Skip to content

סמינריון קולנוע פלסטיני

קולנוע פלסטיני הוא קולנוע שמספר על העבר של העם הפלסטיני ותהליכים שהם עברו. זה נוצר על ידי אנשים פלסטינים שרצו לשתף את הסיפור הפלסטיני בתור סיפור לאומי אך גם כסיפור אישי של החיים היומיים שלהם. הקולנוע הפלסטיני הוא חלק מהקולנוע הערבי, הוא מחולק ל4 חלקים שמתארות תקופות היסטוריות ופוליטיות שונות.

התקופה הראשונה החלה בין השנים 1935 עד 1948. הסרט הפלסטיני הראשון בעל עשרים דקות וצולם ב1935, הסרט תיעד את הביקור של המלך סעוד בירושלים ויפו. הסרט היה אילם אך השמיעו תקליט ברקע שלא ירגישו שהוא אילם. לאחר, על ידי אותם צלמים, יופק עוד סרט בשם ״חלומות שהתגשמו״  באורך ארבעים וחמש דקות ב1945. אך לא ברור אם סיומו אותו, מכיוון שאין תיעוד על הסרטים שנוצרו בתקופה הראשונה וידוע על קיומם רק על ידי עדויות בלבד.

התקופה השנייה החלה בין 1948 עד 1967 שנקראה גם ״תקופה הדממה״. בתקופה השנייה כמעט ולא נוצר קולנוע פלסטיני. מכיוון שמלחמת העצמאות ב1948 גרמה לחצי מהאוכלוסייה הפלסטיני להפוך לפליטים ובזמן זה הקולנוע הפלסטיני נזקק לתמיכה ומימון ולכן הפסיקו ליצר סרטים כמעט באופן מוחלט.

התקופה השלישית החלה בין 1968 עד 1982. בתקופה הזאת ישראל כבר כבשה את רצועת עזה והגדה המערבית. ב1969 בעקבות תכנית השלום יצאו פלסטינים להפגין ברחובות. ההפגנות אלו גרמו לסרט הראשון בתקופה השלישית ״לא לפתרון בדרכי שלום״ שבאורך עשרים דקות. בתקופה הזאת הקולנוע הפלסטיני נוצר בעיקר בלבנון, כאשר עברו לשם הרבה אנשים מקבוצת אש״ף (ארגון לשחרור פלסטין) מירדן בשנת 1970. בשנת 1982 אנשי שח״ף עזבו את לבנון עקב מלחמת לבנון הראשונה עם ישראל.

התקופה הרביעית התחילה ב1982 ומתקיימת עד היום. בתקופה הזאת פרצה אינתיפאדה הראשונה והשנייה. הקולנועיים הפלסטינים חיפשו מימון ותמיכה אך לא היה להם לכן נוצר הקולנוע העצמאי ואחד השמות שקיבלו בתקופה הזאת היא ״קולנוע אינדיבידואלי״, שמתייחס לקולנוע שלא קיבל תמיכה ממשרדים ציבוריים. הסרטים שנוצרו בתקופה הזאת זכו להכרה בינלאומית, ומאז זכו לקבל תמיכה ומימון בינלאומית להרבה מאוד סרטים.

היום ממשיך הקונפליקט בין פלסטין לישראל וזה מורגש במיוחד בקולנוע. הרבה מהקולנוע הפלסטיני מייצג את הפרספקטיבה של הפלסטינים נגד ישראל. זה גורם לעוד קונפליקטים בהפצה של הסרטים האלה. לדוגמה, ״נטפליקס״ העלו 32 סרטים (ארוכים, קצרים ותיעודיים) שנכללים בקולנוע פלסטיני. הסרטים האלה נוצרו בעשרים וחמש שנים האחרונים על ידי אנשים משני צדי הקו הירוק ומגישים את הפרספקטיבה של הפלסטינים בקונפליקטים בינם לישראל. אך הרבה ישראלים לא קיבלו את זה בטוב. כפי שמפורסם ב״ישראל היום״, ״נטפליקס מציגים את הצד הפלסטיני ומתעלמים מהטרור כאילו אין ״פאודה״ בעולם״. הרבה ישראלים הרגישו שנטפליקס נוטעת לצד הפלסטיני ומשתפת סרטים שלא מייצגים את האמת.

אלא דוגמאות להשפעת הקולנוע הפלסטיני בימנו עם הבנה מהיכן הם הגיעו.