Skip to content

אודותיי

שמי אדם, והמקצוע שלי הוא סיוע לתלמידים בעבודות אקדמיות. בהשכלתי אני רואה חשבון, ואני מסייע בכל התחומים ! סיימתי את לימודי לתואר ראשון בחשבונאות בשנת 2011.

אני מסייע בכל התחומים האקדמיים !!

אני מתמחה ב:

-כתיבת עבודות סמינריון

-עבודות מחקר

-כתיבת עבודות אקדמיות באופן כללי

-כתיבת חלקים מהעבודה, כגון רק סקירת הספרות

-ניתוחים סטטיסטיים בתוכנת SPSS