוע זה כדרך להשתלבות מלאה בחברה הישראלית, כמקום עבודה שמכיל גיוון של כל סוגי האוכלוסייה בישראל (פופר-גבעון, קשת, ליברמן, 2015).

החברה הערבית סובלת מחסם שגורם לה לא להשתלב בצורה טובה בשוק העבודה בישראל, והוא החסם של השפה העברית. המוטיבציה להשתלבות בשוק העבודה בישראל, היא אישית ותלויה בכל אחד בנפרד, ואולם החסם של השפה העברית בקרב הערבים, הוא חסם חברתי וקהילתי, ולכן אדם ערבי שרוצה להשתלב, לא יכול בגלל בעיה יותר כללית וחברתית שלא תלויה בו (מרום, 2014).

השפה היא מרכיב חשוב ביכולת להיכנס לשוק העבודה ולהתקדם במקום העבודה, משום שהיא משמשת לתקשורת במקום העבודה, ובלעדיה, העבודה הופכת לבלתי אפשרית. במקרים רבים בחברה הערבית, התעסוקה היא משפחתית, וקהילתית, ואילו אנשים שלא מצליחים למצוא עבודה ביישוב שלהם, נאלצים לצאת לערים גדולות ולעבוד במפעלים גדולים, מקום עבודה שדורש עברית רהוטה (מרום, 2014).

הבעיה של השפה העברית כמחסום בפני כניסה לשוק העבודה הישראלי, מתחילה בבתי הספר הערביים, ששם לרוב מלמדים את השפה העברית, כשפה ספרותית, ולא את השפה הפרקטית והיומיומית שנדרשת לצורך תקשורת רגילה במקום העבודה. השפה שנלמדת שמה דגש על דקדוק, ופחות על השיחה היומיומית במקום העבודה (מרום, 2014).

חוסר ידיעת השפה העברית המדוברת והיומיומית, גורם גם לפערי מנטליות ותרבות בין הערבים לחברה הישראלית, וחוסר היכרות עם התרבות הישראלית. לפעמים התרבות הערבית הישראלית והתרבות הישראלית יכולות להיות מנוגדות, ולכן חשוב להכיר את התרבות הישראלית, כדי להשתלב כראוי במקום העבודה (מרום, 2014).

נשים ערביות בשוק העבודה

נכון לשנת 2015, שיעור התעסוקה של נשים ערביות שהיו בגיל העבודה, 25-64, היה נמוך באופן משמעותי משיעור התעסוקה של נשים יהודיות, וזאת למרות שהייתה מגמה הדרגתית של עלייה בשיעור התעסוקה של נשים ערביות בעשורים האחרונים (מזרחי סימון, 2016).

המקצועות הרווחיים והפופולריים ביותר בקרב נשים ערביות הן המקצועות של הוראה וחינוך, זאת בהשוואה לנשים יהודיות שמועסקות יותר במקצועות של הנדסה וטכנולוגיה, ובתפקידי ניהול (מזרחי סימון, 2016).

ישנם חסמים  שונים שגורמים להדרת הנשים הערביות משוק התעסוקה הישראלי. החסמים הם שונים, חלקם נוגעים לתשתיות במגזר הערבי כמו חינוך, ותשתיות תומכות עבודה, וחלק מהחסמים נוגעים לנשים עצמן ולחברה הערבית, אולם חסמים אלה הם חסמים מובנים הנובעים מכשלים של המדינה בטיפול באוכלוסייה הערבית. בנוסף לחסמים הרגילים של האוכלוסייה הערבית, נשים ערביות סובלות מחסמים כפולים, גם של החברה הערבית, וגם מעצם העובדה שהם נשים, שסובלות מחוסר שוויון מגדרי (מזרחי סימון, 2016).

החסמים של נשים ערביות עוללים היעדר תחבורה ציבורית ראויה, שתאפשר להם להתנייד למקום העבודה, היצע נמוך של מקומות עבודה ראויים ביישובים הערביים, אפליה תעסוקתית כלפי נשים ערביות, מחסור של מעונות יום שיתנו מענה לשמירה על הילדים בעת שנשים יוצאות לעבודה, היעדר אכיפה מספקת של חוקי העבודה, היעדר השכלה מספקת וכישורים ראויים של נשים ערביות, שיאפשרו להם להשיג עבודה טובה בשוק העבודה הישראלי (מזרחי סימון, 2016).

בנוסף לכל הקשיים המובנים האלה של הנשים הערביות, הן צריכות להתמודד עם שוק עבודה ישראלי, שיש בו אפליה כללית כנגד נשים, ותופעות של הטרדות מיניות כלפי נשים. ההטרדה המינית היא תופעה חברתית מסוכנת ומזיקה לנשים, והיא צורה אחת מיני רבות של אפליה כנגד נשים. בחברה הישראלית, ישנם ארגונים ומוסדות רבים, שבהם התופעה של ההטרדה המינית, מושרשת בתרבות הארגונית, שמתאפיינת בפטריארכליות וגבריות, ארגונים אלה יכולים להיות ארגונים ממשלתיים כמו הצבא, ומשרדי הממשלה, או ארגונים פרטיים, כמו חברות עסקיות פרטיות (Levy, Ben-David, Ben-David, 2012).

הטרדות מיניות במקום העבודה-

ההטרדה המינית במקום העבודה יכולה להיות מאוד מעורפלת, במיוחד בימינו אלה. ישנם הרבה תחומים אפורים שבהם לא ברור בדיוק מה מותר ומה אסור לעשות בין גבר ואישה, למרות שישנם חוקים ברורים בנושא של ההטרדה המינית במדינת ישראל. בנוסף לכך גם לא ברור מה תפקידו המדויק של המעסיק במקרים של הטרדה מינית, והאם הוא אמור למנוע ולעזור לנשים שמוטרדות מינית, והאם עליו גם לדאוג לתרבות ארגונית שיהיו בה נורמות, שלא מקבלות התנהגות של הטרדה מינית (קוזינץ, 2017), (Wade, 2014).

בישראל, ההיקף של ההטרדה המינית במקום העבודה הוא די נרחב ויש לכך עדויות מצד מחקרים שבדקו זאת. בנוסף לכך בשנים האחרונות בעקבות התופעה של ההטרדה המינית במקום העבודה, בוצע כיסוי תקשורתי לתופעה שהטרידה רבים. למרות העובדה שההטרדה המינית היא קונספט מעורפל שקשה להגדרה מדויקת, ההגדרה הבסיסית שלה היא התנהגות מינית בלתי רצויה, שמלווה בתחושה לא נעימה של מי שמוטרד מינית. יתר על כן, למרות ששני המינים יכולים לחוות הטרדה מינית, המחקרים מראים שהרוב המוחלט של מי שמוטרד מינית במקום העבודה זה נשים, רוב ההטרדות המיניות מבוצעות על ידי גברים ומופנות כלפי נשים (מור, 2011).

יחד עם הקושי בהגדרה מדויקת של מהי הטרדה מינית, ניתן לסווג סוגים שונים של הטרדה מינית. כך למשל הטרדה מינית יכולה להתרחש באופן אקראי בין אנשים שלא מכירים אחד את השני לפני ההטרדה, ויכולה להיות גם הטרדה שמתבצעת בין שני אנשים שיש ביניהם יחסים מתמשכים ומורכבים, בסוג זה של הטרדה, ההטרדה היא בדרך כלל יותר משמעותית מאשר הטרדה מינית אקראית, ולכן ההטרדה המינית במקום העבודה נחשבת להטרדה עם יחסים מתמשכים, והיא יותר קשה. הבחנה שונה של ההטרדות היא במטרה של ההטרדה, ההטרדה יכולה להיות מתוך מטרה לקבל שירותים מיניים שונים מהמוטרד, או שההטרדה יכולה להיות עם מטרה להרחיק נשים מתפקידי עבודה שנחשבים באופן מסורתי לגבריים, במטרה ליצור סביבה עוינת לנשים (קמיר, 2011).

כאשר ההטרדה המינית מתרחשת במקום העבודה, גם אם מטרתה לקבל שירותים מיניים, וגם אם מטרתה להדיר נשים מתפקידים גבריים, היא סוג של אפליה תעסוקתית חמורה כלפי נשים. ההטרדה המינית פוגעת ביכולתן של נשים לקבל שוויון במקום העבודה, מפחיתה את אפשרויות התעסוקה שלהן, פוגעת באיכות העבודה וביכולתן ליהנות מעבודה בצורה נורמלית, ולכן גם פוגעת באיכות חייהן באופן כללי (מקינון, 2011).

מתודולוגיה-

נושא המחקר:

הטרדה מינית של נשים ערביות בשוק העבודה

רציונאל המחקר:

ההיגיון של המחקר הזה הוא שנשים ערביות מתקדמות בעת המודרנית, והן הופכות להיות כמו נשים אחרות במדינות המערב, וכך גם שוק העבודה במגזר הערבי, וגם במדינת ישראל. ובגלל שנשים ערביות חוות את הקדמה, צריך לבדוק את תופעת ההטרדה המינית במגזר הערבי, כפי שהיא מתרחשת בכלל שוק העבודה בישראל.

אוכלוסיית המחקר:

האוכלוסייה של המחקר הזה באופן כללי, היא כלל הנשים הערביות בישראל, שמשתתפות בשוק העבודה. במחקר הזה דגמנו 7 נשים ערביות שמשתתפות בשוק העבודה, ועליהם ביססנו את הניתוח שלנו.

שם המרואיין/תגילהשכלהתעסוקהמקום מגוריםדתמצב משפחתימספר ילדיםוותק בעבודה
וודאד45תיכונית בסופרמרקטסכניןמוסלמיתנשואה48
סוהר58אקדמיתבמוקד טלפונילודמוסלמיתנשואה46
יסמין27אקדמיתעובדת בהוסטל מוסלמיתרווקה02
עאקלה35אקדמיתמנהלת כספים מוסלמיתרווקה03
חנאן24תיכונית עובדת בחנות מוסלמיתנשואה02
נוואל29אקדמיתעובדת סוציאלית מוסלמיתנשואה25
סועאד33אקדמיתכמזכירה רפואית מוסלמיתנשואה37

מהלך המחקר:

לפני שהתחלתי את המחקר, ביצעתי סקירה של הספרות המחקרית שבודקת את מצבן של הנשים הערביות, ואת מצב של שוק התעסוקה בישראל, וגם את החברה הפטריארכלית הערבית בישראל. לאחר מכן ניסחתי את השאלות שעליהם יתבססו הראיונות האיכותניים עם הנבדקים במחקר. לאחר מכן בוצעו הראיונות, ואחר כך הוצאו התמות שחוזרות על עצמן במהלך הראיונות. לאחר ניתוח התמות הוסקו מסקנות המחקר והמענה על שאלת המחקר.

ממצאים-

לאחר שנעשו כל הראיונות עם הנשים הערביות שעובדות בשוק התעסוקה הישראלי, הוצאו התמות המחקריות שנובעות מהראיונות האלה. אלה תמות המחקר שהתקבלו.

1. המדינה אחראית על טיפול בהטרדות מיניות-

הרבה מהנשים במחקר מאמינות שהמדינה היא האחראית הראשית שתפקידה למנוע ולטפל בעבירות של הטרדה מינית של נשים במקום העבודה, וזאת בנוסף לתפקידו של המעסיק לטפל בבעיות אלה, וגם בנוסף לתפקידה של האישה להתמודד עם התופעה. האישה היחידה אין לה את הכוח ואת הסמכות למנוע את התופעה הזאת, ולכן התופעה צריכה להיות מטופלת מהשורש, ולהיות מטופלת ברמת המאקרו, ופה נכנס התפקיד של המדינה, שהתפקיד שלה הוא לחוקק חוקים, שמטרתם להרתיע את המטרידים, ולהעניש את מי שעושים את זה.

בדוגמה של סוהר: "לחוקק חוקים, לעורר את המודעות הציבורית ועל ההורים לחנך את ילדיהם כבר בגיל צעיר איך מתנהגים לאישה"

כששאלנו את סוהר איך חושבת שצריך לטפל בתופעה של הטרדות מיניות, היא ישר אמרה שהיא חושבת שצריך לחוקק חוקים, כדי למנוע את התופעה הזאת, אבל בנוסף היא אמרה שישנו צורך לעורר את המודעות הציבורית לבעיה הזאת, וגם שההורים אחראים על החינוך של הילדים שלהם, ולגדל אותם כדי שלא יעשו את העבירות האלה.

בדוגמה של יסמין: "מה את חושבת על החוקים למניעת הטרדות מיניות ?

עשייה מבורכת. אני לא מכירה אילו חוקים יש למניעת הטרדות מיניות אבל אני מקווה שהם עוזרים לעשות שינוי ולתפוס עבריינים"

גם יסמין אומרת שהחוקים שהמדינה מחוקקת כדי להעניש את מי שעושה הטרדות היא יוזמה מבורכת, והיא מקווה שהם יעזרו להפחית את המעשים האלה.

2. שוק העבודה בישראל הוא לא הכי טוב-

הרבה מהנשים שהשתתפו במחקר חושבות שהתנאים של שוק העבודה הישראלי ה לא הכי טובים, ושוק העבודה הוא לא הכי טוב שיש, והן הרבו להשוות את שוק העבודה הישראלי לשווקי עבודה במדינות מפותחות ומדינות המערב. היחס כלפי שוק העבודה הישראלי יכול לנבוע גם מהתנאים הכלכליים וגם בגלל התופעה של ההטרדות המיניות.

בדוגמה של וודאד: "אני חושבת שזה שוק עבודה לא באותה רמה כמו מדינות אחרות, אירופה למשל, ועדיין יש בו אפליה כלפי נשים וכלפי ערבים"

וודאד מספרת שהיא חושבת ששוק העבודה הישראלי הוא לא הכי טוב, והיא משווה אותו למדינות אירופה ולארצות הברית. נקודת ההתייחסות שלה לגבי מהו שוק עבודה טוב, היא האם יש בשוק העבודה הזה הטרדות מיניות ואפליה כלפי נשים, והיא אומרת שבשוק העבודה הישראלי עדיין יש בו אפליה כלפי נשים ובגלל זה הוא לא הכי טוב.

בדוגמה של עאקלה: "אני יודעת שבעבודה כמו שלי, אם הייתי גרה בחול הייתי מרוויחה יותר. זה לא רק השכר הנמוך יחסית אלא גם יוקר המחיה בארץ"

עאקלה אומרת שהמצב של שוק העבודה בארץ הוא לא הכי טוב, ומבחינתה נקודת ההשוואה שלה היא המצב הכלכלי, היא אומרת שאפשר להרוויח יותר במדינות אחרות, וגם יוקר המחיה בארץ הוא גבוה מאוד, ובגלל זה המצב לא טוב.

3. נשים לא אשמות בהטרדות המיניות-

הנשים שהשתתפו במחקר הזה חושבות שמי שאשם בהטרדות המיניות הן הגברים, והנשים לא אשמות הטרדות האלה. הנשים חושבות שהגברים באופן טבעי הם אלה שמבצעים את ההטרדות המיניות האלה, והם מי שאשמים, והדבר ברור להן מאוד, הן חושבות שמטבעם של ההטרדות האלה שהן מבוצעות על ידי גברים ולא על ידי נשים.

בדוגמה של עאקלה: "מה חלקם של הנשים בתופעת ההטרדה המינית ?

לא חושבת שזו חוויה שאישה תשמח לעבור."

עאקלה אומרת שמי שאשם בהטרדות האלה הן לא הנשים, אלה הדברים שאשמים, והבסיס לטענה הזאת היא שמבחינת הנשים, החוויה הזאת של ההטרדה המינית היא חוויה לא נעימה, שאף אישה לא תרצה לעבור אותה.

בדוגמה של חנאן: "זאת בעיקר אשמת הגברים שהם לא מצליחים להתאפק ואומרים כל דבר שהם מרגישים"

חנאן אומרת שהאשמים העיקריים בהטרדות הם הגברים, והסיבה לכך היא שהגברים לא מצליחים לשלוט ביצרים שלהם ובגלל זה הם מבצעים את ההטרדות האלה, ולכן האשמה נמצאת אצל הגברים והתנהגותם.

