Skip to content

סילבוס שם הקורס: טראומטיזציה משנית

שם  הקורס: טראומטיזציה משנית

שם הפקולטה:

שם המחלקה:עבודה סוציאלית

מספר הקורס:

שם המרצה:גב לימור ציטרונבלט

מתכונת הקורס: סדנא

שנת לימודים:    תשפ"ג           סמסטר:     א             היקף שעות:    2    נקודות זכות:1

מטרת הקורס: קורס זה יתמקד ויעמיק בהבנת  השלכותיהם של מגוון מצבי משבר וטראומה, על מי שנמצא בקרבתו של הסובל מפוסט טראומה בדגש עלינו, המטפלים.

ב. תוכן הקורס: הלמידה תכלול הרצאות, שמיקודן יהיה העברת ידע לצד שיתוף בחוויה ופיתוח דיון ביקורתי. במהלך הקורס ( החל מהשיעור הרביעי)  יוצגו רפרטים על מאמרים עדכניים בנושא משולבים בתיאורי מקרה של סטודנטים מעבודתם בשדה והתנסויותיהם וחוויותיהם בתחום. למידה זו מחייבת את הסטודנטים להכנה באמצעות קריאת חומר תיאורטי והשתתפות פעילה בדיונים בכיתה.
הקורס ילווה גם בהרצאות אורח.

    מהלך השיעורים:

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים

יחידת שיעורנושא השיעור הערות
 מודלים להבנת טראומה וטראומה משנית  שיעור מס 1
 מושגים מרכזיים שחיקה, טראומטיזציה משנית, טראומטיזציה עקיפה  שיעור 2-3
 השלכות הטראומה על הפרט המשפחה והקהילה בנות זוג  שיעור 4
 השלכות הטראומה על הפרט המשפחה והקהילה ילדיםשיעור 5
 השלכות הטראומה על הפרט המשפחה והקהילה הורים, אחיםשיעור 6
 השלכות טראומה על  מטפלים בתחומים שונים כולל הרצאות אורחשיעור 7- 10
 מציאות טראומטית משותפת בארץ ובעולםשיעור 11
 צמיחה פוסט טראומטיתשיעור 12
 סיכוםשיעור 13

ג. חובות הקורס:

     דרישות קדם: אין

  •  חובות / דרישות / מטלות:
    נוכחות סדירה וקריאת ספרות ביבליוגרפית.
  • הצגת מאמר בקבוצה (תוך התייחסות למקרה רלוונטי מהשדה)
  • עבודה מסכמת בסוף הסמסטר.

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):

הצגת מאמר בקבוצה  15%

עבודה מסכמת 85%

ד. ביבליוגרפיה:
לואיס הרמן ג' ( 2001) טראומה והחלמה תל אביב עם עובד.

‪‪616.8521 הרמ X 6

נושאי הקורס

שיעור מס 1 – מודלים להבנת טראומה וטראומה משנית

Harvey, M. R. (1996). An ecological view of psychological trauma and trauma recovery. Journal of traumatic stress9(1), 3-23

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית, מאגר Wiley

אקומודציה

Fredman, S. J., Vorstenbosch, V., Wagner, A. C., Macdonald, A., & Monson, C. M. (2014). Partner accommodation in posttraumatic stress disorder: Initial testing of the Significant Others’ Responses to Trauma Scale (SORTS). Journal of Anxiety Disorders28(4), 372-381.‏

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית, מאגר Science Direct

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית, מאגר ClinicalKey

שיעור מס 2-3 מושגים מרכזיים

שחיקה, טראומטיזציה משנית, טראומטיזציה עקיפה

Baird, K., & Kracen, A. C. (2006). Vicarious traumatization and secondary traumatic stress: A research synthesis. Counselling Psychology Quarterly19(2), 181-188.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית, מאגר Taylor & Francis

שיעור מס 4 השלכות הטראומה על הפרט המשפחה והקהילה

Russin, S. E., & Stein, C. H. (2021). The aftermath of trauma and abuse and the impact on family: a narrative literature review. Trauma, Violence, & Abuse, 1524838021995990.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית, מאגר SAGE

Dekel, R., & Monson, C. M. (2010). Military-related post-traumatic stress disorder and family relations: Current knowledge and future directions. Aggression and Violent Behavior15(4), 303-309

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית, מאגר Science Direct

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית, מאגר ClinicalKey

השלכות הטראומה על הפרט המשפחה והקהילה – בנות זוג

Lambert, J. E., Engh, R., Hasbun, A., & Holzer, J. (2012). Impact of posttraumatic stress disorder on the relationship quality and psychological distress of intimate partners: a meta-analytic review. Journal of Family Psychology, 26(5), 729-737

