Skip to content

השפעת האינטרנט על התרגום

  • by

התפתחות והתפשטות האינטרנט השפיעה רבות על הרבה מאוד תחומים, ביניהם גם תחום התרגום.
את השפעות האינטרנט על עולם התרגום ניתן לחלק להשפעות חיוביות ולהשפעות שליליות, אבל ניכר כי
מדובר בעיקר בשיפור וצמיחה משמעותית של התחום.
בעבר היה צורך בהכשרה מקצועית מסודרת, אפילו אקדמאית, על מנת להתקבל לעבודה כמתרגם. כיום, עם ידע
מספיק בשתי שפות, רבים יכולים למצוא עבודה בתחום התרגום. בין אם מדובר בעבודות תרגום קטנות ובין אם
מדובר במשרה מלאה כמתורגמן, האינטרנט מאפשר כמעט לכל אדם שמעוניין בכך, לבצע עבודות תרגום.
ניתן לטעון, כי הגידול בכמות המתרגמים ללא הכשרה, הובילה לירידה באיכות התרגומים. בספרים כמו גם
בסרטים בפלטפורמות שונות, אפשר לחוש כי ישנה שונות באיכות התרגומים והמשלב הלשוני. מדובר בחיסרון
משמעותי, שכן קיימת ספרות חשובה, שעל מנת לתרגם אותה נדרשת הכשרה מקצועית ואקדמית גם בשפת
המקור וגם בשפת התרגום. ללא ההכשרה המתאימה, ירידה באיכות התרגום משפיעה ישירות על איכות הספרות
המתורגמת שבני האדם צורכים.
מאידך לא ניתן להתעלם גם מן ההשפעות החיוביות שהיו לאינטרנט על עולם התרגום.
קודם כל, השוק עצמו גדל משמעותית. האינטרנט גרם לעלייה חדה ודרמטית בכמות התוכן הקיים, לכן יש צורך
במתרגמים רבים יותר ויותר על מנת לתרגם לשפות שונות את כל מגוון התכנים הקיימים. בעקבות כך קמו חברו
תרגום רבות שיכולות להעסיק אנשים רבים ולספק פרנסה למגוון מתרגמים.
שנית, האינטרנט השפיע גם על טכנולוגיות של העברת אינפורמציה. כיום קל הרבה יותר להעסיק מתרגמים
ממדינות שונות ולעבוד על תכנים בינלאומיים, מה שבעבר היה הרבה יותר קשה. אם פעם היה כמעט בלתי
אפשרי למצוא בארץ מתרגמים מקצועיים משפות כמו פורטוגזית ברזילאית, כיום ניתן לעבוד ישירות עם מתרגמים
החיים בברזיל. דוגמה נוספת למהפכה התקשורתית הוא הקלות שבה ניתן לשלוח רויזיות בין המתרגם לבין
הלקוח, לערוך שינויים בגרסאות מקוונות ועוד שימושים רבים ואחרים.
רביעית, עבור המתרגמים, האינטרנט הוא פריצת דרך בתחום המשאבים. המשאב החשוב ביותר עבור מתרגם
הוא המילון, והאינטרנט מספק מגוון רחב של עזרי תרגום הזמינים למתרגמים ויכולים לעזור להם בעבודתם.
הגישה המהירה למונחים במילונים האינטרנטיים, היוו קפיצת מדרגה משמעותית ביעילות העבודה של
המתרגמים.
יתרון נוסף שניתן להתייחס אליו הוא שאנשים בגילאים צעירים יותר עוסקים בתרגום. התפשטות האינטרנט
השפיעה על טווח הגילאים העוסקים בתרגום תכנים שונים. כיום יש צורך במתרגמים מהדור הצעיר, אשר מעורים
בסלנג העכשווי והתייחסויות אינטרטקסטואליות והם בתורם מרחיבים את גבולות השפה, המשלבים והסוגות
השונות.
לסיכום, אפשר לראות כי האינטרנט השפיע עמוקות על עולם התרגום והמתרגמים. ההיצע הקיים של אנשי מקצוע
כיום גדול פי עשרות מונים ממה שהיה לפני התפשטות האינטרנט לכל חלקי העולם. עלינו לקוות כי אנשי המקצוע
הללו ימשיכו לשמור על רמה גבוהה של תרגומים, לטובת הדורות הבאים.

סיוע בעבודות אקדמיות
סיוע בעבודות סמינריון