Skip to content

מטלת מנחה (ממ”ן) 11 – חובה
הקורס: 10523 – מוסר ועסקים

 • by

להצעת מחיר ללא התחייבות לכתיבת סמינריון צרו קשר:

>>צור קשר<<

יש להגיש את המטלה באמצעות מערכת המטלות המקוונת באתר הבית של הקורס
חומר הלימוד למטלה: • פרק המבוא ופרק א’ בספר הלימוד של הקורס.
• יחידה 1 במדריך הלמידה.
לפניכם שתי משימות העוסקות בחומר הלימוד שצוין לעיל:
המשימה הראשונה היא משימת רשות. מטרתה לאפשר לכם להתמודד עם שאלות הדומות לאלו
שתופענה בבחינה. המשימה השנייה היא משימת חובה. מטרתה לאפשר לכם לבחור נושא מתחום
המוסר ועסקים שילווה אתכם לאורך הסמסטר, ושעליו תבססו את המשימה המסכמת של הקורס
(ממ”ן 15 .(השניה. לתשומת לבכם! חובה להגיש מטלה זו כתנאי לקבלת נקודות זכות בקורס, אך
למטלה זו אין משקל בציון הסופי. הציון למטלה ייקבע על 60 כסימן למטלה מאושרת, או 50
כסימן למטלה שאינה מאושרת ומחייבת הגשת תיקון בהתאם להערות המנחה.
משימת רשות:
מטרתה של משימת הרשות היא לאפשר לכם לתרגל את חומר הלימוד ולהתמודד עם שאלות דומות
לאלו שתופענה במבחן. קראו את המבוא ואת פרק א’ בספר הלימוד של הקורס והשיבו על ההיגדים
שלהלן. שימו לב, מומלץ שלא להסתפק במענה סתמי על נכונות השאלות אלא לכתוב הסבר קצר
על העניין שבו עוסק ההיגד.

 • לדעת אריסטו, מטרתם האמיתית של מוצרים היא סיפוק צרכינו ועל כן סחר בהם תמורת כסף
  הוא דרך לא טבעית להשגת אושר. כן / לא
 • הכנסיה הנוצרית (הקתולית) ראתה במי שמתפרנס ממסחר, כלומר מהפער בין מה שהוא גובה
  מהלקוחות לבין מה ששילם בעצמו עבור הסחורה, כמקיים את רצונות של האל. כן / לא
 • הוגים סוציאליסטים שביקרו את החברה הקפיטליסטית טענו שהפעולה בשוק החופשי משחררת
  את הדחף הרכושני של האדם מכל סייג חברתי, דתי ומוסרי ומשליטה אותו על כל תחומי החיים
  האנושיים. כן / לא
  2
  משימת חובה:
  הציעו נושא מתחום המוסר ועסקים שילווה אתכם לאורך הסמסטר, ושעליו תכתבו את מטלות
  הקורס לרבות המטלה המסכמת (ממ”ן 15 .(מנחה קבוצתכם יאשר את הנושא בו בחרתם, וייתן
  לכם משוב הכולל הערות שיש להתייחס אליהן בעת כתיבת המטלות לאורך הקורס. לכן, הצעתכם
  חייבת להיות מפורטת ועליה לכלול:
  א. הצגת נושא העבודה בקצרה (עד 15 שורות).
  ב. פירוט רשימת המקורות עליהם אתם משערים שתתבסס העבודה.
  רשימת המקורות צריכה לכלול לפחות 3 מקורות אקדמיים רלוונטיים ולעמוד בדרישות
  הבאות:
  1 .לפחות מאמר אחד מכתבי עת בין-לאומיים.
  2 .לפחות מאמר אחד יהיה עדכני (פורסם בשנה האחרונה).
  • על מנת לוודא שהמאמרים שאיתרתם מהימנים וברמת איכות מתאימה לעבודה אקדמית,
  מומלץ לחפש מאמרים במאגרים של כתבי עת אקדמיים באתר הספרייה של האו”פ.
  בחיפושכם התמקדו בכתבי עת העוסקים בתחום “מוסר ועסקים” כגון: Ethics Business
  Journal of Business Ethics ,Quarterly
  • ניתן לעשות שימוש במקורות נוספים לבחירתכם (מאמרים, ספרים וכו’) מתוך קטלוג
  “אלף”, מאגר המידע “מפתח חיפה”, פסקי דין וחוקים ממאגר “נבו”.
  • ניתן להיעזר בקטעי עיתונות או בחומרים שאיתרתם באינטרנט כתוספת לדרישות שלעיל.
  • מומלץ לצפות בסרטי ההדרכה ולקרוא את הנחיות העזר הנוספות שבאתר הקורס.
  שימו לב!
  בחרו נושא אקטואלי שמעניין אתכם.
  ניתן לחפש השראה בכלי התקשורת המסקרים את פעילותה של המערכת העסקית.
  • כללי עריכה לכל עבודות ההגשה בקורס “מוסר ועסקים”:
  יש להקפיד על הנחיות העריכה הבאות:
 • גופן בעברית דויד.
  .Times New Roman באנגלית גופן-
 • גודל גופן בגוף העבודה 12.
 • גודל גופן בהערות שוליים 10.
  3
 • צבע גופן שחור (אין להשתמש בצבעים אחרים).
 • כותרות הפרקים והסעיפים ממוספרים ומובלטים (Bold.(
 • יש להימנע משימוש באותיות נוטות (Italic ,(ובקו תחתון (Underline.(
 • כל פרק יתחיל בעמוד חדש (לא כל סעיף).
 • רווח בין שורות 5.1.
 • יישור הכתב דו צידי.
 • שוליים רגילים (54.2 בראש הדף ובתחתיתו, 18.3 בצידי הדף).
 • רווח בין פסקאות 6 נק’ אחרי פסקה (0 נק’ לאחר פסקה).
  • כללי ציטוט אקדמיים ורשימת מקורות:
 • עליכם להפנות את הקורא למקורות עליהם הסתמכתם בכתיבתכם לכל אורכה של העבודה.
  ההפניה יכולה להיעשות בסוגריים כמקובל או בהערות רגל ממוספרות, אולם עליכם להקפיד
  על אחידות לאורך העבודה.
 • אסור להעתיק קטעים מהמקורות ולהציגם כניסוח שלכם. כל ציטוט חייב להיות מסומן
  במרכאות ולהיות צמוד להפניה למקור ממנו נלקח. ככלל, ציטוט אינו מחליף מילים משלכם,
  אלא יכול להופיע כעניין שבכוונתכם לבאר או כסימוכין לדברים שכבר טענתם.
 • רשימת המקורות תותקן באופן שיטתי ואחיד, לדוגמה תוך שימוש בתצורת Harvard ,ותוך
  הפרדה בין סוגי הפריטים. פריטים אקדמיים יופרדו מכאלה שאינם אקדמיים, ופריטים
  באנגלית יופרדו מפריטים בעברית. סדר הופעת הפריטים בתוך כל סעיף יהיה לפי סדר ה-א’-
  ב’.
 • ראו הנחיות נוספות בקישור הבא:
  https://www.openu.ac.il/lists/mediaserver_documents/academic/economifsem
  inar.pd-cs/tutorial
סיוע בעבודות אקדמיות
סיוע בעבודות סמינריון