Skip to content

כיצד שיפור מעמד הספרייה בבית הספר תורם לקידום תרבות קריאה- סמינריון

להצעת מחיר ללא התחייבות לכתיבת סמינריון צרו קשר:

>>צור קשר<<

עבודת מחקר: השפעת מעמד הספרייה בבית הספר על תרבות קריאה

מגישות:

תאריך:

הצהרת מקוריות

"אנו, החתומים מטה מצהירים כי העבודה המוגשת בזאת היא עבודה מקורית שנכתבה במשותף על ידי כל המגישים את העבודה. העבודה נכתבה לאחר שנאספו הנתונים על פי המתואר בגוף העבודה ולאחר שנעשה ניתוח של הנתונים על ידי המגישים. כל אחד ואחת מהחתומים מטה נטלו חלק מהותי בהכנת העבודה. כל המקורות החיצוניים (כולל מקורות הנתונים, עיבוד הנתונים, הסקת המסקנות, הניתוח וכל חלק אחר בכתיבת העבודה) זוהו מפורשות בהערות וציטוטים מתאימים.  על זאת באנו על החתום:

שם   ___________     ת.ז. ____________

שם   ___________     ת.ז. ____________

שם   ___________     ת.ז. ____________

שם   ___________     ת.ז. ____________

                                                                                                                        תאריך ____________

תקציר מנהלים

מטרתה של עבודה מחקרית זאת הייתה לבדוק את ההשפעה של העלאת מעמדה של הספרייה על קידום תרבות הקריאה של התלמידים בבית הספר, ולכן שאלת המחקר היא כיצד שיפור מעמד הספרייה בבית הספר תורם לקידום תרבות קריאה ? השערת המחקר היא שהעלאת מעמד הספרייה יתרום לקידום תרבות הקריאה בקרב התלמידים. שאלת המחקר נבדקה באמצעות ראיונות חצי מובנים עם עשרה תלמידים מבית הספר "ארלרסאלה" בעיר רהט שבנגב. לאחר ביצוע הראיונות בוצע ניתוח תימתי של הראיונות במטרה למצוא נרטיבים החוזרים על עצמם, והמעידים על המצב בבית הספר. תוצאות המחקר הן שמעמדה של הספרייה בבית הספר הוא לא גבוה, והתלמידים לרוב תופסים את הספרייה באופן שלילי. יחד עם זאת נמצא גם שישנן דרכים להעלות את מעמדה של הספרייה בקרב התלמידים, והגורם המרכזי שיכול לעשות זאת הוא המורה וההנהלה של בית הספר. בנוסף לכך נמצא שהעלאת מעמד הספרייה יכולה להעלות את תרבות הקריאה בבית הספר ולהוביל לקריאה של ספרים גם לצורכי הנאה אצל התלמידים. לפיכך מסקנת המחקר העיקרית היא שניתן להעלות את מעמד הספרייה בבית הספר, והדבר ישפיע לטובה על תרבות הקריאה של התלמידים.

תוכן עניינים

מבוא. 5

סקירה ספרותית. 6

חשיבות הספרייה בבית הספר. 6

מעמד הספרייה. 7

תרבות קריאה/ הרגלי קריאה. 8

מדוע הקריאה כל כך חשובה? 8

בניית אוצר מילים והבנה. 9

השפעת מעמד הספרייה על תרבות הקריאה- 9

דרכים לשיפור מעמד הספרייה ותרבות הקריאה:. 10

מתודולוגיה-. 12

ממצאי המחקר. 14

דיון וסיכום. 24

רשימת מקורות. 27

נספחים. 29

מבוא

בעשורים האחרונים חלה ירידה הדרגתית במעמדה של הספרייה בבית הספר, זאת בעקבות שינויים טכנולוגיים מהירים, שאפשרו אלטרנטיבה יותר יעילה לחיפוש חומרי לימוד אקדמיים, וחומרי קריאה להנאה, וזאת באמצעות האינטרנט (Loh, Ellis, Paculdar, & Wan, 2017). הספרייה היוותה במשך שנים רבות כאבן שואבת לתרבות הקריאה בבית הספר, והירידה במעמד הספרייה ככל הנראה שפגעה בתרבות הקריאה של התלמידים, זאת לפי מחקרי העבר (Parodi, Moreno-de León, Julio, & Burdiles, 2019).

לתרבות הקריאה בבית הספר ישנה חשיבות רבה, היא תורמת הרבה להתקדמותם האקדמית של התלמידים בדרכים שונות, כמו למשל העשרת אוצר המילים של התלמידים. כאשר לתלמידים ישנה תרבות קריאה מפותחת, והם קוראים חומרים רבים, גם אקדמיים וגם חומרי למטרות הנאה, אוצר המילים שלהם מתרחב בהתאם, והדבר יכול לעזור להם מאוד במהלך לימודיהם (סגל-דרורי, קורת ושמיר, 2014).

מחקרי העבר מראים שישנו קשר בין מעמדה של הספרייה בבית הספר, לבין תרבות הקריאה של התלמיד. ספרייה אשר כוללת את הטכנולוגיות הנכונות, כמו מחשבים עדכניים, חיבור מהיר לאינטרנט, ומרחב פיזי שקט שמאפשר לתלמידים לעבוד בקבוצות, יכולים לשפר את מעמדה של הספרייה, ולתת לתלמידים את השירותים שהם צריכים כדי לעבוד יחדיו ובצורה יעילה (אש-ארגייל, שהם, 2012).

מטרתה של עבודת מחקר זאת היא לבדוק מהי תרבות הקריאה בבית הספר, וכיצד משפיעה העלאת המעמד של הספרייה על התפתחותה של תרבות הקריאה. השערת המחקר היא שהעלאת מעמד הספרייה יתרום לקידום תרבות הקריאה. מחקר זה הוא מחקר איכותני תצפיתי, ובכדי לענות על שאלת המחקר נבצע ראיונות חצי מובנים עם עשרה תלמידים מבית הספר היסודי אלחכמה בעיר רהט, התלמידים יהיו עד כיתה ו'.

חשיבותו של מחקר זה נובעת מהעובדה שמעמדה של הספרייה פוחת בשנים האחרונות, וייתכן שכתוצאה מכך נפגעת גם תרבות הקריאה של התלמידים. תרבות הקריאה של התלמידים היא חשובה מאוד להצלחתם האקדמית של התלמידים, והיא יכולה להשפיע גם על חייהם הבוגרים, משום שתרבות הקריאה יכולה להימשך כל החיים.

לאחר ביצוע הראיונות, ממצאי המחקר יעובדו מתוך הראיונות בצורה של תמות מחקריות. תמות אלה יוסקו לאחר בדיקה וסקירה של נרטיבים שחוזרים על עצמם בראיונות עם התלמידים, המצביעים על המציאות של תרבות הקריאה ומעמדה של הספרייה בבית הספר.

סקירה ספרותית

חשיבות הספרייה בבית הספר

חשיבותה של הספרייה בכל מוסד אקדמי היא חשיבות עליונה, ויש לכך הסכמה רחבה בספרות המחקר האקדמית. הספרייה היא מקור חשוב של ידע לתלמידים צעירים בבתי ספר והיא מפתחת את ההרגל החשוב של קריאה בקרב התלמידים. ספריית בית הספר ממלאת תפקיד חשוב בחיי התלמידים בכך שהיא משמשת כמקור מרכזי של ידע. בעוד שתפקידה של ספריית בית הספר נשאר קבוע, העיצוב, הפלטפורמה שבה היא משתמשת, האסטרטגיות והכלים שלה יכולים להשתנות ככל שעובר הזמן והטכנולוגיה משתנה (וייסבלאי, 2017).

חשיבותה של הספרייה באה לידי ביטוי בכמה יתרונות. בעשורים האחרונים המחקרים מראים שישנו קשר בין מעמדה ואיכותה של הספרייה בבית הספר לבין הישגיהם של התלמידים. התלמידים נוטים לקבל ציונים גבוהים יותר בבתי ספר שיש בהם תוכניות לימוד המשלבות שימוש בספרייה (וייסבלאי, 2017). יתרה מכך, כאשר מנהלים, מורים וספרנים עצמם דירגו את החשיבות והתדירות של שימוש בספריות הקשורות בלמידה של התלמידים, הדירוג שלהן נמצא בקורלציה עם ציוני המבחנים של התלמידים, מה שמאשש עוד יותר את הטענות על היתרונות האקדמיים של הספריות. בנוסף לכך, ישנם ראיות לכך ששימוש בספרייה קשור גם לאינדיקטורים חשובים אחרים להצלחה, כמו למשל הצלחה בתחום החברתי והמשפחתי (ברברה-זיברט, 2010).

מטרה חשובה נוספת שישנה לספרייה היא לעודד את הרגלי הקריאה של התלמידים. המטרה בלקדם הרגל קריאה היא לגרום לילדים ולמתבגרים לקרוא כחלק מחיי היום יום שלהם, ולקדם את קריאת הספרים כהרגל שילווה אותם לאורך כל חייהם. הרגלי הקריאה שאותם מעודדת הספרייה היא לא רק קריאה למטרות אקדמיות, אלא גם קריאה למטרת הנאה. ספריית בית ספר היא יותר ממקום אשר מאחסן ספרים או ידע. הספרייה היא מרכז המשמש ללימוד, מחקר ופנאי. ידע הוא כוח שאותו יכולים לרכוש התלמידים, והספרים מלאים בידע. המשימה לעודד הרגלי קריאה חיוביים, ולקדם אהבה לקריאה היא אינה קלה, והיא תלויה בגורמים נוספים, וכאן נכנס התפקיד של בית הספר והספריות הציבוריות. התפקיד הייחודי של הספרייה בבית הספר הוא שהיא הבסיס להתפתחות האוריינות של התלמיד, המתבטאת בהרגל קריאה בר-קיימא לטווח הארוך. לאחר שאנשים יפתחו את הרגל הקריאה הם יגיעו לספריות בכוחות עצמם בכדי לחפש ידע חדש שיזין את הרגלי הקריאה האלה (Méndez, 2018).

מעבר למטרה ארוכת הטווח של עידוד הרגלי הקריאה, לספריה ישנם גם יתרונות פרקטיים בחיי היום יום של בית הספר. הספרות מחקרית מראה לנו כי לספריות יש תפקיד חשוב של אספקת שטח ומרחב שבו התלמידים יכולים ללמוד בצורה שלווה את החומר האקדמי שאותו קיבלו בכיתה, או מקום שלוו שבו יוכלו לעשות שיעור בית, ובנוסף לכך הספרייה מספקת ספרים וחומרי קריאה אותם התלמידים לא יכלו סטודנטים להרשות לעצמם. כמו כן, ספריות מספקות לתלמידים את הפלטפורמה לאימות מידע אקדמי שהתקבל מהמורים. הספרייה מספקת לתלמידים מרחב נוח לעבוד בו, מקום לחקור רעיונות חדשים, והגישה לספריה מסייעת להם לעבוד בצורה יעילה יותר. כמו כן, הספרייה תומכת במאמצים של התלמידים ללמוד יותר על העולם, במיוחד בעשורים האחרונים כאשר הספריות מחוברות למאגרי מידע אקדמיים מהעולם (Loh, Ellis, Paculdar, & Wan, 2017).

לא רק לספרייה עצמה ישנה חשיבות אלא גם לספרנים הפועלים בה. עצם נוכחותה של ספרנית קשורה להישגים טובים יותר של התלמידים, אך גם לפעולותיהם של הספרנים ישנה השפעה חיובית. מספר מחקרים מצאו כי ציוני המבחנים נוטים להיות גבוהים יותר בבתי ספר בהם הספרנים מבלים יותר זמן בלהדריך תלמידים, הן עם מורים בכיתה והן באופן עצמאי, או כאשר הספרנים מספקים עזרה למורים, כמו עזרה בפיתוח המיומנויות שלהם, או פשוט עזרה אדמיניסטרטיבית. עוד עזרה שאותה יכולים לספק הספרנים היא הנגשה ועזרה בשימוש בטכנולוגיות שונות בספרייה, הן למורים והן לתלמידים (אש-ארגייל, שהם, 2012).

משהבנו את חשיבותה של הספרייה ואת חשיבות התפקיד של הספרנים, חשוב להבין שתובנה זו היא לא מובנת מאליה, והדבר תלוי מאוד בדרך שבה התלמידים או הצוות החינוכי תופס את חשיבותה של הספרייה בבית הספר, ולכן חשוב להבין את המעמד של הספרייה בבית הספר.

מעמד הספרייה

מעמדה של הספרייה בבית הספר נחלק לשתי פרספקטיבות עיקריות, הפרספקטיבה של התלמידים לגבי מעמד הספרייה, והפרספקטיבה של המורים לגבי מעמד הספרייה. ספרות המחקר לגבי התפיסה של התלמידים את מעמדה של הספרייה בדרך כלל מלמדים שלתלמידים ישנה תפיסה שלילית לגבי חשיבותה של הספרייה. התפיסה השלילית נובעת בדרך כלל מחוסר מודעות של התלמידים כיצד לחפש חומרי מידע, לאחזר מידע, ואסטרטגיות לשימוש נכון במידע. סיבות נוספות למעמד נמוך של הספרייה בקרב התלמידים, יכולות להיות חומרים לימוד מיושנים או לא מעודכנים בספריה, הגישה של אנשי צוות הספרייה או הספרנים כלפי התלמידים, או מודעות נמוכה של התלמידים לגבי השימוש בשירותי הספרייה (דוח הוועדה לשינוי מעמד הספרייה, 2004).

מחקר בנושא נערך על ידי לארסון ואוסו-אצ'ו (Larson and Owusu-Acheaw, 2012) כדי לגלות את שביעות הרצון של המשתמשים מהשירותים והמשאבים בספריות שונות. לצורך המחקר בוצע סקר שבדק את שביעות רצונם של התלמידים מהשירותים הניתנים בספרייה. מהממצאים עולה כי התלמידים מרוצים מהזמינות של המתקנים והחומרים באינטרנט בספרייה. בנוסף התלמידים מרוצים מהיעילות והתועלת של הצוות. אף על פי כן, הסטודנטים תפסו את אוסף הספרייה כלא מעודכן. מחקר מאשש את הגורמים שמשפיעים בצורה מהותית על מעמדה של הספרייה, בעיניהם של התלמידים.

בכל הנוגע למעמד הספרייה בעיני המורים, מספר מחקרים ממחישים את השקפותיהם השונות של מורי הכיתה ביחס לתפקיד ההוראה של הספרייה והספרן בבית הספר. המחקרים בתחום זה בעיקר עוסקים בהיבטים של המאמצים השיתופיים של ספרן בית הספר ליישום תקני תכנית הלימודים כחלק מתהליך ההוראה. מונטיאל-אוברול (Montiel-Overall, 2008) בחן את התפיסה של מורים ביסודיות לגבי שיתוף פעולה עם ספרן בית הספר שלהם. המחקר התמקד בדעותיהם של מורים שכבר היו ידועים כי הם משתפים פעולה לעתים קרובות עם ספרן בית הספר. המחקר מראה ששיתוף הפעולה דל המורים עם הספרנים נובע בעיקר בשל חוסר המשאבים שאותו מרגישים המורים, ובשל העובדה שהם מרגישים שהספרנים יכולים לעזור בתהליך החינוכי בצורה מהותית מאוד. מכך נוסעת המסקנה שהמורים רואים בספרייה בעלת מעמד חשוב מאוד.

תרבות קריאה/ הרגלי קריאה

המושג של תרבות הקריאה מתייחס לקריאה באופן סדיר של ספרים וחומרי מידע (דמסקי, 2013). אסטרטגיות לפיתוח תרבות קריאה הן להכיר לילדים את הרגל הקריאה מוקדם מאוד בחייהם, לבצע תחרויות קריאה להקים מדפי ספרים בתוך הכיתה, והכשרת המורים שירגילו את הילדים לקרוא. היתרונות של תרבות הקריאה לאדם הם השיפור בזיכרון, שיפור במשמעת עצמית, עלייה באוצר המילים, עלייה ביצירתיות ומיומנויות אחרות, כאשר ברמה החברתית, הקריאה משפרת את הצמיחה וההתקדמות האקדמית של החברה ככלל. פיתוח תרבות הקריאה עוזר להתמודד עם קשיי קרוא וכתוב של האוכלוסייה, במיוחד באוכלוסייה שיש בה מהגרים רבים כדוגמת מדינת ישראל, ובעקבות השיפור האקדמי בטווח הארוך, היא עוזרת גם לפן הכלכלי של החברה, שזוהי השפעה נגזרת ועקיפה. כישורי הקריאה של התלמידים חשובים להצלחתם בבית הספר מכיוון שהם עוזרים לתת להם גישה קלה לכל חומרי הלימוד, ומשפרים את כישורי התקשורת והשפה שלהם. בנוסף, קריאה יכולה להיות זמן מהנה ומלא דמיון בעבור התלמידים, הפותח עבורם דלתות לכל מיני עולמות חדשים (אבני, 2014).

בספרות המחקרית לגבי תרבות הקריאה, ישנם ראיות לכך שתרבות הקריאה של התלמידים בבית הספר היא כלי מפתח להצלחתם האקדמית, וישנה חשיבות שפיתוח תרבות הקריאה יהיה חלק מהתוכנית האסטרטגית ארוכת הטווח של בית הספר. בדרך כלל למורה בכיתה ישנם משאבים מוגבלים, וקשה לו לעקוב אחר ההתקדמות בפיתוח תרבות הקריאה של  כל תלמיד, ולכן תכנית אסטרטגית כללית לכל בית הספר, או לכלל מערכת החינוך יכולה לעזור מאוד בפיתוח תרבות זו (פוזנר, 2007).

