Skip to content

מטלה מסכמת במסגרת הקורס: מסע לאתונה הקלסית

המכללה האקדמית ספיר

שאר רוח

סמסטר א' 2017

מטלה מסכמת במסגרת הקורס: מסע לאתונה הקלסית

מרצה: ד"ר אמיר מיטל

ענה על שתיים מתוך שלוש השאלות:

אורך כל התשובות: עד שלוש עמודים. ניתן להשתמש בכל חומר עזר בסילבוס ובעיקר בסיכומי ההרצאות.

שאלה 1 – האקרופוליס

קרא/י הרודוטוס (תרגום: ב. שמרון &  ר. צלניק -אברמוביץ) וענה על  חמשת השאלות המופיעות בסיומו.

לז'- " 52. הפרסים תפסו עמדות בגבעה שממול לאקרופוליס, שהאתונאים קוראים לה אריאופאגוס, וצרו על האתונאים באופן כזה: הם כרכו סיבים מסביב לחיצים, הציתו אותם וירו אותם אל המתרס. האתונאים הנצורים התגוננו, אף על פי שמצבם היה בכי רע והמתרס לא היה להם למגן. הם גם לא קיבלו את הצעות הכניעה של הפיסיסטראטוסים, אלא התגוננו בתחבולות נגד שונות, ובמיוחד הם גלגלו אבנים גדולות על הברברים שהתקרבו לשער; כך עשו את קסרקסס חסר אונים למשך זמן רב, כי לא הצליח להתגבר עליהם. 53.  אך לבסוף נתגלה לברברים מוצא מן הסבך, כי לפי האורקים נגזר על כל אטיקה שביבשה להיות תחת שלטון הפרסים. בחזית האקרופוליס, ומאחורי השער והמעלה, במקום שאיש לא שמר עליו ואיש לא ציפה לכך שאי פעם מישהו יוכל לעלות בו – שם, בקרבת מקדשה של אגלאורוס בת קקרופס, עלו פרסים אחדים, עף-על-פי שהמעלה היה תלול מאד. כשראו האתונאים שהם עלו, מקצתם קפצו אל מותם מן החומה, ואחרים נמלטו אל תוך המקדש. הפרסים שעלו פנו קודם כל לשער ופתחו אותו, ואחר כך הרגו את מבקשי המקלט במקדש. אחרי שרצחו את כולם, שדדו את המקדש והבעירו את כל האקרופוליס. 54. …קסרקסס כינס את הגולים וציווה עליהם לעלות על האקרופוליס ולהקריב קורבן לפי מנהגם, אולי כיוון שראה בשנתו חלום, שבו נצטווה לכך, ואולי בגלל חרטה על שריפת המקדש. הגולים עשו כפי שנצטוו. 55. ועתה אספר מדוע הזכרתי את דברים האלה. באקרופוליס הזאת עומד מקדשו של ארכתיאוס, שמספרים עליו שנולד מהאדמה. במקדש זה יש עץ זית ובריכת מי ים, שאותם, לפי סיפור האתונאים, קבעו שם פוסיידון ואתנה לעדויות, בשעה שרבו על הארץ. עץ הזית נשרף אז ביחד עם כל המקדש בידי הברברים; אך ביום השני אחרי השריפה, כשעלו האתונאים אל המקדש כדי להקריב בו לפי מצוות המלך, ראו שמהגזע גדל נצר באורך של אמה. זאת לפחות סיפרו האתונאים האלה. 56. כשנודעו ליוונים שבסאלאמיס פרטי הנעשה באקרופוליס של אתונה, אחזה בהם בהלה כזאת שאחדים מהם… "

  • איזה אירוע מתואר בתעודה ומתי התרחש?
  • הסבר בקצרה את המושגים: הרודוטוס, אריאופאגוס, ברברים, אטיקה, ו- אתנה שמופיעים בקטע?  
  • כיצד נעשה שיקום האקרופוליס (מתי, באיזה כסף ועל ידי מי?)
  • מה ייצגה האקרופוליס החדשה באתוס של אתונה אחרי מלחמות הפרסים?
  • תאר את מקדש אתנה פרתנון שהוקם על האקרופוליס?

שאלה 2 – התיאטרון האתונאי

קרא/י קטע מתוך הקומדיה העננות שחיבר המחזאי האתונאי אריסטופאנס לדיונסיה של 423 לפנה"ס (תרגום: ז. כספי) וענה/י על חמשת השאלות המופיעות בסיומו.

 "מקהלה – לך לך לשלום ויאיר מזלך כגמול/ על אומץ הלב שגלית./ תצלח נא דרכו/ של האיש אשר למרות/ היותו בא בימים/ צובע את עצמו/ ברעיונות חדשים/ ושוחר דעת.

