Skip to content

מבוא ללימודי תקשורת- מטלת מנחה (ממ"ן) 13

הקורס: 10408 – מבוא ללימודי תקשורת
חומר הלימוד למטלה: פרקים 9-12
מספר השאלות: 2 משקל המטלה: 7 נקודות
סמסטר: א2023 מועד אחרון להגשה: 2023.1.4
אורך הממ"ן לא יעלה על 5 עמודים מודפסים בגודל אות 12 ובמרווח של שורה וחצי
שאלה 1 – פרק 10( 20 נקודות(
הציגו שתי השלכות חיוביות ושתי השלכות שליליות של של הגלובליזציה התקשורתית.
12,11 פרקים – 2 שאלה
לפני כשנתיים נחשפה פרשה בה היו מעורבים שני כדורגלנים ישראליים בולטים עומר אצילי ודור
מיכה, שנחשדו בקיום יחסי מין עם קטינות. פרשה זו גרמה להרחקתם מקבוצת מכבי תל אביב, אבל
התיק נסגר מחוסר אשמה.
לאחרונה עלתה שוב הפרשה לכותרות בעקבות כתבה בחדשות ערוץ 13 בה התפרסמו התכתבויות
לכאורה בין שני הכדורגלנים וגם עם שחקנים נוספים, שעסקו במפגשים עם נערות, חלקן קטינות,
בקיום יחסי מין איתן וגם בשימוש בסמים.
עורך הדין של הכדורגלנים טוען שמדובר ב"פייק ניוז" ובניסיון לפגוע בשמם הטוב.
מנגד, בעקבות חשיפת ההודעות המטלטלות בערוץ 13 מסרה מנכ"לית שדולת הנשים: "אנחנו קוראות
למשטרת ישראל לפתוח מחדש את תיק החקירה כנגד דור מיכה ועומר אצילי ולקבוצות הכדורגל
להוציא לאלתר את שני השחקנים מהסגל. הודעות הטקסט המבזות שפורסמו הערב, מוכיחות לא רק
שאצילי ומיכה ידעו כי הצעירות שניצלו מינית הן קטינות, אלא מעלות חשד כבד לשידולן לצריכת
סמים ומציגות יחס משפיל ומביש לנערות הצעירות. יחד עם ההליך הפלילי, זו גם הזדמנות של בכירי
ענף הכדורגל לשים סוף לטשטוש הרף המוסרי. לשחקנים בליגת העל יש גם נראות ציבורית –
והמעשים הבלתי נתפסים שלהם לא יכולים לעבור בשתיקה".
קיימות שתי חלופות להגשת מטלות:
 שליחת מטלות באמצעות מערכת המטלות המקוונת באתר הבית של הקורס
 שליחת מטלות באמצעות הדואר או הגשה ישירה למנחה במפגשי ההנחיה
הסבר מפורט ב"נוהל הגשת מטלות מנחה"
15
סעיף א )45 נקודות(
1 .בפרק 11 הוצגו גורמים שונים המפעילים לחץ על ארגוני התקשורת. תארו מהם הגורמים ואיך הם
יכולים להשפיע על התקשורת.
2 .קראו בהקדמה לשאלה את הטקסט העוסק בפרשת הכדורגלנים ומצאו בו שני גורמים שיש להם
אינטרס ללחוץ ולהשפיע על התקשורת בפרשת הכדורגלנים. לאיזה מגורמי הלחץ שהוצגו בפרק 11
הייתם משייכים אותם?
3 .אילו עוד גורמי לחץ עשויים להפעיל לחץ על התקשורת בפרשה זו? נמקו את תשובתכם.
סעיף ב )35 נקודות(
הסבירו מהם "ערכים חדשותיים" וכיצד הם קשורים לתהליך "ברירת המידע" בארגוני תקשורת.
אילו ערכים חדשותיים מתאימים לפרשת הכדורגלנים? נמקו את תשובתכם.