Skip to content

כתיבת עבודות אקדמיות

  • by

שלום לכולם. אני כותב עצמאי של עבודות אקדמיות, אני מתמחה בעבודות סמינריון ועבודות מחקר. את העבודות אני כותב בעצמי ואני מבטיח לתלמידים לקבל ציון גבוה ועבודה איכותית. אני כל כך בטוח ביכולת שלי בכתיבת עבודות אקדמיות, וביכולת שלי לקבל ציון גבוה כל שאני מתנה את התשלום של העבודה בציון של העבודה, ולכן התשלום הוא אחרי הציון. לשם כך ישנו צורך בבניית אמון עם התלמיד, אני עובד עם התלמידים על בסיס אמון, ולכן תלמידים רבים סומכים עלי ונותנים לי לעשות להם את כל העבודות של התואר, ובנוסף לכך הם מפנים אלי רבים מהחברים שלהם על מנת שאני אעזור להם בכתיבת עבודות אקדמיות שלהם.

הצורה שבה אני עובד בכתיבת עבודות אקדמיות היא כזאת, אני לוקח מקדמה מהתלמיד, באופן יחסי לגודל העבודה, 200-300 שח, ואז אני מתחיל בכתיבת העבודה. במהלך הכתיבה אם ישנה שאלה כלשהי או צורך לשאול את המרצה משהו, שולחים מייל למרצה, ומתכתבים איתו במידת הצורך. ישנם עבודות הדורשות הגשה בשלבים של העבודה, ואישור כל פרק של העבודה, ואילו עבודות אחרות דורשות הגשה בפעם אחת של כל חלקי העבודה. בכל מקרה לאחר שמסיימים את הגשת העבודה, מחכים לציון, ולאחר שיוצא הציון התלמיד משלם את שאר התשלום של העבודה.

  • סיוע בעבודות מחקר וסמינריון
  • סיוע בכתיבה אקדמית
  • סיוע בכתיבה אקדמית לכל הנושאים

>> דוגמאות לפרויקטים <<

>>צור קשר<<

סרטון הדרכה לכתיבת עבודות אקדמיות:

סיוע בעבודות אקדמיות
סיוע בעבודות סמינריון