עם זאת, ישנם כמה צעדים שהמורה יכול לבצע בכיתה שיכולים לעזור בפיתוח תרבות הקריאה של התלמידים. המורה יכול לבצע כמה התאמות לתחילת יום הלימודים, ולאפשר לתלמידים להתחיל את היום בקריאה, לבד או עם חבר ללימודים, מטרתו של תרגול קטן זה הוא להשריש את ההרגל של הקריאה בקרב התלמידים, ולתת להם תרגול קוגניטיבי על מנת שיתחילו את יום הלימודים שלהם. הרגל נוסף הוא לערוך שיעורים מיוחדים לקריאה, בתכיפות קבועה כל שבוע, כאשר המורה מקשיב ליכולות הקריאה של כל תלמיד בתורו, וכך בעצם הוא יכול לבחון את ההתקדמות של כל התלמידים (ביברמן-שלו, 2019).

מדוע הקריאה כל כך חשובה?

מחקרים מראים שקריאה להנאה גורמת להבדל הגדול בתפקודם החינוכי של התלמידים. כמו כן, עדויות מצביעות על כך שילדים שקוראים להנאה כל יום, לא רק שמשיגים ביצועים טובים יותר במבחני קריאה לעומת אלה שלא, אלא גם מפתחים אוצר מילים רחב יותר, הידע הכללי מתרחב וישנה הבנה טובה יותר של תרבויות אחרות, והשקפות עולם אחרות. למעשה, קריאה להנאה נוטה לנבא בצורה יותר טובה אם התלמיד יצליח בבית הספר מאשר גורמים אחרים, כגון הרקע החברתי או הכלכלי של התלמיד (טוב-לי, 2017).

בנוסף לכך הקריאה חשובה מכיוון שהיא מפתחת את השכל. השכל דומה מאוד לשריר, וכמו כל שריר הוא צריך אימון מתמיד על מנת לשמור על כושרו ועל מנת לשפר את יכולתו. הבנת המילה הכתובה היא אחת הדרכים המרכזיות שהשכל צומח ביכולת. לימוד ילדים צעירים לקרוא עוזר להם לפתח את כישורי השפה שלהם, וגם עוזר להם ללמוד להקשיב. היכולת של ההקשבה היא חשובה מאוד בקרב ילדים, והיא חשובה ליכולת האקדמית שלהם, זה נפוץ שילד רוצה מאוד לדבר אך הוא מתקשה לאזור את הסבלנות בכדי להקשיב, והקריאה יכולה לעזור לו ללמוד כיצד להתאזר בסבלנות ולהקשיב לאחרים וגם למה שהוא קורא. חוסר כישורי הקשבה עלול לגרום לאי הבנות משמעותיות העלולות להוביל לאובדן עבודה בחיים הבוגרים, בעיות חברתיות ובעיות אקדמיות. קריאה גם עוזרת לילדים לפתח כישורי תקשורת אפקטיביים (לוטרמן ואקרמן, 2013).

בניית אוצר מילים והבנה

יתרון חשוב ומהותי של תרבות קריאה מפותחת הוא בנייה של אוצר מילים מפותח. באמצעות פיתוח הרגלי הקריאה של הילדים הם נחשפים למגוון רחב של מילים, וזה עוזר להם לבנות את אוצר המילים שלהם ולשפר את הבנת הנקרא, וזה חיוני לתהליך למידה יעיל. אוצר המילים גם חשוב לצורך הבנה של נרטיבים וסיפורים. גם אם התלמיד אינו מבין כל מילה באופן מידי, החשיפה למילים החדשות וצלילים שלהם, עוזרת להטמיע ולהבין אותם בטווח הארוך יותר (סגל-דרורי, קורת ושמיר, 2014).

מחקר אחד שבדק את ההשפעות על אוצר המילים של תלמידים, מצא שישנו קשר חיובי מובהק בין הרגלי הקריאה של התלמידים לבין אוצר המילים שלהם. הנתונים הראו כי המתאם בין הרגלי הקריאה של התלמידים להבנת הקריאה היה 0.39. חוזק המתאם של הרגל הקריאה והבנת הנקרא היה ברמה בינונית. תלמידים שהיה להם חוסר בהרגל קריאה נוטים לסבול מבעיות ביכולות הקריאה, מכיוון שהם לא הרגישו בטוחים מספיק לקחת סיכונים בקריאתם והם גם סבלו מחוסר מידע. עוד נמצא שהקריאה מאלצת את תאי המוח של הקורא לעבוד על בסיס קבוע, והדבר שומר על הקורא חד וחכם יותר. נמצא שהקריאה היא המיומנות הנדרשת ביותר בכיתה על ידי מהתלמידים. רוב תהליך החינוך בכיתה מורכב מפעילויות הדורשות מיומנות הבנת, והרגלי הקריאה קריטיים ביותר למיומנויות אלה, תנאי אחד לשיפור הבנת הנקרא הוא על ידי קריאה באופן קבוע כדרך של הרגל. בכך הרגל הקריאה עוזר לתלמיד לשפר את יכולתו להשיג את מטרותיו האקדמיות (Duff, Tomblin, & Catts, 2015).

השפעת מעמד הספרייה על תרבות הקריאה-

במשך העשורים האחרונים תרבות הקריאה נמצאת בירידה במדינות רבות בעולם. מחקרים הראו כי הדבר נובע בחלקו מהופעתה של טכנולוגיה ועליית המדיה החברתית. בני נוער מבלים שעות בצפייה במסכים, ומפטפטים באתרים חברתיים שלא מהווים תחליף ראוי להרגלי קריאה נכונים. אי לכך יש לבדוק את התפקידים שספריות בתי ספר יכולות למלא בקידום תרבות הקריאה בקרב תלמידי בתי הספר היסודיים, תוך שימוש באמצעים השונים שעומדים לרשותם (Parodi, Moreno-de León, Julio, & Burdiles, 2019).

בנוסף לכך תרבות הקריאה בבתי ספר היא כלי חינוכי תומך שמעניק זמינות, עידוד ותמיכה בקריאה של התלמידים, מה שחיוני ללימודיהם. מעט ידוע בספרות המחקר האם בתי הספר במדינות שונות מיישמים אסטרטגיות ארוכות טווח על מנת לשפר את מעמדה של הספרייה על מנת לעודד את תרבות הקריאה בבית הספר (טוב-לי, 2017). בתפקידם הייחודי כל אחד, ספרנים ומורים עשויים להיות כלי מפתח, כדי לספק תובנות חשובות לגבי הגורמים המאפשרים ומגבילים את התפתחותה של תרבות קריאה מועילה בבית הספר. החומר המחקרי לוקה בחסר, ויש לחקור עוד את הגורמים והתכונות שמגבירים ומגבילים את תרבויות הקריאה בבתי הספר, על מנת לספק דרכים יעילות להעלאת תרבות קריאה זו. יחד עם זאת, ישנם מחקרים המצביעים על כך שמנהיגות בבתי ספר עשויה למלא תפקיד מכריע בפיתוח ותחזוקה של תרבות קריאה בבתי ספר, הממתגת את הקריאה כבעלת ערך ומענגת. באופן רחב יותר, תרבות קריאה בבתי ספר מושפעת על ידי גורמים רבים נוספים שעשויים להשתנות עם הזמן עקב השינויים הטכנולוגיים הרבים, ולכן תרבות הקריאה אינה נקבעת באופן מוחלט על ידי הנהגה בית ספרית טובה ונכונה (אש-ארגייל, שהם, 2012).

ובכן נראה שלמעמד הספרייה בבית הספר ישנה השפעה רבה על תרבות הקריאה של התלמידים, ואולם נשאלת השאלה כיצד ניתן לשפר את מעמדה של הספרייה בבית הספר.

דרכים לשיפור מעמד הספרייה ותרבות הקריאה:

לפי ספרות המחקר, נראה שישנם כמה דרכים לשפר את מעמדה של הספרייה ואת תרבות הקריאה בבית הספר. דרכים יכולות לכלול כמה גורמים שיש להם השפעה על הספרייה, ולעתים נדרש שיתוף פעולה בין גורמים אלה, כמו המורים והספרנים למשל. להלן נמנה מספר דרכים חשובות לשיפור מעמד הספרייה ותרבות הקריאה (Danladi, & Soko, 2018).  

דרך יעילה אחת לעודד את תרבות הקריאה היא קריאה מגוונת. מורים וספרנים כאחד צריכים לעודד את התלמידים לקרוא בהרחבה ובאופן מגוון. לעתים התלמידים שכן קוראים באופן קבוע מתמקדים בז'אנר או בסופר האהוב עליהם, ולא טורחים להתנסות בחומרי קריאה חדשים. עידוד התלמידים לקרוא מחוץ לז'אנרים המועדפים עליהם כדי לבנות אוצר מילים וידע נרחבים, מגביר את יכולות הקריאה, הבנת הנקרא וההנאה של התלמידים. בנוסף לכך כאשר התלמיד קורא טקסטים ממגוון של תחומי עניין, הדבר מרחיב את השקפת עולמו, והוא לומד להסתכל על הדברים בצורה רחבה ומקיפה (Kevin, 2012).

עוד הרגל טוב שיכול לעודד תרבות קריאה מפותחת ולהעלות את מעמד הספרייה הוא אירוח מועדוני ספרים לתלמידים ולהורים. קהילה של קוראים לעתים מתגבשת באופן טבעי, עם זאת, מועדוני ספרים הם דרך טובה מאוד לטפח קשרים חברתיים המבוססים על ספרים וקריאה. התלמידים יכולים אפילו לארח מועדוני ספרים משלהם בתוך הכיתה, יחד עם חבריהם לכיתה. מועדוני ספר המבוססת גם על ההורים, שהם מחוץ למעגל החברתי הבית ספרי, מעודדת את יצירת הנורמה לקריאה לשם הנאה ולא רק לשם לימודים ואקדמיה. בנוסף לכך מועדוני ספרים עוזרים לבנות תמיכה הורית חזקה לקריאה (Rachel, 2016).

רעיון חשוב לא פחות הוא ליזום ביקורי סופרים או אנשים מעוררים השראה בספריית בית הספר. ביקורי מחברים ואנשים חשובים אחרים עוזרים להראות לתלמידים את התועלת של תרבות הקריאה, והם יכולים להוות מודלים לחיקוי בעבור התלמידים, ובעקבות כך גם לעודד את תרבות הקריאה בבית הספר. בנוסף לכך התלמידים צריכים לומדים כיצד הסופרים מגבשים את רעיונותיהם והופכים רעיונות אלו לספרים, דבר שמלמד את התלמיד על תהליך הכתיבה, ומעודד קריאה (Edwards, 2002).

אולי אחת מהדרכים החשובות ביותר בהעלאת מעמד הספרייה היא תכנית אסטרטגית ארוכת טווח של בית הספר. במסגרת תכנית שכזאת על הנהלת בית הספר לשלב תוכניות קריאה בתוכנית הלימודים הכוללת של בית הספר. במסגרת תכנית הלימודים יש להקצות זמן לקריאה או שהייה בספרייה באופן עצמאי של התלמיד, או בליווי מורים וספרנים. זמן הקריאה באופן עצמאי של התלמידים יכול לעודד את הקריאה לא רק בתחום האקדמי, אלא גם קריאה לשם פנאי, שגם היא חשובה מאוד להצלחתו של התלמיד (Farmer, 2017).

עוד דרך חשובה מאוד, במיוחד בעת המודרנית היא שיפורים טכנולוגיים בספרייה בבית הספר. הספריות בבתי הספר כיום צריכות להיות שונות מהספריות של פעם, אחרת הן פשוט יאבדו מערכן לחלוטין, לא יהיו רלוונטיות בעבור התלמידים והמורים, והספרייה תאבד את המעמד שלה. הספריות בימים אלה צריכות להמשיך להתעדכן באופן מתמיד כדי להבין מהם השינויים שהספריות צריכות להתמודד איתן. מציאות זו של התעדכנות היא הכרחית בגלל המציאות הדינמית שאנו חיים בה כיום, כאשר ישנה התקדמות טכנולוגית מתמדת, ובמיוחד כאשר אנחנו נמצאים בעיצומה של מהפכת האינטרנט והמידע. תלמידים מסתמכים כעת על האינטרנט לקבלת מידע בצורה רבה יותר מאי פעם. הספריות זקוקות לשינויים גדולים כדי להישאר רלוונטיות. זה לא מספיק פשוט להיות שם בעבור התלמידים, ולאחסן את הספרים והמידע הפיזי, כאשר ישנה כמות עצומה של מידע באינטרנט, נגיש וזמין בכל עת. הספריות בבתי הספר צריכות לפנות אל התלמידים ולמשוך אותם בעזרת משאבים מועילים המשלבים תיאוריות מסורתיות ועכשוויות באוריינות. דוגמה אחת יכולה להיות שילוב של שימוש במידע מהאינטרנט ושימוש בידע של ספרים (גולדנברג, 2016).

מתודולוגיה-

נושא המחקר:

מעמד הספרייה בבית הספר והשפעתה על תרבות הקריאה

שאלת המחקר:

כיצד שיפור מעמד הספרייה בבית הספר תורם לקידום תרבות קריאה ?

השערת המחקר:

העלאת מעמד הספרייה יתרום לקידום תרבות הקריאה

אוכלוסייה ומדגם

המחקר הנוכחי יערך בקרב תלמידים מתבגרים בגילאי 9-12 הלומדים בבית ספר אלחכמה בעיר רהט, המשתייך למגזר הערבי בפיקוח משרד החינוך. לצורך המחקר ידגום בית ספר אחד מאזור הדרום. המדגם יכלול מתבגרים משני המינים ויערך איזון בדגימה בין המינים. מספר התלמידים שידגמו הוא עשרה.

הליך המחקר 

               המחקר הנוכחי עורך שימוש במתודה מחקרית איכותנית. יערך ראיון עומק חצי מובנה עם משתתפי המחקר. הריאיון כולל שאלון דמוגרפי קצר. המחקר הנוכחי הינו מחקר איכותני (qualitative research). בשלב הראשון יערך הליך איסוף מידע במתודה איכותנית על משתתפי המחקר. בשלב זה החוקרת תיצור קשר עם מנהל בית הספר, ותקבע עימו פגישה אישית בה יתואר הליך המחקר ומטרתו בפניו. עם קבלת האישור ממנהל בית הספר, יחול שלב העברת השאלונים והראיונות. להלן פירוט הליך המחקר:

התלמידים ידגמו באופן אקראי, 5 בנים ו 5 בנות, בסך הכל עשרה תלמידים. הראיונות ייערכו במהלך כמה ימים עם התלמידים. כל תלמיד ירואיין בנפרד. המרואיינים יוכלו לבחור את המקום הנוח להם להתראיין, אם זה בכיתה או בחצר בית הספר. זמן הריאיון המשוער בין 20 לבין 30 דקות, בהתאם לטווח הקשב ושיתוף הפעולה של המרואיין. בתחילת הריאיון יינתן למרואיינים רקע על המחקר והמסגרת בו הוא נעשה. יאמר לנבדקים כי הזכות להפסיק את הריאיון שמורה להם בכל עת. וכי ניתן לבצע הפסקות במידת הצורך. המרואיינים אינם מחויבים לענות על אף שאלה אם אינם מרגישים איתה בנוח. המרואיינים יתבקשו לענות על כל השאלות באופן המפורט והכנה ביותר, מכיוון שהדבר יסייע בידי החוקרת בתהליך ניתוח התוכן. הראיונות ייערכו באווירה נעימה ומכובדת תוך התחשבות בצורכי המרואיין. בתום הריאיון יינתן זמן למרואיינים לשאול את החוקרת עצמה שאלות. לבסוף תודה החוקרת למרואיינים על שהקדישו את זמנם ועל שחשפו דברים מעולמם.

כלי המחקר

כלי המחקר שיערך בו שימוש במחקר הנוכחי הינו ראיון עומק מובנה למחצה (נספח 1). ראיון חצי מובנה מאופיין במבנה גמיש ודינמי. יתרונו שהוא מכסה תחומי עניין ותוכן שנראים חשובים לחוקר ומאפשר בתוך תחומים אלה חופש עבור המרואיין להתמקד בתכנים לבחירתו (שקדי,2003). הריאיון המובנה למחצה מאפשר גישה למחשבותיהם של המרואיינים בשפתם. השימוש בכלי מחקר זה מאפשר מפגש ישיר ובלתי אמצעי עם נחקרים שחוו במידת כזו או אחרת התמכרות לאינטרנט אשר השפיעה פחות או יותר  על היחסים הבין אישיים שלהם. הריאיון הוא מקור מידע ראשוני, והוא מהווה את הכלי המרכזי להשגת מידע במחקר האיכותני. השימוש בראיון עוזר להבין את החוויה של האחרים ואת המשמעות שהם מייחסים לחוויה זו (שקדי, 2003).

ניתוח הנתונים

               ניתוח הנתונים האיכותניים יתבצע באמצעות קטגוריזציה. קטגוריזציה הינה שיטת ניתוח של חיבור חלקי המידע השייכים לאותה התופעה באמצעות פירוק הנתונים (שקדי,2003). הליך זה יתבסס על קריאה מעמיקה של כל ראיון ועל ניתוחו על-פי קטגוריות. בשלב לאחר מכן יזוהו תמות מרכזיות משותפות שיעלו מהראיונות.

               הליך ניתוח הנתונים במחקר האיכותני הינו תהליך של סידור והבניית המידע שנאסף לצורך פרשנותו והבנת המשמעויות שלו. שיטת הניתוח במחקר הנוכחי הינהשיטה נושאית שבה יתקיים שימוש בקטעי טקסט ולא במילים וביטויים בודדים. תוצר הניתוח יהיה תמות המחקר. ניתוח זה יהפוך את הטקסט לחלון שיאפשר מבט לחוויה האנושית וישקף את הרגשות, המחשבות, האמונות והדעות של התלמידים במחקר (שקדי, 2003).

