Skip to content

סילבוס סמינריון בכלכלה מספר הקורס: 2-3030610-2,10

הפקולטה למדעי החברה והרוח

המחלקה לכלכלה ומנהל עסקים

תואר ראשון – B.A.

סמינריון בכלכלה    מספר הקורס: 2-3030610-2,10

שנה: תשפ"ג  סמסטרים: א-ב

היקף הקורס בנ"ז: 2 לסמסטר = 4 לשנה

סוג הקורס: סמינריון

מנחה: דר. דניאל שיפמן

חדר: 53.4.19   

טלפונים: חדר: 9765700 03  נייד:    054 4848754בית: 03 9379017

דוא"ל: daniels@ariel.ac.il  

שעות קבלה: בתיאום מראש

הוראה מתוקשבת:מודול \זום zoom-logo-png-7 | Global Native English. חשוב מאוד לעקוב אחר העדכונים באתר הקורס.

אתר האינטרנט של המנחה: https://www.ariel.ac.il/wp/dschiffman/  

הערה: חומרים שיחולקו באתר הקורס מסומנים בגופן אדום.

מטלות חובה

(פרטים בהמשך)

 1. עמידה בלו"ז—כלומר, כתיבת העבודה הסמינריונית בשלבים תוך כדי התייעצות רצינית ומעמיקה עם המנחה.
 2. קיום פגישות אישיות דרך זום.
 3. הגשת ראשי פרקים, שאלות מחקר ורשימת מקורות לעבודה בכתב.
 4. הגשת שני דוחות ביניים בכתב על התקדמות העבודה.
 5. הגשת שתי טיוטות של העבודה בשלימותה.
 6. כתיבת העבודה על פי הכללים המופיעים במדריך לכתיבת עבודה סמינריונית (להלן "המדריך").
 7. חתימה על "טופס הצהרה על מקוריות עבודה".
 8. הגשת פוסטר והשתתפות בכנס הפוסטרים של המחלקה.

אי-עמידה במטלות הרשומות לעיל, ו\או אי-קיום ההנחיות של המנחה, יביאו להורדת נקודות מהציון הסופי.

נהלים מחלקתיים

תהליך העבודה

 • העבודה תעשה לבד או בזוגות.
 • על הסטודנטים להגיע לכל המפגשים ולעקוב אחר ההודעות באתר הקורס.
 • חריגה מלוח הזמנים, היעדרות ממפגשים וחריגה מההנחיות המפורטות
  בסילבוס זה יביאו להורדת נקודות מהציון הסופי.
 • הציון הניתן על העבודה הינו סופי. לא ניתן להגיש את העבודה מחדש.
 • המנחה שומר לעצמו את הזכות לתת ציון פרטני לכל סטודנט.
 • לא יינתן אישור לגרירת הגשת הסמינריון. סטודנט אשר לא יגיש את העבודה
  בזמן ייאלץ להירשם לסמינריון מחדש.
 • כנס פוסטרים—משתתפי הסמינריון מחויבים להגיש פוסטר ולהשתתף בכנס. הודעה על אופן הגשת הפוסטרים וקיום הכנס תתקבל בהמשך.

תוכן העבודה

 • חובה לשלב לפחות 12 מאמרים מחקריים באנגלית. על המקורות להיות עדכניים: לפחות 8 מתוך ה12 צריכים להיות משנת 2010 ואילך (מאמרים מחקריים בעברית יתווספו ל 12 ולא יחליפו אותם.( מחברי המאמרים צריכים להיות חוקרים ממוסדות מחקר מוכרים (מוסדות אקדמיים, בנקים מרכזיים, וכדומה).
 • חובה לשלב שאלות מחקר.
 • הדיון יכלול ראיה ביקורתית וחשיבה להמשך, כולל המלצות מדיניות.

לוח זמנים*

תאריךשלב
27.10.22פגישה כיתתית עם המנחה
17.11.22ראשי פרקים, שאלות המחקר ומקורות העבודה
19.1.23דו"ח ביניים 1
16.3.23דו"ח ביניים 2
יפורסם בהמשךמועד אחרון להגשת פוסטר למנחה—הפרטים יפורסמו בהמשך
15.6.23הגשת הטיוטה הראשונה, עם טופס מקוריות העבודה
יפורסם בהמשךכנס הפוסטרים של המחלקה—נוכחות חובה, הפרטים יפורסמו בהמשך
17.8.23הגשת הטיוטה השנייה

*העמידה בלו"ז חיונית להצלחה בסמינריון. חשוב לקחת בחשבון את הלחצים של תקופות המבחנים, ולהיערך מראש כדי לעמוד בלו"ז.

