Skip to content

עבודה 2- דיני נזיקין

עבודה מס' 2

כמידי שנה בל"ג בעומר ערכו חברי שכונת "מירון" מדורה שכונתית. בשל אי הקפדה על כללי הזהירות נאחזה אש המדורה בעץ חרובים סמוך והעץ החל להישרף. השריפה התפשטה לעבר הכביש הצמוד למקום המדורה ואחזה במכל דלק של רכב שבבעלות כוכבא (להלן "הרכב" או "הרכב של כוכבא"), אשר חנה בצדי הכביש. לאחר מספר שניות מכל הדלק התלקח והרכב התפוצץ. כתוצאה מההתפוצצות הרכב עף באוויר ופגע בקלנועית, שעברה באותה עת בקרבת מקום. לנהג הקלנועית, ד"ר שמעון, נגרמו נזקים קשים.

מעוצמת הפיצוץ, בר, בחור בן 20 שנהג ברכבו בקרבת מקום, נכנס להלם, איבד שליטה על הרכב והתנגש בעץ החרובים. מעוצמת ההתנגשות, בר נהרג במקום ויוחאי, חברו שישב לידו, נפצע קשה.

ד"ר שמעון שנפצע באורח קשה מת מפצעיו לאחר חודשיים של אישפוז. הוא היה בן 52 במותו, אלמן ואב לשני ילדים: אור בן 16 וזוהר בת 22. עד ליום התאונה הוא השתכר 30,000₪ לחודש. שמעון ציווה להוריש את משכורתו למוסד שבו השלים את לימודי הדוקטורט שלו – "המערה".

הניחו כי:

 • בעת קרות התאונה, הרכבים של בר וכוכבא היו מבוטחים בביטוח "נמשחת אשריך".
 • הקלנועית של שמעון לא היתה מבוטחת בביטוח חובה.
 • ·        בפוליסת הביטוח של הרכב של בר קיימת הגבלת ביטוח ולפיה הביטוח מכסה רק אם בעת התאונה גילו של הנהג מעל 24 שנים.

א) דונו לגבי שמעון, בר ויוחאי, האם המקרה שלפנינו מהווה תאונת דרכים, ומי הגורמים שכל אחד מהם יכול לתבוע? נמקו וציינו אסמכתאות. (בסעיף זה אין צורך להידרש לשאלת חישוב הפיצויים). [עד 2 עמודים]

ב) בסעיף זה הניחו ששמעון נפגע בתאונת דרכים ויש לו עילת תביעה לפי פלת"ד, והתייחסו לגבי שמעון בלבד: מי ובגין מה יכול לתבוע פיצויים לפי פלת"ד עקב נזקיו של שמעון וכיצד יחושבו הפיצויים? [עד 1 עמ']

שימו לב:

 1. אין צורך להגיע לתוצאות מספריות מדויקות, רק להראות את דרך החישוב תוך הצבה בנוסחאות.
 2. יש לעסוק רק בסוגיות הכרוכות בתאונות דרכים, בפיצויים בגין נזקי גוף ובהטבת נזקי גוף, ולא בנושאים אחרים.אם יש אפשרות לתבוע מישהו לפי פקנ"ז – די לציין זאת ואין צורך לפרט באיזו עוולה.
 3. אין צורך לדון: בשאלות המיסוי בגין הפיצויים ו/או בגין משכורתו של שמעון; בפיצוי על השנים שלאחר היציאה לגמלאות (פנסיה).
 4. הניחו לצורך הפיתרון כי השכר החודשי הממוצע כיום במשק עומד על סך של 9000 ₪.

הנחיות:

 • אורך התרגיל: עד 3 עמודים. בפונט David 12, רווח שורה וחצי ושוליים – 2.5 ס"מ בכל הצדדים). אין לדחוס את הטקסט בכל דרך שהיא. חריגות לא ייבדקו מטעמי שוויון ואף יורד ניקוד בהתאם על אי עמידה בתנאים צורניים.
 • כדי לחסוך במקום, ניתן לאזכר את פסק הדין בקיצור. למשל: פס"ד פלוני.
 • את העבודה יש להגיש במועד שיפורסם באתר – דרך אתר הקורס.

רשימת קריאה:

חקיקה

 1. פקודת הנזיקין [נוסח חדש] סעיפים 19, 82-78, 86.
 2. חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975.
 3. פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970.
 4. חוק לתיקון דיני הנזיקין האזרחיים (הטבת נזקי-גוף), התשכ"ד-1964.
 5. תקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חישוב פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון), תשל"ו-1976.

פסיקה

 1. רע"א 8061/95, עוזר נ' אררט חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נ (3) 532 (1996).
 2. ע"א 2199/99 עזבון לזר נ' רשות הנמלים והרכבות , פ"ד נו(1) 938 (2001).
 3. רע"א 1953/03 הכשרת הישוב נ' אדרי, פ"ד נח(1) 817 (2003).
 4. ע"א 1675/06 אררט חברה לביטוח בע"מ נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ (2007).
 5. רע"א 10721/05 אליהו חברה לביטוח בע"מ נ' יונאן, תק-על 2006(4) 1387 (2006).
 6. דנ"א 4015/99 רותם חברה לביטוח בע"מ נ' מזאוי, פ"ד נז(3) 145 (2002).
 7. רע"א 3436/09 ביטוח ישיר בע"מ נ' הפניקס, פורסם בנבו (ניתן 12.6.09)
 8. ע"א (ת"א) 1640/08 בן ישי פרחיה נ' שלמה אברהם, פורסם בנבו (ניתן 22.12.09)
 9. ע"א 5408/03 אבו קטיפאן נ' כהן, פ"ד נח(6) 433 (2004(.
 10. ע"א  140/00 עזבון אטינגר נ' החברה לפיתוח ולשיקום הרובע היהודי, פ"ד נח(4) 486 (2004).
 11. ע"א 10990/05, פינץ נ' הראל חברה לביטוח בע"מ, תק-על 2006(2) 199 (2006).
 12. ע"א 4641/06 מנורה חברה לביטוח בע"מ נ' עזבון כרכבי, תק-על 2007(4) 3607 (2007).
 13. ע"א 5/84 יחזקאל נ' אליהו חברה לביטוח בע"מ, פ"ד מה(3) 374 (1991).

בהצלחה!