Skip to content

חינוך וולדורף

שיטת הלימוד של וולדורף היא שיטה אשר התפתחה על ידי שטיינר רודולף. השיטה מתבססת תחילה על כך שהלימודים הם דבר חוויתי, התלמידים לומדים ומתפתחים מגיל קטן ועד כיתה י"ב בשיטת שילוב של אומנויות מכל מיני סוגים כמו יצירה מחול ובכך זה נותן להם את המוטיבציה והרצון ללמוד בדרך שאינה רגילה יצירתית ומעניינת ולכן בשיטה זו התלמידים יירצו ללמוד יותר . סוגי אומנויות כמו מחול, כתיבה תיאטרון וכו' אינם דברים שנדרש לבצע רק לשם עבודות אלא הם נושאים שצריך לנסות לבצע ולהרגיש אותם ובכך ישנה התפתחות בצורה הרבה יותר טובה הנגרמת על ידי ניסיון ולימוד עצמי.

בשיטה של וולדורף ניתן לחלק את ההתפתחות ל 3 שלבים מלידה עד גיל 7: בשלב זה ניתן לאפיין את ההתפתחות של הילד אשר בגיל זה הילד מסתכל על המעשים שנעשים מסביבו ומחכה אותם ולכן מחנכי וולדורף שואפים להיות מודל לחיקוי ומתמקדים בכל ילד וילד ונותנים להם את הדרכים להתפתח בהרחבת יכולות לפיתוח הדימיון, יצירת קשרים חברתיים ועוד בשלב השני מגילאי 7 עד 14 הילדים מגיבים יותר לשיעורים בהם הם מתחברים לנושאים רגשיים יותר ולכן המחנכים פועלים בשלב זה עם סיפורי אגדות בסיפורי דרמה ומיתולוגיות וגורמים לילדים באמצעות סיפורים אלה לבטא את רגשותיהם ובכך הם סוללים דרך לחוויה המלמדת ילדים לחיים על ידי מחשבה. בשלב השלישי שהינו מ14 עד 21 הלימוד הוא יותר להתפתחות אישית ואינדיבודאלית על ידי פיתוח ההיכולת לבחון את העולם בצורה פשוטה להפעיל כושר אבחנה להפעיל שיפוט ומחשבה ביקורתית

בוגרי וולדורף מקבלים כלים להתמודדות שונים מלימודים רגילים ולכן יש להם את היכולת לשלב רעיונות חדשים להיות גמיש ויצירתי בנוסף הם בעלי ביטחון עצמי גבוה מניסיונם וביטחונם ולכן הם גם מנהיגים בעלי סטנדרטים גבוהים יותר המשלבים מוטיבציה גדולה, התלהבות ויוזמה. השיטה בה אין צורך במבחנים והמרצים דוחפים את הילדים בהתלהבות אצל כל ילד והתלהבות פנימית היא שיטה בה הילד אינו מפחד לגשת ללימודים אלא להפך הילד נירגש ומתלהב לגשת ללימודים

בסופו של דבר בגישה זאת כל ילד מבצע התפתחות המותאמת לו הילדים חיים פחות בהרגשה של לחצים חיצוניים אלא יותר בגישה של הנאה תחושה חוויתית ולכן שיטת הלימוד הזו עוזרת לתלמיד הרבה יותר כי הוא מגיע עם מוטיבציה נכונה ללמוד ברוגע שלווה מצד אחד המתווסף להתלהבות פנימית הנוצרת בו ככל שהלימוד חוויתי יותר ויותר