Skip to content

סוגיות אתיות במחקר איכותני

                                    סוגיות אתיות במחקר איכותני.

 את השנוא לך אל תעשה לעמיתך (ספר טוביה, פרק ד' פסוק ט"ז)או שנשאל הלל הזקן שילמד את התורה על רגל אחת השיב: ”דעלך סני לחברך לא תעביד, זו היא כל התורה כולה“ (בבלי, מסכת שבת – דף לא, עמוד א). כלומר: מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, זו היא כל התורה כולה, והשאר פרושה הוא, לך ולמד. במחקר איכותני ובמחקר שלי אני מבקש לדעת את סיפור חייהם של הנחקרים על ידי שאלות וראיון ארוך, נדרש ממני לשימור על כללי האתיות כמו שהלל הזקן אמר אני צריך לנהוג בהם בצורה הכי טובה שאני יכול במהלך הריאיון כאלו זה אני שנמצא בראיון. כמו שרבי עקיבא אומר: ואהבת לרעך כמוך.

הסכמה מדעת
בתחילת הריאיון נדרש ממני להציג את המידע המלא ואת הרעיון על המחקר כגון, להציג את מסגרת המחקר בא אבצע את הריאיון, הסבר תהליך הריאיון ועל השימוש שאני אעשה בו. זאת ועוד כחלק מהסכמה מדעת נדרש מהמראיין לתת הסבר מפורט למרואיין אשר מאפשר לו לדעת על המחקר ומתוך ידע לאשר את הסכמתו, ישנו גם צורך להחתים את המרואיין על טופס שמראה ומסביר את ההבנה ואת הבחירה החופשית להשתתף. כמראיין ישנו צורך ומחויבות לעמוד בתנאים המוסכמים מבלי לחרוג אותם.  (בן-צבר יהושע & דושניק, 2006). נוסף על כך מחקר באיכותני ישנו עוד הסכמה לא גלויה וחתומה על הדף, הוא חוזה הדדי שבו נדרש מהמראיין במקרה הזה אני לנהוג באכפתיות, ברגישות, בעדינות ובצורה הוגנת וכבדת קלפי המרואיין. בנוסף לכך אין אפשרות לצפות מראש על התפתחות הריאיון, נדרש מהמראיין לפעול בצורה אמפתית תוך כדי נתינת כבוד ותחושת נוחות ופתיחות (ליבליך & ויסן).

יחסי חוקר ונחקר: מחקר איכותני מתמקד בסיפורי חיים ש אנשים, עוסק בהבנת הנרטיב שהנחקר מספר על תקופת החיים שלו. במחקר שלי אני אתמקד וארצה  לשמוע על סיפור חייהם, על תקופת הילדות, צעירות נערות והתבגרות, על השינויים שחלו עם המעבר לארץ, האם יש שינוים בהורות שלהם, בגבריות שלהם במשפחה, ביכולות התפקוד בתור אב הבית וכיוצא באלה. בשל כך יש לי מחויבות לשמור על יחס מכבד וסובלני לתת רגש ורגישות  ואמפתיה לסיפורים שהם ירצו לספר על עצמם, לתת להם את האפשרות לספר בלב גלוי ופתיחות רבה ככל האפשר

שמירת הפרטיות ואנונימיות של הנחקרים: הדרכים בהם אני אתמודד כדי שלמור על הפרטיות יהיה בזה שאני לא אציין את השם המלא שלהם, או לציין את שמם בראשי תיבות. הריאיון יהיה במקום שקט מאנשים שרק אני והמרואיין נמצאים מקום שמאפשר פרטיות ונוחות למרואיין, מיקום הריאיון יהיה במקום בו המרואיין יהיה באזור הנוחות שלו, במקום שירגיש לו טוב ובטוח. בטקסט הריאיון אשמור על העקרונות האתיים בכתיבה-אנונימיות ומתן כבוד בטקסט הנכתב יש אפשרות בדויים ופרטים מוסווים. את תוכן הריאיון  לא אפיץ לאחרים ואעשה בו שימוש אך ורק לטובת המחקר שבו הוסכם אתם ולא למטרות אחרות. כל אילו צריכים לקרות בתוך גבולות ברורים שאני אצטרך לא לחרוג מהם, נדרש צורך לשמור על גבולות המשחק.