4. במדינה מתקדמת לא צריכה להיות הטרדה מינית-

הנשים חושבות שבמדינה מתקדמת, השואפת להיות מדינה דמוקרטית ומערבית כמו ישראל, לא צריכה להתקיים התופעה של ההטרדות המיניות, בגלל שהתופעה הזאת היא תופעה שמעידה על ליקוי ברמת החברה וברמת התפקוד של המדינה. בנוסף לכך במדינה דמוקרטי ומתקדמת, הנשים צריכות ליהנות מחופש לחיות את החיים שלהם בצורה שלווה, וגם שיהיה להן את החופש לעבוד במקומות עבודה שמכבדים אותן, וליהנות משוויון בתעסוקה, אבל ההטרדות המיניות פוגעות בצורה קשה באיכות החיים של הנשים האלה, ובשוויון שלהן במקום העבודה.

בדוגמה של חנאן: " כי אנחנו מדינה דמוקרטית ויש את חופש הדעה וחופש הביטוי, אבל לפעמים זה יכול להתנגש עם הזכות שלנו לתחושת ביטחון"

חנאן אומרת שמדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, ויש בה את חופש הדעה וחופש הביטוי, חלק מהאנשים מנצלים את החופש הזה כדי לבצע הטרדות מיניות מילוליות, והדבר הזה יכול לפגוע בתחושת הביטחון של הנשים. ובגלל זה במדינה דמוקרטית ומתקדמת צריך לאזן בין חופש הביטוי לבין זכותן של הנשים לחיים טובים עם תחושת ביטחון.

בדוגמה של נוואל: "למה הנושא של ההטרדה המינית בעבודה הוא נושא חשוב במדינת ישראל ?

כי במדינה שלנו יש חוקים, תקנות שצריך ללכת לפיהם וכמו שאסור לפשוע- אסור להטריד מינית"

נוואל מתייחסת לעניין של ההטרדה המינית בדיוק כמו לכל פשע אחר שאותו יכול לבצע האדם, היא אומרת שאם רוצים לחיות במדינה נורמלית ומתוקנת, אסור שיהיו עבירות של הטרדה מינית, בדיוק כמו כל עבירה פלילית אחרת.

5. חוקי הטרדה מינית מגינים על נשים בעבודה-

הנשים שהשתתפו בראיון הזה מספרות שהן מרגישות שהחוקים של ההטרדה המינית מגינים על הנשים במקום העבודה, ובגלל זה החוקים האלה הם חשובים. זה מהתפקיד של המדינה להגן על נשים במקום העבודה, וגם בכל מקום שיש בו הטרדות מיניות, ובגלל זה החוקים של המדינה הם חשובים, כי הם פועלים על כלל החברה ובכל מקום.

בדוגמה של נוואל: "מה את חושבת על החוקים למניעת הטרדות מיניות ?

יש לאכוף אותם כי הם מגינים עלינו הנשים"

נוואל אומרת שהיא חושבת שהחוקים של ההטרדות המיניות הם מאוד חשובים, ובגלל זה צריך לאכוף אותם, בגלל שהם מגינים על הנשים.

בדוגמה של עאקלה: "אני שמחה שיש משהו שמנסה להפחית את התופעה ולתת לנו תחושה שאנחנו מוגנות"

עאקלה אומרת שהיא שמחה שיש איזשהו גורם שמגן על הנשים, ובמקרה הזה זה המדינה, כשהיא מחוקקת את החוקים נגד ההטרדות המיניות.

6. חוסר שוויוניות בין גברים לנשים-

הרבה נשים מהמחקר הזה חושבות שמדינת ישראל אין שוויוניות בין גברים ונשים, והנשים מופלות לרעה בשוק העבודה הישראלי. אי השוויון בין גברים לנשים בא לידי ביטוי בשכר שאותו מקבלת האישה, וגם באפשרויות התעסוקה שעומדות בפני נשים ערביות.

בדוגמה של וודאד: " אני חושבת שחסר שיוויוניות, בגלל שהמשכורת של אישה היא יותר נמוכה מהמשכורת של הגבר, ובגלל זה אין שיוויוניות"

וודאד אומרת שהיא חושבת שאין מספיק שוויוניות בשוק העבודה הישראלי, וזה מתבטא בכך שהאישה מקבלת משכורת יותר נמוכה מהמשכורת של הגבר.

בדוגמה של סוהר: " אני לא חושבת שיש באמת שיוויון כי נשים מקבלות שכר יותר נמוך, מתקשות למצוא עבודות בגלל שהמעסיקים חוששים שהן יכנסו להיריון ואז יעזבו את העבודה"

גם סוהר חושבת שאין מספיק שוויוניות בשוק העבודה הישראלי, הנשים הישראליות מקבלות שכר יותר נמוך מהגברים, וגם שהם מתקשות למצוא עבודה טובה. לדבריה המעסיקים מפלים לרעה את הנשים ולא מעסיקים אותן מלכתחילה, בגלל שהם חוששים שהאישה תיכנס להריון, ובגלל זה המעמד של הנשים בשוק העבודה הוא נמוך יותר.

טבלה מסכמת:

תמהציטוטים
המדינה אחראית על טיפול בהטרדות מיניותסוהר: לחוקק חוקים, לעורר את המודעות הציבורית ועל ההורים לחנך את ילדיהם כבר בגיל צעיר איך מתנהגים לאישה יסמין: מה את חושבת על החוקים למניעת הטרדות מיניות ? עשייה מבורכת. אני לא מכירה אילו חוקים יש למניעת הטרדות מיניות אבל אני מקווה שהם עוזרים לעשות שינוי ולתפוס עבריינים
שוק העבודה בישראל הוא לא הכי טובוודאד: אני חושבת שזה שוק עבודה לא באותה רמה כמו מדינות אחרות, אירופה למשל, ועדיין יש בו אפליה כלפי נשים וכלפי ערבים עאקלה: אני יודעת שבעבודה כמו שלי, אם הייתי גרה בחול הייתי מרוויחה יותר. זה לא רק השכר הנמוך יחסית אלא גם יוקר המחיה בארץ
נשים לא אשמות בהטרדות המיניותעאקלה: מה חלקם של הנשים בתופעת ההטרדה המינית ? לא חושבת שזו חוויה שאישה תשמח לעבור חנאן: זאת בעיקר אשמת הגברים שהם לא מצליחים להתאפק ואומרים כל דבר שהם מרגישים
במדינה מתקדמת לא צריכה להיות הטרדה מיניתחנאן: כי אנחנו מדינה דמוקרטית ויש את חופש הדעה וחופש הביטוי, אבל לפעמים זה יכול להתנגש עם הזכות שלנו לתחושת ביטחון נוואל: למה הנושא של ההטרדה המינית בעבודה הוא נושא חשוב במדינת ישראל ? כי במדינה שלנו יש חוקים, תקנות שצריך ללכת לפיהם וכמו שאסור לפשוע- אסור להטריד מינית
חוקי הטרדה מינית מגינים על נשים בעבודהנוואל: מה את חושבת על החוקים למניעת הטרדות מיניות ? יש לאכוף אותם כי הם מגינים עלינו הנשים עאקלה: אני שמחה שיש משהו שמנסה להפחית את התופעה ולתת לנו תחושה שאנחנו מוגנות
חוסר שוויוניות בין גברים לנשיםוודאד: " אני חושבת שחסר שיוויוניות, בגלל שהמשכורת של אישה היא יותר נמוכה מהמשכורת של הגבר, ובגלל זה אין שיוויוניות" סוהר: " אני לא חושבת שיש באמת שיוויון כי נשים מקבלות שכר יותר נמוך, מתקשות למצוא עבודות בגלל שהמעסיקים חוששים שהן יכנסו להיריון ואז יעזבו את העבודה"

דיון וסיכום המחקר-

שוק העבודה העכשווי הוא מאוד שונה משוק העבודה שהיה לפני עשרות שנים, הדרישה של שוק העבודה לעובדים השתנתה עם השנים, אם בעבר רוב העובדים היו עובדים בחקלאות, כמו למשל לפני מאה שנה, היום רוב העובדים נדרשים להיות עם כישורים והשכלה ראויה כדי שיוכלו להשתלב בשוק העבודה (שטייר, 2006).

המצב של החברה הערבית בישראל תלוי מאוד במצב התעסוקתי שלה, והוא נגזר ממנו. המצב התעסוקתי של החברה הערבית הוא לא טוב, עם שיעורי השתתפות נמוכים בשוק התעסוקה הישראלי, ולכן גם המצב הסוציואקונומי של האוכלוסייה הערבית הוא נמוך. יש כמה חסמים שמפריעים לאוכלוסייה הערבית להשתלב בשוק התעסוקה, והם מחסום של שפה, מחסום תרבותי, ומחסום של אפליה (מרום, 2014).

המצב התעסוקתי של הנשים הערביות הוא לא טוב בכלל, עם שיעורי השתתפות נמוכים מאוד בשוק התעסוקה, ומצב סוציואקונומי מאוד נמוך, במיוחד במגזרים שונים, כמו האוכלוסייה הבדואית או הדרוזית. הנשים הערביות סובלות מאפליה, שיעורי השכלה נמוכים, וגם בחירה במקצועות החינוך שהם רווים, ובגלל זה התעסוקה של הנשים הערביות היא לא טובה (מזרחי סימון, 2016).

במדינת ישראל יש תופעה של הטרדה מינית במקום העבודה, התופעה הזאת היא די משמעותית, אבל היא לא ייחודית רק למדינת ישראל, היא קיימת בעוד מדינות בעולם במערבי. במדינת ישראל יש חוקים שונים שנועדות לעזור לנשים להתמודד עם התופעה הזאת, וגם מטילים אחריות על המעסיקים, שהתפקיד שלהם הוא לנסות למנוע את המקרים האלה במקום העבודה (מור, 2011).

המטרה של העבודה הזאת היא לבדוק את התופעה של ההטרדה המינית במקום העבודה באוכלוסייה של הנשים הערביות, מתוך הכוונה לראות האם גם אצל נשים ערביות קיימת התופעה הזאת, והאם גם הם חוות אותה, וגם לדעת מה חושבות נשים ערביות אלה על התופעה הזאת וההתמודדות שלהם אתה. במחקר הזה עשיתי ראיונות פתוחים עם נשים ערביות, וקיבלתי מהם את חוות הדעת שלהם, ואיך הם מרגישות לגבי ההטרדה המינית במקום העבודה. במחקר הזה התקבלו תמות מחקר, שנובעות מהתשובות של נשים אלה.

התמה המחקרית הראשונה שהתקבלה היא שהנשים חושבות שהמדינה היא האחראית העיקרית על הטיפול במקרים של הטרדה מינית במקום העבודה. הם חושבות שהאישה לבדה לא יכולה להתמודד ולמנוע את המצבים האלה של ההטרדה, ובגלל זה צריך את העזרה של המדינה, אפילו המעסיק לא יכול להתמודד לבדו עם זה.

גם בסקירה הספרותית נסקר מאמר שמראה שהמעסיק לבדו לא יכול לטפל בבעיה הזאת, ואפילו שיש את החוקים שמדינה, והמדינה מנסה למנוע את התופעה, עדיין יש הרבה שטחים אפורים, ומצבים שבהם לא ברור האם מדובר בהטרדה מינית או לא (קוזינץ, 2017).

התמה הבאה היא שהנשים חושבות שהמצב של שוק התעסוקה הישראלי הוא לא טוב, הם משוות את שוק התעסוקה למדינות אירופיות ולארצות הברית, ורואות שהשכר הוא פחות טוב, ויוקר המחיה הוא יותר גבוה, ולכן הן מביעות אי שביעות רצון משוק התעסוקה.

אבל זה לא המצב שראינו בסקירה הספרותית, ראינו ששוק התעסוקה הישראלי הוא שוק מפותח, שהתפתח במקביל מדינות המפותחות בעולם, כמו ארצות הברית ואירופה, וישראל נחשבת למדינה מפותחת באופן יחסי (שטייר, 2006).

התמה הבאה היא שהנשים חושבות שמי שאשם בהטרדות המיניות הן בהחלט לא הנשים, הנשים חושבות שללא ספק הגברים הם אלה שעושים את רוב ההטרדות, והם אלה שאשמים בהם, בגלל שהם אחראים על ההתנהגות שלהם, וגם שמטבעו של הגבר להטריד את האישה.

התמה הזאת היא נכונה, בגלל שבסקירה הספרותית ראינו שההטרדות המיניות יכולות להיות מבוצעות על ידי שני המינים, אבל המחקרים מראים שהיא מבוצעת בעיקר על ידי גברים, והיא מופנית כלפי נשים, ובגלל זה סביר להניח שהאשמה היא עליהם (קמיר, 2011).

התמה הבאה היא שהנשים חושבות שאם מדינת ישראל רוצה להגדיר את עצמה כמדינה מערבית מתקדמת, לא צריכה להיות התופעה של ההטרדה המינית, והיא צריכה לטפל בה כדי שיהיו חיים נורמליים ותקינים במדינה.

התמה הזאת היא נכונה, בגלל שראינו בסקירה שההטרדה המינית פוגעת בשוויון התעסוקתי של הנשים, וגם באיכות החיים שלם, היא מרחיקה אותם ממקומות עבודה גבריים, ובגלל זה אם מדינה רוצה לספק שוויון לאזרחים שלה ולהיות מדינה דמוקרטית, היא צריכה לטפל בתופעה (מקינון, 2011).

התמה הבאה היא שהנשים חושבות שהחוקים של ההטרדה המינית עוזרים להגן על הנשים במקום העבודה. הנשים חושבות שהמדינה היא גורם מרכזי בניסיון למנוע ולטפל בתופעה של הטרדות מיניות, והחוקים נגד ההטרדה מרתיעים מטרידים.

גם התמה הזאת נכונה בגלל שבסקירה המאמרים מדברים על כך ששני הגורמים העיקריים שאמורים למנוע את ההטרדה המינית ולעזור לנשים בשוק העבודה, הם המדינה והמעסיק, על יד חוקים ועל ידי נורמות התנהגות (קוזינץ, 2017).

התמה האחרונה היא שהנשים חושבות שישנה אי שוויוניות בין הגברים לנשים בישראל, ובמיוחד בשוק העבודה, בגלל שהנשים קודם כל מתקשות למצוא עבודה טובה, וגם בגלל שהנשים באופן כללי מקבלות פחות שכר מהגברים, הנשים הערביות מתייחסות לכלל הנשים במדינת ישראל, ולא רק לנשים הערביות.

התמה הזאת נכונה, בסקירה הספרותית יש מאמרים שמדברים על כך שהמצב התעסוקתי של נשים ערביות הוא לא טוב בכלל, והמצב הסוציואקונומי שלהם הוא נמוך מאוד, הנשים הערביות הלאה מתקשות למצוא עבודה טובה, בגלל רמת השכלה נמוכה, והם מקבלות שכר יותר נמוך, מאשר הגברים הערבים, והנשים היהודיות (מזרחי סימון, 2016).

כדי לסכם את המחקר, המסקנה של המחקר היא שהנשים הערביות גם הם נתקלות בתופעה הנרחבת של ההטרדה המינית, הדבר הזה הוא חוויה מאוד שלילית בעבורם, הן רואות התופעה של ההטרדה המינית, בעיה חברתית שצריך לטפל בה, ולא רק על ידי הנשים עצמן, אלא על ידי המדינה, ועל ידי המעסיקים. הם חושבות שצריך לטפל בבעיה בכל מדינת ישראל, גם באוכלוסייה היהודית, וצריך לחוקק עוד יותר חוקים כדי שיעזרו להתמודד ע התופעה הזאת. כמעט כל הנשים במחקר מראות לנו שהחוויה הזאת בעבורם היא חוויה מאוד לא נעימה וטראומתית, וצריך למנוע אותה באופן מוחלט.

הצעה למחקר שימשיך את המחקר הזה הוא מחקר הקשר בין המצב הסוציואקונומי של הנשים הערביות, לבין כמה הן חשופות לתופעה של הטרדה מינית, בגלל שיכול להיות שנשים שחוות את ההטרדה המינית יותר מנשים אחרות, בוחרות לשנות הרבה את מקום העבודה שלהם, והדבר הזה פוגע בהם מבחינה תעסוקתית.

