Skip to content

סילבוס- מסע לאתונה הקלאסית

המכללה האקדמית ספיר

שאר רוח

לימודי ליבה במדעי הרוח, החיים וחברה

 סילבוס – 2016/17

מסע לאתונה הקלאסית

A Journey to Classic Athens

שיעור, בחירה

מרצה אחראי ומרכז הקורס: דר' אמיר מיטל

דוא"ל: ‏ΑmirMeital@gmail.com

שעות קבלה: לפי תיאום מראש

עוזרי הוראה: יקבע בהמשך

תיאור הקורס:

בקורס מסע באתונה הקלאסית  נהפוך לשעה קלה לנוסעים במקום ובזמן. נחזור לאתונה העתיקה במאה החמישית לפנה"ס ונספר את סיפורה של הדמוקרטיה הראשונה. בכל שעור נטייל באתר אתונאי מפורסם אחר; נלמד את מבניהו, נגלה את סודותיו ונבחן מה הוא מסמל לעירו ולדורות הבאים. בזה אחר זה נבקר באקרופוליס של אתונה, בפרתנון שבנה מחדש פידיאס הפסל אחרי כיבושי הפרסים, נכיר את נמל פיראוס ממנו יצאו אוניות המלחמה האתונאיות לקרבות וכיבושים. אח"כ בחום היום ננוח לרגע באגורה (השוק) של אתונה ונראה את הפעילות הענפה שמתקיימת בה. משם נכנס לתיאטרון של דיוניסוס ונעצב על ליבנו בשעת הצגת הטרגדיה "נשות טרויה" של אוריפידיס או נצחק יחד עם המון העם בקומדיה "ליסיסטרטה" של אריסטופאנס. עם המשכילים נשמע שעור באקדמיה של אפלטון ועם הבטלנים שיחה סוקרטית בגימנסיון שבו התאמנו לתחרויות הספורטיביות צעירי העיר. כך נסייר ברחבי הפוליס, נביט באתונאים ונכיר את תרבותם – התרבות הקלאסית הפתוחה והביקורתית –  שהיא ערש התרבות האנושית.          

Course description:

In our journey to classic Athens we will become time travelers. We shall return to classic Athens at the 5th century B.C. and reveille the story of the first democracy. During each class we will travel to a famous Athenian site, learn of its structure and what it symbolizes for the city and for the next generations. One after the other we will visit Athens acropolis, the Parthenon rebuilt by Phidias and the Piraeus port from where the Athenian ships departure to battles and conquests. We will rest a while at the Agora (market) of Athens and then proceed to Dionysus's theater where we will be saddened by "The Trojan Woman" by Euripides and laugh with the crowd at Aristophanes "Lysistrata". We will listen to a class in Plato's academy with the educated and roll a Socratian conversation with the bums. While traveling throughout the Polis will get to know the Athenian people and their culture – an open, critical and classic one – which is the cradle of our civilization. 

 חובות הקורס ושיטת ניקוד:

1.       מטלת אמצע – תוגש בשיעור 6   30%

2.       מבחן מסכם לסמסטר  70%

תוכנית הלימודים

מפגש ראשון: מהלבירינט לאראופגוס

קריאת חובה

עמית, מ.  (1984) תולדות יון הקלאסית, הוצאת מאגנס: ירושלים, עמודים: 172-164.

שצמן, י. ואבי יונה, מ. (עורכים) (1981) אנציקלופדיה של העולם הקלאסי: אראופגוס, הוצאת ספריית מעריב: ירושלים, כרך I עמוד 107.

פלאסלייר, ר., (1959) חיי יום – יום ביוון בתקופת פריקלס– המסגרת: העיר והכפר, הוצאת עם ספר: תל –  אביב , תרגום: י. קנז (1967) עמודים: 27-9.

Camp, J. M., (2001) The Archaeology of Athens, Yale University Press: New Haven and London, pp. 1-10.

מקורות חובה

פלוטארכוס. (120-46) חיי אישים – אנשי יון ורומי: תיסיבס: 25-24, הוצאת מוסד ביאליק: ירושלים, תרגום: א' א'  הלוי, (1982) עמודים: 366-363).    

תוקידידס. (430-403 לפנה"ס) תולדות מלחמת פילופוניס 2.15-16, הוצאת מוסד ביאליק: ירושלים, תרגום: א' א'  הלוי, (1959) עמודים: 81-80.     