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית, מאגר PsycNET: APA

Campbell, S., & Renshaw, K. D. (2018). Daily Posttraumatic Stress Disorder Symptom Accommodation and Relationship Functioning in Military Couples. Family Process, 1–12. https://doi.org/10.1111/famp.12393

58(4)  908-919 2019

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית, מאגר Wiley

Erlich Haymann E ( 2021) "Accommodation of Post- traumatic Symptoms and Relationship Satisfaction: The Case of Israeli Veterans and their Romantic Partners" Master , Ariel University

K-442

שיעור מס 6- השפעות הטראומה על בני משפחה של פוסט טראומטיים

בן אשר, ס' ושלו, ר' ) 2012 (. אובדן עמום: השפעות ארוכות טווח של אב נוכח-נפקד בקרב ילדי

שבויים. חברה ורווחה, לב ג   399-375

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע  אלקטרוניים בעברית, מאגר מפתח חיפה

כ"ע

דינשטיין, י', דקל, ר' ופולאק, מ' ) 2008 (. תרומת הקשר עם האם למיתון טראומטיזציה משנית

בקרב ילדים בוגרים של אבות הסובלים מתסמונת פוסט-טראומטית. חברה ורווחה, כח ) 3-2 ,)

291-267

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע  אלקטרוניים בעברית, מאגר מפתח חיפה

כ"ע

קלרמן נתן ( 2007) העברה של טראומת השואה – אצל ז סולומון וג צייטלין "ילדות בצל השואה תל אביב הדקל .336-304

‪‪933.474 סול X 2

https://peterfelix.tripod.com/home/transmissionHebrew.pdf

גמפל י' ( 2010 ( "ההורים שחיים דרכי" תל אביב  כתר.

‪‪616.8521 גמפ X 3

Kent, E. E., Rowland, J. H., Northouse, L., Litzelman, K., Chou, W. Y. S., Shelburne, N., … & Huss, K. (2016). Caring for caregivers and patients: research and clinical priorities for informal cancer caregiving. Cancer122(13), 1987-1995.‏

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית, מאגר Wiley

שיעור 10 – 7 – השלכות טראומה על  מטפלים

Vicarious traumatization, spirituality, and the treatment of sexual abuse survivors: A national survey of women psychotherapists. Brady, Joan Laidig; Guy, James D.; Poelstra, Paul L.; Brokaw, Beth Fletcher. Professional Psychology: Research and Practice, Vol 30(4), Aug 1999, 386-393.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית, מאגר PsycNET: APA

Crivatu, I. M., Horvath, M. A., & Massey, K. (2021). The impacts of working with victims of sexual violence: a rapid evidence assessment. Trauma, Violence, & Abuse, 15248380211016024.‏

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית, מאגר SAGE

שיעור-11 מציאות טראומטית משותפת בארץ ובעולם

Baum, N. (2010). Shared traumatic reality in communal disasters: Toward a conceptualization. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 47(2), 249–259. https://doi.org/10.1037/a0019784 

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית, מאגר PsycNET: APA

Eidelson, R. J., D'Alessio, G. R., & Eidelson, J. I. (2003). The impact of September 11 on psychologists. Professional Psychology: Research and Practice34(2), 144.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית, מאגר PsycNET: APA

Boulanger, G. (2013). Fearful symmetry: Shared trauma in New Orleans after Hurricane Katrina. Psycho-analytic Dialogues, 23(1), 31-44.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית, מאגר Taylor & Francis

דקל, ר', גינזבורג, ק' והנטמן, ש' (2004 .)בקו החזית: עובדים סוציאליים בבתי-חולים כלליים בתקופה של טרור מתמשך. חברה ורווחה, כ"ד, 163-180.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע  אלקטרוניים בעברית, מאגר מפתח חיפה

כ"ע

תמר לביא, אורית נוטמן שוורץ, רחל דקל " מרחב מוגן- התערבות טיפולית במציאות טראומטית משותפת חברה ורווחה ל"ה( 2)

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע  אלקטרוניים בעברית, מאגר מפתח חיפה

כ"ע

שיעור 12 צמיחה פוסט טראומטית

Calhoun, L.G., Cann, A., & Tedeschi, R.G. (2010). The posttraumatic growth model: Socio-cultural considerations. In T. Weiss & R. Berger (Eds.), Posttraumatic growth and culturally competent practice; Lessons learned from around the globe(pp. 1-14). Hoboken, NJ: Wiley

155.935 POS x 1

ספר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע: ספרים אלקטרוניים באנגלית,  מאגר eBook Central

שיעור 13 סיכום