Skip to content

השפעת האינטרנט על עולם התרגום

העידן החדש של האינטרנט השפיע בצורה די גדולה על כל תחום בחיים וטכנולוגיה. כיום, אפשר לבצע משימות שלא היה אפשר לעשות זאת לפני כמה עשורים.

 ולא רק זה, האינטרנט פתח דלתות לחדשנות ושיפור בכל היבטי החיים, בין אם זה עסקים, מדע או טכנולוגיה.

דבר אחד שהאינטרנט השפיע עליו מאוד הוא השפה.

 עם התפשטות השימוש באינטרנט, גם גאדג'טים כמו טלפונים ניידים ומחשבים היו צריכים להתקדם יותר. ולמרות שהגאדג'טים הללו ממלאים תפקיד מרכזי בהפיכת התקשורת לאפשרית, תמיד נדרשת שפה שמתאימה להתכתבות משמעותית בכל רחבי העולם ובכל השפות.

בעזרת האינטרנט, עוזר שדובר פיליפינית יכול לארגן יומנים אלקטרוניים עבור פקידי עמק הסיליקון, וצרכנים גרמנים יכולים לקרוא מידע על המוצר שנכתב בסינית באיביי.

השאלה שעולה כאן היא – איך האינטרנט משפיע על השפה?  ניקח לדוגמא את השפה האנגלית שברוב המקרים

 כתובה נקייה מכל קיצורים וסלנג.

 לאחר התקדמות האינטרנט ,נראה שרוב המילים המשמשות לתקשורת בה התקצרו במידה ניכרת.

אנשים היום מתקשרים זה עם זה כמו שלא היה מעולם, על ידי שימוש בקיצורים, רווחים, הקשות, אימוג'ים וראשי תיבות. כל אחד יכול לראות שהשימוש ב"שפות מקוצרות" אלה השפיע קשות על שפת התקשורת העולמית.