קריאת רשות

Hall, J. M., (2007) A History of the Archaic Greek World – ca. 1200-79 BCE, Blackwell Publishing: USA  & UK & Australia, pp. 218-230.

מפגש שני: האקרופוליס

קריאת חובה

פוקס, א.  (1985) אתונה בימי גדולתה – המשטר, החברה וחיי הרוח בעיר – מדינה יוונית – בנייני אתונה, הוצאת מוסד ביאליק: ירושלים, עמודים: 201-194.

דוד, א. (2003) הדמוקרטיה הקלסית – התהוותה, תפקודה, עקרונותיה ותלאותיה באתונה – הפוליס היוונית, הוצאת מאגנס: ירושלים, עמודים: 32-27.

שצמן, י. ואבי יונה, מ. (עורכים) (1981) אנציקלופדיה של העולם הקלאסי: אקרופוליס, הוצאת ספריית מעריב: ירושלים, כרך I עמוד 106-105.

Deacy, S., (2008) Athena, Routledge: London & N.Y., pp. 105-121.

מקור חובה

הרודוטוס,. (450-425 לפנה"ס) היסטוריה: ספר 8 – פרקים 51- 56, הוצאת פפירוס: תל – אביב, תרגום: ב. שימרון ו-ר. צלניק, (1998) עמודים: 434-433.

קריאת רשות

בהר"ל, ד., (1988) יוון הקלאסית – יחידה 12 – האומנות היוונית העתיקה, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה: רמת אביב, עמודים: 16-12.

Hornblower, S. & Spawforth, A., (ed.) (2003) The Oxford Classical Dictionary –Athens topography, Oxford University Press: Oxford, N.Y. pp. 197-198.  

אתרים מומלצים

סיור וירטואלי באקרופוליס של אתונה

http://acropolis-virtualtour.gr/acropolisTour.html#3

האקרופוליס – אוניברסיטת סנטיאגו דה קומפוסטלה – המכון למחקר טכנולוגי (2009)

מפגש שלישי: הפרתנון

קריאת חובה

אבי – יונה, מ., (2004) תולדות האומנות הקלאסית, מוסד ביאליק: ירושלים, עמודים: 109-128.

שיף, פ. (1979) אתינה פארתנוס חזונו של פידיאס, שקמונה הוצאה לאור: ירושלים, עמודים: 25-1.

שצמן, י. ואבי יונה, מ. (עורכים) (1981) אנציקלופדיה של העולם הקלאסי: פידיאס; פרתנון, הוצאת ספריית מעריב: ירושלים, כרך II עמוד: 417, 376.

קריאת רשות

מלכין, ר'.  (2003) מיהו יווני? אתניות וזהות ביוון העתיקה זהות מתוך עימות: ההתיישבות מעבר לים והמלחמות הפרסיות, הוצאת משרד הביטחון – האוניברסיטה המשודרת: תל – אביב, עמודים: 128-114.

סרט מומלץ

 Beckham, M. & Glassman., G., (2010) Secrets of the Parthenon, Nova  – PBS (TV Episode).

מפגש רביעי: התיאטרון של דיוניסוס

קריאת חובה

שפיגל, נ. (1982) תולדות הטרגדיה היוונית – הצגות, הטרגדיות ואביזרי במה; בנות טרויה, הוצאת הספרים מאגנס – האוניברסיטה העברית ירושלים: ירושלים, עמודים: 49-38; 255-260.

Hornblower, S. & Spawforth, A., (ed.) (2003) The Oxford Classical Dictionary – Dionysia, Oxford University Press: Oxford, N.Y. pp. 476  

Camp, J. M., (2001) The Archaeology of Athens.: Yale University Press: New Haven and London, pp. 254-258.

מקור חובה

אוריפידס., (415 לפנה"ס)  נשי טרויה, הוצאת שוקן: תל – אביב, תרגום: א' שבתאי (2010) שורות: 798-568. 

קריאת רשות

פוקס, א.  (1985) אתונה בימי גדולתה – המשטר, החברה וחיי הרוח בעיר – מדינה יוונית – התיאטרון וסדרי ההצגה; איסכילוס, סופוקלס, ואוריפידיס, הוצאת מוסד ביאליק: ירושלים, עמודים: 136-105.

