Skip to content

סוללת ליתיום

סוללת ליתיום הוא שם כולל לסוללות שמבוססות על היסוד הכימי ליתיום, שידוע ביכולת ההולכה החשמלית הגבוה שלו. לסוללות ליתיום ישנם שימושים רבים בתעשייה, ובעיקר בתעשיות שמשתמשות בסוללות שדורשות טעינה חוזרת, כמו למשל מכוניות חשמליות ואופניים חשמליים. בשנים האחרונות חלה עלייה גדולה מאוד בביקוש לסוללות ליתיום, וזאת בעקבות העלייה בביקושים לרכבים חשמליים וכלי רכב הממונעים באמצעות חשמל.

הבעיה העיקרית בסוללות ליתיום היא שהן דועכות עם הזמן מבחינת היכולת שלהם לתפקד, וישנו צורך לכרות ליתיום ממכרות ברחבי העולם בצורה מתמדת, על מנת לענות על הביקושים. עובדה זו מעלה את השאלה, מהי היעילות של מעבר לכלי רכב חשמליים, אם האנושות עדיין תלויה בכרייה ובאוצרות טבע, כלומר משאב הליתיום החליף בעצם את משאב הנפט, שניהם משאבים מתכלים, והאנושות החליפה בעצם בעיית משאבים אחת בבעיית משאבים אחרת.