פרשנות: קטע זה יהיה לפרש את הנאמר בראיונות לפי הפרשנות שלי, דהיינו פרשנות סובייקטיבית בהתאים להבנה שלי מנאמר במהלך השיחה עם המתראיינים. יחד עם זה יש צורך ומחויבות שזה יהיה קשור בנושאים שנאמרו במחקר, מבלי לצאת מהנאמר ולמה שהם התכוונו אליו ולא לפי מה שנראה לי לנכון.  (שם).

תמלול הראיונות בכתיבת המחקר מאמהרית לעברית : הריאיון שאני יעשה יהיה בשפה האמהרית שזו השפה שהמרואיינים ידברו בה וגם כדי לאפשר להם הנוחות והיכולת להתבטא בשפת האם שלהם. נדרש ממני לעשות לתרגם את הנאמר באמהרית לעברית בדרך הכי טובה שאני יכול לעשות, יתרה מזה במידע ויהיו מילים או חלקים שאתקשה לתרגם איעזר והאתייעץ עם באחרים שדוברים את השפה. כחוקר נדרש ממני להציג את דבריהם הכי קרוב למקור גם שזה מתורגם, מבלי להכניס פרשנות ודעות אישיות. המחויבות שלי לעשות את הכי טובה שאני יכול כדי שלמור על הסיפור שלהם ככל האפשר בנוסף יש גם צורך להציג את הסיפור שלהם מבלי להיות שיפוטי ולא לשפוט את הפעולות והחלטות שלהם שהם קיבלו לאורך החיים שלהם. אלא לנסות להבין את המניעים שלהם אם הרצון להציג את הסיפור החיים שלהם מחויב אני לשמור על הפרטיות שלהם, אוכלוסיית הנחקרים שלהם הם בעלי משפחות ואף נכדים יש לי את המחויבות לשמור על הפרטיות והאנונימיות שלהם.


תבחיני איכות במחקר האיכותני: מטרת תבחיני האיכות הוא למדוד ולתת כלים שיאפשרו לעשות מחקר איכותני מה המחקר צריך לכלול ועל מה לשים דגש. בנוסף המאמר נותן כלים שבעזרתם אפשר למדוד ולבדוק את החוקר על איכות המחקר. הכלים דרכם אפשר למדוד את המחקר, כגון, שקיפות שמטרתו לאפשר מעקב על רציפות והגיון שיש במחקר, נוסף לזה לאפשר לחוקר תבנית עבודה שיכולה לעזור לו לעשות מחקר שיש בו רציף ותוכן מתוכן וגם להראות את השקיפות של המחקר על יד מיצוי המחקר בהקשר המחקרי והתיאוריות המתאימות למחקר. ביצוע סקירת ספרות מעמיקה כדי להבין טוב יותר את נושא המחקר שאני מתעניין בו, והאם אני מחדש על הנושא המחקר על מה שנכתב לגביו כבר, באיזה מתודולוגיה נכון להשתמש ומה השאלות הנכונות שצריכות להישאל כדי להיות מדויקים יותר. נוסף לזה נדרש גם לעשות הבחנה מעמיקה על הנחקרים למה הם נבחרו ומה יהיה תרומתם, איסוף הנתונים, מה הם הדרכים לאסוף את הנתונים- במחקר שלי איסוף הנתונים יהיה על ידי ראיון פתוח. ישנו גם התייחסות על מה שיטת ניתוח הנתונים שמתאימות מחקר וגם מה תהיה תרומתו של המחקר מה הוא ומוסיף על מה שנעשה כבר. נושא המחקר שבחרתי הוא לא נושא שנעשו בו מחקרים רבים ואני בתקווה שאצליח לעשות ריאיון ואיסוף נתונים נכון כדי להביא חידוש והוסף על החיים של מבוגרים מקהילת יהודי אתיופיה שעשו עליה לארץ ועל השינויים שקראו במהלך השהייה שלהם בארץ (לוינסצקי).


בן-צבר יהושע, נ', & דושניק, ל'. (2006). אתיקה של המחקר איכותני. ב- נ' צ' בן-יהושע, מסורת וזרמים במחקר איכותני (עמ' 350-363). אור יהודה: הפקה כמפעלי, כנרת, זמורה-ביתן, דביר- מוציאים לאור בע"מ.

ליבליך, ע', & ויסן, ה'. (אין תאריך). שיקולים אתיים במחקר נרטיבי-סוגיות, מחשבות ורהורים. סוגיות במחקר נרטיבי: תבחיני איכות אתיקה, 45-57.