מפגש חמישי:  השמים שמעל אתונה

קריאת חובה

גילולה, ד., (2001 ) מבוא – עננות, הוצאת מאגנס: ירושלים (2001) עמודים: 26-9.

דוד, א. (2003) הדמוקרטיה הקלסית – התהוותה, תפקודה, עקרונותיה ותלאותיה באתונה – הדמוקרטיה האתונאית ומתנגדיה בתקופת המלחמה הפלופונסית, , הוצאת מאגנס: ירושלים, עמודים: 202-191.

מקור חובה

 אריסטופאנס. (423  לפנה"ס) עננות 626-510, הוצאת מאגנס: ירושלים, תרגום ד' גילולה (2001) עמודים: 54-50.

אריסטופאנס. (411  לפנה"ס) ליסיסטרטה 979-829, הוצאת שוקן: ירושלים, תרגום א' שבתאי (1997) עמודים: 65-57.

קריאת רשות

Borardma,. J. & Griffin, J. & Murray, O., (1995) Greece and the Hellenistic World, Oxford University Press: Oxford & N.Y. pp. 168-174.

מפגש שישי: גבעת פנקס (Pnyx)

  • בשיעור זה תינתן מטלת אמצע  

קריאת חובה

דוד, א. (2003) , הדמוקרטיה הקלסית – התהוותה, תפקודה, עקרונותיה ותלאותיה באתונה –  אספת העם, הוצאת מאגנס: ירושלים, עמודים: 148-135.

Camp, J. M., (2001) The Archaeology of Athens.: Yale University Press: New Haven and London, pp. 264-265.

מקור חובה

תוקידידס. (430-403) ) תולדות מלחמת פילופוניס: נאום קלאון – "חמלה, התענגות על לשון צחה ונדיבת לב" 3.36-138, הוצאת מוסד ביאליק: ירושלים, תרגום: א' א'  הלוי, (1959) עמודים: 142-150.     .

קריאת רשות

Hansen, M.  H. (1999) The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes, University of Oklahoma Press: Oxford, UK & Cambridge. Mass.  Tran. J. A. Crook,  pp. 125-160.

Rhodes, P. J., (1986) Political Activity in Classical Athens, in Rhodes, P. J.,  (2004) Athenian Democracy, Oxford University Press: Oxford & N.Y. pp. 185-206.

מפגש שביעי: הנמלים של פיראוס ופאלרון

קריאת חובה

Hornblower, S. & Spawforth, A., (ed.) (2003) The Oxford Classical Dictionary – Piraeus, Oxford University Press: Oxford, N.Y. pp. 1150.

Garland, R., (1987) The Piraeus – from the fifth to the first century B.C, Duckworth: London, pp. 17-39.  (יתכנו עוד עמודים ממקור זה בהמשך)

Momigliano,  A., (1944) ‘Sea-Power in Greek Thought’, CR 58, pp.1-7.

רשות

Camp, J. M., (2001) The Archaeology of Athens.: Yale University Press: New Haven and London, pp. 294-298.

מקור חובה                                                                                                                                             תוקידידס. (430-403) תולדות מלחמת פילופוניס: הדיאלוג המלי 4.84-115, הוצאת מוסד ביאליק: ירושלים, תרגום: א' א'  הלוי, (1959) עמודים: 282-277.    

מפגש שמיני: החומות הארוכות

קריאת חובה

Conwell, D.  H., (2008) Connecting a City to the Sea: The History of the Athenian Long Walls. Brill Academic Publishers:N.V, pp. 1-18; 192-204.

מקור חובה

תוקידידס. (430-403) תולדות מלחמת פילופוניס: המגפה באתונה 2.47-54, הוצאת מוסד ביאליק: ירושלים, תרגום: א' א'  הלוי, (1959) עמודים: 98-94.   

קריאת רשות

Kagan, D., (1974) The Archidamian War, Cornell University Press: Ithaca & London, pp. 70-100.

 מפגש תשיעי: האגורה

קריאת חובה

פוקס, א.  (1985) אתונה בימי גדולתה – המשטר, החברה וחיי הרוח בעיר – מדינה יוונית – המשק האתונאי במאה החמישית לפנה"ס, הוצאת מוסד ביאליק: ירושלים, עמודים: 79-72.