מקורות

 1. קוזינץ, ח' (2017). הטרדה מינית בעבודה. אוטוריטה, 3: ,ע'מ 17-25.
 2. קמיר, א' (2011). סוגים של הטרדה מינית. המכון הישראלי לדמוקרטיה  ,71-81.
 3. מקינון, ק' (2011). הטרדה מינית היא אפליה בתעסוקה. המכון הישראלי לדמוקרטיה  ,87-97.
 4. מור, א. (2011). הטרדה מינית במקום העבודה :שיעוריה, מאפיינה ותפישות מגדריות בקשר אליה, 159-184.
 5. מזרחי סימון, ש' (2016). תעסוקה בקרב נשים ערביות. הכנסת מרכז המחקר והמידע.
 6. מרום, ש' (2014). חשיבות השפה העברית לשילוב ולקידום האוכלוסייה הערבית בשוק התעסוקה. גדיש: ביטאון לחינוך מבוגרים, , 14: 120-146, 2014, גדיש: ביטאון לחינוך מבוגרים , 14: 120-146, 2014.
 7. פופר-גבעון, א' קשת, י' ליברמן, ע' (2015). ערבים במקצועות הבריאות והרווחה בישראל: מבט אתני ומגדרי על ייצוג ותעסוקה. ביטחון סוציאלי 97: 95-126.
 8. שטייר, ח' (2006). שוק עבודה. בתוך אי/שיוויון , הוצאת הספרים.
 9. Wade, C. L. (2014). Organizational responsibility for workplace racial and sexual harassment ,the stories one company's workers, Pg.229-1231.
 10. Levy, I., Ben-David, S., Ben-David, B. (2012). Sexual harassment in the university and the army in Israel. Ariel University Center, Jordan Rift R&D Center and Bar-Ilan University, Israel.

נספחים-

ריאיון ראשון-

שלום אני אמאני

אני סטודנטית לתואר ראשון בסוציולוגיה וניהול בחוג הרב תחומי, ואני מבצעת מחקר לגבי הטרדה מינית של נשים בשוק העבודה הישראלי, אני אשמח אם תסכים להשתתף בראיון שלי.

 1. ספרי לי קצת על הרקע שלך ?
 2. אולי נתחיל בזה שתספרי לי על עצמך: כול מה שעולה בראשך : גיל, מספר ילדים , במה את עובדת ? מה למדת ? גיל נישואין … מה שאת רוצה.
 3. نبدأ بأن تحدثيني عن نفسك.. ما يخطرك في بالك: عمرك، عدد أولادك، ماذا تعملين، ماذا تعلمت، جيل الزواج، ما يحلو لك..؟

אני וודאד בת 45, עובדת בחנות סופרמרקט, מסדרת מוצרים וגם קופאית, יש לי ארבעה ילדים, סיימתי 12 שנות לימוד

 • לכתוב איך היא לבושה (לבוש דתי או לא )
 • (كيف تلبس؟ لبس متحجبة أم لا)

לא דתי

שאלות רקע

 • גיל: ____45____
 • לאום: ____ערביה____
 • 3. ארץ לידה: 1. ישראל     2. אחר ____________
 • 4. מצב משפחתי: 1. נשוי   2. אחר ________ (פרוד/ה גרוש/ה אלמן/ה רווק/ה)
 • 5. מספר שנות נישואין/זוגיות:  ____22___ 
 • מספר ילדים: ______4____
 • גיל ילד 1 ___20____ (שנים)  מין: 1. בן 2. בת
 • גיל ילד 2 ____18___ (שנים) מין: 1. בן 2. בת
 • גיל ילד 3 ____18___ (שנים)  מין: 1. בן 2. בת
 • גיל ילד 4  ___15____(שנים)  מין: 1. בן 2. בת        וכך הלאה……..

 רמת הזיקה שלך לדת:       

    לגמרי                                                                                                                 לגמרי

    דתי/ה                                                      מסורתי/ת                                                חילוני

      10            9            8            7            6            5            4            3            2            1

רמת הזיקה של בן הזוג שלך לדת:       

    לגמרי                                                                                                                  לגמרי         

    דתי/ה                                                      מסורתי/ת                                                חילוני

      10            9            8            7            6            5            4            3            2            1

מקום מגורים: 1. עיר מעורבת    2. עיר פלסטינית     3. ישוב כפרי 

מקום מגורים לפני הנישואין ____עיר ערבית_____ 

מקום מגורים לאחר הנישואין  ____עיר ערבית_____ 

השכלה של המרואיין/נת: 1. תיכונית  2. אקדמית, תואר _________    3. אחר __________     

מספר שנות השכלה: ____12_____

גיל בן הזוג: ______12______

השכלה של בן/בת הזוג של המרואיין/נת: 1. תיכונית  2. אקדמית, תואר _________    3. אחר __________     

מספר האחים שלך: _____1___ מספר האחיות שלך: ______2_____

תעסוקת ההורים שלך (בילדותך): תעסוקת האם : ___עקרת בית_ תעסוקת האב: עובד במפעל

השכלת האם: ______תיכונית___________ השכלת האב _______תיכונית____

 • איך משפחת המוצא שלך מבחינת הדת ?
 • عائلتك (عائلة أهلك) هل هي متدينة أم لا؟ كيف تصفينها من ناحية دينية؟

מסורתיים

 • איך משפחת הבעל מבחינת הדת ?
 • كيف عائلة أهلاك من ناحية دينية؟

מסורתיים

אז אם אפשר נתחיל בעוד שאלות על המשפחה הקרובה שלך

فلبندأ بالتحدث أكثر عن عائلتك..

 • האם את ובעלך מאותו הישוב ?

هل أنتما من نفس البلد؟

כן

 • מתי התחתנתם?

متى تزوجتما؟

לפני 22 שנה

 • תספרי לי קצת על המשפחה שלך ועל היחסים שלך איתם ?

אני ביחסים טובים עם המשפחה שלי, כולנו מאוד קרובים וחברים

תעסוקה

מצב תעסוקתי: 3. עובדת במשרה מלאה

מצב תעסוקתי של בן הזוג: 3. עובד במשרה מלאה

במה את עובדת ?

بماذا تعملين؟

עובדת בחנות סופרמרקט, מסדרת מוצרים וגם קופאית

במה בעלך עובד ?

بماذا يعمل زوجك؟

נהג משאית

כמה שעות כל אחד עובד ? (היקף המשרה)

كم ساعة تعملين وكم ساعة يعمل زوجك؟

שנינו עובדים במשרה מלאה- 180 שעות בחודש

כמה זמן זה כבר כך (הכוונה לאותו היקף משרה ולאותה עבודה)  – האם השתנה בשנים האחרונות?

ואם כן – מאיזו סיבה ? (לידת הילדים, החלטה לצאת ללימודים ולשלב לימודים, צרכי המשפחה, חוסר בעבודה, ולהפך: הילדים גדלו וכו')

זה היה ככה כל הזמן, כשילדתי את הילדים, לא עבדתי, וגם הפסקתי למשך תקופה לעבוד כדי לגדל את הילדים

 • האם את/ה מרוצה במקום עבודתך?

כן זה עבודה טובה

 • איך את/ה מרגיש/ה בתפקיד שלך?

אני מרגישה טוב, נהנית בעבודה

 • איך עומס העבודה? מתי בדרך כלל לחוץ יותר? מתי פחות לחוץ?

כל הזמן יש לחץ בעבודה, אבל הלחץ הכי גדול בעיקר אחרי הצהריים מתי שכולם באים

 • את/ה מרגיש/ה שיש בעבודה מי שתומך בך מבחינת העבודה שאת/ה צריך/ה לעשות?

כן המנהל עוזר לי אם אני צריכה עזרה

השכלה

ثقافة

 • למדת משהו לפני הנישואין?

هل تعلمت قبل الزواج؟

אני סיימתי לימודי תיכון

 • אחרי הנישואין מה למדת ?

ماذا تعلمت بعد الزواج؟

לא למדתי

3. מה את חושבת על שוק העבודה הישראלי בהשוואה למדינות אחרות ?

אני חושבת שזה שוק עבודה לא באותה רמה כמו מדינות אחרות, אירופה למשל, ועדיין יש בו אפליה כלפי נשים וכלפי ערבים

4. מה את חושבת על השוויוניות בשוק העבודה הישראלי בין גברים לנשים ?

אני חושבת שחסר שיוויוניות, בגלל שהמשכורת של אישה היא יותר נמוכה מהמשכורת של הגבר, ובגלל זה אין שיוויוניות

5. מה את חושבת על התופעה של ההטרדות המיניות בעבודה ?

זה תופעה מאוד לא טובה, צריך לטפל בה מהשורש, ואני חושבת שזה עניין תרבותי גם

6. מה לדעתך הם הגורמים להטרדות המיניות ?

זה עניין של תרבות וחינוך, הרבה אנשים לא מקבלים חינוך טוב, ובגלל זה הם מתנהגים ככה, עובדה שעם הזמן זה השתפר

7. מה לדעתך היא השפעת המדיה החברתית על ההטרדות המיניות ?

אני חושבת שההשפעה היא כפולה, מצד אחד אנשים מרשים לעצמם להגיד דברים באינטרנט שהם לא היו אומרים בחיים האמיתיים, ומצד שני האינטרנט מאפשר לחשוף אנשים מטרידים, ולהעלות את המודעות בנושא

8. מה את חושבת על החוקים למניעת הטרדות מיניות ?

במדינת ישראל יש חוקים טובים נגד הטרדה מינית, אבל זה לא מספיק, צריך חוקים יותר מחמירים

האם הרגשת פעם שקיבלת פניות מעליבות?

אם כן – מצד מי? (הלקוחות, עובד/ת אחר/ת, אחראי/ת משמרת, בעל החנות)

כן קרו לי מקרים כאלה, שאנשים אומרים דברים שכביכול הם בצחוק, אבל הם מאוד מעליבים, מצד לקוחות ועובדים אחרים

האם זה היה כרוך במה שמוגדר כהטרדה מינית (הערות מעליבות, הערות פוגעות, הערות שקשורות להופעה שלך, הצעות מגונות, נגיעות וכו')?

כן חלק מהם היו הטרדות מיניות, או הערות שלא היו במקום

  עד כמה את/ה מסכימה עם ההיגדים הבאים?  

 מסכימה במידה רבה מאדמסכימה במידה רבהמסכימהלא כל כך מסכימהלא מסכימה במידה רבהבכלל לא מסכימה
אני מעדיפה לעבוד בישוב ערבי בגלל השפה (לדוברי ערבית)123456
אני מעדיפה לעבוד בישוב יהודי בגלל תנאי העבודה123456
אני מעדיפה לעבוד בישוב יהודי בגלל אפשרויות מגוונות יותר של תעסוקה123456
במקום עבודה בישוב יהודי שומרים יותר טוב על התנאים (מקבלים תלוש שכר, שכר מלא וכדומה)123456
אני מעדיפה לעבוד קרוב לבית                     123456
אני מעדיפה לעבוד בישוב ערבי כי בני המשפחה (בעל, הורי הבעל, ההורים שלי) מצפים זאת ממני123456
אני מעדיפה לעבוד בישוב יהודי בגלל שבמקומות עבודה שם יש פחות הטרדות מיניות123456

9. ספרי לי על חוויה לא נעימה שחווית במהלך הקריירה שלך ?

היה לי לקוח אחד שפעם העיר על צורת הלבוש שלי, שכביכול זה היה מחמאה, אבל זה היה בגדר הטרדה מינית, ולא אהבתי את זה

10 מה חלקם של הנשים בתופעת ההטרדה המינית ?

זה הכי קל להאשים את הנשים, אבל האישה לא אשמה אם מישהו מטריד אותה מינית, לאישה צריכה להיות היכולת להתלבש איך שהיא רוצה, מבלי לשים לה גבולות

11. למה הנושא של ההטרדה המינית בעבודה הוא נושא חשוב במדינת ישראל ?

בגלל שזה נושא חשוב בכל מדינה מתוקנת, כל מדינה שרוצה להיות חלק מהמדינות המפותחות, ושתהיה לה כלכלה מפותחת, חייבת לחוקק חוקים בנושאים האלה

12. איך את חושבת שצריך לטפל בתופעה של ההטרדות המיניות ?

אני חושבת שזה עניין של תרבות, מעבר לחוקים שישנם במדינת ישראל, צריך לשנות את התרבות של האנשים כדי למנוע את התופעה הזו.

13. למה לדעתך אנשים שונים טוענים שיש הגזמה של התלונות של נשים לגבי הטרדה מינית ?

אני חושבת שבאמת יש כל מיני נשים שמנצלות את העובדה הזו, שהם יכולות להתלונן על כל דבר קטן, כדי להשיג את מה שהן רוצות, וזה פוגע בנשים אחרות

14. באיזה סיטואציות לדעתך יש הכי הרבה הטרדות מיניות ?

במקומות עבודה שבהם המנהלים לא מבהירים לעובדים עד כמה חשוב הנושא הזה, ושאסור לעשות את הדברים האלה

באופן כללי, מהן עמדותיך לגבי המשפטים הבאים:

האם לדעתך באופן כללי במדינה יש פגיעה בתנאי התעסוקה של עובדים/ות ערבים/יות בשל העובדה שהם/ן ערבים/יות?

אני חושבת שכן יש אפלייה כלפי ערבים במדינה, לא רק בשוק העבודה, אלא בחברה באופן כללי

האם את/ה יכול לספר על מקרה שחווית בעבר לכך?

כן, ניסיתי בעבר להתקבל לכל מיני מקומות עבודה מחוץ לעיר שלי, ונתקלתי באפלייה, אני חושבת שלא קיבלו אותי להרבה מקומות בגלל שאני ערביה

שאלה לנשים – האם יכול להיות קשר לדעתך בין פגיעה בתנאי התעסוקה שלך לכך שאת אישה?

האם את יכולה לספר על מקרה שחווית בעבר לכך?

אני חושבת שבאופן כללי מעסיקים לא מעריכים נשים, בגלל שהם חושבים שהם לא יכולות לעשות את אותה העבודה כמו גבר. כן אני נתקלת במקרים כאלה, כשהמנהל לא נותן לאישה לעשות עבודות פיזיות, בגלל שהוא חושב שקשה להם

 שאלה לצעירים, האם יכול להיות קשר לדעתך בין פגיעה בתנאי התעסוקה שלך לכך שאת/ה עובד/ת צעיר/ה?

האם את/ה יכול לספר על מקרה שחווית בעבר לכך?

לא רלוונטי

שאלה למבוגרים, האם יכול להיות קשר לדעתך בין פגיעה בתנאי התעסוקה שלך לכך שאת/ה עובד/ת מבוגר/ת?

 האם את/ה יכול לספר על מקרה שחווית בעבר לכך?

כן יכולה להיות פגיעה כזאת, בגלל שמעסיקים לא אוהבים להעסיק עובדים מבוגרים, בתור מישהו מבוגר יותר קשה למצוא עבודה

האם יכול להיות קשר לדעתך בין פגיעה בתנאי התעסוקה שלך לכך שאת/ה עובד/ת לא אקדמאי/ת?

האם את/ה יכול לספר על מקרה שחווית בעבר לכך?

זה תלוי לאיזה מקום עבודה אתה רוצה להתקבל, אם את רוצה לעבוד בחנות סופר מרקט, אז זה לא כל כך משנה ההשכלה

אישה שהוטרדה ומחליטה להתלונן או לנסות לקבל את זכויותיה על פי החוק – למי לדעתך עליה לפנות לקבל עזרה?

 • קרוב משפחה:
  • …….הורה
  • ……אח/ות
  • ……. גיס/ה
 •  שכן/ה
 • עורך דין
 • בית משפט
 • ארגון חברתי כלשהו
 • ארגון עובדים  
  • ……… ההסתדרות
  • …….. כוח לעובדים
  • ……… ארגון מען
  • ………. ארגון אחר

15. האם יש משהו נוסף שתרצי להוסיף ?

אני חושבת שדיברנו על הכל

16. האם את מכירה מישהו נוסף שמתאים למחקר שלי ?

כן חברה שלי יכולה להתאים

תודה רבה לך שהשתתפת במחקר שלי ☺

שאלון 2

שלום אני אמאני

אני סטודנטית לתואר ראשון בסוציולוגיה וניהול בחוג הרב תחומי, ואני מבצעת מחקר לגבי הטרדה מינית של נשים בשוק העבודה הישראלי, אני אשמח אם תסכים להשתתף בראיון שלי.