תוקף ומהימנות

תוקף המחקר מתייחס לשאלה האם החוקר אכן "רואה את מה שהוא חושב שהוא רואה". שאלת מהימנות מתייחסת למידה שבה התהליך המחקרי מניב אותן תשובות בכל זמן ובכל מקום שהוא מבוצע, דבר שלא ניתן לצפות לו במחקר איכותני. על כן סוגיות של תוקף ומהימנות מתקשרות לאמינות באשר לאופן שבו אנו מתייחסים לנתונים, אוספים, מנתחים ומדווחים עליהם. האמינות מושגת באמצעות חשיפה גלויה של פרספקטיבה מושגית, של דרך ניהול המחקר, של הגיון פנימי גלוי ושל אופן קבלת ההחלטות. הצגה גלויה זו מאפשרת לחוקר, עמיתיו וקוראיו לבחון את האמינות המחקר בהקשר ובפרספקטיבה מושגית ייחודית (שקדי, 2003(.

האמינות במחקר הנוכחי תושג באמצעות הסבר מפורט באשר לפרספקטיבה מושגית, שאלות המחקר, האופן בו יבוצע המחקר ודרך ניתוח הנתונים. כל זאת לצורך חשיפת ההיגיון הפנימי העומד מאחורי המחקר, תוצאותיו והמסקנות.

היבטים אתיים בעריכת המחקר

במחקר הנוכחי יישמרו  כללי האתיקה המקובלים במחקר. למשתתפים במחקר תובטח שמירה על פרטיותם. יובהר למשתתפים כי הנתונים יאספו באופן אנונימי והשימוש בנתונים שייאספו הם לצורך מחקר זה בלבד. יוסבר למשתתפים בעל פה ובכתב כי אין זו חובה להשתתף במחקר וכי הם יכולים להפסיק את השתתפותם במחקר בכל רגע נתון.

ממצאי המחקר

בעקבות ניתוח הראיונות שבוצעו עם התלמידים, עולה מהם מספר מסקנות מחקריות המעידות על דרך מחשבה דומה, תפיסה דומה, ומציאות דומה של התלמידים בבית הספר. מסקנות מחקריות אלה, או תמות המחקר מעידות על המצב של הספרייה בבית הספר, מעמדה, וכיצד התלמידים תופסים אותה. להלן נפרט את תמות המחקר שעולות מהראיונות עם התלמידים.

1. הספרייה בבית הספר בעלת תדמית שלילית:

רבים מהתלמידים שהשתתפו במחקר מעידים על עצמם שהם תופסים את הספרייה כבעלת תדמית שלילית בעיניהם, או בעיני החברים שלהם. התדמית השלילית של הספרייה, אין משמעותה שהתלמידים שונאים את הספרייה או סולדים ממנה, אלא שהם פשוט חושבים שהספרייה היא שלוחה של החינוך שעלייה הם יכולים לוותר, ושהיא לא תורמת להם הרבה. הם חושבים שהספרייה היא בגדר רשות, והם מרגישים שהלימודים ושיעורי הבית שכבר יש להם, מעמיסים עליהם בצורה מספקת, ואין צורך להמשיך ולהתאמץ וללכת לספריה. הנקודה העיקרית היא שהם רואים את הספרייה כמטלה וכמעמסה, ולא כמשהו בעל חוויה חיובית.

כך למשל מתארת תלמידה מס 2, רוואן:

"אני חושבת שהלימודים בספרייה הם לא כל כך חשובים, כי גם ככה אני מרגישה שיש לנו הרבה שיעורי בית והרבה מטלות בכיתה, וזה מרגיש שיהיה עומס אם אני גם צריכה ללכת לספרייה ללמוד. הרי אנחנו לומדים כל כך הרבה בכיתה, וחוזרים על השיעורים ומשננים, ואז אחרי כל זה צריך ללכת לספרייה, ובמיוחד כאשר הדבר הוא לא חובה מבחינה אקדמית, אז זה מרגיש כמו מעמסה מיותרת, ואין לי מוטיבציה לעשות את זה. אני מרגישה שאני משקיעה מספיק בכיתה ובשיעורי הבית שלי מהבחינה האקדמית, אז אם הספרייה אפשר לוותר עליה, אז אני חושבת שרוב הזמן אני לא אלך לספרייה, וגם אני חושבת שהחברים שלי חושבים אותו דבר."

תלמיד מס 1 מספר:

" הספרייה היא בסדר, אבל היא לא חשובה בעיני, בגלל שאני לא חושב שהרבה תלמידים אוהבים ללכת לשם. היא גם לא כל כך מתקדמת, המחשבים שיש שם הם ישנים ולא כל כך טובים, וגם אני לא מבין מה המטרה או החשיבות של הספרייה, יש לנו את כל ספרי הלימוד איתנו בבית."

תלמיד מס 3 מספר:

" אני חושב שהספרייה זה לא מקום טוב בשבילי, אולי זה מתאים לתלמידים אחרים, אולי התלמידים החכמים ביותר, או התלמידים שאוהבים לשבת ביחד בספרייה, אולי הם אוהבים לשבת שם בגלל שיש שקט, והם מעדיפים לשבת שם במקום בבית של אחד מהתלמידים."

נראה שהתפיסה השלילית של התלמידים את הספרייה נובעת בעיקר מחוסר מוטיבציה שלהם ללכת לספרייה. התפיסה העיקרית שלהם היא שהספרייה היא בגדר רשות ובגדר משהו נוסף ללימודים בכיתה שלהם. עצם העובדה שהם לא מוכרחים ללכת לספריה לקרוא ולחפש חומרים שם, והם גם לא מחויבים לקרוא לשם הנאה, מורידה את המוטיבציה שלהם לעשות את זה. בסך הכל הספרייה נתפסת כעוד דרך של בית הספר לחנך את התלמידים, בנוסף לדרך של חינוך בכיתה דרך המורה, ומתן שיעורי בית, ולכן מבחינת התלמידים אין הבדל בין למידה בכיתה או עשייה של שיעורי בית לבית למידה בספרייה, קריאת חומרים אקדמיים או אפילו קריאה להנאה. הגישה של התלמידים היא בדרך כלל גישה מינימליסטית, הם רוצים לעשות את המינימום המוטל עליהם כדי לעמוד בתנאים האקדמיים שלהם, ואם יש פעילות מסוימת שלא תורמת להשגת מטרותיהם האקדמיות, כמו הספרייה, אז המוטיבציה שלהם לעשות את זה נמוכה מאוד.

כך למשל תלמיד 9 איברהים מספר:

"אני חושב שהספרייה היא מקום בלתי נפרד מבית הספר, היא עוד מקום שבו התלמידים לומדים, וזו הדרך של בית הספר לחנך את התלמידים. אבל אני מרגיש בתור תלמיד מוטיבציה נמוכה ללכת לספרייה ללמוד או אפילו לקרוא ספרים לשם הנאה, כי אני מרגיש שאני צריך לעשות את המטלות האקדמיות שבית הספר מטיל עלי, ויש מטלות שהן יותר חשובות כמו למשל לעשות שיעורי בית או ללמוד למבחנים, כדי לעמוד בציפיות של המורה ובית הספר, וכדי להשיג ציונים גבוהים, ואני חושב שהספרייה לא תעזור להשיג את ההישגים האלה, וגם העובדה שבית הספר לא מכריח אותנו ללכת לספרייה, ובגלל זה אני לא מרגיש את המוטיבציה ללכת לספרייה, ממש אין לי חשק לעשות את זה. הזמן שלי בתור תלמיד מוגבל, ואני משקיע הרבה זמן בללמוד בכיתה ובבית, ואם יש לי קצת זמן פנוי אני מעדיף לנוח קצת, ולא לעשות עוד פעילות אקדמית שהיא לא נחוצה, כמו ללכת לספרייה."

גם תלמידה 4, סלווה מספרת על מוטיבציה נמוכה, ועל העובדה שהיא מעדיפה לבלות את הזמן הפנוי שלה בדברים שהיא אוהבת לעשות, ולא בדברים שהיא לא מוכרחה לעשות, כמו לבלות זמן בספרייה:

"אני חושבת שהספרייה היא לא דבר כל כך חיובי בעיני, ואני לא חושבת שצריך אותה. המורה בכיתה נותן לנו הרבה חומר לקרוא במהלך השיעורים, והוא נותן לנו הרבה שיעורי בית לעשות, ואז יוצא שאנחנו עובדים קשה במהלך השיעורים בכיתה, וגם אנחנו עובדים קשה בבית כשאנחנו עושים את שיעורי הבית. אז בשביל ללכת לספרייה כבר אין לי כוח, ואני לא מרגישה מוטיבציה ללכת לשם, וגם בגלל העובדה שזה לא חובה, המורה לא מכריח אותנו ללכת ולחפש חומרים בספרייה, אז איזה סיבה יש לי ללכת לשם. אני מעדיפה שאת הלימודים אני אעשה בכיתה או בבית, כדי לעשות את כל הדברים שהמורה נותן לנו לעשות, ואני חושבת שהספרייה זה רק למי שאוהב באמת ללכת לשם וללמוד, ולמי שהוא 'תולעת ספרים', אבל בדרך כלל רוב התלמידים לא ירצו ללכת לשם אני חושבת."

2. הספרייה היא לא מקום מוכר ורגיל לתלמידים:

מהראיונות עם התלמידים עולה שרובם לא מכירים את הספרייה באופן אישי, או את השירותים שהיא נותנת, וגם לא את המטרות והייעוד שלה. נראה שאי ההיכרות עם הספרייה נובעת מהעובדה שהתלמידים לא מבקרים בה רבות, ולא רגילים לבלות שם זמן. אי ההיכרות עם הספרייה ושירותיה גורמת לתחושה של ניכור אצל התלמידים, הם מרגישים שהספרייה היא דבר שהוא מרוחק מהם, ושהיא מתאימה רק לתלמידים שלומדים הרבה, ואוהבים לקרוא, הם לא מרגישים שהספרייה נועדה לכל אחד מהתלמידים, אפילו התלמידים הממוצעים, אלא רק לתלמידים המצטיינים. בנוסף לכך, בגלל שהם מרגישים ניכור לספרייה, הם לא חושבים שהיא תעזור להם בלימודים שלהם, או שתעזור להם למצוא חומרים אקדמיים מתאימים, בגלל שהם גם לא יודעים לחפש חומרים בספרייה.

כך אומר תלמיד מס 7, יוסף:

"אני לא יודע בדיוק איזה שירותים מספקת הספרייה של בית הספר, בטוח שאני לא יודע את כולם. אני כן יודע שהספרייה מאחסנת הרבה ספרים שיש בהם הרבה מידע, אבל אני בטוח שיש עוד דברים שאפשר לעשות בספרייה, אני פשוט לא מכיר אותם ולא יודע איך להשתמש בהם. הרבה פעמים המורה אומר תלכו לספרייה לחפש חומרי לימוד, אבל אני לא יודע איך לחפש טוב, ובגלל זה אני מעדיף פשוט לשאול את החברים שלי אם יש להם את החומר, או שואל אם הצליחו לעשות תרגיל מסוים, ואז ללמוד מהם. בדרך כלל אני שואל את התלמידים החכמים בכיתה, בגלל שהם אלה שהולכים לספרייה ללמוד, והם יודעים איך להשתמש בספרייה ובשירותים שלה."

תלמיד מס 9, איברהים:

"אני יודע להגיד לך שהספרייה והשירותים שלה נועדו כדי לעזור ללימודים של התלמידים, כמו למשל לעזור להם לעשות שיעורי בית. אבל אני לא מבלה הרבה זמן בספרייה ובגלל זה אני לא יודע מה כל הדברים שאפשר לעשות שם, כמו למשל לחפש חומר לימודים בצורה מקצועית דרך האינטרנט, גם את זה אני יודע שיש, אבל אני לא מכיר את כל הדברים כי אני לא מבלה כל כך הרבה זמן בספרייה. גם את הספרנית בספרייה אני לא מכיר כל כך טוב, אני רואה אותה מדי פעם ואני יודע שהיא עובדת בספרייה אבל אני לא יודע מה היא עושה בדיוק."

תלמיד מס 1 מספר:

" אני מכיר קצת, בגדול אני מכיר את זה. אני יודע שבספרייה יש הרבה ספרים שאפשר לקרוא ולעשות איתם שיעורי בית, אבל אני לא מכיר את כל סוגי הספרים שיש בספרייה, ואני לא יודע בדיוק מה המטרה שלהם."

בנוסף לכך, לדברי התלמידים, בדרך כלל אין להם סיבה מיוחדת ללכת לספרייה, זאת משום שהם לא מרגישים צורך אקדמי בכך, וגם בגלל שהמורה וצוות בית הספר בדרך כלל לא דוחפים אותם יותר מדי ללכת לספריה, ולא מעודדים אותם מספיק לכך, הם אומרים שאת מרבית החומר הלימודי הם לומדים בכיתה ביחד עם המורה, כאשר הם משננים חומר או פותרים תרגילים, ומעבר לכך המורה נותן להם שיעורי בית כדי שהם יפתרו אותם בבית, ולא בספרייה, ובנוסף לכך יש להם את ספרי הלימוד שהם מביאים איתם מהבית כדי ללמוד בכיתה.

כך תלמידה 4, סלווה אומרת:

"אני לא מכירה את הספרייה כל כך טוב, בגלל שאני לא הולכת לשם הרבה, וגם אין בכך צורך. קודם כל המורה בדרך כלל לא לוחץ עלינו הרבה ללכת לספריה כדי למצוא חומרים, והדברים שאנחנו לומדים בכיתה, המורה אומר לחזור על זה בבית, ולפתור את שיעורי הבית בבית, ובגלל זה אין לנו סיבה ללכת לספרייה. אנחנו מביאים איתנו את ספרי הלימוד מהבית, ואנחנו קוראים אותם בכיתה, והם כל הזמן איתנו. ובהרבה פעמים המורה אומר לחפש חומר מסוים, ואנחנו מחפשים את זה לבד באינטרנט, אין צורך ללכת לספרייה בשביל זה."

3. הספרייה מיושנת:

מסקנה נוספת שעולה מהראיונות עם התלמידים היא שהספרייה בבית הספר היא נחלת העבר והיא משהו מיושן שלא מתאים לסטנדרט של היום. הטענה הזאת עולה בעיקר בגלל העובדה שאנו חיים במציאות דינמית ומשתנה, ובימינו אלה אנו מסתמכם רבות על האינטרנט כדי לחפש מידע, גם מידע אקדמי לצורכי לימודים, וגם מידע שהוא לצורך קריאה של הנאה. קו המחשבה העיקרי של התלמידים הוא שהספרייה מכילה בעיקר ספרים פיזיים, ושאותם היא מאחסנת, והדבר הזה בעיניהם נחשב למאוד ישן ומסורבל, בטח בהשוואה לעובדה שניתן לגשת לכמויות עצומות של מידע בלחיצת כפתור ומהבית, דרך האינטרנט. יש לזכור שהדור של היום, ובמיוחד התלמידים הצעירים נולדו לתוך עידן המידע ומהפכת האינטרנט, והם רגילים כבר מגיל צעיר מאוד להשתמש באינטרנט ולחפש כך מידע, זוהי המציאות היחידה שהם מכירים ואליה הם נולדו, ולכן הצורה של לקרוא ספר המאוחסן בספרייה, נראית להם מוזרה ומיושנת.

כך למשל מספר תלמיד מס 3, מחמד:

"אני חושב שהספרייה בבית הספר זה דבר מאוד ישן ולא מתאים לתלמידים של היום. אנחנו היום יכולים לחפש חומר ללימודים דרך המחשב של הבית בקלות ומהירות רבה, אני לא מבין איך אפשר להשוות את זה לחיפוש חומרי לימוד בספרייה של בית הספר, הדבר הזה כל כך ישן ולא יעיל, רק בזמן שייקח לי ללכת לשם, אני כבר הייתי מסוגל למצוא את חומרי הלימוד שרציתי למצוא. וגם העובדה שהספרים בספרייה הם מוגבלים, והם יכולים להיות גם ישנים, אבל כאשר אני מחפש מידע באינטרנט, כדי לעשות סיכום לכיתה למשל, יש לי שם את ויקיפדיה שמתעדכנת כל הזמן והיא נחשבת לעדכנית, ובנוסף לכך יש לי כמויות גדולות מאוד של מידע שאני יכול לקחת מהם, וזה הכל בחינם, אז משווים את זה לספרייה זה הרבה יותר טוב."

תלמיד מס 5 מספר:

" אני חושב שהספרייה לא נמצאת באותה רמה כמו החיים האמיתיים, כי אני חושב שיש מה לשפר אותה מהבחינה של מחשבים וטכנולוגיה. נכון שיש בה מחשבים לחיפוש מידע, אבל אפילו המחשבים שם מיושנים ואיטיים, המחשב בבית הרבה יותר מהיר, ובאינטרנט אני יכול למצוא מידע הרבה יותר טוב מהמידע שאפשר למצוא בספרייה."

תלמיד מס 7 מספר:

" אני חושב שהספרייה היא מיושנת מאוד ומיותרת, היא לא תורמת לתלמיד כי הוא לא ממש צריך אותה, יש לו את הטלפון החכם שלו, והוא יכול ללמוד ממנו ולמצוא חומרים שקשורים למבחנים ולשיעורי הבית."

התלמידים חושבים שהבעיה היא לא רק בספרייה בבית הספר שלהם, אלא שישנו דעיכה של הספרים בכלל, לטובת השימוש באינטרנט. הספר הכתוב איבד מהערך שלו בגלל האלטרנטיבות שקיימות, גם מבחינת השימוש היומיומי וגם מבחינה אקדמית. ביום יום התלמידים רגילים להשתמש כמעט בכל דבר באינטרנט ובסמארטפון שלהם, ובגלל זה גם נוח להם יותר להשתמש באינטרנט לטובת הלימודים שלהם. הם חושבים ששימוש בספרים פיזיים הוא כמו חזרה לאחור מבחינה טכנולוגית, וזה פשוט לא הגיוני לעשות את זה.

