Skip to content

סיוע והנחיה בעבודות אקדמיות

צריכים סיוע בעבודה אקדמית ? צרו איתי קשר לשיחת ייעוץ חינם:

  • סיוע בעבודות אקדמיות
  • סיוע בעבודות מחקר וסמינריון
  • כל סוגי הסיוע בעבודות אקדמיות

>>צור קשר<<

צרו קשר לשיחת ייעוץ חינם לגבי העבודה שלכם, ללא מחויבות מצידכם

ישנם כמה כללים בסיסיים שיעזרו לכם לשפר מאוד את איכות העבודה האקדמית שלכם:

  1. להבין את המבנה המקובל מבחינה אקדמית של עבודה מחקרי/ עבודת סמינריון. לכל עבודת מחקר ישנו מבנה מקובל מבחינה אקדמית, והוא מתחלק לארבעה חלקים עיקריים- פרק סקירת הספרות, מטרתו של פרק זה היא לסקור את ספרות המחקר של העבר, ולראות מה היא אומרת לגבי הנושא/ שאלת המחקר שאותה אתם בודקים. הפרק השני הוא הפרק של השיטה, מטרתו של פרק זה היא להניח את היסודות של ניתוח הממצאים בפרק הבא. הפרק הבא הוא ניתוח הממצאים, תכליתו של פרק זה היא בעיקרון לענות על שאלת המחקר שלכם, יש לנתח את הממצאים שהתקבלו, בין אם זה ניתוח סטטיסטי כמותי, או ניתוח איכותני. הפרק הבא והאחרון הוא הפרק של הדיון והסיכום, מטרתו של פרק זה היא להסיק את המסקנות העיקריות של המחקר, שהתקבלו בפרק הממצאים, ולהשוות ממצאים אלה לסקירה הספרותית של העבר.
  2. הכלל השני החשוב לכתיבת עבודה מחקרית טובה הוא למצוא מקורות אקדמיים טובים שעליהם תתבסס הסקירה הספרותית. הסקירה הספרותית סוקרת את מחקרי העבר, ולכן יש לבצע עבודה יסודית ומקיפה לגבי מאמרים ומחקרי לפני שמתחילים לכתוב את הפרק של הסקירה הספרותית. בדרך כלל המרצים דורשים שסקירת הספרות תתבסס על מחקרים ומאמרים עדכניים, בדרך כלל מחמש השנים האחרונות, ולכן חשוב שלתלמיד תהיה גישה למאגרים שכוללים מחקרים מדעיים עדכניים ואיכותיים.