 1. ספרי לי קצת על הרקע שלך ?
 2. אולי נתחיל בזה שתספרי לי על עצמך: כול מה שעולה בראשך : גיל, מספר ילדים , במה את עובדת ? מה למדת ? גיל נישואין … מה שאת רוצה.
 3. نبدأ بأن تحدثيني عن نفسك.. ما يخطرك في بالك: عمرك، عدد أولادك، ماذا تعملين، ماذا تعلمت، جيل الزواج، ما يحلو لك..؟

אני סוהר ערביה מוסלמית בת 58, יש לי 4 ילדים, עובדת באסותא… אני נשואה כבר 36, עובדת מגיל צעיר מאוד.

 • לכתוב איך היא לבושה (לבוש דתי או לא )
 • (كيف تلبس؟ لبس متحجبة أم لا)

לבושה באופן לא דתי

שאלות רקע

 • גיל: ____58____
 • לאום: ____ערביה____
 • 3. ארץ לידה: 1. ישראל    2. אחר ____________
 • 4. מצב משפחתי: 1.  2. אחר ___נשואה_____ (פרוד/ה גרוש/ה אלמן/ה רווק/ה)
 • 5. מספר שנות נישואין/זוגיות:  __36____ 
 • מספר ילדים: ___4______
 • גיל ילד 1 ___35___ (שנים)  מין: 1. בן 2. בת
 • גיל ילד 2 __31_____ (שנים) מין: 1. בן 2. בת
 • גיל ילד 3 ___27____ (שנים)  מין: 1. בן 2. בת
 • גיל ילד 4  ____22___(שנים)  מין: 1. בן 2. בת        וכך הלאה……..

 רמת הזיקה שלך לדת:       

    לגמרי                                                                                                                 לגמרי

    דתי/ה                                                      מסורתי/ת                                                חילוני

      10            9            8            7            6            5            4            3            2            1

רמת הזיקה של בן הזוג שלך לדת:       

    לגמרי                                                                                                                  לגמרי         

    דתי/ה                                                      מסורתי/ת                                                חילוני

      10            9            8            7            6            5            4            3            2            1

מקום מגורים: 1. עיר מעורבת    2. עיר פלסטינית     3. ישוב כפרי 

מקום מגורים לפני הנישואין ____לוד_____ 

מקום מגורים לאחר הנישואין  _____לוד____ 

השכלה של המרואיין/נת: 1. תיכונית  2. אקדמית, תואר _________    3. אחר ___על תיכונית_______    

מספר שנות השכלה: _____15____

גיל בן הזוג: _____59______

השכלה של בן/בת הזוג של המרואיין/נת: 1. תיכונית  2. אקדמית, תואר _________    3. אחר ____על תיכונית______    

מספר האחים שלך: ___4_____ מספר האחיות שלך: _____1______

תעסוקת ההורים שלך (בילדותך): תעסוקת האם : __תופרת__ תעסוקת האב: נהג מונית

השכלת האם: ______יסודית___________ השכלת האב _______יסודית____

 • איך משפחת המוצא שלך מבחינת הדת ?
 • عائلتك (عائلة أهلك) هل هي متدينة أم لا؟ كيف تصفينها من ناحية دينية؟

חילונית.

 • איך משפחת הבעל מבחינת הדת ?
 • كيف عائلة أهلاك من ناحية دينية؟

דתיים.

אז אם אפשר נתחיל בעוד שאלות על המשפחה הקרובה שלך

فلبندأ بالتحدث أكثر عن عائلتك..

 • האם את ובעלך מאותו הישוב ?

هل أنتما من نفس البلد؟

כן

 • מתי התחתנתם?

متى تزوجتما؟

הייתי בת 21 והוא היה גם בגילי, הכרנו כי למדנו בבית הספר יחד.

 • תספרי לי קצת על המשפחה שלך ועל היחסים שלך איתם ?

משפחה חמה, קרובה, היחסים בינינו טובים. אני ואחותי ביחסים מאוד טובים כי היא אחוית היחידה ולכן אנחנו מבלות יחד, יוצאות לטיולים יחד, אני הייתי איתה ברגע שהבת שלה התחתנה וכשאני יודעת שהיא צריכה אותי, אני רצה לעזור לה וזה הדדי בינינו. בקשר לאחים- הם מתייעצים איתי כל הזמן כי אני אחותם הגדולה, כשיש להם התלבטויות הם יודעים שאני הכתובת.

תעסוקה

מצב תעסוקתי: עובדת באסותא כרגע

מצב תעסוקתי של בן הזוג: יועץ מס

במה את עובדת ?

بماذا تعملين؟

באסותא

במה בעלך עובד ?

بماذا يعمل زوجك؟

יועץ מס

כמה שעות כל אחד עובד ? (היקף המשרה)

كم ساعة تعملين وكم ساعة يعمل زوجك؟

בעלי עובד כ-12 שעות ביום. כלומר משרה מלאה. אני עובדת כל יום מ-08:00 ועד 17:00, כלומר גם משרה מלאה.

כמה זמן זה כבר כך (הכוונה לאותו היקף משרה ולאותה עבודה)  – האם השתנה בשנים האחרונות?

ואם כן – מאיזו סיבה ? (לידת הילדים, החלטה לצאת ללימודים ולשלב לימודים, צרכי המשפחה, חוסר בעבודה, ולהפך: הילדים גדלו וכו')

כל החיים אנחנו עובדים קשה, כך הצלחנו לקנות את הבית שלנו ועוד כמה נכסים. אנחנו אנשים עם מוסר עבודה גבוה ולקח לנו זמן עד שראינו תוצאות לעבודה הקשה. כיום חיים בביטחון כלכלי

 • האם את/ה מרוצה במקום עבודתך?

כן. אני לומדת המון בזכות העבודה שלי- על המכשור הרפואי, על סוגי הבדיקות שכיום קיימות

 • איך את/ה מרגיש/ה בתפקיד שלך?

אני מרגישה שאני עוזרת לאנשים- יש כאלה שנלחצים כשהרופא שולח אותם לבדיקה או כשהם במצב בריאותי לא טוב, ואני תמיד מנסה להרגיע אותם ולעזור להם. מה שמפריע לי בעבודה זה ההפסקות הקצרות והעובדה שכל המשמרת אני משוחחת בטלפון

 • איך עומס העבודה? מתי בדרך כלל לחוץ יותר? מתי פחות לחוץ?

כל הזמן עמוס בעבודה ותמיד מחפשים אצלנו אנשים שישארו עד מאוחר יותר. הכי לחוץ זה בשעות הבוקר, בשעתיים הראשונות כי יש יותר שיחות, וגם בשעות הצהריים המאוחרות, כנראה כי אנשים חוזרים מהעבודה ואז יש להם זמן להתקשר אלינו.

 • את/ה מרגיש/ה שיש בעבודה מי שתומך בך מבחינת העבודה שאת/ה צריך/ה לעשות?

כן, בעבודה שלי יש המון אחמש״ים שהתפקיד שלהם הוא לוודא שהכל מתנהל כשורה ולכן אני לא מרגישה לבד. תמיד אני יכולה להעביר אנשים לאחמשי״ם אם אני מרגישה שאני לא יכולה לעזור להם או שהבקשות שלהם מסובכות עבורי. אני די חדשה בעבודה אז אני מאמינה שככל שאצבור ניסיון, כך אצטרך פחות את עזרת האחמש״ים

השכלה

ثقافة

 • למדת משהו לפני הנישואין?

هل تعلمت قبل الزواج؟

התחלתי ללמוד כימיה בתיכון אך בגלל שהתחתנתי עזבתי את הלימודים

 • אחרי הנישואין מה למדת ?

ماذا تعلمت بعد الزواج؟

בעלי למד יעוץ מס ואני הלכתי ללמוד את זה גם, אך כיום כבר לא עוסקת בזה

3. מה את חושבת על שוק העבודה הישראלי בהשוואה למדינות אחרות ?

אני חושבת שהשכר מאוד נמוך, קשה להתקיים עם המשכורת שאנחנו מקבלים ולמשל באירופה נראה שהתנאים טובים יותר.

4. מה את חושבת על השוויוניות בשוק העבודה הישראלי בין גברים לנשים ?

אני לא חושבת שיש באמת שיוויון כי נשים מקבלות שכר יותר נמוך, מתקשות למצוא עבודות בגלל שהמעסיקים חוששים שהן יכנסו להיריון ואז יעזבו את העבודה

5. מה את חושבת על התופעה של ההטרדות המיניות בעבודה ?

זה נושא חשוב שלא מדובר מספיק. בעיני צריך לשים לזה סוף כי זה יכול לקרות בכל מקום ובכל שעה. לפי הנתונים- אחת מתוך אחת חווה הטרדה מינית מתישהו במהלך חייה וזו טראומה שתלווה אותה לכל החיים.

6. מה לדעתך הם הגורמים להטרדות המיניות ?

בורות של הגברים בנושא, העובדה שמפחדים לדבר על זה, העובדה שזה כל כך טראומתי עבור הנשים שחוות את זה

7. מה לדעתך היא השפעת המדיה החברתית על ההטרדות המיניות ?

כיום יש את מגמת ה- me too המבורכת, שעשתה שינוי אדיר בתפיסה העולמית לגביי נושא זה, וגרמה לנשים רבות להעיז לחשוף את סיפורן האישי וזה מהמם בעיניי. עדיין יש מלא סרטונים במדיה החברתית  שוביניסטיים שמחפיצים נשים ומנסים לצחוק על חשבון

8. מה את חושבת על החוקים למניעת הטרדות מיניות ?

מבורך, אני בעד החמרה בעונשים

האם הרגשת פעם שקיבלת פניות מעליבות?

ברור.  אין אישה שלא חוותה את זה לדעתי

האם זה היה כרוך במה שמוגדר כהטרדה מינית (הערות מעליבות, הערות פוגעות, הערות שקשורות להופעה שלך, הצעות מגונות, נגיעות וכו')?

כן חוויתי גם מקרים של נגיעות לא רצויות, הערות פוגעניות ומשפילות

  עד כמה את/ה מסכימה עם ההיגדים הבאים?  

 מסכימה במידה רבה מאדמסכימה במידה רבהמסכימהלא כל כך מסכימהלא מסכימה במידה רבהבכלל לא מסכימה
אני מעדיפה לעבוד בישוב ערבי בגלל השפה (לדוברי ערבית)123456
אני מעדיפה לעבוד בישוב יהודי בגלל תנאי העבודה123456
אני מעדיפה לעבוד בישוב יהודי בגלל אפשרויות מגוונות יותר של תעסוקה123456
במקום עבודה בישוב יהודי שומרים יותר טוב על התנאים (מקבלים תלוש שכר, שכר מלא וכדומה)123456
אני מעדיפה לעבוד קרוב לבית                     123456
אני מעדיפה לעבוד בישוב ערבי כי בני המשפחה (בעל, הורי הבעל, ההורים שלי) מצפים זאת ממני123456
אני מעדיפה לעבוד בישוב יהודי בגלל שבמקומות עבודה שם יש פחות הטרדות מיניות123456

9. ספרי לי על חוויה לא נעימה שחווית במהלך הקריירה שלך ?

עבדתי כמוכרת בחנות בגדים, הגברים תמיד היו מזלזלים ומתייחסים אליי כאל סוג של משרתת- למשל בתנועות הידיים, היו כאלה שהיו מעמיסים עליי את הבגדים שהם רוצים לחדוד במקום להחזיק אותם בעצמם… השיא היה לקוח אחד שנכנס לחנות והתעצבן שלא בירכתי אותו לשלום (אני אוהבת לתת ללקוח להסתובב חצי דקה בחנות ורק אז לגשת כדי לא להתנפל עליו), ודיברתי עם המוכרת השנייה אז הוא טען שהבוס שלי צריך לדעת שזה מה שאני עושה בעבודה. לאחר מכן נרגע והתחיל לקרוא לי נשמה שלי, מותק שלי, ונתן תחושה לא נעימה

10 מה חלקם של הנשים בתופעת ההטרדה המינית ?

אפסי! גם אם אישה מתלבשת חשוף זה לא טוען שהיא רוצה שיטרידו אותה.

11. למה הנושא של ההטרדה המינית בעבודה הוא נושא חשוב במדינת ישראל ?

כי הוא חשוב בכל העולם ולא רק בישראל. כאן הוא חשוב כי התרבות הישראלית היא מאוד חמה, עממית ולכן אנשים מרגישים חופשי אחד עם השני ולעיתים זה יכול להיות  וגזם

12. איך את חושבת שצריך לטפל בתופעה של ההטרדות המיניות ?

לחוקק חוקים, לעורר את המודעות הציבורית ועל ההורים לחנך את ילדיהם כבר בגיל צעיר איך מתנהגים לאישה

13. למה לדעתך אנשים שונים טוענים שיש הגזמה של התלונות של נשים לגבי הטרדה מינית ?

הם לא יודעים שרק 2% מהתלונות הן תלונות שווא. מנסים לטרפד את זה כי זה מה שהכי קל לעשות

14. באיזה סיטואציות לדעתך יש הכי הרבה הטרדות מיניות ?

כשלמטריד יש סמכות עליונה- למשל מנהל בעבודה, אדם מבוגר…

באופן כללי, מהן עמדותיך לגבי המשפטים הבאים:

האם לדעתך באופן כללי במדינה יש פגיעה בתנאי התעסוקה של עובדים/ות ערבים/יות בשל העובדה שהם/ן ערבים/יות?

אני רוצה להאמין שלא. נתקלתי פה ושם במקרים שהייתה אפליה בתנאי התעסוקה אבל זה מקרים בודדים

האם את/ה יכול לספר על מקרה שחווית בעבר לכך?

חברה שלי לא התקבלה למוקד טלפוני בגלל המבטא שלה (הוא יחסית כבד)

שאלה לנשים – האם יכול להיות קשר לדעתך בין פגיעה בתנאי התעסוקה שלך לכך שאת אישה?

האם את יכולה לספר על מקרה שחווית בעבר לכך?

בהחלט אני רואה את הקשיים של נשים בתחום התעסוקתי כל יום כמעט. אם אישה נכנסת להיריון ואין לה עבודה, אף מקום עבודה לא יסכים לקבל אותה. ואם היא כן עובדת והיא נכנסת להיריון, זה יכול להקשות עליה כי יכול לקרות מצב שהבוסים לא יאהבו את זה. אני מכירה כמה נשים שמתכננות היריון לפי מצב העבודה שלהן

 שאלה לצעירים, האם יכול להיות קשר לדעתך בין פגיעה בתנאי התעסוקה שלך לכך שאת/ה עובד/ת צעיר/ה?

האם את/ה יכול לספר על מקרה שחווית בעבר לכך?

שאלה למבוגרים, האם יכול להיות קשר לדעתך בין פגיעה בתנאי התעסוקה שלך לכך שאת/ה עובד/ת מבוגר/ת?

 האם את/ה יכול לספר על מקרה שחווית בעבר לכך?

מצד אחד, יש לי ניסיון בגלל שנות העבודה הרבות שלי אך מצד שני, קשה לאישה בגילי למצוא עבודה.

האם יכול להיות קשר לדעתך בין פגיעה בתנאי התעסוקה שלך לכך שאת/ה עובד/ת לא אקדמאי/ת?

האם את/ה יכול לספר על מקרה שחווית בעבר לכך?

בהחלט. כיום תואר ראשון זה חובה כי השכלה תיכונית כבר לא שווה הרבה.

אישה שהוטרדה ומחליטה להתלונן או לנסות לקבל את זכויותיה על פי החוק – למי לדעתך עליה לפנות לקבל עזרה?

 • קרוב משפחה:
  • …….הורה
  • ……אח/ות
  • ……. גיס/ה
 • ארגון חברתי כלשהו
 • ארגון עובדים- אם קרה בעבודה

15. האם יש משהו נוסף שתרצי להוסיף ? לא

16. האם את מכירה מישהו נוסף שמתאים למחקר שלי?

יש הרבה שיכולים לענות על שאלון מסוג זה, והאמת שהנושא מעניין

תודה רבה לך שהשתתפת במחקר שלי ☺

שאלון 3

שלום אני אמאני

אני סטודנטית לתואר ראשון בסוציולוגיה וניהול בחוג הרב תחומי, ואני מבצעת מחקר לגבי הטרדה מינית של נשים בשוק העבודה הישראלי, אני אשמח אם תסכים להשתתף בראיון שלי.