כך מספרת תלמידה מספר 8, אבתיסאם:

"אני חושבת שהספרייה בבית הספר שלנו כבר מיושנת, היא לא עדכנית והיא לא מתאימה לקצב של התלמידים היום. הבעיה היא לא בספרייה עצמה, אלא שזהו טרנד עולמי שבו הספרים הישנים כבר איבדו את המעמד שלהם, וזה בעיקר קורה בגלל היכולת לקבל מידע זמין ונגיש באינטרנט. התלמידים היום יודעים שאם הם רוצים לסכם חומר הם יכולים לקרוא את האתר ויקיפדיה, ולא צריך ללכת לחפש ספרים בספרייה. אני גם רגילה בחיים הרגילים שלי לחפש כל דבר באינטרנט, אז ללכת לספריה כדי לחפש ספר שיש בו חומר מדעי על משהו, זה נראה לי כמו בזבוז של הזמן שלי, למה שאני אעשה את זה אם יש לי יכולת למצוא הכל מהטלפון שלי."

עוד נקודה מעניינת היא שהתלמידים חושבים שהספרייה נמצאת בפיגור טכנולוגי מאחורי המציאות היומית. כך למשל הם מספרים שלמרות שבספרייה יש מחשבים, הם נחשבים לישנים יחסית ואיטיים, וגם השימוש בהם הוא לא כל כך יעיל בהשוואה למאגרי מידע מהאינטרנט למשל.

כך מספר תלמיד 5, סלים:

"אני חושב שהספרייה לא נמצאת באותה רמה כמו החיים האמיתיים, כי אני חושב שיש מה לשפר אותה מהבחינה של מחשבים וטכנולוגיה. נכון שיש בה מחשבים לחיפוש מידע, אבל אפילו המחשבים שם מיושנים ואיטיים, המחשב בבית הרבה יותר מהיר, ובאינטרנט אני יכול למצוא מידע הרבה יותר טוב מהמידע שאפשר למצוא בספרייה."

כך מספר תלמיד מס 1 פייסל:

" הספרייה היא בסדר, אבל היא לא חשובה בעיני, בגלל שאני לא חושב שהרבה תלמידים אוהבים ללכת לשם. היא גם לא כל כך מתקדמת, המחשבים שיש שם הם ישנים ולא כל כך טובים, וגם אני לא מבין מה המטרה או החשיבות של הספרייה, יש לנו את כל ספרי הלימוד איתנו בבית."

4. חשיבות הספרייה היא נמוכה/ לא תורמת לידע:

נראה שחלק נכבד מהתלמידים חושבים שהספרייה לא תורמת רבות לידע שלהם, ושהיא עוזרת להם מבחינה אקדמית, ומבחינת הציונים שלהם. הנקודה העיקרית היא שהתלמידים מרגישים שהם נמצאים בבית הספר בעיקר על מנת להשיג את היעדים האקדמיים שלהם, ובכדי להשיג ציוניים גבוהים, והם חושבים ששהייה בספרייה לא תורמת להם להשיג את היעדים האלה. נקודת המבט של התלמידים היא על הטווח הקצר, מה הם יכולים להשיג עכשיו משהייה יותר ארוכה בספרייה, והם פחות רואים את ההשפעות ארוכות הטווח של תרבות קריאה, כמו למשל הגדלת אוצר המילים ופיתוח היכולות הקוגניטיביות.

כך מספר תלמיד מס 1, פייסל:

"אני חושב שהספרייה לא תורמת הרבה לידע האקדמי שלי ולציונים שלי. קודם כל אנחנו מקבלים את כל החומר שאנחנו צריכים בכיתה, המורה מקריא לנו בשיעורים ואנחנו מסכמים במחברת, וגם הדברים שאותם אנחנו לומדים נמצאים בספרי הלימוד שלנו. אם אני אלך לספרייה אחרי השיעורים או אחרי שסיימתי את שיעורי הבית שלי, הדבר הזה לא יעזור לי הרבה, אולי אני אקרא קצת ספרים בשביל ההנאה שלי, אבל הדבר לא יעזור לי בציונים, רק שיעורי הבית יכולים לעזור לי בציונים, כי הם בנויים בצורה כזאת שיגרמו לתלמיד להבין את החומר. הספרייה לא בהכרח בנויה בשביל החומר שאותו אנחנו לומדים בכיתה, יש בה הרבה מידע, שממנו צריך לחפש חומרים שקשורים לשיעור שלנו, שגם ככה היש לנו אותו."

כך אומר תלמיד מס 5 סלים:

" הספרייה תורמת לידע שלי רק בכך שהיא מספקת לי מקום שקט ללמוד בו, מעבר לכך היא לא תורמת הרבה, כי את הלמידה האקדמית נעשית בעיקר בכיתה ובבית של התלמיד. מבחינת הידע אין הרבה ידע בספרייה, כי כמות הספרים שם מוגבלת, ועיקר החומר שרלוונטי ללימודים שלנו נמצא אצלנו בספרי הלימוד, והוא גם נמצא באינטרנט."

נראה שההתמקדות של התלמידים בלהשיג את היעדים קצרי הטווח שלהם, כמו הציונים שלהם ועמידה בתנאים האקדמיים שלהם, היא העובדה שהסביבה שלהם לוחצת עליהם להשיג את הציונים האלה, ולהציג ביצועים טובים בכיתה. התלמידים מספרים שגם למורים וגם להורים שלהם ישנן ציפיות מהם לעבוד קשה, והדבר הזה בא לידי ביטוי בעיקר באמצעות הציונים שלהם, זהו המדד העיקרי והחשוב ביותר שמודד אותם ואת ההצלחה שלהם.

כך תלמידה מס 10 יסמין מספרת:

"אני חושבת שהספרייה תורמת קצת לידע שלי, וגם זה לידע הכללי ולא לידע שאנחנו לומדים בכיתה. אני חושבת שהמטרה העיקרית שבגללה אנחנו לומדים בכיתה, היא כדי להשיג ציונים גבוהים ולהבין את החומר הלימודי, המטרה הזאת אפשר להשיג אותה בצורה הטובה ביותר על ידי לימוד בכיתה עם המורה, כי הידע שאותו מעביר המורה הוא ידע ממוקד, הוא יודע בדיוק מה אנחנו צריכים ללמוד כדי לא לבזבז זמן יקר, לעומת זאת אם התלמיד הולך לספריה, הוא יכול להיות שם הרבה זמן, לחפש חומרים, ועדיין לא בטוח שבסוף הוא ימצא את מה שהוא רוצה, ובגלל זה השהייה בספרייה יכולה להיות לא יעילה בשביל לקבל את הציונים הטובים שאותם מצפים מאיתנו המורים וההורים."

כך אומר תלמיד מס 1 פייסל:

" אני חושב שהספרייה לא תורמת הרבה לידע האקדמי שלי ולציונים שלי. קודם כל אנחנו מקבלים את כל החומר שאנחנו צריכים בכיתה, המורה מקריא לנו בשיעורים ואנחנו מסכמים במחברת, וגם הדברים שאותם אנחנו לומדים נמצאים בספרי הלימוד שלנו. אם אני אלך לספרייה אחרי השיעורים או אחרי שסיימתי את שיעורי הבית שלי, הדבר הזה לא יעזור לי הרבה, אולי אני אקרא קצת ספרים בשביל ההנאה שלי, אבל הדבר לא יעזור לי בציונים, רק שיעורי הבית יכולים לעזור לי בציונים, כי הם בנויים בצורה כזאת שיגרמו לתלמיד להבין את החומר. הספרייה לא בהכרח בנויה בשביל החומר שאותו אנחנו לומדים בכיתה, יש בה הרבה מידע, שממנו צריך לחפש חומרים שקשורים לשיעור שלנו, שגם ככה היש לנו אותו."

נקודה נוספת היא שהתלמידים חושבים שהספרייה לא חשובה כל כך בגלל השוני באופי של הלימוד בינה לבין הספרייה. התלמידים חושבים שהלמידה בכיתה היא יותר מהותית ויעילה, וזאת בגלל שהמורה נמצא בכיתה כל הזמן והוא מפקח על תהליך הלמידה, ואילו בספרייה, כאשר התלמיד לומד לבדו, אין את אותה יעילות של הלמידה, בגלל שהתלמיד לומד בכוחות עצמו ואין מי שיפקח עליו ויכריח אותו ללמוד בצורה שקדנית.

כך תלמיד מס 3 , מחמד מספר:

"אני חושב שהספרייה תורמת מעט לידע שלי, ולא באותה המידה שהלימוד בכיתה תורם לידע שלי, וזה בגלל שבספרייה, כאשר אני לומד שם, חסר לי את המשמעת שיש בכיתה, בכיתה המורה משקיף על כולם ומוודא שכולם לומדים ולא סתם יושבים, וזה מאלץ את התלמידים ללמוד בצורה טובה, בספרייה אין מי שיפעיל את הלחץ הזה. וחוץ מזה, כאשר אנחנו לומדים בכיתה המורה מכווין אותנו מה צריך לעשות ומה צריך ללמוד, בספרייה אם רוצים לעשות סיכום למשל, לא תמיד התלמיד יודע איזה חומר אקדמי לחפש, ואיך לכתוב את זה נכון."

5. המורה יכול להעלות את מעמדה של הספרייה:

מסקנה חשובה נוספת שעולה מהראיונות עם התלמידים היא שהמורה יכול לתרום בצורה משמעותית ללמידה של התלמידים בספרייה, ולהעלות את מעמדה של הספרייה. בגלל שהמורה הוא ציר מרכזי בחינוך בבית הספר, הוא יכול לאלץ את התלמידים ללמוד בספרייה, לשהות שם יותר, ולעודד אותם לקרוא ספרים. המורה יכול לשלב את החומר שהוא מלמד, את המטלות שהוא נותן ואת שיעורי הבית שהוא נותן, עם דרישות מהתלמידים לחפש חומרים, ולקרוא ספרים שנמצאים בספרייה, והוא יכול לתת אפילו מטלות מיוחדות רק לספרייה. התלמידים מספרים שכאשר המורה ביצע מעשים כגון אלה, הם שהו הרבה יותר בספרייה, קראו יותר ספרים, והכירו יותר את המרחב של הספרייה.

כך מספר תלמיד מס 7, יוסף:

"כן לפעמים המורים מעודדים אותנו ללכת לספרייה, קודם כל המורה שלנו הרבה פעמים אומר בכיתה, תלכו לספרייה ותקראו, ותכינו שם שיעורי בית, אבל לא תמיד כל התלמידים מקשיבים לו. הרבה פעמים המורה נותן לנו מטלות שאותם צריך לעשות בספרייה, לדוגמה ללכת לחפש חומרי לימוד, או מטלה של לקרוא ספרים. כאשר המורה נותן את המטלות האלה התלמיד מחויב ללכת לספריה, והוא מבלה שם זמן. אני חושב שכאשר המורה מעודד את התלמידים ללכת לספריה, כל התלמידים מתרגלים ללכת, ולא רק התלמידים החכמים ביותר."

כך אומר תלמיד מס 5 סלים:

" לפעמים לא תמיד. יש מקרים שבהם המורה נותן תרגיל, והוא אומר שאפשר למצור א הפתרון בחומרים של הספרייה, והוא אומר לנו ללכת לעשות את התרגיל הזה שם, למרות שאני חושב שהחומר לתרגיל יכול להיות גם באינטרנט, אפשר למצוא את זה גם שם."

התלמידים מספרים שכאשר המורה מכריח את התלמידים להשתמש בשירותיה של הספרייה, תוך כדי הפעילות החינוכית הרגילה, יש להם יותר מוטיבציה להשתמש בספרייה, משום שהם מרגישים מחויבים לעשות זאת, וזה חלק מתוכנית הלימודים. סיבה נוספת שהמוטיבציה שלהם להשתמש בספרייה עולה, היא שהם חושבים שהשימוש בספרייה הוא חלק משיעורי הבית, הם מרגישים שאם הם יהיו בספרייה וימלאו את המטלות, כך יהיה להם יותר זמן חופשי בבית, משום שהם בעצם עושים את שיעורי הבית שלהם.

כך מספר תלמיד מס 3, מחמד:

"כן המורה מעודד אותנו לפעמים ללכת לספריה ולבצע מטלות שונות, לפעמים זה במסגרת שיעורי הבית שהוא נותן, ובגלל זה אנחנו נשארים לפעמים אחרי הלימודים בספרייה כדי ללמוד ולבצע את המטלות האלה. כשהמורה נותן את המטלות האלה כל התלמידים הולכים לספרייה, והם דווקא עושים את זה בכיף, כי התלמידים יודעים שזה במקום שיעורי הבית שהם אמורים לעשות בבית, ולכן הם מזדרזים לסיים את זה בספרייה כדי להיות חופשיים בבית, והם לא צריכים לעשות שיעורי בבית בביתם."

6. ניתן לשפר את מעמדה של הספרייה בדרכים שונות:

מהראיונות עולה מסקנה שניתן לשפר את מעמדה של הספרייה בעיני התלמידים, וזאת מנקודת מבטם של התלמידים. כאשר שאלנו את התלמידים איך ניתן לשפר את הספרייה הם ענו תשובות שונות. תשובה שחזרה על עצמה היא לשפר את הספרייה מבחינה טכנולוגית, על מנת שהספרייה לא תהיה בפיגור טכנולוגי מאחורי חיי היומיום. התלמידים הציעו שיפורים טכנולוגיים כמו למשל לשים מחשבים חדישים בספרייה, ושיהיה בהם אינטרנט מהיר, וזאת על מנת למשוך את התלמידים לספרייה, ולגרום להם לחפש מידע דרך הספרייה ובעזרת הספרנים.

כך תלמידה 6 שאהד מספרת:

"אני חושבת שכן ניתן לשפר את מעמדה של הספרייה, הדרך העיקרית לעשות את זה זה לדאוג שלספרייה תהיה טכנולוגיה גבוהה ומעודכנת, בגלל שזה מה שמושך את התלמידים. אפשר למשל לשים מחשבים חדשים בשולחנות של הספרייה, עם חיבור אינטרנט מהיר, ושבכל עמדה יהיו כמה כיסאות כדי שהתלמידים יוכלו לשתף פעולה. הדבר הזה יגרום לכך שלתלמידים תהיה אפשרות לעשות קבוצות דיון, אם הם מכינים ביחד עבודה למשל, וכך הם גם יוכלו לעשות אותה במחשב של הספרייה, ולא תהיה להם בעיה של לחפש חומרים באינטרנט, יהיה להם את כל הסטנדרטים הכי חדשים."

כך תלמיד 5 סלים מספר:

"אני חושב שכן אפשר לשפר את מעמד הספרייה. היום התלמיד יכול לחפש חומרים אקדמיים בצורה מהירה מהטלפון שלו ובכל מקום, או שהוא יחפש מהמחשב שלו בבית, ובגלל זה הוא מעדיף לא ללכת לספריה. כדי להשוות את המצב צריך שיהיו מספיק מחשבים בספרייה, שיש בהם חיבור לאינטרנט, ודרכם התלמידים יוכלו לחפש חומרים אקדמיים. במקרה כזה לספרייה יהיה יתרון בגלל שיהיה לה את האפשרות גם לחפש חומרים באינטרנט, וגם יהיה לה את הספרים הפיזיים שאותם התלמידים יכולים לקרוא להנאה, ואז יש סיכוי טוב שהמעמד של הספרייה ישתפר מאוד."

כך מספר תלמיד מס 3 מחמד:

" כן יש הרבה דרכים לשפר את הספרייה, קודם כל להגדיל את השטח של הספרייה, ולשים שם עוד הרבה שולחנות וכיסאות, כדי לתת לתלמידים את האפשרות לשבת ביחד עם החברים שלהם, כדי שיוכלו ללמוד ביחד. בנוסף לכך צריך לשים ציוד חדשני בספרייה, כמו למשל מחשבים עם אוזניות שיאפשרו לתלמידים לראות סרטים חינוכיים או לשמוע אודיו, הדבר הזה ישפר מאוד את העניין בספרייה."

עוד דרך נוספת להעלות את מעמדה של הספרייה, לפי התלמידים, היא העידוד של המורים וצוות ההנהלה להשתמש יותר בספרייה. המורים יכולים לשלב יותר את הלמידה דרך הספרייה במסגרת תכנית הלימודים שהם מעבירים בכיתה, המורים יכולים לתת משימות ומטלות לתלמידים, והתלמידים יהיו מחויבים לבצע את המטלות האלה בספרייה. המטרה של מטלות ושיעורי בית מהסוג הזה, היא שבהתחלה התלמידים יבקרו בספרייה מתוך אילוץ, בגלל שהם צריכים לעשות את שיעורי הבית שלהם, אבל עם הזמן הם יתרגלו לבקר בספרייה, וידעו שלבקר בספרייה זה מועיל להם, והם יתרגלו ללכת לבדם לספרייה. בנוסף לכך הם יכולים אפילו לקרוא חומרי קריאה לא רק לצרכי לימודיהם, אלא גם למטרות הנאה.

כך אומר תלמיד מס 1, פייסל:

"כן אני חושב שישנם דרכים להעלות את מעמד הספרייה, לפעמים המורה בכיתה נותן לנו מטלות שהן מיוחדות לספרייה, כמו לקרוא ספר שהוא נותן לנו, ואז אנחנו צריכים לסכם את הספר הזה, או למשל כאשר המורה נותן שיעורי בית, והוא אומר שאנחנו חייבים לעבוד בקבוצות וללכת לספרייה כדי לפתור את שיעורי הבית ביחד. הדברים האלה יכולים לעודד את התלמיד ללכת לספרייה, הוא מתרגל לעשות את זה, ואחרי זה הוא לבדו ילך לספרייה כי הוא כבר מתרגל לזה."

עוד דרך להעלות את מעמד הספרייה לפי התלמידים היא להעשיר את החומר הלימודי והספרים שנמצאים בספרייה, ולעדכן אותם באופן קבוע ודינמי על מנת שלתלמידים יהיה עניין ללכת לספרייה ולקרוא ספרים. הנקודה היא שישנם גם תלמידים בבית הספר שהולכים וקוראים ספרים לא רק למטרות אקדמיות, אלא גם למטרות הנאה, ובשביל התלמידים האלה, אם הספרים בספרייה לא מתעדכנים, לא יהיה להם מגוון וחידוש של ספרי קריאה שהם יכולים לקרוא, ולכן חשוב להוסיף ספרים חדשים לספרייה כל הזמן.