 

פלאסלייר, ר., (1959) חיי יום – יום ביוון בתקופת פריקלס– עבודות ומקצועות, הוצאת עם ספר: תל –  אביב , תרגום: י. קנז (1967) עמודים: 110-91.

 

 

Camp, J. M., (2003)The Athenian Agora: A Short Guide in Color, Danvers.

http://www.agathe.gr/Icons/pdfs/AgoraPicBk-16.pdf

מקור חובה

קסנופון (462 לפנה"ס) ניהול משק הבית – פרקים 9-8, הוצאת שלם: ירושלים, תרגום: ג. דנציג (2002) עמודים: 127-121.

קריאת רשות

Camp, J. & Mauzy, C. A., (2009) The Athenian Agora. New Perspectives on an Ancient Site, Zabern: Mainz, pp. 100-112.

Thompson, D.B., (1993) An Ancient Shopping Center: The Athenian Agora, American School of Classical Studies at Athens: Princeton

http://www.agathe.gr/icons/pdfs/agorapicbk-12.pdf

מפגש עשירי: הגמנסיון

קריאת חובה

Hornblower, S. & Spawforth, A., (ed.) (2003) The Oxford Classical Dictionary – Gymnasium, Oxford University Press: Oxford, N.Y. pp. 659-660.

גליקר, י., (1982) עלייתה של הפילוסופיה היוונית – הבעיה הסוקראטית, הוצאת משרד הביטחון: תל – אביב, עמודים: 91-84.

פופר, ק. (1946) החברה הפתוחה ואויביה, הוצאת שלם ספריית לויתן: ירושלים, תרגום: א. אמיר (2003) עמודים: 204-192.

מקור חובה

אפלטון (347-428 לפנה"ס) פיידון 114d- 118a, הוצאת למשכל מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד: תל – אביב, תרגום: ש' בוזגלו (2001) עמודים: 140-133.

קריאת רשות

זיו, א., (2008)  משחקי האלים האולימפיאדות והמשחקים האולימפיים ביוון העתיקה בראי האמנות, הוצאת דניאלה די-נור: תל אביב, עמודים: 38-21.

מקור רשות

קסנופון (429 – 357 לפנה"ס) המשתה – פרקים 2-1; 9-8, הוצאת שלם: ירושלים, תרגום: ג. דנציג (2002) עמודים: 45-38; 72-65.

אתר אנטרנט מומלץ: (פרסאוס)

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/

מפגש אחד-עשר: האקדמיה

קריאת חובה

גליקר, י., (1982) פרקי מבוא לאפלטון – האריסטוקראט שהפך לפילוסוף, הוצאת משרד הביטחון: תל – אביב, עמודים: 16-9.

Dillon, J., (2003) The Heirs of Plato. A Study of the Old Academy (347–274 BC), Oxford University Press: Oxford N.Y., pp. 1-15.

מקורות

אפלטון (347-428 לפנה"ס) פיידרוס –  משל הסוס המכונף 257a-249d, הוצאת עם עובד והוצאת חרגול: תל – אביב, תרגום: מ' פינקלברג (2009), עמודים: 71-60.

אתרים מומלצים:

http://www.iep.utm.edu/academy/

 (ברנרד סוזן )

http://plato-dialogues.org/plato.htm

מפגש שנים-עשר: מסלול הפנאתניה הגדולה

קריאת חובה

Neils, j., (ed.) (1993) Goddess and Polis: The Panathenaic Festival in Ancient Athens The Panathenaia: An Introduction, Princeton University Press: Princeton, N.J., pp. 13-28.

מקור חובה

[אריסטו] (384-322 לפנה"ס) מדינת האתונאים – פרק 60, הוצאת מאגנס: ירושלים, תרגום: ד' אשרי (1984) עמודים:105-104.

מקור רשות

Osborne, R., (1993) Competitive Festivals and thr Polis:  A Context for Dramatic Festivals at Athens, in Rhodes, P. J.,  (2004) Athenian Democracy, Oxford University Press: Oxford & N.Y. pp. 207-222.

מפגש שלשה-עשר: סיכום הקורס

מקור חובה

תוקידידס. (430-403) תולדות מלחמת פילופוניס: נאום ההספד לחללי השנה הראשונה למלחמה הפלופנסית 2.34-46, הוצאת מוסד ביאליק: ירושלים, תרגום: א' א'  הלוי, (1959) עמודים: 94-88.