Skip to content

חינוך מונטסורי

חינוך מונטסורי הוא שיטת חינוך שפותה על ידי ד"ר מריה מונטסורי, רופאה ומחנכת איטלקייה בשנת 1907. ד"ר מונטסורי ערכה תצפיות על ילדים בסביבת למידה חופשית והגיעה למסקנה כי היא מצאה את "טבעו האמיתי של הילד". שיטה זו נועדה על מנת לאפשר לילדים למממש את הפוטנציאל שלהם במלואו. בגישה חינוכית כמו זו המערכת מתאימה את עצמה לצרכי הילד ולקצב שלו ולא להפך כמו בחינוך מסורתי. שיטת חינוך זו מיושמת בעיקר אצל ילדים בגילאים 2.5-6. [i]

מאפייני החינוך המונטסורי:

  1. כבוד לילד – בגישה חינוכית זו מאמינים במתן כבוד לילד, לרצונות שלו ולמרחב שלו. הילד הוא ישות בפני עצמה בעלת רצונות וצריכים משלה שעושה את תחילת דרכה העולם וזקוקה למרחב משלה. המרחב מעניק לילד כלים חשובים מאוד לחיים עצמאיים.
  2. חופש הבחירה-  כבר מגיל קטן מאפשרים לילד לקחת החלטות ובחירות בעצמו, החל מאיזה משחק הוא רוצה לשחק או באיזה פעילות לעסוק. חופש הבחירה כבר מגיל צעיר מלמד את הילד לקחת החלטות בעצמו על סמך הקשבה לרצונות ולצרכים הפנימיים שלו.
  3. 3.      עצמאות וביטחון עצמי- " עזור לי לעשות זאת בעצמי", הוא אחד ממשפטי המפתח של השיטה. דרך התמודדות עצמית עם אתגרים ופתרון בעיות הילד מפתח עצמאות וביטחון עצמי. בגישה זו משולבים כישורי חיים רבים שעוזרים לפיתוח העצמאות והביטחון העצמי.
  4. המוח הסופג- ילדים בגילאים בהם השיטה מתמקדת, צורכים מידע כמו ספוג, מה שהם רואים בסביבתם הוא מה שהם יקלטו וילמדו. ולכן חשוב מאוד להתאים את הסביבה לצרכים שלהם באותו הגיל בכדי לאפשר למידה מיטבית.
  5. תקופת הרגישות- תקופת רגישות היא תקופה המתאפיינת בדחף בתחום חדש לילד, בסקרנות ועניין מצדו באותו התחום. רוב התקופות האלה מתרחשות עד גיל 6. בחינוך המונטסורי מזהים את תקופת הרגישות האלו ומתאימים את סביבת הלמידה אל השלב ההתפתחותי בו הילד נמצא. בתקופת הרגישות הילד מוכן לספוג ולקלוט מידע, וללמוד מיומנויות  חדשות ולכן גירוי נכון יפתח התפתחות נכונה.  
  6. דמות המחנך- תפקיד המחנך הוא ללוות את הילד, לשמש לו כדוגמא אישית ולעזור להתפתחות שלו אבל לא ללמד אותו. בחינוך זה לכל ילד יש תוכנית עבודה אישית המותאמת לקצב שלו והמדריך קובע אותה על ידי תצפיות שהוא עורך.
  7. למידה עצמית- שיטה זו מניחה כי הילד הוא אוטודידקט ויכול ללמוד בעצמו. מטרת חינוך היא לטפח את רצון הילד ללמוד בתקווה שבעתיד ימשיך ללמוד מתוך אהבה ללמידה. אהבת הלמידה נמצאת בבסיס השיטה. [ii]

אביזרי למידה:

אביזרי למידה בשיטת מונטסורי תוכננו בקפידה. הם משחקים המותאמים ללימוד של יכולות אחת בכל פעם, ולשלבי ההתפתחות השונים בהם הילד נמצא. אביזרים אלה מבוססים על פסיכולוגיית האלמנטים בה החלק קודם לשלם. על פי כך יש ללמד את הילד קודם חלק מהפעולה עד שבסוף יגיע לפעולה השלמה. ישנם מספר תחומים בהם מתמקדים האביזרים, חיים שימושיים, חינוך החושים, אביזרי שפה, אביזרי מתמטיקה, אביזרי טבע ואביזרי גאוגרפיה.[iii]


[i] https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99

[ii] https://www.montessori-academy.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%94/

[iii] https://www.hamichlol.org.il/%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99