Skip to content

סמינריון בנושא הפלות

הפלה הינה אחת הנושאים המורכבים בימנו. יש הרבה דעות ופרספקטיבות שונות בנוגע למה היא זכות האישה בנושא הזה. מחד גיסא, זכות של כל אישה לבצע איזה פעילות שהיא רוצה על גופה. כמובן כאשר האישה בריאה נפשית ושכלית. אם ברצונה להפיל את התינוק כאשר היא בהריון היא זכאית ואף אחד לא יכול להגיד לה אחרת. טענה זו נשמעה מאוד הגיונית ובתור בני אדם בשנה 2022 אנחנו מאמינים בבחירה חופשית של כל אדם. בנוסף בהסתכלות קצת יותר עמוקה יכול להיות מספר סיבות הגיוניות להפלת תינוק. האישה יכולה להיות בסכנת בריאות מההיריון, ההיריון יכול להיות תוצאה מהתקפה מינית, האישה אינה מסוגלת לגדל ולשמור על ילד או שהאישה פשוט אינה רוצה את התינוק ולא רוצה לעבור 9 חודשים של קושי משמעותי. מאוד קשה להכריח אישה להיות בהריון ולהוליד תינוק כאשר זה לא ברצונה ואפילו נחשבת עינוי ברמה מסוימת.

מאידך גיסא, יש הסתכלות קצת יותר רחבה המסתכלת על התינוק ושתוצאות ההפלה אינה רק משפיעה על האישה עצמה. ראשית כל שאלה נפוצה הינה, באיזו שלב בהריון אפשר לחשת את העובר בתור בן אדם (תינוק). יש הטענים שמהרגע שיש דופק העובר כבר בעל חיים ויש לו זכויות של עצמו. יש בנוסף הטענים שברגע שהזרע מגיע לביצה זה כבר פוטנציאל לחיים ולכן אי אפשר לפגוע בו. עם ההבנה הזאת כאשר אישה עושה הפלה היא בעצם פוגעת ביצור אחר ואפילו אפשר לומר רוצחת עוד בן אדם, אפילו שהוא עוד לא נולד. כאשר זה המצב השאלה היא אם אפשר להכריח אישה להיות בהריון ולהוליד ילד נגד רצונה מכיוון שהמטרה היא הגנת יצור אחר.

בנוסף יש את הפרספקטיבה של הדעת היהודית. כמובן אנו חיים במדינה יהודית ולמראות שהרבה מאוד מהאוכלוסייה לא דתיים ההסתכלות הדתית חשובה וכן משפיעה על הרבה מאוד אנשים במדינה הזאת. מבחינת הדעת יש איסור מוחלט על הפלה. מכיוון שזה נחשב רצח של יצור אפילו אם הוא עוד לא נולד. יש מקרים חריגים שהדעת כן מאפשרת הפלה, כגון, האם לא תחיה את ההיריון ויש לה סכנת מוות. אבל בכמעט כל המקרים אסור. מכאן נובעת עוד בעיה, אפשר לקבל חוק שאוסר על אישה לבצע הפלה להגנת יצור אחר אבל אי אפשר לחייב אותה לעשות זאת מסיבה דתית כי זה כבר קפיאה דתית ואי אפשר להכריח אנשים לחיות את חייהם על בסיס אמונות של אנשים אחרים.

כפי שאפשר לראות יש טענות חשובות משני הצדדים. זה כבר נוגע בבחירה חופשית ולכל אחד יש את הדעה שלו ואין כאן פתרון מוחלט. זה דבר מאוד קשה להכריח אדם לעשות משהו נגד רצונו וכן צריך להיות חופשיות מסוימת לכל אישה לבחור מה לעשות עם גופה אך בנוסף צריך להיות התחשבות מסוימת לתינוקות גם אם הם עדיין נמצאים בעובר.