כך תלמידה מס 2 מספרת, רוואן:

"כן יש דרכים לשפר את מעמדה וחשיבותה של הספרייה, אני אוהבת לקרוא ספרים בספרייה, לא רק למטרה של שיעורי בית ולימודים, אני אוהבת לקרוא ספרים בשביל הכיף, אבל הספרים בספרייה מוגבלים, וכבר קראתי הרבה מהם, ולכן אני חושבת שהספרייה והספרנים צריכים להוסיף ספרים חדשים כל הזמן לספרייה, כדי שיהיה מעניין לתלמידים לבוא לספרייה ולקרוא."

דיון וסיכום

המסקנה העיקרית של מחקר זה היא ששיפור מעמד הספרייה בבית הספר יכול להוביל לקידום תרבות הקריאה בבית הספר, וזאת בהתחשב במספר גורמים המשפיעים על עניין זה. ראשית כל ראינו בספרות המחקר שהמעמד של הספרייה בבית הספר בעשורים האחרונים נמצא בדעיכה, וזאת בעיקר בגלל העובדה שהספרייה מתחרה עם העולם האמיתי המודרני, שנמצא בשיאה של מהפכת המידע ומהפכת האינטרנט (Loh, Ellis, Paculdar, & Wan, 2017). כיום ישנה לכל תלמיד האפשרות לחפש מידע אקדמי ומידע אחר מהאינטרנט, ויש לו גישה לכמויות גדולות של מידע, וכל זאת בלחיצת כפתור ובאופן מידי. אם משווים את האפשרות הזאת לספרייה של בית הספר, הרי שהתלמיד יעדיף את החיפוש באינטרנט, כי חיפוש במאגרי ספרים יכול להיתפס כמיושן ולא יעיל בהשוואה לאינטרנט.

ישנה עוד מסקנה מחקרית שקשורה למסקנה הקודמת, והיא שהתלמידים חושבים שהספרייה בבית הספר היא מיושנת. התלמידים חושבים שהספרייה מיושנת מתוך הפרספקטיבה האישית שלהם, ומתוך האלטרנטיבות העומדות בפניהם, בכל הנוגע ליכולת לחפש מידע אקדמי, וגם מידע למטרות קריאה לשם הנאה, התלמיד רואה את המהירות שבה הוא יכול למצוא חומרים באינטרנט, והוא משווה את זה לאלטרנטיבה של ללכת פיזית לספרייה ולחפש בספרים מודפסים, והוא רואה שהאפשרות של הספרייה היא לא יעילה מבחינת זמן ויכולת למצוא הרבה חומרים.

המסקנה הזאת של התלמידים מתיישבת עם מה שנסקר בספרות המחקר, והיא לא מסקנה חדשה או ייחודית לתלמידים בבית הספר הזה, מדובר בעצם בתופעה כלל עולמית בכל הספריות, שמתרחשת בעשורים האחרונים, וגורמת לירידה במעמדה של הספרייה בבית הספר, וזה קורה בעקבות עלייתו של האינטרנט בעשורים האחרונים. ההשוואה הזאת באה לידי ביטוי במיוחד אצל הדורות הצעירים יותר, שנולדו לתוך השימוש באינטרנט והמסכים, ובשבילם האינטרנט הוא ברירת המחדל, הם נולדו לתוך זה (Parodi, Moreno-de León, Julio, & Burdiles, 2019).

בהקשר לנקודה זו של השוואת החיפוש באינטרנט לספרייה, מסקנה שעולה מהראיונות עם התלמידים היא שיש לשפר את הספרייה מבחינה טכנולוגית, על מנת להשוות אותה לאלטרנטיבה של החיפוש באינטרנט, ובכדי שלתלמידים יהיה תמריץ לבוא לספרייה. התלמידים הציעו שיפורים טכנולוגיים שונים, כמו למשל להכניס מחשבים חדשים ומהירים, וחיבור אינטרנט מהיר, לספרייה, שיאפשרו גישה נוחה לאינטרנט כדי לחפש חומרים אקדמיים, וכדי שיהיה אפשר לעבוד בקבוצות של תלמידים יחדיו.

התלמידים הציעו עוד דרכים שיכולים לשפר את מעמד הספרייה ובעקבות כך גם את תרבות הקריאה בבית הספר. לפעמים המורים מעודדים את התלמידים ללכת לספרייה על ידי מתן מטלות מיוחדות שצריך לפתור אותן בספרייה, או על ידי שיעורי בית שצריך לפתור אותם דרך חומרים מהספרייה, והתלמידים גם יכולים לעבוד בקבוצה בספרייה. העידוד הזה של המורה ללכת לספרייה, יכול ליצור הרגל אצל התלמידים ללכת לספרייה, והם יכירו יותר טוב את השירותים שיש לספרייה להציע להם. עם הזמן התלמידים כבר יתחילו ללכת לספרייה לבדם, והם אפילו יקראו חומרים למטרות הנאה, ולא רק למטרות אקדמיות. מסקנה זו תואמת למה שנסקר בספרות המחקרית, שבה ראינו שלמורים ולהנהלת בית הספר ישנו תפקיד משמעותי בעידוד תרבות הקריאה של התלמידים, בין אם זה באמצעות הלימודים השוטפים, ובין אם זה באמצעות תכנית אסטרטגית ארוכת טווח (אש-ארגייל, שהם, 2012; Farmer, 2017).

הנקודה הקודמת של להרגיל את התלמידים ללכת לספרייה היא חשובה, משום שבממצאים ראינו שהרבה מהתלמידים לא רגילים ללכת לספרייה, לא יודעים מהם השירותים שהיא נותנת, וכיצד הם יכולים להשתמש בספרייה לטובתם, זאת כפי שמעידים התלמידים עצמם. אי ההיכרות עם הספרייה, וחוסר ההרגל לבקר בה, אצל חלק מהתלמידים, יוצר תחושת ניכור אצלם, ולתפיסה שלילית של הספרייה ושירותיה. חלק מהתלמידים שרואיינו במחקר מעידים שיש להם תפיסה שלפיה הספרייה מיועדת רק לתלמידים החכמים ביותר, ולא לתלמיד הממוצע, ולכן הם מרגישים סלידה מסוימת מהספרייה. מעבר לכך, התלמידים מעידים שבדרך כלל הם לא מרגישים שיש להם סיבה מיוחדת ללכת לספרייה, את שיעורי הבית שהם מקבלים הם מעדיפים לפתור בבית, ואת חיפוש החומרים האקדמיים הם מעדיפים לעשות מהבית דרך האינטרנט, ולכן אם המורה לא נותן להם מטלה ספציפית שצריך לפתור אותה בספרייה, הם לא מרגישים צורך ללכת לשם.

המסקנות שהגענו אליהן עד כה, לגבי תפיסות התלמידים את מעמדה של הספרייה, מובילות לשתי תפיסות כלליות יותר של התלמידים לגבי הספרייה, האחת היא שהספרייה היא לא חשובה ולא תורמת לידע של התלמידים, והשנייה היא שלתלמידים ישנה תפיסה כללית שלילית בנוגע לספרייה בבית ספרם. לגבי התפיסה שהספרייה היא לא חשובה, התלמידים מעידים שהם חושבים שלספרייה אין יכולת לתרום למטרות שלהם בבית הספר. לפי התלמידים, המטרות העיקריות שלהם בלימוד בבית הספר הן להשיג ציונים גבוהים ולעמוד ביעדים שהציבו להם המורים וההורים שלהם, ושהם לא מאמינים שהספרייה יכולה לעזור להם בזה. יש לציין שעיקר נקודת מבטם של התלמידים היא על הטווח הקצר, הם מסתכלים מה הם יכולים להשיג בטווח הקצר, והם לא רואים את ההטבות של הקריאה בטווח הארוך, כמו הרחבת אוצר המילים שלהם, שגם הוא יכול לעזור להם בציונים בצורה עקיפה (סגל-דרורי, קורת ושמיר, 2014).

עוד נקודה חשובה שנמצאה במחקר היא, שהלחץ של התלמידים להשיג ציונים, ולהסתכל על הטווח הקצר, נובעים מהלחץ שמופעל עליהם מצד המורים וההורים שלהם להשיג ציונים גבוהים, ולכן נדמה להם שרק זו היא המטרה החינוכית שלהם, ורק לזה הם שואפים. בנוסף לכך התלמידים חושבים שהספרייה לא מועילה למטרות החינוכיות שלהם, בגלל האופי השונה של הלמידה בספרייה. התלמידים משווים את הלמידה בספרייה ללמידה בכיתה, ומבחינתם בכיתה המורה משגיח עליהם ומכריח אותם לעבוד קשה, ולכן יש להם מוטיבציה גבוה לעבוד קשה, ואילו בספריה יש להם יותר חופש, ויש עליהם פחות פיקוח, ולכן המוטיבציה שלהם לעבוד קשה היא פחותה.

לגבי המסקנה שהתלמידים תופסים באור שלילי את הספרייה, התלמידים מעידים שהם רואים את הספרייה כחלק ממערכת החינוך הבית ספרית, ומבחינתם אין הבדל בינה לבין השיעורים בכיתה, או שיעורי הבית שהתלמידים מקבלים. אולם בניגוד לשיעורי הבית ולשיעורים בכיתה, שלהם הם מחויבים, הלימוד בספרייה הוא לא חובה עבורם, וכן הם מרגישים מוטיבציה נמוכה ללכת אליה. בנוסף לכך, הם טוענים שגם ככה יש להם עומס בלימודים של השיעורים בכיתה ושיעורי הבית שהם מקבלים, אז הם מעדיפים לבלות את הזמן הפנוי שלהם בלעשות דברים אחרים, ולא להוסיף על עצמם עוד מטלות, כמו קריאה בספרייה.

ולבסוף, לאחר שראינו שהתלמידים תופסים באור שלילי את הספרייה, ולא רואים בה כגורם חשוב שתורם למטרותיהם של התלמידים, התלמידים הציעו דרכים יעילות כדי להעלות את מעמדה של הספרייה, ובעקבות כך גם את תרבות הקריאה בבית הספר, שכן כאשר התלמידים יתרגלו ללכת לספרייה ולהכין את שיעורי הבית שלהם, ישנו סיכוי טוב שהם יבלו זמן בספרייה לא רק לצרכי לימודים, אלא שהם גם יקראו ספרים לשם הנאה, שכן מעמד הספרייה יכול לקדם את תרבות הקריאה. דרך אחת שהציעו התלמידים להעלות את מעמד הספרייה היא על ידי המורה בכיתה. המורה בכיתה מהווה ציר מרכזי בחינוכם של הילדים, והוא יכול להשפיע עליהם מאוד, ולפיכך הוא גם יכול לתרום רבות בהעלאת מעמדה של הספרייה בעיניהם של התלמידים. למורה בכיתה יש את האפשרות לשלב בלימודים שלו בכיתה מטלות ושיעורי בית, אשר יכללו דרישות מהתלמידים לבקר בספרייה ולפתור את התרגילים שם, עיקרון זה יכול לגרום לתלמידים לבקר בספרייה באופן קבוע, ולהתרגל להשתמש בה ובשירותיה, והם גם יכירו את הספרייה והספרנים יותר טוב. התלמידים מספרים שכאשר המורה נותן להם תרגילים שאותם הם צריכים לפתור בספרייה, הם אכן הולכים יותר לספרייה, ויש להם יותר מוטיבציה לעשות את זה. גם בספרות המחקר ראינו שלמורה ישנו תפקיד מפתח בחינוכם של התלמידים, והוא יכול לתרום רבות לפיתוחה של תרבות הקריאה על ידי עידוד שימוש בספרייה (פוזנר, 2007).

ולכן, מסיכום כל הדברים, אנו מסיקים שהדרך העיקרית שבה העלאת מעמד הספרייה תורמת לתרבות הקריאה, היא בכך שהתלמידים יתרגלו לבקר בספרייה באופן קבוע, בתחילה רק לצרכים אקדמיים, אך עם הזמן, ישנו סיכוי טוב שהם יפתחו תרבות קריאה טובה, ויקראו ספרים בזמנם הפנוי לשם הנאה, ולא רק יקראו חומרים אקדמיים. גם בספרות המחקרית ראינו שמעמד הספרייה יכולה להעלות את תרבות הקריאה של התלמידים (טוב-לי, 2017).

מגבלה אפשרית של מחקר זה היא שהמחקר בוצע בבית ספר אחד, והמדגם הוא קטן יחסית, ולכן התוצאות של המחקר יכולות שלא לשקף בצורה ראויה את כלל האוכלוסייה של המגזר הבדואי בישראל. ולכן יש לבצע מדגם גדול ומגוון יותר כדי לקבל תמונה יותר מייצגת. מגבלה אפשרית נוספת היא שעל תרבות הקריאה יכולים להשפיע גורמים נוספים, שיכולים לגרום להטיה, כמו למשל פרספקטיבה אישית של התלמיד, או תרבות כללית מחוץ לבית הספר.

הצעה למחקר שימשיך את המחקר הזה, הוא מחקר שיבדוק האם תרבות הקריאה של התלמידים מושפעת בצורה מהותית גם מגורמים אחרים, ואחרי הבנת גורמים אלה, ניתן יהיה להעלות בצורה טובה יותר את תרבות הקריאה של התלמידים.

רשימת מקורות

אבני, ח' (2014). קריאה וכתיבה לשם מה? תפיסות האוריינות של ילדים עם ליקויי למידה. מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית, , 39: 57-74.

אש-ארגייל, ר', שהם, ס' (2012). הקשר בין תפיסת מעורבות הספרנים בחיי בית-הספר בעיני מורים, מנהלים וספרנים וסוג הכשרתם של הספרנים לבין דפוס שיתוף הפעולה בין מורים לספרנים. מידעת (8), 34-48.

ביברמן-שלו, ל' (2019). בלוג (יומן רשת): מרחב לעידוד קריאה אקדמית ולרפלקציה ביטאון מכון מופת, 63 (אדר א' תשע"ט, פברואר 2019), עמ' 107-112.

ברברה-זיברט, א' (2010). תרבות ארגונית ותפקידה בהשגת מטרותיהן של הספריות. מידעת, (6), 65-73.

גולדנברג, ע' (2016). הספרייה והספרן בעידן המידע הנגיש: 'בשביל מה צריך היום ספרייה וספרנים אם יש גוגל?': מנוע החיפוש וספרני היעץ בספרייה האקדמית והבית ספרית גדיש: ביטאון לחינוך מבוגרים, 16 (תשע"ו, 2016), עמ' 65-76.

דוח הוועדה לשינוי מעמד הספרייה, (2004). הוועדה לשינוי מעמד הספרייה, דין וחשבון. הכנסת. נדלה מתוך: https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/library/aboutus/now/law/Documents/report.pdf

דמסקי, א' (2013). ממתי יהודים קוראים ספרים? עת-מול: עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל, , 230: 9-12.

וייסבלאי, א' (2017). ספריות בתי ספר – תמונת מצב. הכנסת מרכז המחקר והמידע.

טוב-לי, א' (2017). "רק חננות קוראות ספרים": עמדות כלפי קריאת ספרים בשעות פנאי בקרב מתבגרות בין השורות, 2 (תשע"ח, 2017), עמ' 33-50.

לוטרמן, ת', ואקרמן, ר' (2013). התגברות על הנחיתות של למידת טקסטים ממסך האדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ): האוניברסיטה הפתוחה ושה"ם, , 100-106.

סגל-דרורי, א', קורת, ע', ושמיר, ע' (2014). האם ספרים אלקטרוניים מקדמים אוריינות בגיל הרך? עדויות של ילדים משתי קבוצות מיצב חברתי-כלכלי מגמות: רבעון למדעי ההתנהגות, , 49 (3): 446-479.

פוזנר, מ' (2007). "תקרא – תצליח!" הד החינוך, , 81(7): 108-110.

שקדי, א' (2003). מילים המנסות לגעת. הוצאת רמות- אוניברסיטת תל אביב.

Danladi, D. R., & Soko, Y. R. (2018). The Role of School Libraries in Promoting Reading Culture among Secondary School Students: A Case Study of Federal Government College, Jos. Library Philosophy & Practice, 1.

Duff, D., Tomblin, J. B., & Catts, H. (2015). The Influence of Reading on Vocabulary Growth: A Case for a Matthew Effect. Journal of speech, language, and hearing research : JSLHR58(3), 853–864.

Edwards, K. (2002). Teen Library Events: A Month-by-month Guide. Westport, Conn: Greenwood Publishing Group.

Farmer, L. S. J. (2017). Managing the Successful School Library: Strategic Planning and Reflective Practice. Chicago: ALA Neal-Schuman.

Kevin, Z. (2012). Success for Students With Diverse Reading Abilities Through the Use of Supplemental Reading Curriculum. TESOL Quarterly46(1), 199.

Larson, G. & Owusu-Acheaw, M. (2012). Undergraduate Students Satisfaction With Library Services in A Faculty Library in University of Education, Winneba. University of Education, Winneba.

Loh, C., Ellis, M., Paculdar, A., & Wan, Z.H. (2017). Building a successful reading culture through the school library: A case study of a Singapore secondary school. IFLA Journal. 43.

Méndez, M. (2018). Ten simple rules for developing good reading habits during graduate school and beyond. PloS computational biology, 14(10).

Montiel-Overall, Patricia. (2008). Teacher and librarian collaboration: A qualitative study. Library & Information Science Research. 30. 145-155.

Parodi, G., Moreno-de León, T., Julio, C., & Burdiles, G. (2019). Google or Gutenberg Generation: Chilean University Students’ Reading Habits and Reading Purposes. Comunicar: Media Education Research Journal27(58), 85–94.

