Skip to content

דיכאון אחרי לידה

דיכאון לאחר הלידה, הוא הפרעה נפשית זמנית, הוא הרגשה של דיכאון שחוות נשים לאחר ילודה. התופעה שכיחה יחסית, והיא מתרחשת בכ- 15 אחוזים מהנשים שיולדות, והוא בדרך כלל מתחיל בעשרת הימים הראשונים לאחר הלידה. סימפטומים פופולריים הם תנודתיות במצב הרוח, עצבנות, אדישות ואפתיה, עייפות ובלבול. חשוב לזהות את הבעיה, ואפילו לנסות למנוע אותה לפני שהיא מתרחשת, שכן דיכאון לאחר הלידה יכול להיות סיכון לאם וליילוד החדש, שכן ישנם שיעורי התאבדות גבוהים אצל נשים הסובלות מהתופעה.[1]

גורמי סיכון

טיפול

התאבדויות

סיכון לתינוק שנולד

גורמי סיכון

נשים שחוו דיכאון נפשי בעבר נמצאות בסיכון מוגבר לפתח דיכאון לאחר הלידה, ישנה קורלציה גבוה בין נשים שחוו תקופה אחת של דיכאון באיזה שהוא שלב בחייהן לפני הלידה, ולבין דיכאון לאחר הלידה. הנוכחות של דיכאון בזמן ההיריון מהווה אף היא גורם מנבא חזק שיכול לנבא דיכאון לאחר הלידה. הפרעות נפשיות אחרות שהיו קיימות לפני ההיריון יכולות להיות אף הן מנבא חזק לדיכאון לאחר הלידה. ישנה סברה שנשים שחוו דיכאון לפני ההיריון, הן נשים שרגישות יותר לשינויים הורמונליים, מה שגורם לדיכאון לאחר הלידה. קשר אפשרי נוסף הוא נשים שחוות שינויים במצבי הרוח בזמן הווסת, הן נשים שסביר יותר שיפתחו דיכאון אחרי הלידה, וההסבר האפשרי לכך הוא שלנשים אלה ישנה מערכת עצבית רגישה יותר, ויכולת של המוח לקלוט סרטונין יותר מהרגיל, מה שגורם להן להיות בסיכון לדיכאון לאחר הלידה. גורמים פסיכולוגיים נוספים שיכולים לנבא, הם גישה ודעה שלילית של האישה לגבי ההיריון והילודה, או אירועי חיים מהעבר, למשל התעללות בילדות וילדות קשה, או טראומה מינית בעבר. סיבות אפשריות נוספות הן אי שביעות רצון מהמגדר של התינוק, דימוי עצמי נמוך של האם, או לחץ נפשי הנובע מההפיכה להורה. [2]

גורמי סיכון ביולוגיים יכולים להיות גיל צעיר מאוד של האישה שילדה (הרמה הגבוה ביותר של דיכאון לאחר הלידה היא בנערות בנות 13-19), בעיות הורמונליות של הגוף, בעיות במטבוליזם כגון יכולת הגוף לעבד סוכר, בעיות נוירוניות במוח.[3]

יכולים להיות גם גורמי סיכון חברתיים, כמו למשל חוסר תמיכה רגשית באם שילדה, חוסר תמיכה כלכלית, והיעדר יחסים אמפתיים. גורם חברתי חשוב נוסף הוא המצב הסוציואקונומי של האישה, מצב סוציואקונומי נמוך יכול להעלות את הסיכון לדיכאון אחרי הלידה.[4]

טיפול

טיפול אפשרי אחד לדיכאון לאחר הלידה הוא באמצעות פסיכותרפיה. טיפול פסיכותרפי יעיל הוא כזה שמטפל בבעיות אישיות, כמו למשל השינוי בתפקידה ובחייה של האם, דיון במצב הנישואין, דיון בתמיכה החברתית של האישה, ובלחצים כלליים של החיים. הספרות המחקרית מראה שטיפול פסיכותרפי של אחד על אחד של המטפל עם האישה הוא אחד הטיפולים היעילים לטיפול בדיכאון לאחר הלידה. טיפול אפשרי נוסף הוא רישומה של האם למרכזים ייעודים לאימהות לאחר הלידה, שם האם יכולה להכיר אימהות נוספות שנמצאות במצב דומה לשלה, וזה יכול להקל על תחושת הדיכאון. טיפול אפשרי נוסף הוא טיפול תרופתי, בתרופות נגד דיכאון.[5]

התאבדויות

מחקרים מראים שדיכאון לאחר הלידה יכול לגרום למקרי התאבדות בקרב נשים, באופן שהוא יותר גבוה ממקרי התאבדות בקרב נשים שלא לאחר לידה. נשים לאחר הלידה שנמצאות בגיל ההתבגרות, הן בעלות סיכוי גבוה יותר להתאבדות מאשר נשים מבוגרות יותר. התאבדויות של נשים שנמצאות בדיכאון לאחר לידה הן בדרך כלל אלימות יותר מהתאבדויות אחרות.[6]

סיכון לתינוק שנולד

בספרות המחקרית מתועד היטב הקשר בין דיכאון לאחר הלידה להתפתחות לא תקינה של התינוק. תינוקות לאימהות שסובלות מדיכאון לאחר הלידה בוכים יותר, סובלים ממחסור בשינה, והתפתחות של בעיות רגשיות. אימהות עם דיכאון לאחר הלידה מתקשרות פחות עם הילד שלהם מה שעלול לגרום לבעיה רגשית. לאימהות עם דיכאון לאחר לידה יש פחות סיכוי להתחיל הנקה, ולהניק את התינוק לאורך זמן.[7]


[1] Pearlstein, T., Howard, M., Salisbury, A., & Zlotnick, C. (2009). Postpartum depression. American journal of obstetrics and gynecology200(4), 357-364.

[2] Ghaedrahmati, M., Kazemi, A., Kheirabadi, G., Ebrahimi, A., & Bahrami, M. (2017). Postpartum depression risk factors: A narrative review. Journal of education and health promotion6.

[3] Ghaedrahmati, M., Kazemi, A., Kheirabadi, G., Ebrahimi, A., & Bahrami, M. (2017). Postpartum depression risk factors: A narrative review. Journal of education and health promotion6.

[4] Ghaedrahmati, M., Kazemi, A., Kheirabadi, G., Ebrahimi, A., & Bahrami, M. (2017). Postpartum depression risk factors: A narrative review. Journal of education and health promotion6.

[5] Pearlstein, T., Howard, M., Salisbury, A., & Zlotnick, C. (2009). Postpartum depression. American journal of obstetrics and gynecology200(4), 357-364.

[6] L. Appleby Suicide during pregnancy and in the first postnatal year BMJ, 302 (1991), pp. 137-140

[7] S.L. Grace, A. Evindar, D.E. Stewart The effect of postpartum depression on child cognitive development and behavior: a review and critical analysis of the literature Arch Womens Ment Health, 6 (2003), pp. 263-274