בחירת נושא

תחומי ההתמחות שלי הם מאקרו כלכלה, כלכלה בינ"ל, כלכלת התפתחות, היסטוריה כלכלית (כולל ההיסטוריה הכלכלית של ישראל), והיסטוריה של המחשבה הכלכלית.

אני פתוח להצעות גם בתחומים אחרים. כדי להכיר את הנושאים ותתי הנושאים של המחקר הכלכלי, מומלץ לעיין ברשימה של האגודה האמריקאית לכלכלה (לחצו על נושא כדי לראות את תתי הנושאים השייכים אליו). מומלץ גם לעיין בתכניות הכנסים השנתיים של האגודה הישראלית לכלכלה (תחת הכותרת "פעילויות העבר").

להלן דוגמאות של נושאים שהנחיתי בעבר: השפעת משבר הקורונה על שרשראות האספקה הגלובליות, התנהגות צרכנים על פי הכלכלה ההתנהגותית, התפתחות שוק הליסינג של כלי רכב בישראל, מדיניות שער החליפין של סין, אנרגיה חלופית\דלק ירוק, המשבר הפיננסי באיסלנד (2008-2011), ההשפעה של סנקציות כלכליות על מדינות, תרומתו של פרופ' דן פטינקין לתחום המאקרו-כלכלה, השפעת הרכבת הקלה בגוש דן על מחירי הדירות ברחובות הסמוכים. 

נושאים נדושים לא יאושרו. נושא נדוש הוא נושא שנכתבו עליו עבודות רבות וכבר אין בו מה לחדש. לדוגמא: ההפרטה בישראל, תכנית הייצוב של 1985, קליטת העלייה מבריה"מ לשעבר, ההשפעות של קצבאות הילדים על היצע העבודה. 

חובה לשלב היבט בינלאומי: אם בחרתם נושא בכלכלת ישראל, עליכם לשלב חומר מחקרי רלוונטי מחו"ל. ניקח לדוגמא את הנושא: מדוע לא אירע משבר בנקאי בישראל בתקופת המשבר הפיננסי העולמי (2007-2009)? היו מדינות נוספות שלא חוו משבר פיננסי בתקופה זו. ניקח את קנדה כדוגמא. איך עובד הפיקוח על הבנקים בקנדה? מהם הצעדים שננקטו בקנדה, שתרמו למניעת משבר פיננסי? האם הם דומים לצעדים שננקטו ע"י הפיקוח על הבנקים בישראל? איך מסבירים החוקרים את השוני הגדול בין ארה"ב, שחוותה משבר פיננסי, לקנדה, שלא חוותה משבר פיננסי?    

חיפוש ספרות אקדמית

ניתן להיעזר בסרטוני היוטוב שלי בנושא זה. מסמך עם קישורים יפורסם במודול.

חובה לשלב לפחות 12 מאמרים מחקריים באנגלית, מתוכם 8 מאמרים מ2010 ואילך.

פגישות

אין תחליף לפגישות אישיות עם המנחה (בזום או בחדר של המנחה). צריך לקחת את זה בחשבון בתכנון הלו"ז האישי. את הזום יש לערוך דרך מחשב (לא פלאפון), כדי שנוכל להראות קבצים ע"י שיתוף מסך. פגישות בחדר של המנחה-יש להביא דיסק און קי עם כל הקבצים של הסמינריון.

עמידה בלוח הזמנים

כפי שאמרנו, העמידה בלו"ז חיונית להצלחה בסמינריון. אם מתעורר קושי שמעכב את ההתקדמות, יש ליידע את המנחה מיד—לא להתבייש! מניסיוני, סטודנטים עלולים להיתקע במשך זמן רב, בגלל בעיה שהמנחה מסוגל לפתור במהירות. חבל לבזבז זמן יקר!

ראשי פרקים, שאלות המחקר ומקורות העבודה

ראשי פרקים—הצעה של תוכן עניינים לעבודה, כפי שאתם רואים אותה נכון לעכשיו (קרוב לוודאי שיהיו שינויים אח"כ, וזה בסדר).