Rachel, S. L., (2016). Perspectives on Practice: On Listening to Children: Family Variation in an After-School Reading Club. Language Arts94(2), 147.

 נספחים

נספח 1-

כלי המחקר:

ריאיון:

שלום, אנחנו קבוצה של תלמידות המבצעות מחקר שנושאו השפעת מעמדה של הספרייה על תרבות הקריאה בבית הספר. אנו נודה לך אם תענה על השאלות של הריאיון לצורך ביצוע המחקר. בריאיון יבוצע שימוש אך ורק למטרות המחקר.

שאלות דמוגרפיות:

שם:

גיל:

יישוב:

שאלות הריאיון:

 1. באיזה תכיפות אתה משתמש בספרייה בבית הספר ומתי ?
 2. מדוע אתה בוחר ללכת לספרייה בבית הספר וללמוד או לקרוא שם ?
 3. תאר לי איך אתה תופס את הספרייה בבית ספרך ?
 4. האם אתה מכיר את הספרייה והשירותים שלה ? למה הם נועדו ?
 5. מהי דעתך באופן כללי על הספרייה בבית הספר ?
 6. איך לדעתך הספרייה תורמת לידע האקדמי שלך ?
 7. האם המורים מעודדים אתכם להשתמש בספרייה ? פרט והסבר ?
 8. האם אתה חושב שישנם דרכים לשפר את הספרייה והמעמד שלה בפני התלמידים ? איך ?
 9. מהי דעתך על הספרנים בספרייה ?

נספח 2-

ראיונות

תלמיד 1- פייסל

שלום, אנחנו קבוצה של תלמידות המבצעות מחקר שנושאו השפעת מעמדה של הספרייה על תרבות הקריאה בבית הספר. אנו נודה לך אם תענה על השאלות של הריאיון לצורך ביצוע המחקר. בריאיון יבוצע שימוש אך ורק למטרות המחקר.

שאלות דמוגרפיות:

שם: פייסל

גיל:11

יישוב:רהט

שאלות הריאיון:

 1. באיזה תכיפות אתה משתמש בספרייה בבית הספר ומתי ?

אני משתמש בספרייה מדי פעם, אבל לא תמיד, אני משתמש מתי שאני ממש צריך את זה, לפעמים המורה נותן לנו שיעורי בית והוא מבקש שנפתור אותם בספרייה, וניקח חומרים מהספרייה, ובגלל זה אני הולך ביחד עם חברים

 1. מדוע אתה בוחר ללכת לספרייה בבית הספר וללמוד או לקרוא שם ?

רק בגלל שאני חייב, כי יש שמה ספרים שצריך בעזרתם לעשות את שיעורי הבית, אחרת אני לא הייתי הולך, כי הייתי מעדיף לעשות שיעורי בית בבית, אני חושב שזה מבזבז את הזמן שלי.

 1. תאר לי איך אתה תופס את הספרייה בבית ספרך ?

הספרייה היא בסדר, אבל היא לא חשובה בעיני, בגלל שאני לא חושב שהרבה תלמנידים אוהבים ללכת לשם. היא גם לא כל כך מתקדמת, המחשבים שיש שם הם ישנים ולא כל כך טובים, וגם אני לא מבין מה המטרה או החשיבות של הספרייה, יש לנו את כל ספרי הלימוד איתנו בבית

 1. האם אתה מכיר את הספרייה והשירותים שלה ? למה הם נועדו ?

אני מכיר קצת, בגדול אני מכיר את זה. אני יודע שבספרייה יש הרבה ספרים שאפשר לקרוא ולעשות איתם שיעורי בית, אבל אני לא מכיר את כל סוגי הספרים שיש בספרייה, ואני לא יודע בדיוק מה המטרה שלהם.

 1. מהי דעתך באופן כללי על הספרייה בבית הספר ?

אני חושב שהיא מיותרת, כי לתלמידים יש את כל הספרים שהם צריכים בבית שלהם, כל מה שקשור ללימודים ולעשיית שיעורי הבית נמצא בחוברות ובספרים שיש להם, אז למה צריך את הספרייה ? אני חושב שהיא יכולה להתאים רק במקרה שכאשר לומדים ספרות, ואז צריך לקרוא את הספרים האלה.

 1. איך לדעתך הספרייה תורמת לידע האקדמי שלך ?

אני חושב שהספרייה לא תורמת הרבה לידע האקדמי שלי ולציונים שלי. קודם כל אנחנו מקבלים את כל החומר שאנחנו צריכים בכיתה, המורה מקריא לנו בשיעורים ואנחנו מסכמים במחברת, וגם הדברים שאותם אנחנו לומדים נמצאים בספרי הלימוד שלנו. אם אני אלך לספרייה אחרי השיעורים או אחרי שסיימתי את שיעורי הבית שלי, הדבר הזה לא יעזור לי הרבה, אולי אני אקרא קצת ספרים בשביל ההנאה שלי, אבל הדבר לא יעזור לי בציונים, רק שיעורי הבית יכולים לעזור לי בציונים, כי הם בנויים בצורה כזאת שיגרמו לתלמיד להבין את החומר. הספרייה לא בהכרח בנויה בשביל החומר שאותו אנחנו לומדים בכיתה, יש בה הרבה מידע, שממנו צריך לחפש חומרים שקשורים לשיעור שלנו, שגם ככה היש לנו אותו

 1. האם המורים מעודדים אתכם להשתמש בספרייה ? פרט והסבר ?

כן לפעמים הם מעודדים אותנו, המורים אומרים בכיתה ללכת לספרייה, ומעודדים אותנו גם לקרוא ספרים באופן כללי. המורה ממליץ לנו בהרבה פעמים לעבוד בקבוצות בספרייה, ולפתור תרגילים ביחד.

 1. האם אתה חושב שישנם דרכים לשפר את הספרייה והמעמד שלה בפני התלמידים ? איך ?

כן אני חושב שישנם דרכים להעלות את מעמד הספרייה, לפעמים המורה בכיתה נותן לנו מטלות שהן מיוחדות לספרייה, כמו לקרוא ספר שהוא נותן לנו, ואז אנחנו צריכים לסכם את הספר הזה, או למשל כאשר המורה נותן שיעורי בית, והוא אומר שאנחנו חייבים לעבוד בקבוצות וללכת לספרייה כדי לפתור את שיעורי הבית ביחד. הדברים האלה יכולים לעודד את התלמיד ללכת לספרייה, הוא מתרגל לעשות את זה, ואחרי זה הוא לבדו ילך לספרייה כי הוא כבר מתרגל לזה

תלמידה 2- רוואן

ריאיון:

שלום, אנחנו קבוצה של תלמידות המבצעות מחקר שנושאו השפעת מעמדה של הספרייה על תרבות הקריאה בבית הספר. אנו נודה לך אם תענה על השאלות של הריאיון לצורך ביצוע המחקר. בריאיון יבוצע שימוש אך ורק למטרות המחקר.

שאלות דמוגרפיות:

שם: פייסל

גיל:12

יישוב:רהט

שאלות הריאיון:

אני משתמשת מדי פעם, אני הולכת מתי שאני וחברות שלי צריכות לעשות עבודה ביחד, במקרים כאלה יותר נוח לנו לשבת בקבוצה בספרייה ולעשות ביחד. אבל דרך כלל אני לא הולכת הרבה לספרייה.

אני בעיקר הולכת לשם כדי לשבת עם החברות שלי וללמוד איתם ביחד, אנחנו אוהבות לשבת בקבוצה וללמוד ביחד לפעמים, אבל חוץ מהמקרים האלה, אני לא הולכת לקרוא ספרים למשל.

אני חושבת שהלימודים בספרייה הם לא כל כך חשובים, כי גם ככה אני מרגישה שיש לנו הרבה שיעורי בית והרבה מטלות בכיתה, וזה מרגיש שיהיה עומס אם אני גם צריכה ללכת לספרייה ללמוד. הרי אנחנו לומדים כל כך הרבה בכיתה, וחוזרים על השיעורים ומשננים, ואז אחרי כל זה צריך ללכת לספרייה, ובמיוחד כאשר הדבר הוא לא חובה מבחינה אקדמית, אז זה מרגיש כמו מעמסה מיותרת, ואין לי מוטיבציה לעשות את זה. אני מרגישה שאני משקיעה מספיק בכיתה ובשיעורי הבית שלי מהבחינה האקדמית, אז אם הספרייה אפשר לוותר עליה, אז אני חושבת שרוב הזמן אני לא אלך לספרייה, וגם אני חושבת שהחברים שלי חושבים אותו דבר

אני חושבת שאני מכירה , הספרייה בעיקר נועדה לאחסן את הספרים שאפשר לקרוא בהם, ולסדר אותם בצורה מסודרת. הספרייה נועדה גם לחומרים שנועדו לעזור לתלמיד מבחינה אקדמית, כמו למשל לפתור תרגילים, ויש גם בספרייה ספרים שנועדו לקריאה להנאה, או לשיעורי ספרות, כמו למשל ספרי מתח ודרמה

אני חושבת שהספרייה היא לא הכרחית כל כך בבית הספר, בגלל כמה דברים, דבר ראשון אין הרבה תלמידים שמשתמשים בספרייה, רק אם המורה מבקש לפתור יחד תרגילים, או לעשות עבודה בספרייה, רק אז התלמידים הולכים, וגם בגלל שהיום יש את כל הספרים וכל המידע במחשב בבית, לא צריך לקרוא את הספר המודפס.

אני חושבת שהיא תורמת קצת, אבל רק בתחומים מסוימים, כמו למשל אם אנחנו לומדים שיעורי ספרות, זה עוזר לנו, כי יש שם הרבה ספרים ששייכים למקצוע הספרות, או אם למשל אנחנו רוצים לעשות עבודה ולמצוא חומרים, אבל חומרים אפשר למצוא גם בבית, ככה שזה עוזר קצת.

הם מעודדים לפעמים, אבל לא תמיד. למשל אם המורה נותן לעשות עבודה קבוצתית, הוא אומר לנו ללכת לספריה כל הקבוצה של הבנות, לשבת ביחד ולעשות את העבודה, או למשל אם המורה לספרות נותנת לנו לקרוא ספר ולסכם אותו, אז כן צריך ללכת לספריה, והם מעודדים אותנו לזה, אבל זה לא קורה כל הזמן

כן יש דרכים לשפר את מעמדה וחשיבותה של הספרייה, אני אוהבת לקרוא ספרים בספרייה, לא רק למטרה של שיעורי בית ולימודים, אני אוהבת לקרוא ספרים בשביל הכיף, אבל הספרים בספרייה מוגבלים, וכבר קראתי הרבה מהם, ולכן אני חושבת שהספרייה והספרנים צריכים להוסיף ספרים חדשים כל הזמן לספרייה, כדי שיהיה מעניין לתלמידים לבוא לספרייה ולקרוא

תלמיד 3- מחמד

ריאיון:

שלום, אנחנו קבוצה של תלמידות המבצעות מחקר שנושאו השפעת מעמדה של הספרייה על תרבות הקריאה בבית הספר. אנו נודה לך אם תענה על השאלות של הריאיון לצורך ביצוע המחקר. בריאיון יבוצע שימוש אך ורק למטרות המחקר.

שאלות דמוגרפיות:

שם:

גיל:

יישוב:

שאלות הריאיון:

 1. באיזה תכיפות אתה משתמש בספרייה בבית הספר ומתי ?

אני לא משתמש בספרייה בתכיפות גבוה. בדרך כלל אני מעדיף לא ללכת לספרייה, אני אוהב ללמוד לבד בבית, כי קודם כל שם זה יותר נוח לי, ויש לי חדר פרטי לבד בבית, וגם בבית יש לי כל מה שאני צריך, אני יכול למצוא במחשב הכל. אבל לפעמים יש חומרים שיש רק בספרייה, ובגלל זה חייב ללכת לשם.

 • מדוע אתה בוחר ללכת לספרייה בבית הספר וללמוד או לקרוא שם ?

אם אני מחליט ללכת לספרייה אני מחליט ללכת לשם רק בגלל שיש שם חומרי לימוד שאין אותם במקום אחר, כמו למשל בספרים שיש לי בבית, ספרי הלימוד, או משהו שאני לא יכול למצוא באינטרנט.

 • תאר לי איך אתה תופס את הספרייה בבית ספרך ?

אני חושב שהספרייה זה לא מקום טוב בשבילי, אולי זה מתאים לתלמידים אחרים, אולי התלמידים החכמים ביותר, או התלמידים שאוהבים לשבת ביחד בספרייה, אולי הם אוהבים לשבת שם בגלל שיש שקט, והם מעדיפים לשבת שם במקום בבית של אחד מהתלמידים.

 • האם אתה מכיר את הספרייה והשירותים שלה ? למה הם נועדו ?

בטח שאני מכיר, הספרייה נועדה קודם כל לתת לתלמיד מקום לקרוא בשקט, ובגלל זה יש בה את כל הספרים שנמצאים במקום אחד, הייעוד של הספרייה הוא קריאה ולמידה. אבל חוץ מזה אני לא חושב שיש עוד ייעודים או תפקידים לספרייה

 • מהי דעתך באופן כללי על הספרייה בבית הספר ?

אני חושב שהספרייה בבית הספר זה דבר מאוד ישן ולא מתאים לתלמידים של היום. אנחנו היום יכולים לחפש חומר ללימודים דרך המחשב של הבית בקלות ומהירות רבה, אני לא מבין איך אפשר להשוות את זה לחיפוש חומרי לימוד בספרייה של בית הספר, הדבר הזה כל כך ישן ולא יעיל, רק בזמן שייקח לי ללכת לשם, אני כבר הייתי מסוגל למצוא את חומרי הלימוד שרציתי למצוא. וגם העובדה שהספרים בספרייה הם מוגבלים, והם יכולים להיות גם ישנים, אבל כאשר אני מחפש מידע באינטרנט, כדי לעשות סיכום לכיתה למשל, יש לי שם את ויקיפדיה שמתעדכנת כל הזמן והיא נחשבת לעדכנית, ובנוסף לכך יש לי כמויות גדולות מאוד של מידע שאני יכול לקחת מהם, וזה הכל בחינם, אז משווים את זה לספרייה זה הרבה יותר טוב

 • איך לדעתך הספרייה תורמת לידע האקדמי שלך ?

אני חושב שהספרייה תורמת מעט לידע שלי, ולא באותה המידה שהלימוד בכיתה תורם לידע שלי, וזה בגלל שבספרייה, כאשר אני לומד שם, חסר לי את המשמעת שיש בכיתה, בכיתה המורה משקיף על כולם ומוודא שכולם לומדים ולא סתם יושבים, וזה מאלץ את התלמידים ללמוד בצורה טובה, בספרייה אין מי שיפעיל את הלחץ הזה. וחוץ מזה, כאשר אנחנו לומדים בכיתה המורה מכווין אותנו מה צריך לעשות ומה צריך ללמוד, בספרייה אם רוצים לעשות סיכום למשל, לא תמיד התלמיד יודע איזה חומר אקדמי לחפש, ואיך לכתוב את זה נכון

 • האם המורים מעודדים אתכם להשתמש בספרייה ? פרט והסבר ?

כן המורה מעודד אותנו לפעמים ללכת לספריה ולבצע מטלות שונות, לפעמים זה במסגרת שיעורי הבית שהוא נותן, ובגלל זה אנחנו נשארים לפעמים אחרי הלימודים בספרייה כדי ללמוד ולבצע את המטלות האלה. כשהמורה נותן את המטלות האלה כל התלמידים הולכים לספרייה, והם דווקא עושים את זה בכיף, כי התלמידים יודעים שזה במקום שיעורי הבית שהם אמורים לעשות בבית, ולכן הם מזדרזים לסיים את זה בספרייה כדי להיות חופשיים בבית, והם לא צריכים לעשות שיעורי בבית בביתם

 • האם אתה חושב שישנם דרכים לשפר את הספרייה והמעמד שלה בפני התלמידים ? איך ?

כן יש הרבה דרכים לשפר את הספרייה, קודם כל להגדיל את השטח של הספרייה, ולשים שם עוד הרבה שולחנות וכיסאות, כדי לתת לתלמידים את האפשרות לשבת ביחד עם החברים שלהם, כדי שיוכלו ללמוד ביחד. בנוסף לכך צריך לשים ציוד חדשני בספרייה, כמו למשל מחשבים עם אוזניות שיאפשרו לתלמידים לראות סרטים חינוכיים או לשמוע אודיו, הדבר הזה ישפר מאוד את העניין בספרייה.

תלמידה 4- סלווה

ריאיון:

שלום, אנחנו קבוצה של תלמידות המבצעות מחקר שנושאו השפעת מעמדה של הספרייה על תרבות הקריאה בבית הספר. אנו נודה לך אם תענה על השאלות של הריאיון לצורך ביצוע המחקר. בריאיון יבוצע שימוש אך ורק למטרות המחקר.

שאלות דמוגרפיות:

שם: סלווה

גיל:11

יישוב:רהט

שאלות הריאיון:

 1. באיזה תכיפות אתה משתמש בספרייה בבית הספר ומתי ?

אני לא משתמשת הרבה בספרייה והולכת לשם. לפעמים החברות שלי אומרות לי בואי נלך לשבת בספרייה כדי להתכונן למבחן, כי הן אומרות ששם יש שקט ואפשר לשבת ביחד, אבל אני לא מעדיפה לשבת שמה, אני אוהבת ללמוד בבית בחדר שלי, יותר נוח לי שמה. רק אם המורה נותנת לנו שיעורי בית ואומרת תלכו לעשות את זה בספרייה, רק אז אני הולכת, או שלפעמים אם יש לנו שיעור חופשי, אני הולכת לשם כדי לעשות שיעורי בית, כדי לחסוך לי זמן מלעשות את זה בבית שלי.

 • מדוע אתה בוחר ללכת לספרייה בבית הספר וללמוד או לקרוא שם ?

