Skip to content

עבודת מחקר בנושא יחסים בינלאומיים

יחסים בן לאומיים בין מדינות:

אז מהו בכלל יחסים בן לאומיים?

יחסים בן לאומיים זהו תחום השייך למדעי המדינה, ענף מחקר העומד בפני עצמו העוסק ביחסים בן 2 מדינות ויותר, בנוסף לכך הוא תקף גם לתאגידים בן לאומיים. יחסים בן לאומיים אינם כוללים בתוכם אך ורק סוגיות ביטחוניות וכדומה, אלא, יחסים בין לאומיים כוללים בתוכם הסכמים בין מדינות, אמנות עולמיות, לדוגמא דיני מלחמה, הסכמים בין מדינות בנושא מכירת נפט, מעברי גבול, מסלולי טיסה מעל מדינות ועוד המון.

אין ספק שיחסים בין לאומיים נשמע מושג "מפוצץ" ולא כל כך קשור לחיינו, אולם הוא אחד מהתחומים שהכי נוגעים לחיים שלנו, בבוקר שאנחנו קונים קפה, מאיפה באים הפולי קפה? התשובה היא מחו"ל, היבואן עשה עסקה בין לאומית עם היצרן וזהו דוגמא ליחסים בן לאומיים, הרי כמו שהזכרנו לעיל יחסים בין לאומיים לא מחייבים אך ורק ממשל מול ממשל אלא אפשר גם תאגידים לאומיים וחברות ענק. דוגמא נוספת היא מסלולי הטיסה, כאשר אנחנו טסים במטוס, והמטוס עובר מעל מדינה כלשהי אז ניתן להסיק מכך שבעבר נערך הסכם בין המדינה שמעליה טסנו כרגע לבין המדינה שבבעלותה החברת מטוסים והמדינה שמעליה עברנו הסכימה שהמטוס יטוס מעליה בנתיב מסוים.

יחסים בין לאומיים הינו תחום במדעי המדינה, אולם הרבה אנשים לא באמת יודעים מה לומדים בו, לכן אעשה סדר בעניין: תחום לימודים זה מעניק לסטודנטים ידע עיוני מקיף בתחום המערכות הבינלאומיות וביניהן: ממשלים של מדינות העולם ,משרדי החוץ שלהן, ארגונים בינלאומיים, איגודים לא ממשלתיים ותאגידים רב-לאומיים. במהלך הלימודים נפגשים הסטודנטים עם היבטים שונים הנוגעים ליחסים שבין המדינות כמו: היבטי מסחר, יחסים דיפלומטיים, הסברה ושיווק, לאומיות, צמיחה כלכלית, סיוע בינלאומי, משפט בינלאומי ועוד..

תחום זה עוסק בניתוח היחסים ומדיניות החוץ של שני המדינות הכוללת בתוכה גם סקירה היסטורית, תחום זה גורם לאדם להציג דרכי טיפול וכלים לגיבוש מדיניות הדדית. יתרה מכך תחום זה שואף לנתח אירועים בינלאומיים ברמה ההיסטורית, במטרה להסיק את המסקנות הדרושות להימנעות מהישנות של אירועים שליליים בהיסטוריה האנושית.

אז במה באמת ניתן לעסוק כאשר עשיתי תואר הכולל בתוכו את תחום היחסין הבין לאומיים:

ראשית ניתן לעסוק גם במגזר הפרטי וגם במגזר הציבורי, במגזר הפרטי ניתן לעסוק לדוגמא כמייעץ לחברה כלשהי, או כמנתח יחסים ופרשן לערוץ תקשורת מסוים אולם במגזר הציבורי ניתן לעסוק כאחראי יחסים בן לאומיים מטעם המדינה, כשר החוץ כמובן, כאנליסט יחסים בין מדינות העובד מטעם תאגיד ממשלתי ענק, ככותב הסכמים ועוד המון.

אז כמה אנשים בעולם לומדים ועוסקים בתחום הזה?

מחקר שנערך בשנת 2019 מצא, שכ-43% מכלל האנשים שהחליטו לרכוש השכלה, שקלו ללמוד את התחום הזה וש-32% מתוכם החליטו בסופו של דבר ללמוד את התואר המכיל בתוכו את תחום מחקר זה, זהו נתון פנומנלי כיוון שזה הנתון הגבוה ביותר מכלל התארים שנבדקו ביחס אליו. לדוגמא בתואר עריכת דין, רק 10% מכלל האנשים שנבדקו, הביעו רצון והתעניינות ללמוד את התחום הזה ובסופו של דבר רק 6% החליטו ללמוד משפטים בסופו של יום. בנוסף לכך כ85% מהסטודנטים שלמדו את תואר מדעי המדינה או תואר אחר הכולל בתוכו את תחום היחסים הבין לאומיים בין מדינות עסקו בתואר שבו הם למדו, לכן נראה שיש הרבה תעסוקה ומקומות עבודה בתחום הזה.