Skip to content

יוון העתיקה

המושג יוון העתיקה מתייחס לתקופת זמן היסטורית שבה התקיימה ציוויליזציה יוונית מפותחת, באזור יוון של היום, ובאזורים הסמוכים לה מבחינה גיאוגרפית. יוון העתיקה היא בעלת חשיבות היסטורית רבה, משום שהתרבות והציוויליזציה שלה היו מפותחים מאוד יחסית לציוויליזציות קודמות, והיא נחשבת לפורצת דרך בתחומים רבים. היא תרמה חידושים רבים לעולם, בתחומים רבים, כמעט בכל ענפי המדע והפילוסופיה, הספורט החשיבה הפוליטית, והחדשנות הצבאית והטכנולוגית. ערכים ונורמות שנהגו לראשונה ביוון העתיקה, המשיכו להיות נהוגים בעולם המערבי במשך אלפי שנים, והרעיונות והפילוסופיה של יוון העתיקה מהווים בסיס ואבן שואבת לדמוקרטיות מערביות מודרניות.

תחילתה של יוון העתיקה החלה להתגבש בימי החושך היוונים, מהמאה ה 12 לפני הספירה, ועד לימי יוון הקלאסית, במאה ה 6 לאחר הספירה. יוון העתיקה, או המדינה היוונית, הייתה מורכבת מכמה ערי מדינה קטנות, אשר הקשר ביניהן היה רופף לסירוגין, והדוק בשעת הצורך. מה שקשר את ערי המדינה הללו הייתה שפה ותרבות משותפים, וקרבה גיאוגרפית.

ימי תהילתה הגדולים ביותר של יוון העתיקה היו בימיו של אלכסנדר מוקדון, או אלכסנדר הגדול, שפתח במסע כיבושים נרחב לאחר שעלה לשלטוןף והרחיב את גבולותיה של המדינה היוונית, מהחוף האטלנטי במערב, ועד להודו במזרח. כיבושיו של אלכסנדר מוקדון עזרו להפיץ את התרבות ההלניסטית ואת הרעיונות שלה, וההשפעות של כיבושים אלה, והזכר לתרבות משגשגת זו ניכרים עד ימינו אלה במדינות רבות בעולם.

תרבותה של יוון העתיקה, ובמיוחד הפילוסופיה והתרבות הפוליטית שלה, השפיעה רבות על האימפריה הרומית, שקמה לאחר ירידתה של יוון העתיקה. האימפירה הרומית עזרה להפיץ לאחר מכן את רעיונותיה של יוון העתיקה, תוך כיבושיה שטחים נרחבים במזרח התיכון באפריקה באסיה ובאירופה.

יוון העתיקה