Skip to content

יחסים בינלאומיים תקשורתיים סמינריון

יחסים בינלאומיים זה בעצם קשר בין מדינות מסויימות. תקשורת זו גם יכולה להתמקד בקשר של ארגונים שאינם חלק מהממשלה ותאגידים אשר פועלים בפיעלות רחבה במדינות שונות.תחום זה מוגדר כתחום נרחב, אשר נוגע במספר נושאים מדינאים, כגון, כלכלת מדינה מסויימת, צבא, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, טרור, היסטוריה, גיאוגרפיה, דיפלומטיה, ועוד. קשרים בין לאומיים שמובצעים למטרת תקשורת יכולים להתבצע למען מספר מטרות, קשר לעשיית עסקים על מנת לחזק הון כלכלי של מדינה ועל מנת שימור יחסים בין שני מדינות. קשר זה גם יכול להתבצע למטרת שלום. למשל, לפעמים יש מדינות שמסוכסכות אחת עם השנייה, ונוצר קשר חדש למטרת שלום, כמו למשל בין ישראל ומרוקו. קשר זה תוקשר על ידי נשיא ארצות הברית לשעבר, דונלד טראמפ, על מנת שישראל תוכל להיות ביחסים בין לאומיים ותקשורתיים עם מרוקו. למרות היות התחום כחלק ממדע המדינה, מיוחס אליו בעולם האקדאמיי יחוס של נושא אינדיבידואלי, נושא לימוד בפני עצמו.

היסטוריה

יש לתחום התקשורת הבין לאומית היסטוריה ארוכה ונרחבת, של מעל כמעט 400 שנה, משנת 1648, בו התחיל קשר לאומני בין מדינות באירופה. ההסכמים הראשוניים הללו גרמו לסוף שליטת הכנסייה הקתולית באירופה, וגרמו להקמת המערכת המודרנית של מדינות לאום ריבוניות, והוסיפו השפעה משמעותית להתפתחות המדיניות של אירופה. ההסכמים הובילו להתפתחות הצבאות במדינות אירופה, והקמת הדיפלומטיה. העולם לקח דוגמא מההתפתחות של אירופה בשימוש של תקשורת בינלאומית, כמו למשל אפריקה, אמריקה, ואסיה, דרך הקולוניאליזם. מערכת התקשורת הבין לאומית התקדמה באופן מוחלט לאחר המלחמה הקרה, אך ישנם מדינות שלא לקחו חלק בשימוש המערכת המודרנית החדשה. בשנת 1924, תחום היחסים הבינלאומיים תקשורתיים אומץ לראשונה על ידי אוניברסיטה בלונדון, בית הספר לכלכלה של לונדון.

תיאוריות

ישנם מספר מונחים אשר משומשים לצורת החשיבה על הנושא, מחשבה תיאורטית, ומסגרות חשיבה, אשר מוגדרות גם בשם פרדיגמות. שלושת הפרדיגמות המרכזיות בתחום נקראות ליברליזם, מרקסיזם, וריאליזם פוליטי. בעשר השנים האחרונות הוחל שימוש שנוסף למונחים אלה, מחשבה קונסטרוקטיביסטית. מחשבה זו מנסה לסקר תרחישים היסטורים בשנים הקודמות, ולהסיק מסקנות מאירועים שליליים אשר הכפישו ושינו את ההיסטוריה העולמית במובן שלילי ביותר, על מנת מניעתם. שיטה אחרת מקובלת שמשומשת בהסבר התחומים והתאוריות שהם מעלות, שמשומשת על מנת ניתוח תרחישים בין מדיניאים, שמתחלקת לשלושה פרמטרים מרכזיים:

רמת מערכת המערכת הבינלאומית: וההשפעה שלה על פעולות והחלטות המדינה.

רמת המדינה: אשר בודקת את ההשפעה הפוליטית של מדינה מסויימת על העולם והשפעתה על הפוליטיקה העולמית.

רמת המנהיג: רמה זו בודקת על מצב המנטלי של מנהיג המדינה, מצבו הפיסי, ואיך מצב זה משפיעה על המדינה עצמה וההחלטות אשר המנהיג קובע.

האתר שלנו נותן שירות של כתיבת סמינריונים בנושא זה על מנת לעזור לתלמידים בלימודיהם. אנו מבצעים שירות זה גם בנוסף להכין מאמרים אקדאמיים אשר תלמידים עוברים עליהם. תוכן זה מבוצע בעבודה מעמיקה על נושאים אקדאמיים אשר אנו עורכים מאמר מסויים במילים שלנו על מנת לספק חוות קריאה שונה באופן מדוייק לתוכן אשר הוצג, אך לא באותה צורת כתיבה.