 1. ספרי לי קצת על הרקע שלך ?
 2. אולי נתחיל בזה שתספרי לי על עצמך: כול מה שעולה בראשך : גיל, מספר ילדים , במה את עובדת ? מה למדת ? גיל נישואין … מה שאת רוצה.
 3. نبدأ بأن تحدثيني عن نفسك.. ما يخطرك في بالك: عمرك، عدد أولادك، ماذا تعملين، ماذا تعلمت، جيل الزواج، ما يحلو لك..؟

קוראים לי יסמין ואני בת 27. עובדת בהוסטל לצעירים נפגעי נפש כבר שנתיים כמעט ואני סטודנטית לקרימינולוגיה. רווקה

 • לכתוב איך היא לבושה (לבוש דתי או לא )
 • (كيف تلبس؟ لبس متحجبة أم لا)

מודרני

שאלות רקע

 • גיל: 27
 • לאום: ____ערביה____
 • 3. ארץ לידה: 1. ישראל 2. אחר ____________
 • 4. מצב משפחתי: 1.  2. אחר ____רווקה____ (פרוד/ה גרוש/ה אלמן/ה רווק/ה)
 • 5. מספר שנות נישואין/זוגיות:  ______ 
 • מספר ילדים: _________
 • גיל ילד 1 ______ (שנים)  מין: 1. בן 2. בת
 • גיל ילד 2 _______ (שנים) מין: 1. בן 2. בת
 • גיל ילד 3 _______ (שנים)  מין: 1. בן 2. בת
 • גיל ילד 4  _______(שנים)  מין: 1. בן 2. בת        וכך הלאה……..

 רמת הזיקה שלך לדת:       

    לגמרי                                                                                                                 לגמרי

    דתי/ה                                                      מסורתי/ת                                                חילוני

      10            9            8            7            6            5            4            3            2            1

רמת הזיקה של בן הזוג שלך לדת:       

    לגמרי                                                                                                                  לגמרי         

    דתי/ה                                                      מסורתי/ת                                                חילוני

      10            9            8            7            6            5            4            3            2            1

מקום מגורים: 1. עיר מעורבת    2. עיר פלסטינית     3. ישוב כפרי 

מקום מגורים לפני הנישואין ___סכנין______ 

מקום מגורים לאחר הנישואין  _________ 

השכלה של המרואיין/נת: 1. תיכונית  2. אקדמית, תואר ראשון    3. אחר __________    

מספר שנות השכלה: ___15______

גיל בן הזוג: ___________

השכלה של בן/בת הזוג של המרואיין/נת: 1. תיכונית  2. אקדמית, תואר _________    3. אחר __________    

מספר האחים שלך: ___2_____ מספר האחיות שלך: _____1______

תעסוקת ההורים שלך (בילדותך): תעסוקת האם : __יועצת מס__ תעסוקת האב: יועץ מס

השכלת האם: ______על תיכונית___________ השכלת האב _______על תיכונית____

 • איך משפחת המוצא שלך מבחינת הדת ?
 • عائلتك (عائلة أهلك) هل هي متدينة أم لا؟ كيف تصفينها من ناحية دينية؟

חילוניים ומודרניים מאוד

 • איך משפחת הבעל מבחינת הדת ?
 • كيف عائلة أهلاك من ناحية دينية؟

אז אם אפשר נתחיל בעוד שאלות על המשפחה הקרובה שלך

فلبندأ بالتحدث أكثر عن عائلتك..

 • האם את ובעלך מאותו הישוב ?

هل أنتما من نفس البلد؟

 • מתי התחתנתם?

متى تزوجتما؟

 • תספרי לי קצת על המשפחה שלך ועל היחסים שלך איתם ?

יש לי משפחה מהממת, יחסית גדולה (אנחנו 6 סה״כ) ועוד 2 חתולות. היחסים בינינו מאוד קרובים אף על פי שיש לי אחות שגרה בקפריסין ואח שגר באוקראינה.

תעסוקה

מצב תעסוקתי: מדריכה שיקומית בהוסטל

מצב תעסוקתי של בן הזוג:

במה את עובדת ?

بماذا تعملين؟

מדריכה שיקומית בהוסטל

במה בעלך עובד ?

بماذا يعمل زوجك؟

כמה שעות כל אחד עובד ? (היקף המשרה)

كم ساعة تعملين وكم ساعة يعمل زوجك؟

אני עובדת כ-300 שעות בחודש. כולל לילות, שבתות וחגים…

כמה זמן זה כבר כך (הכוונה לאותו היקף משרה ולאותה עבודה)  – האם השתנה בשנים האחרונות?

ואם כן – מאיזו סיבה ? (לידת הילדים, החלטה לצאת ללימודים ולשלב לימודים, צרכי המשפחה, חוסר בעבודה, ולהפך: הילדים גדלו וכו')

כבר שנתיים שאני ככה. לפני כן הייתי עובדת כ-6 שעות במשמרת, 5 פעמים בשבוע… בעבודה הזו אני מצליחה לשלב את הלימודים למרות המשמרות הארוכות, כי יש לי שעות מתות כמו בשבתות שאני עושה וכו׳

 • האם את/ה מרוצה במקום עבודתך?

מאוד!

 • איך את/ה מרגיש/ה בתפקיד שלך?

אני מרגישה חשובה, שאני באמת עוזרת לאחרים וכבר מלא זמן שחיפשתי עבודה עם משמעות.

 • איך עומס העבודה? מתי בדרך כלל לחוץ יותר? מתי פחות לחוץ?

העבודה שלי לא כל כך לחוצה כי ברוב היום הדיירים שלי עובדים או לומדים ולכן לא צריכים אותי 24/7. אבל אי אפשר לדעת למה לצפות כשמתחילה המשמרת כי יכול להיות שפתאום אחד מהם ירגיש רע וירצה ליווי למיון פסיכיאטרי. הכי לחוץ בשעתיים האחרונות של המשמרת כי אז רובם נמצאים ונוח להם לעשות תורנויות בשעות האלה

 • את/ה מרגיש/ה שיש בעבודה מי שתומך בך מבחינת העבודה שאת/ה צריך/ה לעשות?

מאוד. המנהלת שלי מקסימה ומאוד אכפתית

השכלה

ثقافة

 • למדת משהו לפני הנישואין?

هل تعلمت قبل الزواج؟

 • אחרי הנישואין מה למדת ?

ماذا تعلمت بعد الزواج؟

3. מה את חושבת על שוק העבודה הישראלי בהשוואה למדינות אחרות ?

יכול להשתפר מבחינת תנאי שכר ותנאים סוציאליים.

4. מה את חושבת על השוויוניות בשוק העבודה הישראלי בין גברים לנשים ?

כרגע אין שיוויוניות אבל לדעתי זה יתהפך בעתיד

5. מה את חושבת על התופעה של ההטרדות המיניות בעבודה ?

תופעה מזעזעת, ברברית שקשה מאוד לעקוב אחריה ולהפסיק אותה

6. מה לדעתך הם הגורמים להטרדות המיניות ?

גברים שמטרידים מינית הם גברים שלא מפחדים כי הם יודעים שאין להם מה להפסיד, או שיודעים שהנשים לא יתלוננו.

7. מה לדעתך היא השפעת המדיה החברתית על ההטרדות המיניות ?

למדיה יש השפעה גדולה מאוד כיוון שהתכנים בהם אנו צופים, הם אלה שמשפיעים על ההתנהגות שלנו ולכן אם נצפה בתכנים שוביהיסטיים, רוב הסיכויים שזו תהיה התרבות שלנו

8. מה את חושבת על החוקים למניעת הטרדות מיניות ?

עשייה מבורכת. אני לא מכירה אילו חוקים יש למניעת הטרדות מיניות אבל אני מקווה שהם עוזרים לעשות שינוי ולתפוס עבריינים

האם הרגשת פעם שקיבלת פניות מעליבות?

כן

האם זה היה כרוך במה שמוגדר כהטרדה מינית (הערות מעליבות, הערות פוגעות, הערות שקשורות להופעה שלך, הצעות מגונות, נגיעות וכו')?

מבחינתי זה היה נחשב להטרדה מינית אך אני בטוחה שהצד הפוגע לא רואה זאת כהטרדה מינית. חוויתי הערות מעליבות שקשורות להופעה שלי, הצעות מגונות ואפילו היו מקרים בהם הספיק לי מבט של גבר בכדי שארגיש מוטרדת

  עד כמה את/ה מסכימה עם ההיגדים הבאים?  

 מסכימה במידה רבה מאדמסכימה במידה רבהמסכימהלא כל כך מסכימהלא מסכימה במידה רבהבכלל לא מסכימה
אני מעדיפה לעבוד בישוב ערבי בגלל השפה (לדוברי ערבית)123456
אני מעדיפה לעבוד בישוב יהודי בגלל תנאי העבודה123456
אני מעדיפה לעבוד בישוב יהודי בגלל אפשרויות מגוונות יותר של תעסוקה123456
במקום עבודה בישוב יהודי שומרים יותר טוב על התנאים (מקבלים תלוש שכר, שכר מלא וכדומה)123456
אני מעדיפה לעבוד קרוב לבית                     123456
אני מעדיפה לעבוד בישוב ערבי כי בני המשפחה (בעל, הורי הבעל, ההורים שלי) מצפים זאת ממני123456
אני מעדיפה לעבוד בישוב יהודי בגלל שבמקומות עבודה שם יש פחות הטרדות מיניות123456

9. ספרי לי על חוויה לא נעימה שחווית במהלך הקריירה שלך ?

לפני כמה שנים עבדתי כמלצרית באירועים והיה לקוח שהתייחס ממש לא יפה ואמר כמה משפטים פוגעניים.

10 מה חלקם של הנשים בתופעת ההטרדה המינית ?

אני לא חושבת שאפשר להאשים נשים בזה שהן עברו הטרדות מיניות

11. למה הנושא של ההטרדה המינית בעבודה הוא נושא חשוב במדינת ישראל ?

הוא חשוב כי זה יכול להרוס את החיים של האישה שעברה את זה ואנחנו חיים במדינה קטנה כך שקשה יותר להתלונן כי כולם מכירים את כולם

12. איך את חושבת שצריך לטפל בתופעה של ההטרדות המיניות ?

אין לי פתרון שיגמר את התופעה לגמרי אבל כן התחילה להיות מודעות סביב העניין

13. למה לדעתך אנשים שונים טוענים שיש הגזמה של התלונות של נשים לגבי הטרדה מינית ?

כי חושבים שנשים מנסות לנקום במישהו אז הן טוענות שהוא הטריד אותן אבל זה לא באמת המצב.

14. באיזה סיטואציות לדעתך יש הכי הרבה הטרדות מיניות ?

במועדונים, אזורים של חבר׳ה צעירים, בים

באופן כללי, מהן עמדותיך לגבי המשפטים הבאים:

האם לדעתך באופן כללי במדינה יש פגיעה בתנאי התעסוקה של עובדים/ות ערבים/יות בשל העובדה שהם/ן ערבים/יות?

יכול להיות שיש מנהלים גזעניים אבל לא חושבת שיש הרבה מקרים כאלו

האם את/ה יכול לספר על מקרה שחווית בעבר לכך?

אני אישית לא חוויתי מצב בו לא התקבלתי לעבודה עקב היותי ערביה, כיוון שאני חיה בעיר מעורבת..

שאלה לנשים – האם יכול להיות קשר לדעתך בין פגיעה בתנאי התעסוקה שלך לכך שאת אישה?

האם את יכולה לספר על מקרה שחווית בעבר לכך?

לא קרה לי שהייתה לי פגיעה בתנאי התעסוקה אך אני עירנית ובודקת כל הזמן אם אני מקבלת את כל מה שמגיע לי

 שאלה לצעירים, האם יכול להיות קשר לדעתך בין פגיעה בתנאי התעסוקה שלך לכך שאת/ה עובד/ת צעיר/ה?

האם את/ה יכול לספר על מקרה שחווית בעבר לכך?

יכול להיות. יש עבודות שלא יקבלו אותי כי אין לי ניסיון בהם מספיק, למשל להיות מנהלת של ההוסטל בו אני עובדת או עובדת סוציאלית. עבודות מהסוג הזה מצריכות ניסיון וידע

שאלה למבוגרים, האם יכול להיות קשר לדעתך בין פגיעה בתנאי התעסוקה שלך לכך שאת/ה עובד/ת מבוגר/ת?

 האם את/ה יכול לספר על מקרה שחווית בעבר לכך?

האם יכול להיות קשר לדעתך בין פגיעה בתנאי התעסוקה שלך לכך שאת/ה עובד/ת לא אקדמאי/ת?

האם את/ה יכול לספר על מקרה שחווית בעבר לכך?

כן, אני מקבלת מינימום בגלל שעדיין אין לי תואר

אישה שהוטרדה ומחליטה להתלונן או לנסות לקבל את זכויותיה על פי החוק – למי לדעתך עליה לפנות לקבל עזרה?

 • קרוב משפחה:
  • …….הורה
  • ……אח/ות
  • ……. גיס/ה
 •  שכן/ה
 • עורך דין
 • בית משפט
 • ארגון חברתי כלשהו
 • ארגון עובדים  
  • ……… ההסתדרות
  • …….. כוח לעובדים
  • ……… ארגון מען
  • ………. ארגון אחר

לכל מי שנוח לה לפנות בכדי לקבל עזרה לאחר מצב שכזה- אחות, אימא, בעל…

15. האם יש משהו נוסף שתרצי להוסיף ? לא, תודה

16. האם את מכירה מישהו נוסף שמתאים למחקר שלי? כן בהחלט

תודה רבה לך שהשתתפת במחקר שלי ☺

שאלון 4

שלום אני אמאני

אני סטודנטית לתואר ראשון בסוציולוגיה וניהול בחוג הרב תחומי, ואני מבצעת מחקר לגבי הטרדה מינית של נשים בשוק העבודה הישראלי, אני אשמח אם תסכים להשתתף בראיון שלי.

 1. ספרי לי קצת על הרקע שלך ?
 2. אולי נתחיל בזה שתספרי לי על עצמך: כול מה שעולה בראשך : גיל, מספר ילדים , במה את עובדת ? מה למדת ? גיל נישואין … מה שאת רוצה.
 3. نبدأ بأن تحدثيني عن نفسك.. ما يخطرك في بالك: عمرك، عدد أولادك، ماذا تعملين، ماذا تعلمت، جيل الزواج، ما يحلو لك..؟

אני עאקלה בת 35, עובדת כמנהלת כספים של חברה מסוימת. אוטוטו מתחתנת. למדתי ראיית חשבון במכללה למנהל

 • לכתוב איך היא לבושה (לבוש דתי או לא )
 • (كيف تلبس؟ لبس متحجبة أم لا)

לא דתי

שאלות רקע

 • גיל: ____35
 • לאום: ____ערביה____
 • 3. ארץ לידה: 1. ישראל     2. אחר ____________
 • 4. מצב משפחתי: 1.  2. אחר _____רווקה___ (פרוד/ה גרוש/ה אלמן/ה רווק/ה)
 • 5. מספר שנות נישואין/זוגיות:  ___שנה___ 
 • מספר ילדים: ______אין___
 • גיל ילד 1 ______ (שנים)  מין: 1. בן 2. בת
 • גיל ילד 2 _______ (שנים) מין: 1. בן 2. בת
 • גיל ילד 3 _______ (שנים)  מין: 1. בן 2. בת
 • גיל ילד 4  _______(שנים)  מין: 1. בן 2. בת        וכך הלאה……..

 רמת הזיקה שלך לדת:       

    לגמרי                                                                                                                 לגמרי

    דתי/ה                                                      מסורתי/ת                                                חילוני

      10            9            8            7            6            5            4            3            2            1

רמת הזיקה של בן הזוג שלך לדת:       

    לגמרי                                                                                                                  לגמרי         

    דתי/ה                                                      מסורתי/ת                                                חילוני

      10            9            8            7            6            5            4            3            2            1

מקום מגורים: 1. עיר מעורבת    2. עיר פלסטינית     3. ישוב כפרי 

מקום מגורים לפני הנישואין ____לוד_____ 

מקום מגורים לאחר הנישואין  ____חיפה_____ 

השכלה של המרואיין/נת: 1. תיכונית  2. אקדמית, תואר _____ראשון____    3. אחר

מספר שנות השכלה: ____17_____

גיל בן הזוג: _____39______

השכלה של בן/בת הזוג של המרואיין/נת: 1. תיכונית  2. אקדמית, תואר _________    3. אחר __________    

מספר האחים שלך: ____2____ מספר האחיות שלך: ______1_____

תעסוקת ההורים שלך (בילדותך): תעסוקת האם : __סגנית מנהל של בית ספר__ תעסוקת האב: מכונאי

השכלת האם: תואר ראשון השכלת האב _______תיכונית____

 • איך משפחת המוצא שלך מבחינת הדת ?
 • عائلتك (عائلة أهلك) هل هي متدينة أم لا؟ كيف تصفينها من ناحية دينية؟

מודרניים מאוד

 • איך משפחת הבעל מבחינת הדת ?
 • كيف عائلة أهلاك من ناحية دينية؟

אפשר להגיד מסורתיים

אז אם אפשר נתחיל בעוד שאלות על המשפחה הקרובה שלך

فلبندأ بالتحدث أكثر عن عائلتك..

