Skip to content

מבחן בית: כתיבה מדעית

שם המרצה: ד"ר חיה קורן שעות קבלה: יום א' 14-15 חדר 519 קומה 5 מגדל אשכול טלפון: 054-6345876 e-mail: ckoren@univ.haifa.ac.il  שנה"ל תשע"ז  2016/2017 שנה א' – קורס סמסטר א' קורס מספר: 288.1006 חדר מחשבים: 576 קומת ה – 500 בניין ראשי

מבחן בית: כתיבה מדעית תשע"ז

סמסטר א': 23.2.2017

הנחיות

צפי/ה  בסרטון הבא:

http://www.mako.co.il/news-israel/local-q1_2017/Article-adab832d0925a51004.htm

לאחר הצפייה בסרטון יהיה עליך לכתוב מסמך מדעי על:

תפקיד העובד הסוציאלי לגבי הבעיה החברתית המוצגת בסרטון על פי החלוקה הבאה:

כותרת מקורית שלך – שמשקפת את הבעיה החברתית

פיסקת פתיח – לגבי הבעיה החברתית

גוף המסמך – המתייחס לשאלה: מהו תפקיד העו"ס, אם בכלל, לגבי הבעיה החברתית

פיסקת סיכום: המתייחסת למסקנות והצעות

על המסמך להיות כתוב באופן אינטגרטיבי וקוהרנטי באמצעות שימוש בספרות אמפירית עדכנית מעשר השנים האחרונות (מאמר אחד לפחות צריך להיות משלשת השנים האחרונות). בסך הכול עלייך להתבסס על לפחות ארבעה מאמרים (מותר עד שני מאמרים בעברית).  את כל המאמרים עלייך למצוא במאגרי המידע של הסיפרייה כפי שלמדנו במהלך הקורס (יכול להיות גם מ- Google Scholar). אין אפשרות להשתמש במאמרים מתוך סילבוסים של קורסים. עלייך לציין את תהליך החיפוש ואת מילות החיפוש בהן השתמשת כדי למצוא כל אחד מהמאמרים באנגלית ובעברית.

על הכתיבה להיות מנוסחת באופן ברור וקוהרנטי, בעברית תיקנית, כולל שימוש במילות קישור מתאימות, משפטים באורך המתאים, ופיסקאות הבנויות על פי כללי כתיבה מדעית. יש להקפיד על איזכור תקין של המאמרים על פי כלליAPA  בגוף הטקסט וברשימת המקורות בסוף המסמך. ליד כל פריט ברשימת המקורות עליך לכתוב את מאגר המידע, מילות החיפוש ותהליך מציאת המאמר. על המסמך להיכתב במחשב ברווח כפול פונט 12 בין עמוד וחצי לשני עמודים (חריגה של פחות עמודים או יותר עמודים תוריד מהציון).

רשימת המקורות תופיע בסוף המסמך והיא אינה כלולה במניין העמודים. עלייך להגיש את המסמך בפורמט WORD  שמור בשמך המלא (שם המסמך הוא שמך המלא). פורמטים אחרים ייפסלו את המבחן! ניתן להיעזר בספרות העזר במודל של הקורס!

סעיפים לחלוקת הניקוד עבור הציון:

14 מאמרים עדכניים (3 – מעשר השנים האחרונות  1 – משלשת השנים האחרונות – מותר עד שני מאמרים בעברית)20 נק' 
2חיפוש במאגרי מידע (ליד כל פריט ברשימת המקורות עליך לכתוב את מאגר המידע, מילות החיפוש ותהליך מציאת המאמר)8 נק' 
3הכותרת משקפת את הנושא עליו נתבקשת לכתוב5 נק' 
4הכתיבה היא על הנושא עליו נתבקשת לכתוב (כלומר: על תפקיד העו"ס לגבי הבעיה החברתית ולא על הבעיה החברתית בלבד)5 נק' 
5כתיבה אינטגרטיבית וקוהרנטית25 נק' 
6ניסוח ברור בעברית תקנית25 נק' 
7הקפדה על כללי APA בגוף המסמך וברשימת המקורות10 נק' 
8שמירה על ההיקף הנדרש (1.5 עד 2 עמודים לא כולל רשימת המקורות)2 נק' 
9ציון: 

התחל/י לכתוב בעמוד הבא והגיש/י דרך המודל עד תום מועד מבחן הבית.

