Skip to content

מטלת מנחה ממ”ן 11 – הקורס: 10535 – זכויות האדם ביחסים הבין-לאומיים

  • by

להצעת מחיר ללא התחייבות לכתיבת סמינריון צרו קשר:

>>צור קשר<<

מטלת מנחה )ממ”ן( 11 – חובה
הקורס: 10535 – זכויות האדם ביחסים הבין-לאומיים
חומר הלימוד למטלה: הרצאות 1 ,2 ,3 ,9 והמקורות המפורטים עד כה בלוח הזמנים לעיל
מספר השאלות: 3 + שאלת בונוס משקל המטלה: 7 נקודות
סמסטר: ב2022 מועד אחרון להגשה: 2022.03.20
קיימות שתי חלופות להגשת מטלות:
 שליחת מטלות באמצעות מערכת המטלות המקוונת באתר הבית של הקורס
 שליחת מטלות באמצעות הדואר או הגשה ישירה למנחה במפגשי ההנחיה
הסבר מפורט ב”נוהל הגשת מטלות מנחה”
הנחיות למטלות )טובות גם לבחינה(:
1 .ענו ישירות על השאלות ותכננו את התשובות. בססו התשובות על מגוון מקורות והפגינו “רוחב”
קריאה.
2 .הציגו בתחילה את טיעוניכם העיקריים ובססו אותם בגוף התשובה בעזרת חומר הלימוד.
3 .לטובת תרגול כתיבה אקדמית, מומלץ לכתוב את התשובות במתכונת אקדמית: חלקו כל תשובה
למעין ראשי פרקים, הפנו למקורות )כדי לתרגל הערות שוליים( והשתמשו בציטוט במקום
המתאים. לא נוריד על כך ציון.
4 .התשובות תכתבנה באות דוד, בגודל 12 ,וברווח וחצי. אנא הימנעו מהדגשות לסוגיהן.
5 .הקפידו על ניסוח עצמי. העתקות מסיכומים, חומר הלימוד, ומכל מקור אחר, יפסלו.
היקף המטלה: עד 2 עמ’ לכ”א משאלות 2+1 ,עד עמוד לשאלות 4+3 .עד 2500 מילה לכל המטלה.
קראו את הקטע וענו על השאלות:
מועצת זכויות האדם של האו”ם: גישה לסביבה נקייה ובריאה היא זכות אדם בסיסית
“מועצת זכויות האדם של האו”ם הכירה לראשונה בכך שגישה ל”סביבה נקייה, בריאה ובת קיימא”
היא זכות אדם בסיסית. בהחלטה, שהוצעה על ידי קוסטה ריקה, המלדיביים, מרוקו ,סלובניה
ושווייץ, תמכו 43 מדינות. רוסיה, הודו, סין ויפן נמנעו. לפי ארגון הבריאות העולמי, המשבר
האקלימי־סביבתי גורם ל–13.7 מיליון מתים בשנה, מגורמים כמו זיהום אוויר או חשיפה לחומרים
כימיים.
ההחלטה אינה מחייבת את המדינות החברות במועצה מבחינה משפטית, אך צפויה לסייע בתביעות
של אזרחים וארגונים נגד ממשלות ותאגידים מזהמים, ולספק לבתי המשפט עילה חדשה לפסוק
לטובת התובעים. בית המשפט העליון בהולנד, למשל, פסק ב–2019 באופן תקדימי כי הממשלה
מחויבת להגן על אזרחי המדינה נוכח נזקי משבר האקלים, ולהפחית את פליטת גזי החממה
בשטחה . נשיא בית המשפט העליון בהולנד קיס סטריפקרק קבע אז כי זכותם של אזרחים לקיים
8
חיים כאנשים פרטיים וכבעלי משפחות — שהאמנה האירופית לזכויות אדם מחייבת ממשלות
לפעול כדי לקיימה — נתונה בסכנה בשל משבר האקלים. עורכי דין המתמחים באקלים מסבירים
כי החלטת האו”ם תסייע לבתי משפט להכיר בפעולות המאיצות את משבר האקלים ככאלה
המפרות זכויות אדם, מבלי לבסס זאת על זכויות אדם אחרות.
מועצת זכויות האדם של האו”ם קראה למדינות העולם לעגן בחקיקה את ההכרה בזכות האדם
החדשה. הנציבה העליונה לזכויות אדם של האו”ם, מישל באצ’לט, אמרה כי “ההחלטה מכירה
בבירור בהידרדרות סביבתית ובשינויי אקלים כמשברים של זכויות אדם”, והוסיפה ש”כעת נדרשת
פעולה נועזת כדי להבטיח שההחלטה תשמש קרש קפיצה למדיניות כלכלית, חברתית וסביבתית