 • האם את ובעלך מאותו הישוב ?

هل أنتما من نفس البلد؟

כו

 • מתי התחתנתם?

متى تزوجتما؟

עוד מעט מתחתנים

 • תספרי לי קצת על המשפחה שלך ועל היחסים שלך איתם ?

המשפחה שלי משפחה מאוד צנועה, כולנו עוזרים אחד לשני ואוהבים אחד את השני אך אנחנו אוהבים את הפרטיות שלנו.

תעסוקה

מצב תעסוקתי: 3.

מצב תעסוקתי של בן הזוג: 3.

במה את עובדת ?

بماذا تعملين؟

מנהלת כספים של חברה

במה בעלך עובד ?

بماذا يعمل زوجك؟

נהג מונית

כמה שעות כל אחד עובד ? (היקף המשרה)

كم ساعة تعملين وكم ساعة يعمل زوجك؟

אני עובדת רוב היום, זה יכול להיות גם עבודה מהבי. בעלי עובד בשעות הבוקר-צהריים

כמה זמן זה כבר כך (הכוונה לאותו היקף משרה ולאותה עבודה)  – האם השתנה בשנים האחרונות?

ואם כן – מאיזו סיבה ? (לידת הילדים, החלטה לצאת ללימודים ולשלב לימודים, צרכי המשפחה, חוסר בעבודה, ולהפך: הילדים גדלו וכו')

בעלי עובד כך מאז אני מכירה אותו. אני התחלתי לעבוד כל כך אינטנסיבי מאז שהתחלתי א העבודה הזו- היא דורשת ממני להיות זמינה ולדאוג לדברים במהלך כל היום, גם אם אני לא במשרד

 • האם את/ה מרוצה במקום עבודתך?

כן. התנאים והשכר מעולים

 • איך את/ה מרגיש/ה בתפקיד שלך?

התפקיד שלי דורש הרבה אחריות בגלל הכספים שמתגלגלים וכמות האנשים שעובדים תחתיי

 • איך עומס העבודה? מתי בדרך כלל לחוץ יותר? מתי פחות לחוץ?

מאוד עמוס בעבודה שלי, מהבור ועד הערב. אני משתדלת לקחת הפסקות צהריים בכדי לנקות את הראש ולחזור למשרד עם כוחות. זה מה שאני אוהבת בעבודה שלי- העובדה שאני כל כך עסוקה

 • את/ה מרגיש/ה שיש בעבודה מי שתומך בך מבחינת העבודה שאת/ה צריך/ה לעשות?

כן, יש את המנהלים שמעליי

השכלה

ثقافة

 • למדת משהו לפני הנישואין?

هل تعلمت قبل الزواج؟

כן עשיתי א התואר שלי לפני הנישואין

 • אחרי הנישואין מה למדת ?

ماذا تعلمت بعد الزواج؟

לא למדתי לאחר התואר הראשון

3. מה את חושבת על שוק העבודה הישראלי בהשוואה למדינות אחרות ?

אני יודעת שבעבודה כמו שלי, אם הייתי גרה בחול הייתי מרוויחה יותר. זה לא רק השכר הנמוך יחסית אלא גם יוקר המחיה בארץ

4. מה את חושבת על השוויוניות בשוק העבודה הישראלי בין גברים לנשים ?

בעולם שלי, בעבודה מהסוג שלי, אין שיוויון ואישה תמיד צריכה להוכיח את עצמה כי רוב העובדים הם גברים לכן אנחנו צריכות להיות חזקות

5. מה את חושבת על התופעה של ההטרדות המיניות בעבודה ?

הרבה חוות בעבודה הטרדות מיניות וזה מצער אותי

6. מה לדעתך הם הגורמים להטרדות המיניות ?

כשגבר מנצל יחסי מרות

7. מה לדעתך היא השפעת המדיה החברתית על ההטרדות המיניות ?

למדיה יש השפעה כלשהי על ההטרדות המיניות כיוון שבאמצעותה אנחנו מביעים את דעתנו ומשם צומחים הרעיונות והמחאות הגדולות, אז אפשר לנצל אותה לדברים חיוביים

8. מה את חושבת על החוקים למניעת הטרדות מיניות ?

אני שמחה שיש משהו שמנסה להפחית את התופעה ולתת לנו תחושה שאנחנו מוגנות

האם הרגשת פעם שקיבלת פניות מעליבות?

כן

האם זה היה כרוך במה שמוגדר כהטרדה מינית (הערות מעליבות, הערות פוגעות, הערות שקשורות להופעה שלך, הצעות מגונות, נגיעות וכו')?

לא לפי החוק

  עד כמה את/ה מסכימה עם ההיגדים הבאים?  

 מסכימה במידה רבה מאדמסכימה במידה רבהמסכימהלא כל כך מסכימהלא מסכימה במידה רבהבכלל לא מסכימה
אני מעדיפה לעבוד בישוב ערבי בגלל השפה (לדוברי ערבית)123456
אני מעדיפה לעבוד בישוב יהודי בגלל תנאי העבודה123456
אני מעדיפה לעבוד בישוב יהודי בגלל אפשרויות מגוונות יותר של תעסוקה123456
במקום עבודה בישוב יהודי שומרים יותר טוב על התנאים (מקבלים תלוש שכר, שכר מלא וכדומה)123456
אני מעדיפה לעבוד קרוב לבית                     123456
אני מעדיפה לעבוד בישוב ערבי כי בני המשפחה (בעל, הורי הבעל, ההורים שלי) מצפים זאת ממני123456
אני מעדיפה לעבוד בישוב יהודי בגלל שבמקומות עבודה שם יש פחות הטרדות מיניות123456

9. ספרי לי על חוויה לא נעימה שחווית במהלך הקריירה שלך ?

כשעבדתי בארומה, היה אחמ״ש שכל הזמן זרק הערות סקסיסטיות לעברי- למשל הוא היה מעיר לי על הלבוש שלי כל פעם, למרות שהוא לא היה חושפני/צמוד 

10 מה חלקם של הנשים בתופעת ההטרדה המינית ?

לא חושבת שזו חוויה שאישה תשמח לעבור

11. למה הנושא של ההטרדה המינית בעבודה הוא נושא חשוב במדינת ישראל ?

כי אנחנו מדינה מפותחת

12. איך את חושבת שצריך לטפל בתופעה של ההטרדות המיניות ?

אולי צריך להתחיל מהשורש- כבר בגנים ובבתי ספר להסביר לילדים מה נכון ומה לא נכון לעשות

13. למה לדעתך אנשים שונים טוענים שיש הגזמה של התלונות של נשים לגבי הטרדה מינית ?

אני מניחה שזה האנשים שטענו שהם הטרידו מינית

14. באיזה סיטואציות לדעתך יש הכי הרבה הטרדות מיניות ?

זה יכול לקרות בכל מקום בעולם ובכל עת

באופן כללי, מהן עמדותיך לגבי המשפטים הבאים:

האם לדעתך באופן כללי במדינה יש פגיעה בתנאי התעסוקה של עובדים/ות ערבים/יות בשל העובדה שהם/ן ערבים/יות?

כן, זה יכול לקרות

האם את/ה יכול לספר על מקרה שחווית בעבר לכך?

היה מקרה בו התקשרתי לקבוע מועד לריאיון עבודה והכל היה נשמע טוב עד שאמרתי את שמי והבינו שאני ערבייה

שאלה לנשים – האם יכול להיות קשר לדעתך בין פגיעה בתנאי התעסוקה שלך לכך שאת אישה?

האם את יכולה לספר על מקרה שחווית בעבר לכך?

יכול להיות

 שאלה לצעירים, האם יכול להיות קשר לדעתך בין פגיעה בתנאי התעסוקה שלך לכך שאת/ה עובד/ת צעיר/ה?

האם את/ה יכול לספר על מקרה שחווית בעבר לכך?

אני חושבת שיותר מעדיפים צעירים, תלוי בעבודה. למשל אם זה מוכרת בחנות בגדים- לרוב יעדיפו להעסיק בחורה צעירה. אם זה עבודה לראיית חשבון, מנהלת בית ספר- יעדיפו אישה בוגרת יותר עם ניסיון בחיים

שאלה למבוגרים, האם יכול להיות קשר לדעתך בין פגיעה בתנאי התעסוקה שלך לכך שאת/ה עובד/ת מבוגר/ת?

 האם את/ה יכול לספר על מקרה שחווית בעבר לכך?

האם יכול להיות קשר לדעתך בין פגיעה בתנאי התעסוקה שלך לכך שאת/ה עובד/ת לא אקדמאי/ת?

האם את/ה יכול לספר על מקרה שחווית בעבר לכך?

שוב, תלוי באיזו עבודה מדובר והאם נדרש ניסיון

אישה שהוטרדה ומחליטה להתלונן או לנסות לקבל את זכויותיה על פי החוק – למי לדעתך עליה לפנות לקבל עזרה?

קרוב משפחה בעיקר:

15. האם יש משהו נוסף שתרצי להוסיף ?

לא

16. האם את מכירה מישהו נוסף שמתאים למחקר שלי?

כן

תודה רבה לך שהשתתפת במחקר שלי ☺

שאלון 5

שלום אני אמאני

אני סטודנטית לתואר ראשון בסוציולוגיה וניהול בחוג הרב תחומי, ואני מבצעת מחקר לגבי הטרדה מינית של נשים בשוק העבודה הישראלי, אני אשמח אם תסכים להשתתף בראיון שלי.

 1. ספרי לי קצת על הרקע שלך ?
 2. אולי נתחיל בזה שתספרי לי על עצמך: כול מה שעולה בראשך : גיל, מספר ילדים , במה את עובדת ? מה למדת ? גיל נישואין … מה שאת רוצה.
 3. نبدأ بأن تحدثيني عن نفسك.. ما يخطرك في بالك: عمرك، عدد أولادك، ماذا تعملين، ماذا تعلمت، جيل الزواج، ما يحلو لك..؟

אני חנאן בת 24, בקרוב אימא לילד אחד, עובדת בחנות של מוצרי טיפוח לגוף- סבון

 • לכתוב איך היא לבושה (לבוש דתי או לא )
 • (كيف تلبس؟ لبس متحجبة أم لا)

דתי

שאלות רקע

 • גיל: ____24____
 • לאום: ____ערביה____
 • 3. ארץ לידה: 1. ישראל     2. אחר ____________
 • 4. מצב משפחתי: 1. נשואה 2. אחר ________ (פרוד/ה גרוש/ה אלמן/ה רווק/ה)
 • 5. מספר שנות נישואין/זוגיות:  __1____ 
 • מספר ילדים: ____1 בקרוב_____
 • גיל ילד 1 ______ (שנים)  מין: 1. בן 2. בת
 • גיל ילד 2 _______ (שנים) מין: 1. בן 2. בת
 • גיל ילד 3 _______ (שנים)  מין: 1. בן 2. בת
 • גיל ילד 4  _______(שנים)  מין: 1. בן 2. בת        וכך הלאה……..

 רמת הזיקה שלך לדת:       

    לגמרי                                                                                                                 לגמרי

    דתי/ה                                                      מסורתי/ת                                                חילוני

      10            9            8            7            6            5            4            3            2            1

רמת הזיקה של בן הזוג שלך לדת:       

    לגמרי                                                                                                                  לגמרי         

    דתי/ה                                                      מסורתי/ת                                                חילוני

      10            9            8            7            6            5            4            3            2            1

מקום מגורים: 1. עיר מעורבת    2. עיר פלסטינית     3. ישוב כפרי 

מקום מגורים לפני הנישואין ____לוד_____ 

מקום מגורים לאחר הנישואין  ____באקה אלגרבייה_____ 

השכלה של המרואיין/נת: 1. תיכונית  2. אקדמית, תואר ___ראשון______    3. אחר __________    

מספר שנות השכלה: ____16_____

גיל בן הזוג: _____28______

השכלה של בן/בת הזוג של המרואיין/נת: 1. תיכונית  2. אקדמית, תואר _________    3. אחר __________    

מספר האחים שלך: ____2____ מספר האחיות שלך: ___________

תעסוקת ההורים שלך (בילדותך): תעסוקת האם : מעצבת שיער תעסוקת האב: נהג מונית

השכלת האם: ______תיכונית___________ השכלת האב _______תיכונית____

 • איך משפחת המוצא שלך מבחינת הדת ?
 • عائلتك (عائلة أهلك) هل هي متدينة أم لا؟ كيف تصفينها من ناحية دينية؟

המשפחה שלי נחשבת לדתייה, אבי שייח׳ ולכן אני מקפידה על לבוש צנוע

 • איך משפחת הבעל מבחינת הדת ?
 • كيف عائلة أهلاك من ناحية دينية؟

משפחתו של בעלי פחות דתיים אך בעלי ספציפית יותר קרוב לדת.

אז אם אפשר נתחיל בעוד שאלות על המשפחה הקרובה שלך

فلبندأ بالتحدث أكثر عن عائلتك..

 • האם את ובעלך מאותו הישוב ?

هل أنتما من نفس البلد؟

לא

 • מתי התחתנתם?

متى تزوجتما؟

לפני שנה וקצת

 • תספרי לי קצת על המשפחה שלך ועל היחסים שלך איתם ?

המשפחה שלי מאוד מכובדת ואני הבת היחידה כך שתמיד התייחסו אליי כאל נסיכה. אימא שלי היא האוזן הקשבת ואבא שלי הוא העוגן שלי

תעסוקה

מצב תעסוקתי: 3.

מצב תעסוקתי של בן הזוג: 3.

במה את עובדת ?

بماذا تعملين؟

בחנות שנקראת סבון

במה בעלך עובד ?

بماذا يعمل زوجك؟

חשבונאי

כמה שעות כל אחד עובד ? (היקף המשרה)

كم ساعة تعملين وكم ساعة يعمل زوجك؟

בעלי עובד שעות רבות, יכול להישאר עד שעות הערב המאוחרות במשרד. אני עובדת במשמרות בוקר/ערב

כמה זמן זה כבר כך (הכוונה לאותו היקף משרה ולאותה עבודה)  – האם השתנה בשנים האחרונות?

ואם כן – מאיזו סיבה ? (לידת הילדים, החלטה לצאת ללימודים ולשלב לימודים, צרכי המשפחה, חוסר בעבודה, ולהפך: הילדים גדלו וכו')

אני עובדת בסבון כבר 4 שנים ובעלי כך מאז שסיים את הסטאז׳ שנה שעברה

 • האם את/ה מרוצה במקום עבודתך?

הייתי רוצה לקבל יותר ממינימום, במיוחד עכשיו שאני עומדת להפוך לאימא

 • איך את/ה מרגיש/ה בתפקיד שלך?

העבודה שלי כיפית כי אני בחורה מטופחת ונהנית להשתמש במוצרים של החברה שלנו, אך אני מחפשת עבודה בתחום שקשור לתואר שעשיתי (עיצוב פנים)

 • איך עומס העבודה? מתי בדרך כלל לחוץ יותר? מתי פחות לחוץ?

הכי עמוס בשבתות וחגים

 • את/ה מרגיש/ה שיש בעבודה מי שתומך בך מבחינת העבודה שאת/ה צריך/ה לעשות?

יש את המנהלת אבל אני נמצאת כל כך הרבה שנים שאני יודעת הכל

השכלה

ثقافة

 • למדת משהו לפני הנישואין?

هل تعلمت قبل الزواج؟

כן את התואר הראשון עשיתי לפני שהתחתנתי

 • אחרי הנישואין מה למדת ?

ماذا تعلمت بعد الزواج؟

לא למדתי

3. מה את חושבת על שוק העבודה הישראלי בהשוואה למדינות אחרות ?

אני חושבת שאנחנו מהמדינות שבהן עובדים הכי קשה והאנשים כאן עם מוסר עבודה גבוה מאוד.