הו צופים/ אדבר גלויות ואמר לכם את/ האמת, חי דיוניסוס שגידל אותי מנעורי./ שכה אצא מנצח ואזכה להיחשב לרב-אמן,/ כפי שחשבתי אתכם לקהל נבון ואת זאת/ למחוכמת בכל הקומדיות שלי, על כן/ ראיתי לנכון לתת לכם לטעום ממנה ראשונים,/ היא שעלתה לי בעמל רב. ואז נסוגותי, מובס בידי/ אנשים גסי רוח, וזה לא הגיע לי. בזאת אני מאשים/ אתכם, החכמים, שלמענכם טרחתי את כל הטרחה הזאת./ אפילו כך, לעולם לא אטוש את הפקחים מבניכם./ מיום שבמקום הזה היו אנשים-אפילו להזכירם נעים לי-/ שדברו בשבח נערי, ההגון והזנזון, ואני-/ עוד בתולה הייתי ולא אמורה ללדת-הפקרתי/ את הרך הנולד, נערה אחרת אספה אותו/ ואתם גדלתם אותו בעין יפה וחנכתם אותו. מן היום/ ההוא הייתה דעתכם הטובה שמורה לי בשבועת אמונים./ ועכשיו כמו אלקטרה בימים משכבר, באה קומדיה זו/ לחפש, מקווה למצוא אזשהו צופים נבונים כאלה,/ כי היא תכיר, אם תראה, את התלתל של אחיה./ ראו מה צנוע טבעה. קודם כל היא לא באה/ עם רצועת עור מדלדלת, אדומה בקצה,/ עבה, שתצחיק את הילדים; לא שמה לצחוק/ את הקרחים, ולא רקדה את רקוד הקורדקס./ גם אין איש זקן המשמיע דברים ומכה במקל/ כל מי שעומד בסביבה. כדי לחפות על בדיחות גרועות./ ואין היא עולה לבמה בחיפזון עם לפידים, ולא צועקת/ 'אויה אויה!' היא באה בוטחת בעצמה ובתמליל שלה./ גם אני כמוה, משורר מאותו הזן./ איני מעריך שער ואיני מנסה לרמות אתכם ולהציג פעמים שלוש אותו דבר./ להפך, אני מציג במיומנות צורות חדשות של קומדיה,/ אין אחת דומה לרעותה וכולן מבריקות./ בימיו גדולתו של קלאון היכיתי אותו בבטנו,/ אך כשירד מגדולתו לא קפצתי עליו שנית./ אבל אלה, ברגע שנתן להם היפרבולוס אחיזה,/ רמסו אתת המסכן בלי הפסק, אותו ואת אמו./ קדם כל אופוליס גרר לבמה את "מריקס",/ עבוד שפל של "הפרשים" שלנו בידי אדם שפל,/ והוסיף שכורה זקנה בשביל ריקוד הקורדקס,/ זאת שפריניחוס הציג מזמן, האישה שמפלצת ים ניסתה לטרוף./ אחר כך הרמיפוס כתב מחזה על היפרבולוס/ וכל האחרים נטפלים עכשיו להיפרבולוס/ ומעתיקים את הדמויים שלי על אודות צלופחים./ מי שצוחק מהחכמות שלהם, שלא יאהב את שלי./ אך אם אתם נהנים ממני ומפרות דמיוני,/ יחשבו אתכם בדורות הבאים לחכמים."

  • תאר בקצרה את עלילת המחזה עננות? כתוב בקצרה על מחבר הקומדיות אריסטופאנס? מהי הדיונסיה? מהו הפרבסיס שקטע ממנו מופיע בקטע הנ"ל? היכן ומתי הוצג המחזה באתונה? בפני מי הוצג?
  • בקטע הנ"ל אריסטופאנס מבקר את המשוררים ומחברי הקומדיות בני זמנו. על פי הקטע הנ"ל מה הביקורת שלו? מה הם עקרונות כתיבתו? ובמה הוא נאמן לקהל האתונאי?
  • על סוקרטס נאמר שלימד "כיצד להפוך טענה נחותה לטענה ניצחת". תאר ודון ברטוריקה של התקופה הקלסית? (אלו אסכולות ובתי ספר היו? למה שימשה הרטוריקה? כיצד השתלבה הרטוריקה המשטר הדמוקרטי? והאם הטענה הנ"ל נגד סוקרטס נכונה?)
  • מה היה תפקידו של התיאטרון (הטרגדיה והקומדיה) בדמוקרטיה האתונאית?
  • תאר את תיאטרון דיוניסיוס באתונה והסבר כיצד ומתי התקיימו בו הצגות?

שאלה 3 – הטלסוקרטיה האתונאית

בתקופה הקלאסית התפתחה באתונה תרבות שהים הפך למרכיב מרכזי בה. דון בטענה זו תוך הצגת המקומות באתונה שמסמלים את הקשר בין העיר לים וההתאמה בין הים לצבא ולמשטר הדמוקרטי?

בהצלחה!