שאלות המחקר—צריך להגדיר בצורה מדויקת את שאלות המחקר לפני שממשיכים הלאה. לא ניתן לכתוב עבודה סמינריונית ללא שאלות מחקר מוגדרות היטב.

מקורות העבודה—איזה מקורות קראתם עד עכשיו? 

יש לקיים איתי מפגש מיד לאחר הגשת ראשי הפרקים.

דו"חות ביניים

כל דו"ח ביניים יכלול את הסעיפים הבאים:

1. באיזה שלב נמצאת העבודה? מה התקדם מאז הגשת הדו"ח האחרון? (לדוגמא: בניית מודל, איסוף נתונים, פגישה עם אנשי קשר שיסייעו\מסייעים באיסוף נתונים, קריאת מאמרים ו\או ספרים שיצוטטו בעבודה, ניסוח שאלון לצורך סקר, כתיבה ו\או עריכה של פרקי העבודה). מה בוצע על פי הצעות המנחה?

2. מהם הדברים שעדיין צריך לבצע, עד שלב הגשת הטיוטה הראשונה?

3. בעיות ואתגרים בביצוע העבודה. אם נתקלתם בקשיים, תיידעו אותי מיד! אל תבזבזו זמן ואנרגיה על רעיונות וכיוונים לא מוצלחים (לדוגמא, נושא צר מדי, נושא רחב מדי, או תכנית מחקר שאיננה ברת ביצוע).

4. שאלות למנחה—ישנם נושאים שחשוב לשאול את המנחה, אך בפועל ישנם סטודנטים שנמנעים מלשאול, מה שפוגע באיכות עבודתם. לדוגמא, חשוב מאוד לשאול לגבי הנורמות והנהלים המקובלים במחקר האקדמי. שאלות נפוצות: מהי האיכות\הקבילות האקדמית של מקור מסוים—האם הוא נחשב למקור אקדמי או למקור עיתונאי? מהי הדרך הנכונה להשתמש בעבודות של אחרים—כלומר, היכן עובר הקו שמפריד בין שימוש לגיטימי להעתקה אסורה? מהי הדרך הנכונה להציג תוצאות אקנומטריות? איך כותבים ביבליוגרפיה ואיזה מקורות צריך לכלול בה? איזה טיעונים מחייבים ציטוט של מקור תומך? (המדריך נותן מענה לשאלות אלו, אך מטבע הדברים, במסמך כתוב לא ניתן להתייחס לכל המצבים האפשריים).

5. כל חומר נוסף שנראה לכם רלוונטי.

יש לקיים איתי מפגש זום מיד לאחר הגשת הדו"חות.

הגשת פוסטר

יש להגיש את הפוסטר למנחה ע"פ הנחיות המחלקה שיפורסמו בהמשך.

הגשת טיוטות

היקף העבודה יהיה בין 20 ל-30 דפים ברווח של שורה וחצי ובגופן 11, לא כולל עמוד שער ותוכן עניינים.

העבודה תתחיל עם עמוד שער ותוכן עניינים. עמוד השער יכלול את שמות הכותבים ות.ז, דוא"ל ומספרי טלפון, שם המוסד, שם המחלקה, שם המנחה, והשנה.

יש למספר את פרקי העבודה, ולמספר את העמודים.

חשוב לשלב טבלאות ותרשימים.

את הביבליוגרפיה יש להכין ע"פ הכללים שבמדריך. עבור כל פריט, צריך לכלול מידע מלא, המאפשר לקורא לאתר את הפריט בספריה או באינטרנט. צריך שתהייה הלימה של 100% בין המקורות המובאים בטקסט לבין פריטי הביבליוגרפיה. אין לכלול בביבליוגרפיה פריטים שלא קראתם. 

העבודה תתבסס על שאלות המחקר שהוגדרו במסמך "ראשי פרקים, שאלות המחקר ומקורות העבודה" (אם כי ייתכנו שינויים ע"פ הנחיית המנחה).

אני אעלה למודול מסמך עם הוראת מפורטות בנושא ההגשה, כולל רשימה של טעויות נפוצות בכתיבת עבודות סמינריוניות. עליכם לעיין במסמך לפני ההגשה, ולתקן על פיו את הטיוטה שלכם.

