Skip to content

סמינריון- מגדר וסגנונות ניהול נשיים עבודה מסכמת דו חוגי

מגדר וסגנונות ניהול נשיים

עבודה מסכמת דו חוגי

תאריך הגשה:

מגישה:

תוכן עניינים

מבוא. 3

סקירת ספרות.. 4

מאפייני הניהול הנשיים ויתרונותיהם: 5

סיכום. 7

ביבליוגרפיה. 8

מבוא

בסקטור העסקי, בדומה לחברה האנושית, ישנם הבדלים פסיכולוגיים והתנהגותיים בין גברים ונשים, שמקורם בהשקפת עולם ודרך מחשבה שונים. הבדלים פסיכולוגיים אלה באים לידי ביטוי גם בסגנונות הניהוליים של הגברים והנשים. לאורך השנים היו הרבה מחקרים שבדקו מהם בדיוק ההבדלים בניהול בין הגברים לנשים, והאם יש סגנון ניהול שהוא טוב יותר מהשני, המחקרים האלה מצאו שאכן ישנם מאפיינים ייחודיים לכל סגנון ניהול, ושבסיטואציות שונות יכולים להתאים סגנונות ניהול שונים (Nikulina, Khomenko, Sediakina, Kanov, 2016).

ההשוואה בין סגנונות ניהול נשיים וגבריים הפכה להיות פופולרית רק במאה השנה האחרונות, כאשר המהפכה התעשייתית התגברה, חל גידול משמעותי באוכלוסייה בעולם, ובעקבות כך גם התפתחו ארגונים עסקיים וממשלתיים גדולים, מה שהעלה את הצורך בניהול יותר יעיל ואפקטיבי, ולכן ניסו למצוא את המרכיבים המתאימים ביותר לניהול אפקטיבי (Nikulina, Khomenko, Sediakina, Kanov, 2016).

חשוב להבין שאם רוצים לבדוק האם סגנון ניהול אחד הוא טוב יותר מהשני, תחילה יש להבין מהם בדיוק הדרישות שישנם מהניהול של הארגון, ומהם מטרות הארגון, ורק אחר כך לקבוע אם סגנון הניהול הזה טוב לחברה, וכדאי ליישם אותו (Eagly, 2007).

כך למשל בארגונים סמכותניים, כמו למשל בארגוני צבא, סגנון הניהול הנשי לא יכול להוות יתרון, ודווקא סגנונות ניהול יותר אגרסיביים יכולים להוות יתרון, ולהשיג את הביצועים הטובים ביותר הנדרשים מהארגון (גפן, נחמני, 2008).

בעבודה הזאת אני אבדוק מהם היתרונות של סגנונות הניהול הנשיים, והאם היתרונות האלה טובים רק למצבים ספציפיים או לארגונים מסוימים, או שהם יתרונות כלליים בניהול שאפשר ליישם אותם וללמוד אותם בכל מקרה ניהולי.

סקירת ספרות

בחברה האנושית ישנם הבדלים פסיכולוגיים והתנהגותיים בין גברים לנשים, שנובעים מהנחות יסוד ותפיסות עולם שונות, או מרצונות ומטרות שונים. הבדלים התנהגותיים כלליים אלה בדרך כלל באים לידי ביטוי בסגנונות הניהול של גברים ונשים. ההבנה שישנם הבדלים בסגנונות הניהול בין נשים לגברים יכולה להטיב עם הארגון, שיכול לנצל את היתרונות של כל צד, ללמוד את סגנון הניהול האולטימטיבי, וליישם את סגנון הניהול הזה אצל מנהלים בכל הרמות של הארגון, החל מהמנהלים הבכירים עד לזוטרים (Nikulina, Khomenko, Sediakina, Kanov, 2016).

טרום המהפכה התעשייתית, לא הייתה הבחנה או חשיבות בין סגנון ניהול גברי ונשי, אבל במאה וחמישים שנה האחרונות, עם הגידול באוכלוסייה, ועלייתם של תאגידים וחברות גדולות, שדרשו ניהול אפקטיבי, כדי להפיק את המיטב מהם, החלו המחקרים לבדוק האם ישנם הבדלים משמעותיים בין סגנונות הניהול השונים, כדי להבין מהי צורת הניהול הכי טובה ויעילה (Nikulina, Khomenko, Sediakina, Kanov, 2016).

באופן כללי ישנם הבדלים בדפוסי החשיבה בין גברים לנשים, הגברים נוטים לחשוב בצורה סמכותית ורציונלית, ואילו הנשים נוהגות לחשוב בצורה אינטואיטיבית ואמוציונלית, וכתוצאה מכך מושפעים גם סגנונות הניהול. סגנון הניהול הנשי מאופיין על ידי יחסי רעות ותקשורת בין אישית, והמנהלות תופסות את הניהול כתהליך שמחייב יחס טוב, ודאגה לאחרים (שלסקי, 2016).

