Skip to content

סיוע בעבודות דוקטורט

אני אעזור לכם בעבודות הדוקטורט שלכם. מובטח לכם ראש שקט- תנו למקצוען שיודע את העבודה.

  • -סיוע בעבודות דוקטורט
  • -סיוע בעבודות אקדמיות
  • -סיוע בעבודות מחקר וסמינריון
  • -תזות
  • -מטלות

התקשרו אלי לשיחת ייעוץ חינם

>> לחצו כאן ליצירת קשר <<

התקשרו עוד היום

איך לכתוב עבודת דוקטורט טובה: ישנם כמה כללים בסיסיים שיעזרו לכם לשפר מאוד את איכות העבודה האקדמית שלכם:
  1. להבין את המבנה המקובל מבחינה אקדמית של עבודה מחקרי/ עבודת תזה. לכל עבודת מחקר ישנו מבנה מקובל מבחינה אקדמית, והוא מתחלק לארבעה חלקים עיקריים- פרק סקירת הספרות, מטרתו של פרק זה היא לסקור את ספרות המחקר של העבר, ולראות מה היא אומרת לגבי הנושא/ שאלת המחקר שאותה אתם בודקים. הפרק השני הוא הפרק של השיטה, מטרתו של פרק זה היא להניח את היסודות של ניתוח הממצאים בפרק הבא. הפרק הבא הוא ניתוח הממצאים, תכליתו של פרק זה היא בעיקרון לענות על שאלת המחקר שלכם, יש לנתח את הממצאים שהתקבלו, בין אם זה ניתוח סטטיסטי כמותי, או ניתוח איכותני. הפרק הבא והאחרון הוא הפרק של הדיון והסיכום, מטרתו של פרק זה היא להסיק את המסקנות העיקריות של המחקר, שהתקבלו בפרק הממצאים, ולהשוות ממצאים אלה לסקירה הספרותית של העבר.
  2. הכלל השני החשוב לכתיבת עבודה מחקרית טובה הוא למצוא מקורות אקדמיים טובים שעליהם תתבסס הסקירה הספרותית. הסקירה הספרותית סוקרת את מחקרי העבר, ולכן יש לבצע עבודה יסודית ומקיפה לגבי מאמרים ומחקרי לפני שמתחילים לכתוב את הפרק של הסקירה הספרותית. בדרך כלל המרצים דורשים שסקירת הספרות תתבסס על מחקרים ומאמרים עדכניים, בדרך כלל מחמש השנים האחרונות, ולכן חשוב שלתלמיד תהיה גישה למאגרים שכוללים מחקרים מדעיים עדכניים ואיכותיים.
  3. הכלל הבא לכתיבת עבודת תזה/ עבודה מחקרית טובה הוא צורת הכתיבה, וסגנון הכתיבה של העבודה. כאשר כותבים את העבודה, ישנם כמה כללים חשובים לגבי סגנון הכתיבה של התלמיד, ראשית כל הכתיבה צריכה להיות תמציתית ולעניין, הרבה תלמידים חושבים שהכמות היא מה שחשוב בעת כתיבת עבודת המחקר, אולם כאשר הכתיבה היא איכותית, זאת אומרת שהיא מציגה את העניין שאותו בודקים בצורה ברורה ולעניין, אין צורך להרחיב יותר מדי בכתיבה ו"להימרח", הכתיבה צריכה להיות קוהרנטית. כלל חשוב נוסף הוא שהכתיבה תהיה אינטגרטיבית, כלומר שתהיה סינרגיה בין מה שכותבים, מה זה אומר ? למשל שהפסקאות של הכתיבה יהיו קשורות אחת לשנייה, אם כותבים פסקה אחת, ואחר כך כותבים פסקה נוספת, צריך שתהיה סיבתיות או קשר בין המעבר בין פסקה אחת לפסקה השנייה, כלומר שבאופן כללי, בעיקר בחלק של סקירת הספרות, הכתיבה צריכה להיות כאילו הכותב מספר סיפור מסוים, תחשבו שאתם מספרים סיפור מסוים לקורא, ולפי כך תכתבו את סקירת הספרות שלכם.