Skip to content

יחסי אדם-חיה-סביבה- מטלה ראשונה: פרשנות פוסט-מודרנית של כתבה עיתונאית

יחסי אדם-חיה-סביבה

מטלה ראשונה: פרשנות פוסט-מודרנית של כתבה עיתונאית 

מטרת העבודה

מטלה זו תבחן את הטמעת הידע שנלמד בשיעורים ובמאמרים, ושימוש בו ככלי לניתוח כתבה חדשותית: מציאות חברתית-תרבותית מוגדרת אשר קשורה ליחסי האדם ובעלי החיים או בין האדם והסביבה. יתרה מזאת, במטלה תבחן יכולתכם.ן ליצירתיות מחשבתית, חשיבה ביקורתית ויכולת כתיבה אקדמית: מבנה נכון של החיבור, בניית טיעון ברור והצגתו בפסקת הפתיחה, הצגה של תמצות המאמרים, הפניה נכונה לפריטים האקדמיים, כתיבת חיבור קולח ועוד.

הנחיות כלליות 

*בתחילת העמוד הראשון יש לכתוב את כותרת הכתבה, מתחת לכותרת יש לרשום את מספר המטלה והגדרתה, את שם הקורס, שם הסטודנט/ית ומספר תעודת הזהות. היקף המטלה – עד שני עמודים (כולל רשימה ביבליוגרפית). ציון – 30% מהציון הסופי. מועד ההגשה – 23.12.2022 (עד חצות). את העבודה יש להעלות לאתר המודל, תחת הכותרת "מטלה ראשונה". אתם מוזמנים לשאול אותי שאלות ולהתייעץ, במייל: orithirsch@gmail.com. המסמך יועלה רק כWORD ויש לשמור אותו עם שמכם המלא. לדוגמא: מטלה ראשונה אורית הירש-מציאולס.

*למטלה יש תאריך הגשה והוא אחיד לכולם.ן. אי עמידה בתאריך ההגשה, ללא סיבה מוצדקת ובתיאום עם המרצה, תביא להפחתה של עשר נקודות בציון המטלה.

*יש להימנע מכתיבת דעות והעדפות אישיות. לעומת זאת, כדאי להוכיח את יכולתכם.ן לחשיבה ביקורתית ביחס למציאות מסוימת או ביחס למאמרים האקדמיים שתעשו בהם שימוש. 

*להתרחק מהכללות גורפות, כגון "כולם אוהבים בעלי-חיים", אלא למתן את הטיעונים ולדייק אותם ואף לבססם על הפניה אקדמית. למשל, "בחברה המערבית, אנשים נוטים לאהוב חיות מחמד"

חוקי הכתיבה :

גופן 12 בכתב דוויד (David), רווח של שורה וחצי ויישור הטקסט משני הצדדים. יש להקפיד על שוליים סטנדרטיים של העמוד (כלומר, לא לשנות את השוליים הסטנדרטיים של המסמך). יש לכתוב בפסקאות כאשר כל פסקה כוללת לפחות 4 משפטים ושלא תארך מעבר לחצי עמוד. חשוב להקפיד על כתיבה נכונה של הביבליוגרפיה ועל כללי ציטוט נכונים בגוף הטקסט. יש להקפיד על סגנון הכתיבה, שימוש נכון במושגים ושימוש נכון בפיסוק.

חלקי העבודה

ראשית כל, יש לבחור כתבה עיתונאית (באחד מאתרי החדשות שבאינטרנט), שבמרכזה נמצא נושא שקשור ליחסי אדם-חיה או אדם-סביבה. ניתן להתייעץ עם המרצה לגבי הכתבה שאיתרתם.ן.

לאחר קריאה מדוקדקת של הכתבה, יש לכתוב חיבור קולח, ללא כותרות משנה או מיספור. החיבור יספק פרשנות סוציולוגית לסוגיות המרכזיות שעלו בכתבה והוא יכלול את החלקים הבאים:

  1. הפסקה הפותחת – הפסקה הראשונה של החיבור תכיל סיכום קצר של נושא הכתבה ותוכנה. לאחר מכן תופיע טענה סוציולוגית שברצונכם.ן לטעון ביחס לתופעה החברתית-תרבותית שהכתבה מתארת, ובהקשר של קשרי אדם-חיה או אדם-סביבה. למשל, הכתבה משקפת תפיסה של חיה מסוימת כסובייקט/אובייקט; הכתבה עוסקת בדילמה או במתח חברתי מסוים, ביחס לקשרי אדם-חיה או אדם-סביבה וניתן לטעון כי…
  2. גוף החיבור –  גוף החיבור יעמיק אודות הטענה המרכזית שהופיעה בפסקה הפותחת, תוך שימוש בשני מושגים סוציולוגיים ו/או שתי תיאוריות שנלמדו בקורס. כמו כן, יש להישען בפרשנות גם על מאמר אחד מתוך רשימת קריאת החובה (יש להפנות אליהם בתוך החיבור, לפי חוקי הAPA). יש לשלב דוגמאות וציטוטים מתוך הכתבה בגוף החיבור, כדי לבסס את טיעוניכם.ן. 

*בפעם הראשונה שתציגו את המושג הסוציולוגי או התיאוריה, יש להגדירם באופן כללי ורק אז לעשות בהם שימוש על-מנת לספק זווית מבט סוציולוגית על הכתבה.

  1. פיסקת סיום – הפיסקה האחרונה בחיבור תוקדש לסיכום החיבור שכתבתן.ם ובעיקר – כיצד הכתבה העיתונאית שבחרתם שופכת אור על קשרי אדם-חיה או חיה-סביבה?
  2. רשימה ביבליוגרפית – לפי חוקי הציטוט של APA (הרשימה מופיעה באתר הקורס).
  3. הכתבה: יש להוסיף את הכתבה כמסמך WORD, בעמוד חדש לאחר הרשימה הביבליוגרפית.

בהצלחה!