כדי לדעת האם סגנון ניהול הוא יותר טוב מסגנון אחר, תחילה יש להגדיר מה בדיוק רוצים מסגנון הניהול, או מהם דרישותיו הספציפיות של הארגון או של הקבוצה, על מנת שאפשר יהיה להתאים לאותו ארגון סגנון ניהול שמתאים לו. לסגנונות הניהול הנשיים אכן ישנן יתרונות, אך יש להם גם חסרונות, והכל תלוי בסיטואציה, או בארגון שאותו יש לנהל (Eagly, 2007).

מאפייני הניהול הנשיים ויתרונותיהם:

1. ישנם תחומים שבהם לסגנון הניהול הנשי ישנו יתרון על פני סגנון הניהול הגברי. למשל בארגונים חינוכיים, הסגנון הנשי שמאופיין דאגה לזולת, יצירתיות, אינטואיציה, היעדר תחרותיות, סובלנות, סובייקטיביות וחוסר פורמליות, מתאימים יותר לניהול של בית ספר, והם משרתים את המטרות הכלליות של החינוך ושל בית הספר, שהיא לטפח את התלמידים ולתת להם את הסביבה הטובה ביותר שבה הם יכולים לגדול ולצמוח. יש לקחת בחשבון שישנם עוד גורמים שמשפיעים על סגנון הניהול הנשי באופן פרטני, למשל כאשר המסגרת התרבותית שבה פועל בית הספר, יכולה להשפיע על סגנון הניהול הנשי, בבתי ספר ממלכתיים בארץ סגנון הניהול דומה יותר לסגנון הניהול במדינות מערביות, שהוא סגנון ניהול יותר סובלני ופתוח, ואילו בחינוך הממלכתי דתי, סגנון הניהול הוא יותר מסורתי (שלסקי, 2016).

2. פתרון בעיות באמצעות דיאלוג-

לסגנון הניהול הנשי ישנה נטייה לפתור בעיות וקונפליקטים באמצעות דיאלוג ושיתוף של הצד השני, בניסיון להגיע למוסכמות. נשים מגדירות את הבעיה הקיימת, מפתחות דיון סביב הבעיה, ומנסות לפתור את הבעיה באמצעות תקשורת אפקטיבית. גישה זו היא שונה מוויכוח או עימות, הם מנסות לגרום לצד השני להרגיש שותף לדרך, ושהם רוצות את טובתו, הם מצפות גם מהצד השני שיפעל באותה דרך, וישתתף במשא ומתן כדי ששני הצדדים יקבלו את המיטב (ריקובר, 2018).

לפי הגישה הזאת, כוחן של הנשים הוא בכך שהן יכולות להסתגל ולהתפתח ככל שהן לומדות יותר על הבעיה, ולהסתגל גם למצבים וסיטואציות שונות, גם כאשר הצד השני אינו משתף פעולה. פתרון בעיות באמצעות דיאלוג בונה את האמון בין הצדדים, ומשרה אווירה חיובית, ועוזר לבנות שיתוף פעולה ארוך טווח (ריקובר, 2018).

3. סגנון ניהול דמוקרטי- מחקר שבדק את המאפיינים של סגנון הניהול הנשי, מצא שסגנון זה מתאפיין בעקרונות דמוקרטיים, בניגוד לסגנון הניהול הגברי שהתבסס על ניהול יותר סמכותי ויחידני. סגנון ניהול זה רואה את המנהל כאחראי על הסדר בתוך הקבוצה של האנשים, אך הוא לא מקבל ההחלטות היחידי בתהליך קבלת ההחלטות, הוא רואה את כל האנשים בקבוצה כמשתתפים פעילים בתהליך קבלת ההחלטות, ישנו שיתוף וחלוקה של הכוח של המנהיג, בפני שאר חברי הקבוצה (Eagly, Carli, 2003).

היתרון העיקרי של סגנון ניהול זה, הוא שהוא עוזר לבנות את הגיבוש הקבוצתי, ואת תחושת הגורל המשותף של כל חברי הקבוצה, וישנו אמון גבוה בין כל חברי הקבוצה והמנהלת. סגנון ניהולי זה מתאים לעקרונות של חברות מערביות בעת המודרנית, שמושתתים על רעיונות דמוקרטיים שיוויוניים, ולכן חברי הקבוצה יקבלו את סגנון הניהול הזה ביתר קלות (Eagly, Carli, 2003).