צרף את כתב האמון סרוק עם חתימתך. ללא צירוף כתב האמון המבחן ייפסל ולא ייבדק!

איחור בהגשה יפסול את המבחן!

בהצלחה!

כותרת: מקומם של הקשישים בחברה הישראלית

הסרטון שמוצג לפנינו מציג בעיה חברתית נפוצה, העוסקת במקומם של הקשישים בחברה הישראלית, ובכל חברה מודרנית מערבית. בחברות המערביות המודרניות חל שינוי משמעותי במבנה החברתי המשפחתי ושל כלל החברה, במאה השנים האחרונות, וזאת כתוצאה ישירה מהמהפכה התעשייתית שעדיין נמשכת, ומעלייה מתמדת ברמת החיים. בתקופה שקדמה למהפכה התעשייתית, המבנה החברתי היה יותר קיבוצי, בני המשפחה נשענו אחד על השני כדי לשרוד, ולקשיש היה מקום של כבוד בתוך המשפחה, כאשר המשפחה הגרעינית דאגה לצרכיו בעת זקנתו. אולם בחברה המודרנית, החיים הפכו ליותר אינדיבידואליים, ובני המשפחה פחות נשענים אחד על השני כדי לשרוד, והדגש הוא להצלחת האינדיבידואל, ובמקרים כאלה, הקשיש של המשפחה מהווה לנטל, ולכן משפחות רבות בוחרות לשכן את קשישי המשפחה במוסדות מיוחדים שיטפלו בהם.

הטיפול באדם בשנים המאוחרות שלו, היא נושא מרכזי שמעסיק את תחומי העבודה הסוציאלית, הרווחה והרפואה. הסיבה שהזקנה היא גורם מרכזי בתחום הרווחה, היא משום שכאשר אדם מזדקן, הוא אינו מזדקן בחלל ריק, אלא שהזקנה משפיעה על כל מי שסובב את האדם הבוגר, ובעיקר על משפחתו. עם השנים כאשר נצבר מידע לגבי אופן הטיפול בזקנים, כך גם עלתה יכולתם והכשרתם של העובדים הסוציאלים לטפל בבעיותיהם החברתיות של הזקנים. לעובדים הסוציאלים יש תפקיד מפתח בטיפול בבעיותיהם של הקשישים, והם ממלאים תפקיד חשוב בחברה, זאת בעיקר בגלל הגידול הרב באוכלוסיית הקשישים, עקב העלייה בתוחלת ובאיכות החיים בשנים האחרונות, מה שגרם גם לעלייה בבעיות הנלוות לאנשים קשישים. ( הנטמן, 2010).

הטיפול באנשים זקנים המאושפזים בבתי חולים, ובמוסדות סיעודיים, מחייב את העובד הסוציאלי, לראייה טיפולית רב מערכתית, בכדי לעזור לקשיש. תפקידו של העובד הסוציאלי הוא לגלות בעיות שישנם אצל הקשיש, שבהרבה מן המקרים, הבעיות הללו לא יתגלו מעצמן, משום שהקשיש הוא סיעודי, חסר יכולת ביטוי, או אפילו חסר יכולת דיבור, ולכן העובד הסוציאלי צריך להיות ערני ומודע למצבו של הקשיש. בנוסף לכך העובד הסוציאלי צריך לגלות אמפתיה וחמלה כלפי הקשיש, משום שהוא נמצא במצב במצריך הרבה חמלה מהסובבים אותו. העובד הסוציאלי מתבקש להיות עירני לרגשותיו של הקשיש, ולא רק להצהרותיו, ולראות במשפחתו כשותפה מלאה לטיפול בקשיש, כאשר הוא בעצם מהווה את החוליה המקשרת בין המשפחה לקשיש. (גאגין, שנאן אלטמן, 2014).

