Skip to content

עבודה סופית בנושא: מערכות קוד פתוח- מבוא למערכות הפעלה

מבוא למערכות הפעלה

מרצה: אייל לייפר

עבודה סופית בנושא: מערכות קוד פתוח

עבודה זו תוגש באופן אישי על ידי כל אחד מחברי הקבוצה

חלק ראשון – הגשת תוצאות הסקר של התוסף
(שימו לב כי יש למצוא תוסף ולא תבנית)

בכדי להגיש חלק זה יש לענות על הסעיפים הבאים:

 1. בחר תוספים שכמות ההתקנות שלהם גדולה מ 10,000 התקנות (לא פחות). יש להוסיף צילום מסך או קישור המצביע על כך.
  ציין מה הדירוג של התוסף ובאיזו איזו גריסה, כמה התקנות היו לתוסף ומי התורם (מומלץ לקחת תוסף מספיק רחב בכדי שניתן יהיה לענות על כל השאלות).
 2. האם בעמוד ה Support של התוסף ישנו דיווח על בעיות אקוטיות שלא טופלו?
 3. מצא 2 מקורות מרשת האינטרנט הממליצים או לא ממליצים על השימוש בתוסף זה וכתוב מדוע? (על המקורות להיות אובייקטים ולא מתוך אתר הכותבים של התוסף).
 4. מלא את שם התוסף בטבלה הכיתתית ולהקפיד בבקשה לא לחזור על תוסף שכבר נמצא בטבלה.
 5. הדבק את כתובת אתר התוסף מתוך הקהילה (גם בטבלה וגם בתשובה לעבודה).
 6. קרא אודות התוסף וכתוב את התיאור הפונקציונאלי שלו (מה הוא אמור לעשות?) – מינימום 100 מילים.
 7. התקן את התוסף במערכת וורדפרס שלך.
 8. כתוב את הקישור למערכת שלך : ________
 9. לאחר ההתקנה יש להשוות את מה שהתוסף אמור לעשות, על פי הצהרתו של המפתח
  ובין מה שעובד בפועל לאחר ההתקנה ולתעד.
  לדוגמה, בתוסף כתוב כי ניתן לעשות X ואני ראיתי שה X הזה לא עובד במערכת שלי ראיתי כי כאשר… את הבדיקה של התוסף יש לעשות לאורך הציר המרכזי של פעולת התוסף (הפונקציונאליות שעיקרית) וללוות את התשובה בתצלומי מסך.
  מינימום 300 מילים ו 4 תצלומי מסך שונים.
 10. תעד את סביבת הבדיקות. לדוגמה: מערכת וורדפרס בגרסת… הכוללת תוספים מותקנים מסוג… הזנה של תכנים ב X עמודים וכל דבר נוסף הניראה לך חשוב.


חלק שני

 1. מהם התובנות וההמלצות שלך להמשך?
 2. כמנתח מערכות מידע בעתיד – האם באפיון של מערכת חדשה לארגון היית בוחן את האפשרות ליישם אותה באמצעות קוד פתוח? מדוע כן ו/או מדוע לא?
 3. מה דעתך האישית על "עולם הקוד הפתוח" – יתרונות וחסרונות שעלו במהלך כתיבת העבודה.
 4. מהם המגבלות של אחד התוספים שהותקנו על ידך במערכת?
  (בשפה חופשית: מה רצית שהתוסף יעשה, אבל בכל זאת חסר ולא מתפקד עד הסוף).
 5. מה השוני בין מה שתוכנן בתחילת הדרך לתוצאה הסופית? – מה היה החלום ומה יצא במציאות

בהצלחה!

אייל לייפר