4. שקיפות- ישנם מחקרים שמראים שסגנונות ניהול נשיים מכילים יותר שקיפות, בתהליך העבודה, ובתהליך קבלת ההחלטות. השקיפות בתהליך קבלת ההחלטות מובילה לתחושה של אותנטיות של הנהלת הארגון או החברה, והדבר עוזר לבנות את האמון בהנהלה. בעולם תאגידי מודרני שבו יש ריבוי מקרים של מעילות, ומשברים כלכליים, תהליך השקיפות בארגון הוא חשוב ביותר, וכאשר השקיפות מתחילה בהנהלה, היא מקרינה על כל הארגון, ולכן כל הארגון פועל בצורה שקופה, ולכן הדבר יכול להוות יתרון, ואפילו יתרון תחרותי עסקי על פני שאר המתחרים בענף (Gipson, Pfaff, Mendelsohn, Catenacci, Warner, 2017).

5. העוצמה שברכות- המנהיגות הנשית מאופיינת ביכולת התגמשות, שבאה לידי ביטוי במשא ומתן לפתרון קונפליקטים, ובשיתופו של הצד השני בפתרון הבעיה. יכולת זו יכולה להוות יתרון למנהיג, משום שהיא נותנת לו את יכולות התמרון והגמישות, שיכולות להיות חסרות למנהיג הסמכותי, ובכך היא נותנת למנהיגות הנשית יכולת לפתור מגוון רחב יותר של בעיות (גפן, נחמני, 2008).

סיכום

אחרי סקירת המאפיינים של סגנונות הניהול הנשיים, אני חושבת שאכן ישנם יתרונות למאפיינים מסוימים של סגנון הניהול הנשי. עצם העובדה שמבינים שיש בכלל הבדלים בסגנונות הניהול בין גברים לנשים, והמאפיינים של סגנונות ניהול אלה, יכולים להוות יתרון או חיסרון, עוזרת למי שאחראי על ארגונים אלה לקבל פרספקטיבה רחבה יותר, ולהחליט האם ליישם חלק ממאפיינים אלה בסגנון הניהול שבו הוא מעוניין.

היתרון העיקרי שיש לסגנון הניהול הנשי, הוא בכך שסגנון ניהול זה מתאפיין בתכונות נשיות כמו אכפתיות, דאגה לזולת, היעדר תחרותיות ואינטואיציה. תכונות אלה יכולות לעזור להשרות אווירה יותר טובה בארגון, לגבש את כל חברי הקבוצה, וליצור מערכות יחסים המבוססות על אמון הדדי בין ההנהלה לחברי הקבוצה.

יתרון חשוב נוסף שיש לסגנון הניהול הנשי, הוא בכך שניהול זה שואף לפתור קונפליקטים בעזרת משא ומתן והידברות. טקטיקה זאת עוזרת לפתור משברים ביעילות רבה יותר, חוסכת לארגון משאבים וזמן שמבוזבזים על קונפליקטים אלה, ויוצרת מערכות יחסים ארוכות טווח המבוססות על אווירה טובה ואמון הדדי בין ההנהלה לבין חברי הקבוצה.

המסקנה העיקרית של העבודה היא שלסגנונות הניהול הנשיים אכן יש יתרונות על פני סגנונות ניהול גבריים, אבל יתרונות אלה לא ישימים לכל ארגון או קבוצת אנשים, אלא שיש להם יתרון רק בתחומים מסוימים, או בסוגים מסוימים של קבוצות, לדוגמה הסגנון הנשי שמאופיין בדאגה לזולת, יצירתיות ואכפתיות, יכול להתאים לארגונים חינוכיים, שבהם מנסים לעשות את המיטב על מנת שהתלמיד יקבל את החינוך הכי טוב. בארגונים אחרים, כמו למשל הצבא, שזה ארגון יותר סמכותי והיררכי, המאפיינים של אכפתיות, דאגה לאחר, וסגנון ניהול דמוקרטי, לא מתאימים לארגון מהסוג הזה.

ביבליוגרפיה

גפן, ע', נחמני, נ' (2008). העוצמה שברכות ניהול אפקטיבי באמצעות דיאלוג. מערכות- בית הוצאה לאור של צה"ל, גיליון 422, עמ' 28-33.

ריקובר, א' (2018). מגדר וסגנון ניהול משא ומתן פוליטי-מדיני בישראל. המכון ליחסים בינלאומיים על-שם לאונרד דיוויס.

שלסקי, ש' (2016). "הפגנת נוכחות" לעומת "הקרנת סמכות" בהכשרה לניהול בית ספר: נשים לעומת גברים. דפים, עמ' 70-98.

Eagly, A., & Carli, L. (2003). The female leadership advantage: An evaluation of the evidence. The leadership quarterly.

Eagly, A. (2007). female leadership advantage and disadvantage: resolving the contradictions. Psychology of Women Quarterly,31(2007), 1–12.

Gipson, A., Pfaff, D., Mendelsohn, D., Catenacci, L., & Warner, B., W. (2017). Women and Leadership: Selection, Development, Leadership Style, and Performance. The Journal of Applied Behavioral Science.

Nikulina, I., Khomenko, I., Sediakina, A., & Kanov, V. (2016). A feminine style of management in the contemporary business world. SHS Web of Conferences. 28.