4. מה את חושבת על השוויוניות בשוק העבודה הישראלי בין גברים לנשים ?

אני לא חושבת שיש הבדל בין נשים לגברים,להיפך- לכל אחד מהמינים יש יתרונות

5. מה את חושבת על התופעה של ההטרדות המיניות בעבודה ?

אני מקווה שזה כבר לא כמו פעם, כשגברים היו מרגישים בנוח לומר מה שהם רוצים

6. מה לדעתך הם הגורמים להטרדות המיניות ?

לצערי, לבוש חושפני של אישה יכול להטעות גבר ולחשוב שאולי היא מעוניינת שיתחילו איתה, אבל גם אם כן- יש דרך לעשות את זה בצורה מכובדת

7. מה לדעתך היא השפעת המדיה החברתית על ההטרדות המיניות ?

המדיה החברתית כמו התקשורת למשל משפיעה על איך שאנחנו חושבים ומתנהגים

8. מה את חושבת על החוקים למניעת הטרדות מיניות ?

אני מקווה שיש כאלה בכל העולם ושמחה לשמוע שיש את זה בארץ שלנו. אישה צריכה ללכת ברחוב ולא לחשוש שיתקפו אותה

האם הרגשת פעם שקיבלת פניות מעליבות?

כן, בהחלט

האם זה היה כרוך במה שמוגדר כהטרדה מינית (הערות מעליבות, הערות פוגעות, הערות שקשורות להופעה שלך, הצעות מגונות, נגיעות וכו')?

לא ממש, רק גרם לי להרגיש רע כי ההערות היו מוגזמות מבחינתי

  עד כמה את/ה מסכימה עם ההיגדים הבאים?  

 מסכימה במידה רבה מאדמסכימה במידה רבהמסכימהלא כל כך מסכימהלא מסכימה במידה רבהבכלל לא מסכימה
אני מעדיפה לעבוד בישוב ערבי בגלל השפה (לדוברי ערבית)123456
אני מעדיפה לעבוד בישוב יהודי בגלל תנאי העבודה123456
אני מעדיפה לעבוד בישוב יהודי בגלל אפשרויות מגוונות יותר של תעסוקה123456
במקום עבודה בישוב יהודי שומרים יותר טוב על התנאים (מקבלים תלוש שכר, שכר מלא וכדומה)123456
אני מעדיפה לעבוד קרוב לבית                     123456
אני מעדיפה לעבוד בישוב ערבי כי בני המשפחה (בעל, הורי הבעל, ההורים שלי) מצפים זאת ממני123456
אני מעדיפה לעבוד בישוב יהודי בגלל שבמקומות עבודה שם יש פחות הטרדות מיניות123456

9. ספרי לי על חוויה לא נעימה שחווית במהלך הקריירה שלך ?

היה לי מנהל בעבודה הקודמת שהיה אומר לי משפטים כמו ״אם לא היית נשואה, אני הייתי מתחתן איתך״ וכו׳. התפטרתי תוך חודש

10 מה חלקם של הנשים בתופעת ההטרדה המינית ?

זאת בעיקר אשמת הגברים שהם לא מצליחים להתאפק ואומרים כל דבר שהם מרגישים

11. למה הנושא של ההטרדה המינית בעבודה הוא נושא חשוב במדינת ישראל ?

כי אנחנו מדינה דמוקרטית ויש את חופש הדעה וחופש הביטוי, אבל לפעמים זה יכול להתנגש עם הזכות שלנו לתחושת ביטחון

12. איך את חושבת שצריך לטפל בתופעה של ההטרדות המיניות ?

אני יודעת שכיום עושים הרצאות בנושא הטרדות מיניות ברוב מקומות העבודה וזה משמח אותי כי זה רעיון טוב וחשוב

3. למה לדעתך אנשים שונים טוענים שיש הגזמה של התלונות של נשים לגבי הטרדה מינית ?

אולי הם שמעו על מקרי שווא אבל אני מאמינה לכל אחת עד שהוכח אחרת, כי אני יודעת שרוב הנשים דוברות אמת

14. באיזה סיטואציות לדעתך יש הכי הרבה הטרדות מיניות ?

בסיטואציות שבהן הגבר והאישה נמצאים לבד למשל

באופן כללי, מהן עמדותיך לגבי המשפטים הבאים:

האם לדעתך באופן כללי במדינה יש פגיעה בתנאי התעסוקה של עובדים/ות ערבים/יות בשל העובדה שהם/ן ערבים/יות?

אני מאמינה שלא. מי שרוצה להצליח- מצליח

האם את/ה יכול לספר על מקרה שחווית בעבר לכך?

יש קטגוריזציה שלנו כערבים- למשל שטוענים שכל הרוקחים הם ערבים וכו׳. אני אישית לא נתקלתי במקרה בו לא קיבלו מישהו על סמך היותו ערבי

שאלה לנשים – האם יכול להיות קשר לדעתך בין פגיעה בתנאי התעסוקה שלך לכך שאת אישה?

האם את יכולה לספר על מקרה שחווית בעבר לכך?

לא, אני עובדת במקום בו הרוב הוא נשים ואין לי בעיה כזאת

 שאלה לצעירים, האם יכול להיות קשר לדעתך בין פגיעה בתנאי התעסוקה שלך לכך שאת/ה עובד/ת צעיר/ה?

האם את/ה יכול לספר על מקרה שחווית בעבר לכך?

לא, האמת שהרבה פעמים המנהלת שלי מחפשת את הבחורות הצעירות כי טוענת שיש להן יותר מרץ לעבוד

שאלה למבוגרים, האם יכול להיות קשר לדעתך בין פגיעה בתנאי התעסוקה שלך לכך שאת/ה עובד/ת מבוגר/ת?

 האם את/ה יכול לספר על מקרה שחווית בעבר לכך?

האם יכול להיות קשר לדעתך בין פגיעה בתנאי התעסוקה שלך לכך שאת/ה עובד/ת לא אקדמאי/ת?

האם את/ה יכול לספר על מקרה שחווית בעבר לכך?

כן זה משפיע על איך שמסתכלים עליי בחברה כי היום מאוד חשוב לעשות תואר ראשון 

אישה שהוטרדה ומחליטה להתלונן או לנסות לקבל את זכויותיה על פי החוק – למי לדעתך עליה לפנות לקבל עזרה?

 • קרוב משפחה:
 • שכן/ה
 • עורך דין- אם צריך
 • בית משפט- אם צריך
 • ארגון חברתי כלשהו
 • ארגון עובדים  

15. האם יש משהו נוסף שתרצי להוסיף ? לא

16. האם את מכירה מישהו נוסף שמתאים למחקר שלי? כן

תודה רבה לך שהשתתפת במחקר שלי ☺

שאלון 6

שלום אני אמאני

אני סטודנטית לתואר ראשון בסוציולוגיה וניהול בחוג הרב תחומי, ואני מבצעת מחקר לגבי הטרדה מינית של נשים בשוק העבודה הישראלי, אני אשמח אם תסכים להשתתף בראיון שלי.

 1. ספרי לי קצת על הרקע שלך ?
 2. אולי נתחיל בזה שתספרי לי על עצמך: כול מה שעולה בראשך : גיל, מספר ילדים , במה את עובדת ? מה למדת ? גיל נישואין … מה שאת רוצה.
 3. نبدأ بأن تحدثيني عن نفسك.. ما يخطرك في بالك: عمرك، عدد أولادك، ماذا تعملين، ماذا تعلمت، جيل الزواج، ما يحلو لك..؟

שלום אני נואל, בת 29, אני עובדת סוציאלית, יש לי שני ילדים, בן ובת, נשואה, בעלי עובד כמורה

 • לכתוב איך היא לבושה (לבוש דתי או לא )
 • (كيف تلبس؟ لبس متحجبة أم لا)

לא דתי

שאלות רקע

 • גיל: 29
 • לאום: ____ערביה____
 • 3. ארץ לידה: 1. ישראל    2. אחר ____________
 • 4. מצב משפחתי: 1. רווקה 2. נשואה. 3. אחר ________ (פרוד/ה גרוש/ה אלמן/ה רווק/ה)
 • 5. מספר שנות נישואין/זוגיות:  ______ 
 • מספר ילדים: ___2______
 • גיל ילד 1 ___2___ (שנים)  מין: 1. בן 2. בת
 • גיל ילד 2 ___4____ (שנים) מין: 1. בן 2. בת
 • גיל ילד 3 _______ (שנים)  מין: 1. בן 2. בת
 • גיל ילד 4  _______(שנים)  מין: 1. בן 2. בת        וכך הלאה……..

 רמת הזיקה שלך לדת:       

    לגמרי                                                                                                                 לגמרי

    דתי/ה                                                      מסורתי/ת                                                חילוני

      10            9            8            7            6            5            4            3            2            1

רמת הזיקה של בן הזוג שלך לדת:       

    לגמרי                                                                                                                  לגמרי         

    דתי/ה                                                      מסורתי/ת                                                חילוני

      10            9            8            7            6            5            4            3            2            1

מקום מגורים: 1. עיר מעורבת    2. עיר פלסטינית     3. ישוב כפרי 

מקום מגורים לפני הנישואין ___חיפה______ 

מקום מגורים לאחר הנישואין  _________ 

השכלה של המרואיין/נת: 1. תיכונית  2. אקדמית, תואר ___ראשון בסיעוד______    3. אחר __________    

מספר שנות השכלה: ____17_____

גיל בן הזוג: ___________

השכלה של בן/בת הזוג של המרואיין/נת: 1. תיכונית  2. אקדמית, תואר _________    3. אחר __________    

מספר האחים שלך: ___0____ מספר האחיות שלך: _____2______

תעסוקת ההורים שלך (בילדותך): תעסוקת האם : ____מרצה____ תעסוקת האב: נהג מונית

השכלת האם: ________תואר 2________ השכלת האב _______תיכונית____

 • איך משפחת המוצא שלך מבחינת הדת ?
 • عائلتك (عائلة أهلك) هل هي متدينة أم لا؟ كيف تصفينها من ناحية دينية؟

אימא שלי עם כיסוי ראש ועם אמונה חזקה בדת, אבא פחות. אנחנו- הילדים יצאנו יותר כמו אבא

 • איך משפחת הבעל מבחינת הדת ?
 • كيف عائلة أهلاك من ناحية دينية؟

אז אם אפשר נתחיל בעוד שאלות על המשפחה הקרובה שלך

فلبندأ بالتحدث أكثر عن عائلتك..

 • האם את ובעלך מאותו הישוב ?

هل أنتما من نفس البلد؟

 • מתי התחתנתם?

متى تزوجتما؟

 • תספרי לי קצת על המשפחה שלך ועל היחסים שלך איתם ?

יחסים טובים. אני מכבדת את ההורים שלי ומעריכה את מה שהם עושים למעני, ויודעת שהם רוצים את הטוב ביותר עבורי.

תעסוקה

מצב תעסוקתי: 3.

מצב תעסוקתי של בן הזוג: 3.

במה את עובדת ?

بماذا تعملين؟

אני עובדת סוציאלית

במה בעלך עובד ?

بماذا يعمل زوجك؟

כמה שעות כל אחד עובד ? (היקף המשרה)

كم ساعة تعملين وكم ساعة يعمل زوجك؟

אני עובדת כ-40 שעות שבועיות

כמה זמן זה כבר כך (הכוונה לאותו היקף משרה ולאותה עבודה)  – האם השתנה בשנים האחרונות?

ואם כן – מאיזו סיבה ? (לידת הילדים, החלטה לצאת ללימודים ולשלב לימודים, צרכי המשפחה, חוסר בעבודה, ולהפך: הילדים גדלו וכו')

מאז שסיימתי את לימודיי אני עובדת כך.

 • האם את/ה מרוצה במקום עבודתך?

כן, זה לא הרבה שעות והמשכורת קצת נמוכה אבל מאמינה שבעתיד התנאים שלי ישתפרו

 • איך את/ה מרגיש/ה בתפקיד שלך?

אני מרגישה שאני עושה משהו משמעותי עבור מישהו אחר

 • איך עומס העבודה? מתי בדרך כלל לחוץ יותר? מתי פחות לחוץ?

יותר לחוץ כשקורים דברים לא צפויים

 • את/ה מרגיש/ה שיש בעבודה מי שתומך בך מבחינת העבודה שאת/ה צריך/ה לעשות?

יש לי מנהלת ומעליה מנהל מקצועי של כל העמותה כך שיש למי לפנות

השכלה

ثقافة

 • למדת משהו לפני הנישואין?

هل تعلمت قبل الزواج؟

כן

 • אחרי הנישואין מה למדת ?

ماذا تعلمت بعد الزواج؟

3. מה את חושבת על שוק העבודה הישראלי בהשוואה למדינות אחרות ?

אני חושבת שיש כל מיני אנשים שמרוויחים גבוה יותר-נמוך והחברה מורכבת ממעמדות שונים אך בעיקר ממעמד הביניים. הבעיה היא שרוב מעמד הביניים בארץ לא במצב טוב

4. מה את חושבת על השוויוניות בשוק העבודה הישראלי בין גברים לנשים ?

יש המון תפקידים שמוגדרים כנשיים (למשל תפירה), ויש המון תפקידים שמוגדרים כגבריים (למשל מנהל של חברה כלשהי), ולדעתי צריך לפרוץ את הגבולות האלה

5. מה את חושבת על התופעה של ההטרדות המיניות בעבודה ?

עצוב שזה קיים ושאנחנו צריכות להתמודד עם דברים כאלה

6. מה לדעתך הם הגורמים להטרדות המיניות ?

יכול לנבוע מהמון דברים- לבוש חושפני, שטחים אפורים, מקומות בילוי

7. מה לדעתך היא השפעת המדיה החברתית על ההטרדות המיניות ?

שאישה יכולה להרגיש מוטרדת גם במדיה החברתית, למשל אם תעלה תמונה שלה בבגד ים- ישר תקבל תגובות סוטות

8. מה את חושבת על החוקים למניעת הטרדות מיניות ?

יש לאכוף אותם כי הם מגינים עלינו הנשים

האם הרגשת פעם שקיבלת פניות מעליבות?

כן

האם זה היה כרוך במה שמוגדר כהטרדה מינית (הערות מעליבות, הערות פוגעות, הערות שקשורות להופעה שלך, הצעות מגונות, נגיעות וכו')?

זה היה כרוך בצורת הלבוש שלי- הבחור החמיא לי אך הרגשתי מוטרדת בגלל הצורה בה הוא הסתכל עליי

  עד כמה את/ה מסכימה עם ההיגדים הבאים?  

 מסכימה במידה רבה מאדמסכימה במידה רבהמסכימהלא כל כך מסכימהלא מסכימה במידה רבהבכלל לא מסכימה
אני מעדיפה לעבוד בישוב ערבי בגלל השפה (לדוברי ערבית)123456
אני מעדיפה לעבוד בישוב יהודי בגלל תנאי העבודה123456
אני מעדיפה לעבוד בישוב יהודי בגלל אפשרויות מגוונות יותר של תעסוקה123456
במקום עבודה בישוב יהודי שומרים יותר טוב על התנאים (מקבלים תלוש שכר, שכר מלא וכדומה)123456
אני מעדיפה לעבוד קרוב לבית                     123456
אני מעדיפה לעבוד בישוב ערבי כי בני המשפחה (בעל, הורי הבעל, ההורים שלי) מצפים זאת ממני123456
אני מעדיפה לעבוד בישוב יהודי בגלל שבמקומות עבודה שם יש פחות הטרדות מיניות123456

9. ספרי לי על חוויה לא נעימה שחווית במהלך הקריירה שלך ?

עבדתי בפיצריה עם בחור והוא היה שוביניסט מאוד, התנהג ללקחות נשים בצורה לא נעימה

10 מה חלקם של הנשים בתופעת ההטרדה המינית ?

אין להן חלק, נשים הן לא אובייקט ולכן אם אנחנו מתלבשות חשוף- זה בשביל עצמנו ולא בשביל שיחמיאו לנו בצורה לא מתורבתת.

11. למה הנושא של ההטרדה המינית בעבודה הוא נושא חשוב במדינת ישראל ?

כי במדינה שלנו יש חוקים, תקנות שצריך ללכת לפיהם וכמו שאסור לפשוע- אסור להטריד מינית

12. איך את חושבת שצריך לטפל בתופעה של ההטרדות המיניות ?

