Skip to content

משפחת רוטשילד- המשפחה ששולטת בהיצע הכסף העולמי כבר יותר מ 200 שנה

משפחת רוטשילד היא משפחה של בנקאים, שמתעסקת בתחום הפיננסים העולמיים כבר יותר מ 200 שנה. המשפחה היא עשירה מאוד ונחשבת לאחת העשירות בעולם, הונה מוערך במאות מיליארדים, ובהתאם לכך יש לה השפעה וכוח עצומים, על מדינות שונות וגם על ממשלות ברחבי העולם. המשפחה מתעסקת לא רק בבנקאות ובעולם הפיננסי, אלא יש לה השקעות רבות בתחומים שונים, וזאת כחלק מהפעילות העסקית שלה. יחד עם זאת, רבים לא שמעו על משפחה בעלת השפעה זו.

המשפחה החלה את דרכה העסקית בפרנקפורט גרמניה, שם היא הייתה ידועה כמשפחה המתעסקת בפיננסים והלוואות, והיא הרבתה להלוות כספים לאנשים בעלי השפעה, לאצולה ולמלכים ברחבי אירופה. עם הצלחתה ועלייתה לגדולה של המשפחה, היא החלה לתפוס תפקידים בכירים במדינות שבהן היא הייתה פרוסה, כמו למשל תפקידים בפרלמנט, ותפקידי אצולה.

המשפחה בפועל שלטה בבנקים המרכזיים במדינות שבהן היא פעלה, כמו למשל באנגליה, ששם נתן רוטשילד אמר ב 1815: "לא אכפת לי איזו בובה מונחת על כס המלכות של אנגליה כדי לשלוט באימפריה שעליה השמש לעולם לא שוקעת. האיש ששולט בהיצע הכסף של בריטניה שולט באימפריה הבריטית, ואני שולט בהיצע הכסף הבריטי."

מעורבותם בפוליטיקה-

המשפחה הייתה מעורבת בפוליטיקה העולמית והמקומית בשתי המאות האחרונות, בין אם זה מעורבות בפוליטיקה הפנים אירופאית, או בפוליטיקה מחוץ לאירופה. כך למשל הם היו מעורבים במלחמותיו של נפוליאון עם המונרכיות באירופה בסוף המאה ה 18 ובתחילת המאה ה 19. משפחת רוטשילד עזרה לממן את מאמצי המלחמה של אנגליה וצרפת נגד נפוליאון, מאמצים שהצליחו בסופו של דבר למתן את ההתקדמות של נפוליאון בכיבוש אירופה.

השפעתם על הכלכלה העולמית-

למשפחת רוטשילד השפעה חיובית רבה על הכלכלה העולמית, כך למשל הם עזרו לממן פרויקטים חשובים ברחבי העולם שקידמו את הכלכלה העולמית, כמו מימון בניית מסילות רכבת ברחבי העולם, מימון חברות כרייה ברחבי העולם, ועוד פרויקטים עסקיים רבים. בנוסף לכך, עצם העובדה שהם פעלו בתקופת המהפכה התעשייתית, עזרה להם לפתח את עסקיהם ולהצליח בתחום הפיננסים, הייתה זו תקופה פורה לכלכלה העולמית, ותקופה של צמיחה מתמשכת.