אני הולכת לשמה רק אם אני חייבת, אם המורה אמרה לנו ללכת כדי לעשות שיעורי בית או לקרוא ספר שהמורה נתנה לנו לקרוא, או אם למשל יש לי שיעור חופשי, אני הולכת לספרייה כדי לעשות שיעורי בית או כדי ללמוד למבחן, כדי לחסוך לעצמי זמן בדברים האלה בבית.

 • תאר לי איך אתה תופס את הספרייה בבית ספרך ?

אני חושבת שהספרייה היא לא דבר כל כך חיובי בעיני, ואני לא חושבת שצריך אותה. המורה בכיתה נותן לנו הרבה חומר לקרוא במהלך השיעורים, והוא נותן לנו הרבה שיעורי בית לעשות, ואז יוצא שאנחנו עובדים קשה במהלך השיעורים בכיתה, וגם אנחנו עובדים קשה בבית כשאנחנו עושים את שיעורי הבית. אז בשביל ללכת לספרייה כבר אין לי כוח, ואני לא מרגישה מוטיבציה ללכת לשם, וגם בגלל העובדה שזה לא חובה, המורה לא מכריח אותנו ללכת ולחפש חומרים בספרייה, אז איזה סיבה יש לי ללכת לשם. אני מעדיפה שאת הלימודים אני אעשה בכיתה או בבית, כדי לעשות את כל הדברים שהמורה נותן לנו לעשות, ואני חושבת שהספרייה זה רק למי שאוהב באמת ללכת לשם וללמוד, ולמי שהוא 'תולעת ספרים', אבל בדרך כלל רוב התלמידים לא ירצו ללכת לשם אני חושבת

 • האם אתה מכיר את הספרייה והשירותים שלה ? למה הם נועדו ?

אני לא מכירה את הספרייה כל כך טוב, בגלל שאני לא הולכת לשם הרבה, וגם אין בכך צורך. קודם כל המורה בדרך כלל לא לוחץ עלינו הרבה ללכת לספריה כדי למצוא חומרים, והדברים שאנחנו לומדים בכיתה, המורה אומר לחזור על זה בבית, ולפתור את שיעורי הבית בבית, ובגלל זה אין לנו סיבה ללכת לספרייה. אנחנו מביאים איתנו את ספרי הלימוד מהבית, ואנחנו קוראים אותם בכיתה, והם כל הזמן איתנו. ובהרבה פעמים המורה אומר לחפש חומר מסוים, ואנחנו מחפשים את זה לבד באינטרנט, אין צורך ללכת לספרייה בשביל זה

 • מהי דעתך באופן כללי על הספרייה בבית הספר ?

את האמת אני חושבת שהספרייה היא דבר מיושן ולא עדכני בכלל, ואני לא אוהבת אותה, בגלל שקודם כל היום התלמידים פחות אוהבים את הספרייה, אפשר למצוא את כל הסיכומים הכי טובים בבית באינטרנט, או באתר ויקיפדיה, שם יש את הכל, ולא צריך ללכת לספרייה כדי לחפש ספרים או לעשות שם שיעורי בית. וגם חוץ מזה אם התלמידות רוצות לשבת ביחד ולהתכונן למבחן, הם יכולות לעשות את זה בבית בזכות עצמן, לא צריך לשבת בספרייה.

 • איך לדעתך הספרייה תורמת לידע האקדמי שלך ?

היא תורמת אם אני מחליטה ללכת לשם וללמוד, כמו למשל אם אני רוצה ללכת לשם וללמוד למבחן, או ללכת לשם ולקרוא ספר, אז זה מאוד תורם. אם אני הולכת לשם רק כדי לשבת עם חברות וללמוד ביחד, אז זה לא תורם הרבה, כי את זה אפשר לעשות גם בבית.

 • האם המורים מעודדים אתכם להשתמש בספרייה ? פרט והסבר ?

לפעמים לא תמיד. יש מקרים שבהם המורה נותן לנו שיעורי בית במיוחד כדי לעשות אותם בספרייה, או אם יש שיעור חופשי, והמורה נותן לנו מטלות, ואומר תלכו לחפש על זה סיכומים בספרייה. וגם המורה לספרות מעודדת אותנו לפעמים, היא אומרת לנו ללכת לקרוא ספר, כחלק מהשיעורי בית והלימודים של השיעור.

 • האם אתה חושב שישנם דרכים לשפר את הספרייה והמעמד שלה בפני התלמידים ? איך ?

כן אפשר, אם למשל הספרניות בספרייה יעזור לתלמידים בשיעורי הבית שלהם, זה יעזור להם מאוד, כי הרבה תלמידים מתקשים בשיעורי הבית, כמו למשל במתמטיקה או בספרות, והם רוצים שמישהו יעזור להם לפתור את שיעורי הבית או למצוא חומרים שיעזרו להם, והספרניות יכולות לעזור מאוד.

תלמיד 5- סלים

ריאיון:

שלום, אנחנו קבוצה של תלמידות המבצעות מחקר שנושאו השפעת מעמדה של הספרייה על תרבות הקריאה בבית הספר. אנו נודה לך אם תענה על השאלות של הריאיון לצורך ביצוע המחקר. בריאיון יבוצע שימוש אך ורק למטרות המחקר.

שאלות דמוגרפיות:

שם: סלים

גיל:12

יישוב:רהט

שאלות הריאיון:

 1. באיזה תכיפות אתה משתמש בספרייה בבית הספר ומתי ?

אני משתמש מדי פעם, אבל לא באופן קבוע, כי אני לא מהתלמידים שלומדים הרבה מאוד. אם אני מרגיש הרבה מרץ באותו יום, אז אני יכול להחליט ללכת לספרייה, אפילו לבדי בלי החברים.

 • מדוע אתה בוחר ללכת לספרייה בבית הספר וללמוד או לקרוא שם ?

בגלל שלפעמים המורה נותן לנו שיעורי בית, ואנחנו עושים אותם ביחד קבוצת החברים, ואנחנו מחליטים לשבת בספרייה ולעשות אותם. וגם לפעמים אחרי יום הלימודים, אני מחליט לפעמים ללכת לספרייה במקום ללכת ישר הביתה, כי אני אוהב לעשות שיעורי בית בספרייה, שם יותר שקט.

 • תאר לי איך אתה תופס את הספרייה בבית ספרך ?

הספרייה זה מקום נחמד, אבל מבחינתי זה רק מקום כדי לשבת ולעשות שיעורי בית, אני לא הולך לספרייה לקרוא או כדי לחפש חומרי לימוד, את זה אני מעדיף לעשות בבית, כי בבית יש לי מחשב טוב עם חיבור טוב לאינטרנט, ושם אני יכול למצוא את כל מה שאני צריך מבחינת חומר ללימודים.

 • האם אתה מכיר את הספרייה והשירותים שלה ? למה הם נועדו ?

כן אני מכיר, אני חושב שהספרייה בעיקר נועדה לספק מקום שקט שבו התלמידים יוכלו לעבוד בשקט ולעשות שאת שיעורי הבית שלהם. אני חושב שהספרייה היא פחות מקום שבו אפשר לחפש חומרים אקדמיים, או ללמוד מהספרים שם, וזאת למרות שיש שם מחשבים עם אינטרנט שבו אפשר לחפש מידע. אני חושב שהספרייה אין לה הרבה שירותים שהיא יכולה להציע לתלמיד.

 • מהי דעתך באופן כללי על הספרייה בבית הספר ?

אני חושב שהספרייה לא נמצאת באותה רמה כמו החיים האמיתיים, כי אני חושב שיש מה לשפר אותה מהבחינה של מחשבים וטכנולוגיה. נכון שיש בה מחשבים לחיפוש מידע, אבל אפילו המחשבים שם מיושנים ואיטיים, המחשב בבית הרבה יותר מהיר, ובאינטרנט אני יכול למצוא מידע הרבה יותר טוב מהמידע שאפשר למצוא בספרייה

 • איך לדעתך הספרייה תורמת לידע האקדמי שלך ?

הספרייה תורמת לידע שלי רק בכך שהיא מספקת לי מקום שקט ללמוד בו, מעבר לכך היא לא תורמת הרבה, כי את הלמידה האקדמית נעשית בעיקר בכיתה ובבית של התלמיד. מבחינת הידע אין הרבה ידע בספרייה, כי כמות הספרים שם מוגבלת, ועיקר החומר שרלוונטי ללימודים שלנו נמצא אצלנו בספרי הלימוד, והוא גם נמצא באינטרנט.

 • האם המורים מעודדים אתכם להשתמש בספרייה ? פרט והסבר ?

לפעמים לא תמיד. יש מקרים שבהם המורה נותן תרגיל, והוא אומר שאפשר למצור א הפתרון בחומרים של הספרייה, והוא אומר לנו ללכת לעשות את התרגיל הזה שם, למרות שאני חושב שהחומר לתרגיל יכול להיות גם באינטרנט, אפשר למצוא את זה גם שם.

 • האם אתה חושב שישנם דרכים לשפר את הספרייה והמעמד שלה בפני התלמידים ? איך ?

אני חושב שכן אפשר לשפר את מעמד הספרייה. היום התלמיד יכול לחפש חומרים אקדמיים בצורה מהירה מהטלפון שלו ובכל מקום, או שהוא יחפש מהמחשב שלו בבית, ובגלל זה הוא מעדיף לא ללכת לספריה. כדי להשוות את המצב צריך שיהיו מספיק מחשבים בספרייה, שיש בהם חיבור לאינטרנט, ודרכם התלמידים יוכלו לחפש חומרים אקדמיים. במקרה כזה לספרייה יהיה יתרון בגלל שיהיה לה את האפשרות גם לחפש חומרים באינטרנט, וגם יהיה לה את הספרים הפיזיים שאותם התלמידים יכולים לקרוא להנאה, ואז יש סיכוי טוב שהמעמד של הספרייה ישתפר מאוד

תלמידה 6- שאהד

ריאיון:

שלום, אנחנו קבוצה של תלמידות המבצעות מחקר שנושאו השפעת מעמדה של הספרייה על תרבות הקריאה בבית הספר. אנו נודה לך אם תענה על השאלות של הריאיון לצורך ביצוע המחקר. בריאיון יבוצע שימוש אך ורק למטרות המחקר.

שאלות דמוגרפיות:

שם: שאהד

גיל:12

יישוב: רהט

שאלות הריאיון:

 1. באיזה תכיפות אתה משתמש בספרייה בבית הספר ומתי ?

אני משתמשת מדי פעם אבל לא באופן קבוע. אני בעיקר הולכת לספרייה אחרי שעות הלימודים, או אם יש לי קצת זמן פנוי בשיעור חופשי. בזמנים האלה אני יושבת עם חברות שלי, וזה בעיקר כשאנחנו מתכוננות שם למבחן.

 • מדוע אתה בוחר ללכת לספרייה בבית הספר וללמוד או לקרוא שם ?

כי אני אוהבת להיות עם החברות שלי וללמוד איתם למבחן שיש לי. אני מרגישה שאם אני לומדת עם החברות שלי אנחנו לומדות יותר טוב ביחד, כי אנחנו עוזרות אחת לשנייה אם אחת מהבנות לא מבינה משהו מהחומר.

 • תאר לי איך אתה תופס את הספרייה בבית ספרך ?

אני חושבת שהספרייה שלנו היא טובה אבל היא יכולה להיות הרבה יותר טובה. אני הייתי בספריות אחרות, והן יותר טובות, כי יש בהן מחשבים יותר טובים, ושולחנות יותר טובים שמאפשרים לתלמידים לעשות קבוצות למידה.

 • האם אתה מכיר את הספרייה והשירותים שלה ? למה הם נועדו ?

כן אני מכירה, אני יודעת שהספרייה התפקיד שלה העיקרי הוא לשמור את הספרים, ואנשים יכולים לבוא לספרייה ולקרוא את הספרים האלה. הספרייה גם מאפשרת מקום שקט ובטוח לתלמידים שבו הם יכולים ללמוד ביחד, ולשתף פעולה אחד עם השני. יש לה גם את השירות של הספרנים שהם יכולים לעזור מאוד לתלמידים לחפש חומרים בספרייה.

 • מהי דעתך באופן כללי על הספרייה בבית הספר ?

אני חושבת שלמרות שהיא מאוד חשובה ללימודים, הרבה תלמידים רואים בה כמשהו מיותר כי הם מעדיפים לשבת בבתים שלהם ביחד וללמוד, האפשרות של לקרוא שם חומרי למידה, כבר יש אפשרויות יותר טובות, כמו לחפש באנציקלופדיות אלקטרוניות שנמצאות באינטרנט, והן נותנות את כל המידע באופן מהיר ובחינם.

 • איך לדעתך הספרייה תורמת לידע האקדמי שלך ?

הספרייה תורמת לידע האקדמי בכך שהיא מאפשרת ללמוד בצורה יעילה בשטח הספרייה. מעבר לכך היא לא תורמת הרבה, בגלל שהספרים והחומר האקדמי בה לא תמיד הכי חדשים והכי רלוונטיים, כי לוקח הרבה זמן עד שמוסיפים ספרים חדשים לספרייה, או שמחליפים אותם.

 • האם המורים מעודדים אתכם להשתמש בספרייה ? פרט והסבר ?

כן הם עושים את זה, לפעמים המורים נותנים מטלות שאנחנו צריכים לפתור בספרייה, והם גם אומרים לנו הרבה ללכת לספריה, לשבת שם וללמוד ביחד, וגם לקרוא ספרים, לא רק בשביל הציונים ובשביל להתכונן למבחנים, אלא גם למטרות הנאה שלנו כתלמידים.

 • האם אתה חושב שישנם דרכים לשפר את הספרייה והמעמד שלה בפני התלמידים ? איך ?

אני חושבת שכן ניתן לשפר את מעמדה של הספרייה, הדרך העיקרית לעשות את זה זה לדאוג שלספרייה תהיה טכנולוגיה גבוהה ומעודכנת, בגלל שזה מה שמושך את התלמידים. אפשר למשל לשים מחשבים חדשים בשולחנות של הספרייה, עם חיבור אינטרנט מהיר, ושבכל עמדה יהיו כמה כיסאות כדי שהתלמידים יוכלו לשתף פעולה. הדבר הזה יגרום לכך שלתלמידים תהיה אפשרות לעשות קבוצות דיון, אם הם מכינים ביחד עבודה למשל, וכך הם גם יוכלו לעשות אותה במחשב של הספרייה, ולא תהיה להם בעיה של לחפש חומרים באינטרנט, יהיה להם את כל הסטנדרטים הכי חדשים

תלמיד 7- יוסף

ריאיון:

שלום, אנחנו קבוצה של תלמידות המבצעות מחקר שנושאו השפעת מעמדה של הספרייה על תרבות הקריאה בבית הספר. אנו נודה לך אם תענה על השאלות של הריאיון לצורך ביצוע המחקר. בריאיון יבוצע שימוש אך ורק למטרות המחקר.

שאלות דמוגרפיות:

שם: יוסף

גיל:11

יישוב: רהט

שאלות הריאיון:

 1. באיזה תכיפות אתה משתמש בספרייה בבית הספר ומתי ?

את האמת אני לא הולך הרבה לספרייה, אני לא חושב שזה חשוב מאוד ללכת לספרייה, כי אני קודם כל לא לומד בקבוצות עם החברים שלי, ואני גם לא צריך לקרוא את הספרים שיש בספרייה, כי הם לא חשובים ללימוד היומיום שלנו בכיתה, המורה נותן לנו שיעורי בית, ואפשר לפתור אותם מהספרים והחוברות שיש לנו בבית, ששייכים ללימודים.

 • מדוע אתה בוחר ללכת לספרייה בבית הספר וללמוד או לקרוא שם ?

אם כבר אני הולך לשם זה רק בגלל שהמורה נתן מטלה שחייב לעשות אותה שמה, כמו קריאת ספר מסוים, או חיפוש חומר אקדמי. אולי אני יכול גם ללכת לשם כדי לעשות עבודה או מצגת, כי שמה יש מחשבים ואפשר לעשות את זה שמה, וכי המחשב שלי בבית לא עובד כל כך טוב, יש בו הרבה תקלות.

 • תאר לי איך אתה תופס את הספרייה בבית ספרך ?

אני חושב שהספרייה לא חשובה במיוחד, והיא מיושנת, היא לא מתאימה לזמנים של היום, כי כולם יודעים שכל תלמיד יש לו טלפון חכם, והוא יכול לחש בגוגל את החומר למבחן, אפילו מתוך הכיתה עצמה, הוא לא צריך לחכות אפילו שיגיע הביתה.

 • האם אתה מכיר את הספרייה והשירותים שלה ? למה הם נועדו ?

אני לא יודע בדיוק איזה שירותים מספקת הספרייה של בית הספר, בטוח שאני לא יודע את כולם. אני כן יודע שהספרייה מאחסנת הרבה ספרים שיש בהם הרבה מידע, אבל אני בטוח שיש עוד דברים שאפשר לעשות בספרייה, אני פשוט לא מכיר אותם ולא יודע איך להשתמש בהם. הרבה פעמים המורה אומר תלכו לספרייה לחפש חומרי לימוד, אבל אני לא יודע איך לחפש טוב, ובגלל זה אני מעדיף פשוט לשאול את החברים שלי אם יש להם את החומר, או שואל אם הצליחו לעשות תרגיל מסוים, ואז ללמוד מהם. בדרך כלל אני שואל את התלמידים החכמים בכיתה, בגלל שהם אלה שהולכים לספרייה ללמוד, והם יודעים איך להשתמש בספרייה ובשירותים שלה

 • מהי דעתך באופן כללי על הספרייה בבית הספר ?

אני חושב שהספרייה היא מיושנת מאוד ומיותרת, היא לא תורמת לתלמיד כי הוא לא ממש צריך אותה, יש לו את הטלפון החכם שלו, והוא יכול ללמוד ממנו ולמצוא חומרים שקשורים למבחנים ולשיעורי הבית.

 • איך לדעתך הספרייה תורמת לידע האקדמי שלך ?