אינני קורא טיוטות:

 1. ללא טופס מקוריות העבודה
 2. אם ההיקף קטן מ 20 ל-30 דפים ברווח של שורה וחצי ובגופן 11, לא כולל עמוד שער ותוכן עניינים
 3. שלא משלבות לפחות 12 מאמרים מחקריים באנגלית, כאשר 8 מתוכם הם מ2010 ואילך
 4. שמכילות חומר מועתק\לא מקורי (כפי שיפורט להלן, "מקוריות העבודה הסמינריונית"(
 5. שנכתבו, בחלקן או בשלמותן, ללא ההנחיה שלי (לדוגמא, הטיוטה מכילה ניתוח סטטיסטי שלא אושר על ידי ושבוצע ללא ההדרכה שלי)
 6. ללא הגשת החומרים שצריך להגיש לפני שלב הטיוטה הראשונה—ראשי פרקים, שאלות המחקר ומקורות העבודה + 2 דו"חות ביניים
 7. ללא דף שער ותוכן עניינים
 8. ללא מספרי עמודים
 9. ללא ביבליוגרפיה
 10. שלא עברו בדיקת איות
 11. 11.  שיש להן מראה לא מקצועי

מקוריות העבודה הסמינריונית

העבודה צריכה להיות כתובה במילים שלכם, ללא חומר מועתק\לא מקורי\שנכתב ע"י אחרים. כפי שנכתב לעיל, יש להגיש את הטיוטה הראשונה עם "טופס הצהרה על מקוריות עבודה".

חשוב ביותר שתדעו להבחין בין שימוש לגיטימי במקורות לגניבה ספרותית. אני אעלה למודול מסמך עם הגדרות מפורטות. אם יש לכם ספק בנושא זה, תתייעצו איתי.

על פי סעיף 3.9 של תקנון משמעת סטודנטים, "הונאה או מצג-שווא בעבודת בית, או בעבודה אחרת המוטלת על הסטודנט בקשר עם לימודיו" מוגדרת כעבירת משמעת.

מתן ציון  

הציון הניתן על הטיוטה השנייה הינו סופי. לא ניתן להגיש טיוטה שלישית.

הגשת הפוסטר וההשתתפות בכנס מהווים 5% מהציון הסופי בסמינריון (אי-השתתפות משמעותה שהציון הסופי מתחיל מ 95).

אי-עמידה במטלות הרשומות לעיל, ו\או אי-קיום ההנחיות של המנחה, יביאו להורדת נקודות מהציון הסופי.

המאפיינים של עבודה סמינריונית איכותית

כל המאפיינים הרשומים למטה רצויים, אך לא כולם בגדר חובה. המאפיינים שהם בגדר חובה מסומנים בכוכבית (*).

 1. נושא העבודה מקורי במיוחד.
 2. העבודה מיישמת בצורה מיטבית מושגים שנלמדו בקורסים קודמים.
 3. שאלת המחקר מוגדרת היטב.*
 4. ההיבט הבינלאומי משולב היטב בעבודה.*
 5. הכותבים עושים מאמץ רציני ללמוד ולסכם את הספרות המחקרית. הם מתבססים על ספרות מחקרית עדכנית, שנכתבה ע"י חוקרים ממוסדות מחקר מוכרים (מוסדות אקדמיים, בנקים מרכזיים, וכדומה). הכותבים מתייחסים בכבוד לחוקרים בתחום. עם זאת, הם מפעילים חשיבה ביקורתית לגבי הרעיונות והטיעונים של אותם חוקרים. הכותבים נזהרים שלא לאמץ דעות פוליטיות\עיתונאיות, שאינן מבוססות על מחקר יסודי ואובייקטיבי.*

הערה: אפשר (ומומלץ) להשתמש בחומרים פופולאריים (=לא טכניים) של חוקרים אקדמיים (לדוגמא: ספרים, מאמרי דעות, בלוגים, וידאו). אני אעלה למודול מסמך עם קישורים לחומרים פופולאריים מומלצים.

 1. הכותבים עשו עבודה אמפירית עם ניתוח אקונומטרי, ו\או עבודה אמפירית המבוססת על סקר מקורי (כלומר, סקר שתוכנן ובוצע ע"י הכותבים).
 2. הכותבים שיפרו משמעותית את העבודה ע"פ הערות המנחה על הטיוטה הראשונה–הם טרחו לתקן את כל מה שצריך תיקון, גם בתוכן וגם בסגנון הכתיבה.*