אני חושבת שצריך לעשות כל שביכולתנו כדי להפסיק את זה, למשל להחמיר בענישה של אדם כזה, כי הוא פוגע באישה המוטרדת פיזית ונפשית

13. למה לדעתך אנשים שונים טוענים שיש הגזמה של התלונות של נשים לגבי הטרדה מינית ?

אני לא מבינה למה אנשים טוענים את זה, אישה שטוענת שהוטרדה מינית ומשקרת בנושא הזה- זה חמור מאוד כי היא יכולה להרוס לגבר את החיים

14. באיזה סיטואציות לדעתך יש הכי הרבה הטרדות מיניות ?

בחיי היומיום- אישה עוברת ברחוב, מחכה בתור לקפה, זה יכול לקרות בכל מקום

באופן כללי, מהן עמדותיך לגבי המשפטים הבאים:

האם לדעתך באופן כללי במדינה יש פגיעה בתנאי התעסוקה של עובדים/ות ערבים/יות בשל העובדה שהם/ן ערבים/יות?

לדעתי כן

האם את/ה יכול לספר על מקרה שחווית בעבר לכך?

יש את הסטיגמה של ״עבודה ערבית״ וזה כבר מעיד של קטגוריזציה וגזענות

שאלה לנשים – האם יכול להיות קשר לדעתך בין פגיעה בתנאי התעסוקה שלך לכך שאת אישה?

האם את יכולה לספר על מקרה שחווית בעבר לכך?

יכול להיות קשר ויכול להיות שלא- יש עבודות בהן יעדיפו נשים, ויש עבודות שיחשבו שיותר מקובלות עבור הגברים

 שאלה לצעירים, האם יכול להיות קשר לדעתך בין פגיעה בתנאי התעסוקה שלך לכך שאת/ה עובד/ת צעיר/ה?

האם את/ה יכול לספר על מקרה שחווית בעבר לכך?

כן כי יש מעסיקים שחושבים שאם העובד הוא צעיר, אז הוא חסר ניסיון ואפשר לנצל אותו. כשאני הייתי בת 19 רציתי לעבוד כמלצרית והבעלים טען שהטיפים אמורים לעבור אליו כי אנחנו מקבלים יותר ממינימום

שאלה למבוגרים, האם יכול להיות קשר לדעתך בין פגיעה בתנאי התעסוקה שלך לכך שאת/ה עובד/ת מבוגר/ת?

 האם את/ה יכול לספר על מקרה שחווית בעבר לכך?

האם יכול להיות קשר לדעתך בין פגיעה בתנאי התעסוקה שלך לכך שאת/ה עובד/ת לא אקדמאי/ת?

האם את/ה יכול לספר על מקרה שחווית בעבר לכך?

לא חושבת שקרה לי שהופליתי בגלל שאני לא אקדמאית, אבל בהחלט אפשרויות התעסוקה מוגבלות בצורה משמעותית עקב כך

אישה שהוטרדה ומחליטה להתלונן או לנסות לקבל את זכויותיה על פי החוק – למי לדעתך עליה לפנות לקבל עזרה?

 • לעזרה משפטית, נפשית, פיזית- תלוי בחומרה

15. האם יש משהו נוסף שתרצי להוסיף? לא

16. האם את מכירה מישהו נוסף שמתאים למחקר שלי? כן

תודה רבה לך שהשתתפת במחקר שלי ☺

שאלון 7

שלום אני אמאני

אני סטודנטית לתואר ראשון בסוציולוגיה וניהול בחוג הרב תחומי, ואני מבצעת מחקר לגבי הטרדה מינית של נשים בשוק העבודה הישראלי, אני אשמח אם תסכים להשתתף בראיון שלי.

 1. ספרי לי קצת על הרקע שלך ?
 2. אולי נתחיל בזה שתספרי לי על עצמך: כול מה שעולה בראשך : גיל, מספר ילדים , במה את עובדת ? מה למדת ? גיל נישואין … מה שאת רוצה.
 3. نبدأ بأن تحدثيني عن نفسك.. ما يخطرك في بالك: عمرك، عدد أولادك، ماذا تعملين، ماذا تعلمت، جيل الزواج، ما يحلو لك..؟

אני סועאד בת 33, נשואה כבר 8 שנים, ויש לי 3 ילדים. עובדת כמזכירה רפואית בבית חולים

 • לכתוב איך היא לבושה (לבוש דתי או לא )
 • (كيف تلبس؟ لبس متحجبة أم لا)

לבוש דתי

שאלות רקע

 • גיל: ___33___
 • לאום: ____ערביה____
 • 3. ארץ לידה: 1. ישראל     2. אחר ____________
 • 4. מצב משפחתי: 1. נשואה
 • 5. מספר שנות נישואין/זוגיות:  ___8___ 
 • מספר ילדים: _____3____
 • גיל ילד 1 ___7___ (שנים)  מין: 1. בן 2. בת
 • גיל ילד 2 ___6___ (שנים) מין: 1. בן 2. בת
 • גיל ילד 3 ___3___ (שנים)  מין: 1. בן 2. בת
 • גיל ילד 4  _______(שנים)  מין: 1. בן 2. בת        וכך הלאה……..

 רמת הזיקה שלך לדת:       

    לגמרי                                                                                                                 לגמרי

    דתי/ה                                                      מסורתי/ת                                                חילוני

      10            9            8            7            6            5            4            3            2            1

רמת הזיקה של בן הזוג שלך לדת:       

    לגמרי                                                                                                                  לגמרי         

    דתי/ה                                                      מסורתי/ת                                                חילוני

      10            9            8            7            6            5            4            3            2            1

מקום מגורים: 1. עיר מעורבת    2. עיר פלסטינית     3. ישוב כפרי 

מקום מגורים לפני הנישואין ____באקה אלגרבייה_____ 

מקום מגורים לאחר הנישואין  ____באקה אלגרבייה_____ 

השכלה של המרואיין/נת: 1. תיכונית  2. אקדמית, תואר _________    3. אחר- מזכירה רפואית

מספר שנות השכלה: ____16_____

גיל בן הזוג: ___35________

השכלה של בן/בת הזוג של המרואיין/נת: 1. תיכונית  2. אקדמית, תואר: מדעי המחשב

מספר האחים שלך: ____3____ מספר האחיות שלך: _____0______

תעסוקת ההורים שלך (בילדותך): תעסוקת האם : בעלת מכולת תעסוקת האב: בעל מכולת

השכלת האם: ______תיכונית___________ השכלת האב _______תיכונית____

 • איך משפחת המוצא שלך מבחינת הדת ?
 • عائلتك (عائلة أهلك) هل هي متدينة أم لا؟ كيف تصفينها من ناحية دينية؟

אני באה ממשפחה דתייה, כולנו מתפללים וצמים כמובן. אני עם כיסוי ראש

 • איך משפחת הבעל מבחינת הדת ?
 • كيف عائلة أهلاك من ناحية دينية؟

משפחתו של בעלי גם נחשבת לדתייה

אז אם אפשר נתחיל בעוד שאלות על המשפחה הקרובה שלך

فلبندأ بالتحدث أكثر عن عائلتك..

 • האם את ובעלך מאותו הישוב ?

هل أنتما من نفس البلد؟

כן

 • מתי התחתנתם?

متى تزوجتما؟

לפני 8 שנים. הכרנו דרך שידוך, היינו מאורסים כחצי שנה ואז התחתנו

 • תספרי לי קצת על המשפחה שלך ועל היחסים שלך איתם ?

המשפחה שלי היא משפחה ערבייה טיפוסית. אנחנו מאוד קשורים אחד לשני וגרים קרוב.

תעסוקה

מצב תעסוקתי: 3.

מצב תעסוקתי של בן הזוג: 3.

במה את עובדת ?

بماذا تعملين؟

אני עובדת כמזכירה רפואית מזה ש-3 שנים.

במה בעלך עובד ?

بماذا يعمل زوجك؟

בעלי עשה תואר במדעי המחשב וכיום עוסק בזה

כמה שעות כל אחד עובד ? (היקף המשרה)

كم ساعة تعملين وكم ساعة يعمل زوجك؟

כמה זמן זה כבר כך (הכוונה לאותו היקף משרה ולאותה עבודה)  – האם השתנה בשנים האחרונות?

ואם כן – מאיזו סיבה ? (לידת הילדים, החלטה לצאת ללימודים ולשלב לימודים, צרכי המשפחה, חוסר בעבודה, ולהפך: הילדים גדלו וכו')

אני עובדת בשעות הבוקר-צהריים. בעלי עובד הרבה שעות כך שאני דואגת לכל הדברים בבית

מאז שהבאנו ילדים יש יותר לחץ ועכשיו הם עדיין קטנים וצריכים תשומת לב.

 • האם את/ה מרוצה במקום עבודתך?

כן

 • איך את/ה מרגיש/ה בתפקיד שלך?

אני אוהבת עבודה משרדית כי זה עושה לי סדר

 • איך עומס העבודה? מתי בדרך כלל לחוץ יותר? מתי פחות לחוץ?

אין יותר מדי לחץ בעבודה. יש ימים בהם יש יותר אנשים שצריכים עזרה ויותר טלפונים אבל אני מצליחה להשתלט על הכל

 • את/ה מרגיש/ה שיש בעבודה מי שתומך בך מבחינת העבודה שאת/ה צריך/ה לעשות?

כן, יש לי מנהלים שעוזרים לי במידה ויש לי שאלות כך שאני לא מרגישה לבד

השכלה

ثقافة

 • למדת משהו לפני הנישואין?

هل تعلمت قبل الزواج؟

לא

 • אחרי הנישואין מה למדת ?

ماذا تعلمت بعد الزواج؟

את הקורס של מזכירה רפואית, בעלי דחף אותי ללמוד את זה

3. מה את חושבת על שוק העבודה הישראלי בהשוואה למדינות אחרות ?

אני חושבת שקשה מאוד- במיוחד לעצמאים כמו ההורים שלי. אין להם פנסיה ותנאי פרישה ולכן חייבים לעבוד כל עוד הם עומדים על הרגליים. הייתי רוצה לדעת שיש להם בסיס כלכלי אבל אין.

4. מה את חושבת על השוויוניות בשוק העבודה הישראלי בין גברים לנשים ?

יש שיוויוניות בין גברים לנשים, כולנו יכולים לעשות כל מה שאנחנו רוצים, אין דבר העומד בפני הרצון

5. מה את חושבת על התופעה של ההטרדות המיניות בעבודה ?

נשים חוות דברים מאוד קשים ולפעמים קשה להן אפילו לספר על זה. אבל יש לנו כנשים אחת את השנייה וכשמישהי מספרת לי משהו בסגנון אני מיד אתמוך בה ואתן לה להרגיש שהיא לא לבד

6. מה לדעתך הם הגורמים להטרדות המיניות ?

גברים לא מחונכים, יותר מדי חופשיות שיש.

7. מה לדעתך היא השפעת המדיה החברתית על ההטרדות המיניות ?

לצד היתרונות הבולטים, אני רואה הרבה השפעות שליליות של המדיה החברתית ואחת מהן היא ההטרדות המיניות כי היד קלה על המקלדת

8. מה את חושבת על החוקים למניעת הטרדות מיניות ?

חשובים מאוד, יש לאכוף אותם ולהחמיר בסנקציות

האם הרגשת פעם שקיבלת פניות מעליבות?

כן

האם זה היה כרוך במה שמוגדר כהטרדה מינית (הערות מעליבות, הערות פוגעות, הערות שקשורות להופעה שלך, הצעות מגונות, נגיעות וכו')?

כן- חוויתי אפילו נגיעה לא רצויה

  עד כמה את/ה מסכימה עם ההיגדים הבאים?  

 מסכימה במידה רבה מאדמסכימה במידה רבהמסכימהלא כל כך מסכימהלא מסכימה במידה רבהבכלל לא מסכימה
אני מעדיפה לעבוד בישוב ערבי בגלל השפה (לדוברי ערבית)123456
אני מעדיפה לעבוד בישוב יהודי בגלל תנאי העבודה123456
אני מעדיפה לעבוד בישוב יהודי בגלל אפשרויות מגוונות יותר של תעסוקה123456
במקום עבודה בישוב יהודי שומרים יותר טוב על התנאים (מקבלים תלוש שכר, שכר מלא וכדומה)123456
אני מעדיפה לעבוד קרוב לבית                     123456
אני מעדיפה לעבוד בישוב ערבי כי בני המשפחה (בעל, הורי הבעל, ההורים שלי) מצפים זאת ממני123456
אני מעדיפה לעבוד בישוב יהודי בגלל שבמקומות עבודה שם יש פחות הטרדות מיניות123456

9. ספרי לי על חוויה לא נעימה שחווית במהלך הקריירה שלך ?

כשעבדתי בחנות של ההורים, היה בחור שניסה להיכנס לחנות כדי שנהיה לבד אבל למזלי יש עוד חנויות ליד וצעקתי כדי להבריח אותו

10 מה חלקם של הנשים בתופעת ההטרדה המינית ?

מזערי מאוד אם בכלל

11. למה הנושא של ההטרדה המינית בעבודה הוא נושא חשוב במדינת ישראל ?

הוא חשוב כי אם זה לא יהיה קיים, יהיה לנו יותר קל לחיות כאן בחברה

12. איך את חושבת שצריך לטפל בתופעה של ההטרדות המיניות ?

להחמיר ואפילו להגיע עם מקרים קשים לבית המשפט

13. למה לדעתך אנשים שונים טוענים שיש הגזמה של התלונות של נשים לגבי הטרדה מינית ?

אני לא בטוחה, אבל זה שטח אפור ולכן כל דבר שיאמר בצורה שתגרום לאישה להרגיש מוטרדת- הוא מטריד בעיני. אני מאמינה לכולן

14. באיזה סיטואציות לדעתך יש הכי הרבה הטרדות מיניות ?

לדעתי ככל שהאישה תתלבש חשוף יותר, כך יטרידו אותה יותר, לצערי

באופן כללי, מהן עמדותיך לגבי המשפטים הבאים:

האם לדעתך באופן כללי במדינה יש פגיעה בתנאי התעסוקה של עובדים/ות ערבים/יות בשל העובדה שהם/ן ערבים/יות?

כן

האם את/ה יכול לספר על מקרה שחווית בעבר לכך?

במיוחד הגברים הצעירים, תמיד חושדים בהם ומזלזלים בהם. אני ראיתי מקרים בהם היו פועלים ערבים שעבדו קשה מאוד ולא קיבלו הפסקות כראוי, כפי שמגיע להם

שאלה לנשים – האם יכול להיות קשר לדעתך בין פגיעה בתנאי התעסוקה שלך לכך שאת אישה?

האם את יכולה לספר על מקרה שחווית בעבר לכך?

לא חוויתי פגיעה בתנאי התעסוקה אבל כן יכול להיות מצב כזה.

 שאלה לצעירים, האם יכול להיות קשר לדעתך בין פגיעה בתנאי התעסוקה שלך לכך שאת/ה עובד/ת צעיר/ה?

האם את/ה יכול לספר על מקרה שחווית בעבר לכך?

לא, למשל בעבודה שלי הייתי צריכה לעבור את הקורס כדי להתקבל ומצאתי עבודה בתחום די מהר

שאלה למבוגרים, האם יכול להיות קשר לדעתך בין פגיעה בתנאי התעסוקה שלך לכך שאת/ה עובד/ת מבוגר/ת?

 האם את/ה יכול לספר על מקרה שחווית בעבר לכך?

האם יכול להיות קשר לדעתך בין פגיעה בתנאי התעסוקה שלך לכך שאת/ה עובד/ת לא אקדמאי/ת?

האם את/ה יכול לספר על מקרה שחווית בעבר לכך?

לא כי יש לי תעודה וזה מספיק. אולי בהמשך אחליט לעשות תואר, כשהילדים יהיו מספיק גדולים

אישה שהוטרדה ומחליטה להתלונן או לנסות לקבל את זכויותיה על פי החוק – למי לדעתך עליה לפנות לקבל עזרה?

 • אם זה בעבודה- אז למנהל בעבודה
  • אם זה בחייה האישיים- אז לאדם שהיא סומכת עליו

15. האם יש משהו נוסף שתרצי להוסיף ? לא

16. האם את מכירה מישהו נוסף שמתאים למחקר שלי? לא חושבת

תודה רבה לך שהשתתפת במחקר שלי ☺