עובד סוציאלי טוב הוא אחד כזה שהמטופל לא מרגיש שהוא עובד סוציאלי, אלא שהוא אדם מאוד קרוב אליו. בעבר תפקידו של העובד הסוציאלי היה לזהות ולתקן, בעיות חברתיות, או בעיות כלליות אצל המטופל, ותפקידו הסתכם בזה, אולם עם הזמן, הדרישה מהעובדים הסוציאלים גברה, כך שלא מספיק רק שיזהו ויפתרו את בעיות המטופל, אלא לתת למטופל הרגשה שהוא באמת מקורב אליו, ולזכות באמונו של המטופל, החוקרים מאמינים, שהאמון בין העובד הסוציאלי למטופל, הוא מרכיב מפתח בהחלמתו והבראתו של המטופל. (Beresford, Croft, Adshead, 2008).

במחקר שערכו החוקרים (Manthorpe, Moriarty, Rapaport, Clough, Cornes, Bright, Iliffe. 2008 ) בדקו החוקרים עד כמה חשוב לאדם הקשיש העובד הסוציאלי שמטפל בו. הם מצאו שהעובד הסוציאלי חשוב מאוד לקשיש, והוא לעתים רואה בו את ההבדל בין החיים למוות, זאת בעיקר משום שכאשר הקשיש נפגש בעובד הסוציאלי, זה קורה בעיתות של משבר, נפשי ופיזיולוגי, ולכן תפקידו כל כך חשוב.

לסיכום ראינו שהמחקרים מצביעים על כך שתפקידו של העובד הסוציאלי הוא מרכזי בחייו של הקשיש, ולכן שהו תפקידו לזהות ולמנוע בעיות חברתיות מהותיות, בין היתר זיהוי התעללויות שעוברים הקשישים, ובמיוחד כאשר מדובר במקרים שיכולים להיות נפוצים כאשר הקשיש הוא סיעודי והוא נמצא במוסד כמו בית אבות, או במוסד סיעודי, שהם מקומות זרים יחסית לקשיש, כפי שראינו בכתבה של ערוץ 2. תפקידו של העובד הסוציאלי הוא לא למנוע את המקרים האלה, ואין זאת אחריותו לעצם קיומם של מקרים נוראיים אלה, אלא הוא אמור להיות שומר הסף של אוכלוסייה מוחלשת זו, על מנת לזהות את קיומה של בעיית ההתעללות. תפקידה של החברה בכללותה, למגר תופעות מהסוג הזה, ולהנחיל נורמות בחברה שימנעו את התרחבותה של התופעה לכדי מימדים גדולים.

ביבליוגרפיה-

– הנטמן, ש. (2010). הכשרת עובדים סוציאלים לעבודה עם קשישים. גרונטולוגיה, גיליון מיוחד: הוראה וזיקנה, חלק 1, עמ' 111-123.

(מקור זה נמצא על ידי הקשת מילת החיפוש " תפקיד העובד הסוציאלי", ב jstore, מאגר מידע שנגיש דרך ספריית אוניברסיטת חיפה.)

– גאגין, ר. שנאן אלטמן, ש. (2014). חמלה בקרב עובדים סוציאלים המטפלים בזקנים המאושפזים בשלהי חייהם. גרונטולוגיה וגריאטריה, כרך גיליון מיוחד: חמלה. עמ' 65-73.

(מקור זה נמצא על ידי הקשת מילת החיפוש " social worker", ב jstore, מאגר מידע שנגיש דרך ספריית אוניברסיטת חיפה.)

–  Beresford, p. Croft, s. Adshead, l. (2008). 'We Don't See Her as a Social Worker': A Service User Case Study of the Importance of the Social Worker's Relationship and Humanity. British Journal of Social Work (2008) 38,1388-1407.

(מקור זה נמצא על ידי הקשת מילת החיפוש " social worker", ב jstore, מאגר מידע שנגיש דרך ספריית אוניברסיטת חיפה.)

– Manthorpe, j. Moriarty, j. Rapaport, j. Clough, r. Cornes, m. Bright, l. Iliffe, s. (2008). 'There Are Wonderful Social Workers but it's a Lottery': Older People's Views about Social Workers. The British Journal of Social Work, Vol. 38, No. 6 (September 2008), pp. 1132-1150

(מקור זה נמצא על ידי הקשת מילת החיפוש " social worker", ב jstore, מאגר מידע שנגיש דרך ספריית אוניברסיטת חיפה.)