Skip to content

בחינה לסכום מבוא למדע המדינה תשע"ט

המחלקה למדע המדינה ותכנית פכ"מ                                    האוניברסיטה העברית בירושלים

שנת הלימודים תשע"ט סמסטר א                                        

56101 בחינה לסכום מבוא למדע המדינה תשע"ט

Below please find the text in English.                       

11.1.2018

סטודנטים וסטודנטיות יקרים/ות,

להלן בחינה לסכום הקורס. אנא שימו לב  שיש כאן ארבע שאלות אפשריות. יש לענות על שאלה אחת מהן, ועל אחת בלבד.

הבחינה היא בחינת בית, עם חומר פתוח, אבל ללא שום עזרה מחבר/ה, או כל התייעצות. אנו סומכים/ות עליכם/ן שתעמדו בכך.

זאת בחינה, ולא עבודה, ולכן לא ניתן גם להתייעץ עם עוזרי ההוראה או המורה, למעט לגבי שאלות טכניות.

את הבחינה יש להעלות  לאתר  עד יום שני 28.1.18 בשעה 20.00 . לשם כך ייפתח חלון הגשה.

בראש העמוד הראשון של הבחינה אנא כיתבו את מספר תעודת הזהות שלכםן. אנא אל תכתבו את שימכםן. זאת משום שקריאת בחינות היא בעילום שם.

הגשה באיחור של כל שעה או חלק ממנה עד ארבע שעות תוריד 5 נקודות  בציון. הגשה באיחור של מעל ארבע שעות לא תתקבל.

מי שמשרתיםות במילואים זכאים להארכה כמספר ימי המילואים, אבל עד מכסימום שבועיים. מי שישרתו יותר ימי מילואים, ויירצו הארכה בהתאם, ייפנו אל המרצה ויענו על שאלון אחר. הסיבה היא שאנו נחזיר את הבחינות הבדוקות בתוך כשבועיים.

הנחיות במענה ובכתיבה:

1. אין צורך לקרוא ספרות נוספת מעבר לספרות שקראתםן לצורך הקורס, ושמופיעה בסילבוס ובאתר הקורס. 

2. יש צורך לקרוא את הספרות שמופיעה באתר הקורס. אנו מצפיםות לראות ידע של הספרות הרלוונטית. אנא זכרו שבכתה לא תמיד נידונו הטקסטים במלואם. לכן מומלץ לחזור עליהם.

3. כאשר מתיחסים לתאוריה מסוימת או טענה מסוימת מתוך הטקסט יש להפנות אל המאמר הרלוונטי בהערת שוליים או בסוגריים. אבל אין צורך בהקפדה על סגנון הערות שוליים כזה או אחר, שכן זאת בחינה.

4. אתם/ן נבחנים/ות כאן גם על הכרת חומר הלימוד של הקורס והבנתו (וזה חשוב) וגם על יכולת אינטגרטיבית של הדברים.

5. כאשר את/ה בוחר/ת את הטקסטים הרלוונטים לתשובה, אנא שים/י לב, שיש טקסטים שהם מאד רלוונטים, והתעלמות מהם עלולה להיראות משונה, אלא אם כן התשובה מצדיקה זאת. לדוגמא, אם יש שאלה על יחסי עוצמה בישראל, התעלמות מהמושג עוצמה והתאוריה לגביו תיראה לא הגיונית. לכן חשוב/חישבי היטב על מה הם המושגים והתאוריות שבהם תשתמש/י.

6. כאשר את/ה בוחר/ת מושגים או תאוריות, הקפיד/י שיהיה זה מושג או תאוריה לשעור, ולא שניים מאותו שעור.

7. אנא הקפידו לקרוא את השאלה במלואה ולענות על כל חלקיה!  בקשה זאת נכתבת על סמך נסיון העבר.

8.אפשר לענות בעברית או באנגלית. מי שכותבים/ות בעברית – מכסימום 2000 מלים. מי שכותבים/ות באנגלית – מכסימום 2200 מלים.

9. בבקשה כיתבו את מספר תעודת זהות שלכםן בראש העמוד הראשון של הבחינה.

ענה/י על אחת מארבע השאלות הבאות (אורך התשובה מכסימום 2000 מלים בעברית או 2200 באנגלית). אנא רשום/רשמי את מספר תעודת הזהות בתחילת התשובה שלך.