טרנספורמטיבית — שתגן על בני האדם ועל הטבע.”
לי ירון, הארץ, 2021.10.9 גרסה מקוצרת
שאלה 1 ( 40 נק'(
א. על סמך הקטע וחומרי הלימוד, הציגו את נקודות הציון העיקריות בהתפתחות המשטר
ההצהרתי של זכויות האדם ממלחמת העולם ה-II עד ימינו?
ב. אילו זכויות אדם זכו לקבלה מלאה והופנמו, ואלו עדיין לא? למה?
שאלה 2 ( 40 נק'(
א. על סמך הקטע וחומרי הלימוד, הציגו את מוסדות זכויות האדם של האו”ם, ואת הדרכים
שבאמצעותם הם מנסים לקדם את משטר זכויות האדם הבינ”ל.
ב. הסבירו את תרומתם ואת מגבלותיהם של מוסדות אלה בקידום זכויות האדם.
שאלה 3( 20 נקודות(
הציגו מתווה ראשוני להצעת מחקר )שאותו תוכלו לפתח במטלה 12 .)ההצעה תקיף עד עמוד אחד,
ותכלול שאלת מחקר, איך בכוונתכם לבדוק אותה )איזה היבט שלה תבדקו בפרק 1 ,איזה בפרק 2 ,
ואיזה בפרק 3 .אין צורך בעוד פרקים(, ו-5 מקורות אקדמיים ספציפיים לשאלת המחקר.
קראו בעיון את ההנחיות הבאות. מומלץ גם לצפות בסדנה המוקלטת:
http://telem.openu.ac.il/multimedia/icw/seminarionit/index.html
בחירת הנושא: שאלת מחקר היא שאלה ממוקדת, הנגזרת מנושא רחב. חישבו תחילה על נושא
המעניין אתכם והנוגע לזכויות אדם )זכויות ילדים, אסירים, סחר בבני אדם ועוד(. לאחר מכן גזרו
ממנו שאלה ספציפית – זו יכולה להתייחס לארגון/ני זכויות אדם רלוונטי/ים, למדינה/אזור
מסוימים, לתקופה מוגדרת, להיבט ספציפי. תוכלו לבחור כל נושא שעוסק בזכויות אדם, אך חשוב
להתייעץ מראש עם המנחה שלך. לא נאשר נושאים בעלי זיקה ביטחונית, ונושאים נוספים
המופיעים בקורסים מקבילים.
9
אף שהתבקשתם למקד את השאלה, עליכם לבחון אותה תחילה בהקשר בינלאומי )כמתבקש משם
הקורס(. לדוגמה, אם הנושא שברצונכם לבחון הוא יחסה של ישראל למבקשי המקלט, הפרק
הראשון בהצעה יבחן את משטר הפליטים הבינלאומי, הכולל הצהרות/אמנות, וכן גופים ומנגנונים,
כמו נציבות האו”ם לפליטים. פרק זה יבהיר לכם מהן הנורמות הבינלאומיות בנושא, מהן
מחויבויותיה של ישראל לפיו, ומה עוצמתו של המשטר הבינלאומי בנושא זה )בין משטר הצהרתי
לאוכף(. בשני הפרקים הבאים תוכלו להתמקד בישראל.
מקורות: מקורות אקדמיים הם ספרים או מאמרים שעברו שיפוט של חוקרים עמיתים )מקורות
שפיטים(. המקורות יאותרו דרך מאגרי מידע באתר הספרייה. תוכלו להיעזר גם בגוגל סקולר.
הנחיות לרישום המקורות:
 שימו לב שמדגישים שמות ספרים וכתבי עת.
 שמות מאמרים מתוך ספרים או כתבי עת יש לרשום באות רגילה ובמרכאות, בציון עמודים.
 יש לסדר את המקורות לפי א-ב שמות משפחה מחברות/ים קודם בשפה אחת ואח”כ באחרת.
 מקורות לא אקדמיים )מסמכי ממשל, דוחות של ארגונים, עיתונות ועוד( יש לרשום ברשימה
נפרדת של מקורות נוספים.
 מקורות לא אקדמיים, כמו דו”חות של ארגונים, מסמכי ממשלה, פסקי דין וכו’, יתקבלו
בברכה ברשימה נפרדת )בנוסף למקורות האקדמיים(, ותחת הכותרת מקורות נוספים. כללי
הרישום זהים.
 אתרי אינטרנט אינם מקור אקדמי. יש להפנות לדו”ח/מאמר/מסמך ספציפי לציין את כל
פרטיו )כותבים, כותרת, שנה וכו'(, ורק אז להוסיף קישור. תוכלו למצוא הנחיות נוספות ב:
http://www.openu.ac.il/library/bibliographic_reference.html

סיוע בעבודות אקדמיות
סיוע בעבודות סמינריון