היא לא תורמת הרבה כי אני בקושי משתמש בה, אם כבר אני הולך לשם אני הולך לעשות תרגיל שהמורה נתן לנו בכיתה, או שאם המורה אומר לנו ללכת לספרייה אחרי סיום הלימודים, רק במקרים כאלה אני הולך.

 • האם המורים מעודדים אתכם להשתמש בספרייה ? פרט והסבר ?

כן לפעמים המורים מעודדים אותנו ללכת לספרייה, קודם כל המורה שלנו הרבה פעמים אומר בכיתה, תלכו לספרייה ותקראו, ותכינו שם שיעורי בית, אבל לא תמיד כל התלמידים מקשיבים לו. הרבה פעמים המורה נותן לנו מטלות שאותם צריך לעשות בספרייה, לדוגמה ללכת לחפש חומרי לימוד, או מטלה של לקרוא ספרים. כאשר המורה נותן את המטלות האלה התלמיד מחויב ללכת לספריה, והוא מבלה שם זמן. אני חושב שכאשר המורה מעודד את התלמידים ללכת לספריה, כל התלמידים מתרגלים ללכת, ולא רק התלמידים החכמים ביותר

 • האם אתה חושב שישנם דרכים לשפר את הספרייה והמעמד שלה בפני התלמידים ? איך ?

כן אני חושב שצריך לשים מחשבים יותר טובים בספרייה, והתלמידים שם יכולים לחפש מידע לבד ובכוחות עצמם לגבי שיעורי הבית שלהם, ולגבי המבחן שהם מתכוננים אליו, ואז הרבה יותר תלמידים ילכו לספרייה, כי ככה תהיה להם מוטיבציה יותר גבוהה, יהיה להם שימושיות בספרייה.

תלמידה 8- אבתיסאם

ריאיון:

שלום, אנחנו קבוצה של תלמידות המבצעות מחקר שנושאו השפעת מעמדה של הספרייה על תרבות הקריאה בבית הספר. אנו נודה לך אם תענה על השאלות של הריאיון לצורך ביצוע המחקר. בריאיון יבוצע שימוש אך ורק למטרות המחקר.

שאלות דמוגרפיות:

שם: אבתיסאם

גיל:11

יישוב: רהט

שאלות הריאיון:

 1. באיזה תכיפות אתה משתמש בספרייה בבית הספר ומתי ?

אני משתמשת, אבל לא כל יום, אולי פעם בשבוע. אני הולכת לספרייה מתי שאני רוצה ללמוד בשקט, או שאם אני מחליטה ללמוד עם החברות שלי, אז אנחנו עושות קבוצה בספרייה ולומדות ביחד, גם פותרות שיעורי בית וגם לומדות למבחנים.

 • מדוע אתה בוחר ללכת לספרייה בבית הספר וללמוד או לקרוא שם ?

אני הולכת לשם כי אני רוצה ללמוד בשקט, או בגלל שהספרייה מספקת לנו מקום טוב ושקט ללמוד בתור חבורה של תלמידות, יש שם שולחנות וכיסאות טובים שעוזרים לנו לשבת ביחד. וגם מתי שהמורה מביאה לנו שיעורי בית שאנחנו חייבות לפתור אותם בספרייה.

 • תאר לי איך אתה תופס את הספרייה בבית ספרך ?

אני חושבת שהספרייה היא מקום נחמד, שאפשר ללמוד בו בשקט, אבל זה הכל, מעבר לזה אין לה הרבה יתרונות. הספרייה יש בה ספרים אבל לא תמיד הם מכסים את כל החומר הלימודי שאנחנו צריכים ללמוד או לעשות עליו שיעורי בית

 • האם אתה מכיר את הספרייה והשירותים שלה ? למה הם נועדו ?

כן אני מכירה, אני יודעת שהספרייה נותנת לתלמידים את האפשרות לקרוא ספרים בחינם והם יכולים לשאול ספרים הביתה, גם ספרי קריאה רגילים וגם ספרי לימודים. התלמידים יכולים גם לקרוא את הספרים בספרייה עצמה. מעבר לזה אני לא חושבת שיש עוד שירותים שיש לספרייה להציע.

 • מהי דעתך באופן כללי על הספרייה בבית הספר ?

אני חושבת שהספרייה בבית הספר שלנו כבר מיושנת, היא לא עדכנית והיא לא מתאימה לקצב של התלמידים היום. הבעיה היא לא בספרייה עצמה, אלא שזהו טרנד עולמי שבו הספרים הישנים כבר איבדו את המעמד שלהם, וזה בעיקר קורה בגלל היכולת לקבל מידע זמין ונגיש באינטרנט. התלמידים היום יודעים שאם הם רוצים לסכם חומר הם יכולים לקרוא את האתר ויקיפדיה, ולא צריך ללכת לחפש ספרים בספרייה. אני גם רגילה בחיים הרגילים שלי לחפש כל דבר באינטרנט, אז ללכת לספריה כדי לחפש ספר שיש בו חומר מדעי על משהו, זה נראה לי כמו בזבוז של הזמן שלי, למה שאני אעשה את זה אם יש לי יכולת למצוא הכל מהטלפון שלי

 • איך לדעתך הספרייה תורמת לידע האקדמי שלך ?

היא לא תורמת הרבה לידע, המטרה שלה זה לא לתרום לידע, אלא רק לספק מקום ללמוד, ולתת את הספרים לתלמידים, זה תלוי בתלמיד עד כמה הוא משתמש בספרים האלה. אבל באופן כללי אני חושבת שהספרייה לא תורמת הרבה כי התלמידים מעדיפים לחפש באינטרנט את החומרים שהם צריכים לשיעורי הבית והמבחנים, וגם בגלל זה היא לא תורמת הרבה.

 • האם המורים מעודדים אתכם להשתמש בספרייה ? פרט והסבר ?

אני לא חושבת שהם עושים את זה בצורה תכופה. המורה שלי לא אומרת לנו תלכו ללמוד בספרייה, או שיש בספרייה חומרי לימוד טובים, היא אומרת שמי שרוצה יכול ללכת ללמוד שם, אבל אני לא מרגישה שהיא מעודדת אותנו מאוד לעשות את זה

 • האם אתה חושב שישנם דרכים לשפר את הספרייה והמעמד שלה בפני התלמידים ? איך ?

כן אני חושבת שהמורה בכיתה צריך לעודד את התלמידים שלו ללכת לספרייה, והוא גם צריך ללכת איתם ולעזור להם, ולהראות להם איך לומדים בספרייה, ואיך לחפש את הספרים הנכונים שיכולים לעזור להם בלימודים שלהם.

תלמיד 9- איברהים

ריאיון:

שלום, אנחנו קבוצה של תלמידות המבצעות מחקר שנושאו השפעת מעמדה של הספרייה על תרבות הקריאה בבית הספר. אנו נודה לך אם תענה על השאלות של הריאיון לצורך ביצוע המחקר. בריאיון יבוצע שימוש אך ורק למטרות המחקר.

שאלות דמוגרפיות:

שם: איברהים

גיל:12

יישוב: רהט

שאלות הריאיון:

 1. באיזה תכיפות אתה משתמש בספרייה בבית הספר ומתי ?

לא הרבה, אני לא משתמש הרבה. קודם כל אני לא רואה בזה צורך בגלל שאני מחפש מהמחשב בבית שלי, ויש לי מלא חוברות בבית מהבית ספר שיש שם את כל החומר. לפעמים אני הולך עם החברים כדי לשבת וללמוד שם

 • מדוע אתה בוחר ללכת לספרייה בבית הספר וללמוד או לקרוא שם ?

אני הולך לשם כדי לקרוא חומר לימוד, כדי ללמוד למבחן לפעמים, וגם כי החברים שלי הולכים אז אני הולך ביחד איתם, אנחנו יושבים ולומדים למבחן או שאנחנו עושים שיעורי בית. ולפעמים גם שם יותר נוח כי אין רעש

 • תאר לי איך אתה תופס את הספרייה בבית ספרך ?

אני חושב שהספרייה היא מקום בלתי נפרד מבית הספר, היא עוד מקום שבו התלמידים לומדים, וזו הדרך של בית הספר לחנך את התלמידים. אבל אני מרגיש בתור תלמיד מוטיבציה נמוכה ללכת לספרייה ללמוד או אפילו לקרוא ספרים לשם הנאה, כי אני מרגיש שאני צריך לעשות את המטלות האקדמיות שבית הספר מטיל עלי, ויש מטלות שהן יותר חשובות כמו למשל לעשות שיעורי בית או ללמוד למבחנים, כדי לעמוד בציפיות של המורה ובית הספר, וכדי להשיג ציונים גבוהים, ואני חושב שהספרייה לא תעזור להשיג את ההישגים האלה, וגם העובדה שבית הספר לא מכריח אותנו ללכת לספרייה, ובגלל זה אני לא מרגיש את המוטיבציה ללכת לספרייה, ממש אין לי חשק לעשות את זה. הזמן שלי בתור תלמיד מוגבל, ואני משקיע הרבה זמן בללמוד בכיתה ובבית, ואם יש לי קצת זמן פנוי אני מעדיף לנוח קצת, ולא לעשות עוד פעילות אקדמית שהיא לא נחוצה, כמו ללכת לספרייה

 • האם אתה מכיר את הספרייה והשירותים שלה ? למה הם נועדו ?

אני יודע להגיד לך שהספרייה והשירותים שלה נועדו כדי לעזור ללימודים של התלמידים, כמו למשל לעזור להם לעשות שיעורי בית. אבל אני לא מבלה הרבה זמן בספרייה ובגלל זה אני לא יודע מה כל הדברים שאפשר לעשות שם, כמו למשל לחפש חומר לימודים בצורה מקצועית דרך האינטרנט, גם את זה אני יודע שיש, אבל אני לא מכיר את כל הדברים כי אני לא מבלה כל כך הרבה זמן בספרייה. גם את הספרנית בספרייה אני לא מכיר כל כך טוב, אני רואה אותה מדי פעם ואני יודע שהיא עובדת בספרייה אבל אני לא יודע מה היא עושה בדיוק

 • מהי דעתך באופן כללי על הספרייה בבית הספר ?

הספרייה לא כל כך חשובה בעיני, כי היא לא נותנת הרבה בשביל התלמיד או בשביל בית הספר. פעם לא היה מחשבים, והתלמידים היו צריכים לקחת הרבה ספרים מהספרייה, אבל היום אפשר לחפש ולמצוא הכל בצורה אלקטרונית, ובגלל זה אין הרבה חשיבות לספרייה ולשירותים שהיא נותנת לנו.

 • איך לדעתך הספרייה תורמת לידע האקדמי שלך ?

היא לא תורמת הרבה כי כל מה שנמצא בספרייה נמצא כבר באינטרנט ובמחשבים, אז הערך שלה מבחינת החומר הלימודי הוא מעט מאוד, וגם בגלל שיש לנו חוברות וספרים שאנחנו קונים בתחילת השנה של הלימודים, ויש בהם כבר את כל החומרי לימוד שאנחנו צריכים, רק במקרה שהתלמיד מאבד את הספר שלו או שאין לו, הוא יכול ללכת לספרייה ולהשאיל את הספר הזה.

 • האם המורים מעודדים אתכם להשתמש בספרייה ? פרט והסבר ?

כן לפעמים, המורה שלנו אומר לנו תלכו לספרייה ותקראו את הספר הזה למשל, ותחזרו מחר עם הסיכום לגבי מה שקראתם, או למשל הוא אומרת תעשו את התרגיל הזה שנמצא בספר בספרייה, ואז במקרים כאלה התלמידים הולכים לספרייה, ועובדים שם.

 • האם אתה חושב שישנם דרכים לשפר את הספרייה והמעמד שלה בפני התלמידים ? איך ?

כן אני חושב שצריך לעשות שילוב בין הספרייה לבין האינטרנט, הספרייה לא צריכה להתבסס רק על החומרים שנמצאים בספרים ספרייה, אלא שהיא בעצמה צריכה לעודד את התלמידים לחפש מידע באינטרנט לגבי מה שהם רוצים לדעת או לגבי השיעורי בית שלהם. אני גם חושב שהספרנית בספרייה היא מאוד חשובה והיא יכולה לעזור מאוד לתלמידים, הרבה מהתלמידים לא יודעים איך למצוא ספרים בספרייה, והספרנית יכולה לעזור בזה.

תלמידה 10- יסמין

ריאיון:

שלום, אנחנו קבוצה של תלמידות המבצעות מחקר שנושאו השפעת מעמדה של הספרייה על תרבות הקריאה בבית הספר. אנו נודה לך אם תענה על השאלות של הריאיון לצורך ביצוע המחקר. בריאיון יבוצע שימוש אך ורק למטרות המחקר.

שאלות דמוגרפיות:

שם: יסמין

גיל:11

יישוב: רהט

שאלות הריאיון:

 1. באיזה תכיפות אתה משתמש בספרייה בבית הספר ומתי ?

אני לא חושבת שאני הולכת הרבה לספרייה, אפ אני משווה את זה לחברות הכי טובות שלי. הן הולכות הרבה לספרייה, הן לומדות שם ועושות את שיעורי הבית שלהם שם, אבל גם הן יחסית זה לא הרבה, וזה לא באופן קבוע.

 • מדוע אתה בוחר ללכת לספרייה בבית הספר וללמוד או לקרוא שם ?

קודם כל אני הולכת ללמוד שם מתי שאני חייבת, אם המורה נותן לנו מטלה או שיעורי בית במיוחד לספרייה, אז אני חייבת ללכת לשם, אחרת אני מעט מאוד הולכת, אני יכולה ללכת אולי כדי ללמוד למבחן, כי שם אפשר לקרוא בשקט, וגם כי שם יש הרבה פעמים עמדת מחשב פנויה שבה אני יכולה לחפש חומרים, גם בזמנים של השיעורים החופשיים שלי.

 • תאר לי איך אתה תופס את הספרייה בבית ספרך ?

אני חושבת שהספרייה היא בעלת ערך נמוך, התלמידים לא מעריכים את הספרייה, כי הם לא מרגישים שהיא חשובה בשבילהם, והם גם לא משתמשים בה הרבה. ואני חושבת שגם המורים לא מכבדים את הספרייה ולא משתמשים בה הרבה, הם מעדיפים ללמד בעצמם את חומרי הלמידה כי זה יותר קל להם, וגם הנהלת בית הספר לא מכבדת את הספרייה כי רואים שהיא לא משקיעה בה הרבה מאמץ ואנרגיה.

 • האם אתה מכיר את הספרייה והשירותים שלה ? למה הם נועדו ?

אני לא מכירה את כל השירותים שיש לספרייה, כי זה עובדה, אני רק יודעת שבספרייה יש ספרים, ואפשר לשבת שם בשקט ולקרוא אותם, אבל יכול להיות שיש עוד דברים ושירותים שעושים בספרייה, אני פשוט לא מבקרת שם הרבה ובגלל זה אני לא מכירה.

 • מהי דעתך באופן כללי על הספרייה בבית הספר ?

אני חושבת שהספרייה היא חשובה, אבל היא לא קריטית להצלחתו של התלמיד בלימודים שלו, כי הרי התלמיד אם הוא רוצה להצליח בלימודים שלו ולהביא ציונים טובים, הוא יכול ללמוד מחומרי הלימוד שיש לו כבר בספרי הלימוד שיש לו בבית, או שהוא יכול להקשיב למורה בכיתה, וככה הוא יכול ללמוד את החומר בצורה הכי טובה, או שהוא יכול גם לחפש חומרי לימוד באינטרנט, ובכך לעשות את שיעורי הבית שלו בצורה יותר טובה.

 • איך לדעתך הספרייה תורמת לידע האקדמי שלך ?

אני חושבת שהספרייה תורמת קצת לידע שלי, וגם זה לידע הכללי ולא לידע שאנחנו לומדים בכיתה. אני חושבת שהמטרה העיקרית שבגללה אנחנו לומדים בכיתה, היא כדי להשיג ציונים גבוהים ולהבין את החומר הלימודי, המטרה הזאת אפשר להשיג אותה בצורה הטובה ביותר על ידי לימוד בכיתה עם המורה, כי הידע שאותו מעביר המורה הוא ידע ממוקד, הוא יודע בדיוק מה אנחנו צריכים ללמוד כדי לא לבזבז זמן יקר, לעומת זאת אם התלמיד הולך לספריה, הוא יכול להיות שם הרבה זמן, לחפש חומרים, ועדיין לא בטוח שבסוף הוא ימצא את מה שהוא רוצה, ובגלל זה השהייה בספרייה יכולה להיות לא יעילה בשביל לקבל את הציונים הטובים שאותם מצפים מאיתנו המורים וההורים

 • האם המורים מעודדים אתכם להשתמש בספרייה ? פרט והסבר ?

כן לפעמים הם עושים את זה, הם שולחים אותנו לספרייה להביא ספרים, לקרוא, לעבוד בקבוצות, במיוחד כאשר התלמידים עושים עבודה קבוצתית, אז התלמידים הולכים לשם לשבת ביחד ולעשות את העבודה ביחד, וגם המורה לפעמים דורש סיכומים על ספר מסוים, ואז אנחנו מחויבים לקרוא אותו ולסכם אותו, וכך הוא מעודד אותנו.

 • האם אתה חושב שישנם דרכים לשפר את הספרייה והמעמד שלה בפני התלמידים ? איך ?

כן אפשר, קודם כל הנהלת בית הספר צריכה להחליט שהיא רוצה לשפר את הספרייה בבית הספר שלנו, ולתת לה יותר משאבים כדי לשפר אותה מבחינה פיזית, גם את הגודל שלה וגם את כמות הספרים הפיזית, ואני חושבת שאפשר עוד לשפר את הספרייה על ידי התלמידים עצמם, אם התלמידים יבינו מה החשיבות של הספרייה, ושהיא יכולה לעזור להם, הם ילכו יותר לספרייה, ואז הספרנים יהיו מחויבים להביא יותר ספרים ולשפר את הספרייה.