  1. "הפוליטיקה היא בסופו של יום הליך של נסיון למצוא את המשותף לכולנו." בחר/בחרי ארבעה או חמישה (אין לנו העדפה ל 4 או 5, אבל חשוב לציין שאנו מצפים לדיון מעמיק בכל מושג או תאוריה) מושגים או תאוריות שלמדנו, והבהיר/י כיצד הם מאששים או מאתגרים את הטענה הזאת. הגדר/י או הסבר/הסבירי כל מושג או תאוריה שתבחר/י. חשוב: בנו את התשובה שלכם/ן כך, שתוכלו גם להצביע על הקשרים בין המושגים והתאוריות הללו, או על מתחים ביניהם. חשוב: דונו בלפחות מושג אחד או תאוריה אחת שמאששים את הטענה, ולפחות מושג אחד או תאוריה אחת שמאתגרים אותה.
  1. נניח שעיריית ירושלים מתקנת תקנה על פיה אסור למסעדות בירושלים להגיש אוכל לא כשר. האם זה  ראוי?  – דון/י בשאלה הזאת תוך כדי שתשתמש/י בארבעה עד חמישה (אין לנו העדפה לגבי 4 או , 5 אבל חשוב לציין שאנו מצפים לדיון מעמיק בכל מושג או תאוריה) מושגים או תאוריות, שמתייחסים גם לשאלה של מוסריות האיסור וגם לשאלה של חקיקה בנידון. הסבר/הסבירי או הגדר/הגדירי כל מושג/תאוריה. הסביר/י מדוע בחרת במושגים או תאוריות הללו, והשתמש/י בהם בכדי לתמוך את הטענה שלך. את/ה יכול/ה לכתוב גם שמן הראוי וגם שאין זה מין הראוי, ואף שהעמדה לא צריכה להיות חד משמעית; את/ה לא נבחן/ת על מה העמדה שבה את/ה מצדד/ת, אלא על כיצד את/ה מצדיק/ה את העמדה הזאת בעזרת המושגים והתאוריות שלמדנו.
  1. את/ה נקלע/ת לויכוח עם חבר/ה לגבי היכולת של היחיד להשפיע בפוליטיקה. כתוב/כתבי את עמדתך ונמק/י אותה בעזרת ארבעה או חמישה (אין לנו העדפה לגבי 4 או 5, אבל חשוב לציין שאנו מצפים לדיון מעמיק בכל מושג או תאוריה) מושגים ותאוריות  שלמדתם. אנא הסבר/הסבירי או הגדר/הגדירי גם כל מושג ותאוריה ואחר כך הסבר/י מדוע ניתן לאשש בעזרתו/ה את עמדתך. לבסוף סכם/י את עמדתך והצבע/הצביעי על חולשות אפשריות בה.
  • כתוב/כתבי דיון מנקודת מבט פמיניסטית על השאלה של הקשר בין חקיקה, חוק ומוסר. התיחס/י לשלוש הסוגיות הבאות: הטקסט של הארט על חקיקה ומוסר; יחסי עוצמה ולגיטימציה של החוק; ונושא כבחירתך. כמובן התיחס/י גם לטקסט של סוזן אוקין ולחומר שנלמד בשעור על פמיניזם. הגדר/י או הסבר/הסבירי כל מושג או תאוריה שאת/ה משתמש/ת בו/ה.

בהצלחה,

אבנר, אמיר, גיל, גלעד, עידן, פז, קרן.

The Department of Political Science and PPE Programme

The Hebrew University of Jerusalem

 56101  Introduction to Political Science.  Final Exam, January 2019

January 11th 2018

Dear students,

Below please find our final exam. Please note that we offer four questions, out of which you are asked to answer one, and one only.

This is a take-home exam, and you can use any material, but not help from friends. We trust you will follow this request. In addition, this is an exam rather than a paper, hence we ask you not to approach TAs or the teacher for advice, expect for technical questions.

Please upload your answer to the course's website until Monday January 28th, 8pm.

At the top of your answer please write your i.d. number. Please do not write your name.

Submitting your answer late: any hour or part of it until four hours delay will imply taking 5 points off your mark. Submitting more than 4 hours late is impossible.

Those serving in military reserve service (milu'im) are entitle to postpone their submission. Please contact the lecturer.

Instructions:

1. There is no need to read literature other than that which is assigned for the course and is indicated on the syllabus.  

2. You are expected to read the course's literature.  We expect you to show knowledge of the relevant literature. It is recommended to read the entire literature again.

3. When relating to a certain theory you should use a fn to mention it, or refer to it in brackets. There is no need to follow a particular reference style, as this is an exam.  

4. You are examined both about your knowledge of the material we studied and its understanding, as well as your ability to integrate this material in your answer.

5. When choosing the relevant concepts and theories, please note that some concepts or theories are clearly relevant to the question, and disregarding them might seem odd, unless your answer justifies this disregard. Thus it is advised that you think carefully about which concepts and theories to use. For example, if you were asked about power relationships in Israel it would appear that using the text about power is inevitable.

6. When choosing concepts and theories, please avoid choosing two from the same class or text.

7. Make sure you read the entire question and answer all its parts.

8. Word limit: 2000 words if you answer in Hebrew, 2,200 if you answer in English.

9. Please make sure you write your i.d. number at the top of your first page.

Please answer one of the following four questions. Please write your i.d. number at the beginning of your answer.

1. "At the end of the day politics is an attempt to find what is common to all of us". Choose 4 or 5 concepts or theories (we have no preference whether you choose 4 or 5, but it is important to note that we expect a profound discussion of each concept or theory) and explain how they sustain or challenge this saying. Define or explain each concept or theory. Important: Construct your answer in a way that can allow you to point to relationships between the concepts and theories or tensions between them. Important: Discuss at least one concept or theory which supports the argument and at least one concept or theory which challenges it.

2. Imagine that the municipality of Jerusalem regulates that it is forbidden for restaurants in Jerusalem to serve non-Kosher meals. Should this policy be morally supported? Discuss this while using 4 or 5 concepts of theories (we have no preference whether you choose 4 or 5, but it is important to note that we expect a profound discussion of each concept or theory), which discuss both the regulation itself and also the question of whether cities should regulate in these matters. Define or explain each concept or theory. Explain why you choose them and use them to support your position. You can put forward any position, and you are not judged whether or not you support such a regulation. Instead you are examined on how you justify your position using these concepts and theories.

3. You enter a debate with a friend about the individual's ability to make an impact in politics. Write your position and justify it using 4 or 5 concepts or theories (we have no preference whether you choose 4 or 5, but it is important to note that we expect a profound discussion of each concept or theory). Please define or explain each concept or theory and then explain how you can use it to justify your position. Finally, put forward a summary of your position and point to its weakness or weaknesses.

4. Discuss the relationships between legislation, law and morality from a feminist perspective, referring to the following three issues: H.L.A Hart's text and theory about legislation and morality; power relationships and legitimacy; and a third issue that you choose. Of course refer also to Okin's text and to the material from the classes on feminism. Define or explain each concept or theory you use.

Good luck,

Avner, Amir, Gil, Gilad, Idan, Keren, Paz